• Ålandsbanken vann avtalstvisten mot Hasselbacka Entreprenad Ab. Arkivfoto: Cecilia Ekström.
Publicerad: torsdag, 7 september, 2017 - 16:51

Ålandsbanken vann tvist om Hasselbacka

I dag kom domen i den långdraga tvisten mellan Ove Eriksson och Carola Kalms Hasselbacka Entreprenad Ab och Ålandsbanken.

Enligt Ålands tingsrätts dom ska Eriksson och Kalm och Hasselbacka Entreprenad Ab solidariskt ersätta Ålandsbankens rättegångskostnader med 16.500 euro.

Rättegången handlade om huruvida ett så kallat RS-avtal mellan parterna, gällande byggprojektet BAB Hassellängan i Jomala, skulle förkastas eller inte. Tingsrätten skriver i sin dom att de inte har funnit någon grund för att ogiltigförklara RS-avtalet och att det därför saknas grund för att Ålandsbanken ska återbetala kostnaderna på 5.100 euro för upprättandet av avtalet.

Hasselbacka Entreprenad Ab ansåg att RS-avtalet från 2012 skulle ogiltigförklaras, eftersom de anser att avtalet, som är ett trepartsavtal enbart undertecknats av två parter, Ove Eriksson och Carola Kalm samt Ålandsbanken, men inte av bostadsaktiebolaget Hassellängan. Ålandsbankens ståndpunkt att RS-avtalet är giltigt delades alltså av tingsrätten.

Syftet med ett RS-avtal är att förbättra köparnas ställning vid bostadsproduktion där köparen får besittningsrätten till lokalerna genom att köpa aktier i bostadsbolaget.

Fler Nyheter

Töftöfärja på översyn

Töftölinjens ordinarie vajerfärja tas ur trafik för översyn i dag söndag, 19 november, vid middagstid.

Östersjön allt mer lik en sjö

Östersjön blir allt mer lik en sjö. Vattnet blir sötare, brunare och varmare och medeltemperaturen har redan stigit med en grad sedan 1980-talet.

Hustrumisshandel gav bötesstraff

En 46-årig man har av Ålands tingsrätt dömts till 420 euro i böter och skadeståndsersättningar för ha misshandlat och hotat sin dåvarande fru.

Vädjar om farledsavgifter

Riksdagsledamot Mats Löfström har i dag tillsammans med tre andra riksdagsledamöter skickat ett brev till svenska sjöfartsverket gällande farledsavgifterna.

Två dömda för narkotikabruk

En 31-årig man och en 28-årig kvinna har av tingsrätten dömts till böter för straffbart bruk av narkotika.

Föglö höjer skatten

Föglöborna får betala en högre inkomstskatt nästa år.

Sextrakasserier ska inte trivialiseras

Heléne Zetterström Dahlqvist intervjuas av Tomas Tornefjell:
- Sexuella trakasserier är ett stort problem på högstadiet. Det säger Heléne Zetterström Dahlqvist, filosofie doktor i hälsovetenskap och lektor vid Mittuniversitet i Sundsvall.

Butik vill få bukt med stökiga ungdomar

Petra Rajalin intervjuas av Sara Lindroos:
Några ungdomar i åldrarna 12-16 år har den senaste tiden orsakat problem på Varubodens butik i centrum av Mariehamn.

Friad trots erkännande

Åtalet mot en 34-årig man som stulit hygienartiklar förkastas på grund av att det väcktes för sent.