• Ålandsbanken vann avtalstvisten mot Hasselbacka Entreprenad Ab. Arkivfoto: Cecilia Ekström.
Publicerad: torsdag, 7 september, 2017 - 16:51

Ålandsbanken vann tvist om Hasselbacka

I dag kom domen i den långdraga tvisten mellan Ove Eriksson och Carola Kalms Hasselbacka Entreprenad Ab och Ålandsbanken.

Enligt Ålands tingsrätts dom ska Eriksson och Kalm och Hasselbacka Entreprenad Ab solidariskt ersätta Ålandsbankens rättegångskostnader med 16.500 euro.

Rättegången handlade om huruvida ett så kallat RS-avtal mellan parterna, gällande byggprojektet BAB Hassellängan i Jomala, skulle förkastas eller inte. Tingsrätten skriver i sin dom att de inte har funnit någon grund för att ogiltigförklara RS-avtalet och att det därför saknas grund för att Ålandsbanken ska återbetala kostnaderna på 5.100 euro för upprättandet av avtalet.

Hasselbacka Entreprenad Ab ansåg att RS-avtalet från 2012 skulle ogiltigförklaras, eftersom de anser att avtalet, som är ett trepartsavtal enbart undertecknats av två parter, Ove Eriksson och Carola Kalm samt Ålandsbanken, men inte av bostadsaktiebolaget Hassellängan. Ålandsbankens ståndpunkt att RS-avtalet är giltigt delades alltså av tingsrätten.

Syftet med ett RS-avtal är att förbättra köparnas ställning vid bostadsproduktion där köparen får besittningsrätten till lokalerna genom att köpa aktier i bostadsbolaget.

Fler Nyheter

Vill förbättra nordiskt studentutbyte

En samnordisk ansökningsportal för alla nordiska universitet och högskolor.

Skördefesten blev lyckad

Liz Mattsson och Henrik Sundberg intervjuas av Tomas Tornefjell
- Årets skördefest lockade ett stort antal besökare och vi är mycket nöjda. Det säger Skördefestens verksamhetsledare Liz Mattsson.

Medieskatt införs

Landskapsregeringen fattar i dag beslut om att införa en media-avgift av skattenatur. Så skriver man i ett pressmeddelande som skickades ut nyss.

Föreslår skola för barn med autism

Mathias Eriksson berättar att SÅHD föreslår att ett resurscentrum för elever med autism och psykiska störningar byggs:
Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelse föreslår att man bygger ett resurscentrum för elever med autism och psykiska störningar.

Janssons kritik överraskade

Landskapets förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson är överraskad över den kritik som Ålandskommitténs vice ordförande Gunnar Jansson kom med i Ålands Radio förra veckan.

Nu öppnar terapibassängen igen

I dag öppnar ÅHS terapibassäng på paramedicinska mottagningen igen.

Få trafikbrott under intensiv helg

Trots en intensiv trafikhelg med anledning av Skördefesten har trafikbrotten varit få. En förare blåste 0,8 promille när polisen gjorde en alkoholkontroll på Tjudövägen i Finström på söndagen.

Nya utrymmen behövs för specialfritids

Förbundsdirektör Veronica Snellman och skoldirektör Mathias Eriksson intervjuas av Nina Smeds:
Södra Ålands högstadiedistrikt kan tänka sig att från och med 2019 ta över specialfritidsverksamheten som Ålands omsorgsförbund i dag har hand om, men det förutsätter att man bygger nya lokaler för verksamheten.

Kompassen ordnade Skördefestutflykt

Siv Ekström med flera intervjuas av Tomas Tornefjell:
Ett 60-tal nyinflyttade ålänningar var med under lördagens busstur till skördefesten, som arrangerades av informationskontoret Kompassen. Under den...