• Lagatingsledamot Fredrik Fredlund belades med besöksförbud. Foto: Ulf Weman.
Owe Sjöblom rapporterar om förhandlingen:
Publicerad: torsdag, 26 januari, 2017 - 19:00, uppdaterad: fredag, 27 januari, 2017 - 09:26

Besöksförbud för Fredlund

Tingsrätten belade lagtingsledamot Fredrik Fredlund, obunden samling, med besöksförbud gentemot den kvinna som anmält honom för misshandel.

Även Fredlund har ansökt att kvinnan ska få besöksförbud, men den begäran avslogs. Inledningsvis yrkade Fredlunds advokat Johnny Bäck på att förhandlingen skulle ske bakom stängda dörrar. Som skäl angavs att känsliga uppgifter om båda parter skulle framkomma och dessutom åberopades förundersökningssekretess. Slutligen bestämdes det att vissa delar av förhandlingen ska ske bakom stängda dörrar.
Under förhandlingen berättade kvinnan om natten i början av december där hon hävdar att Fredlund har misshandlat och hotat henne. Hon är rädd att det ska ske igen och ville därför ha besöksförbudet.
Fredlund har en annan version av vad som hände den natten och påstår att kvinnans dokumenterade skador har uppstått på annat sätt än vad kvinnan uppger. Orsaken till att Fredlund ville att kvinnan ska beläggas med besöksförbud är att på natten efter att Fredlund lämnat kvinnans lägenhet kom någon hem till Fredlund och slog sönder två bilar på hans gård och bankade på dörren hem till honom. Fredlund var rädd för att detta ske igen och har inte varit hemma sedan dess.

 

Fler Nyheter

Mjölkgård får bygglov trots protest

Kristoffer Lundberg Lantbruksservice som driver en mjölkgård på landskapsägda Haga kungsgård får trots protester från en granne bygglov för att uppföra en ny ungdjursladugård på sina fastigheter Nybacka och Lillbacka i Saltvik Haga.

Polispension delar åsikter

Ge en längre övergångstid för poliserna att få en senarelagd avgångsålder. Det tycker oppositionen i lagtingets lag- och kulturutskott, som behandlat landskapsregeringens förslag att också poliserna skall ha samma avgångsålder som andra tjänstemän.

S fick stå till svars för skatteavdrag

Camilla Gunell och Harry Jansson diskuterade skatteavdrag. Ulf Weman var reporter
Är det verkligen socialdemokratisk politik att gå med på skatteavdrag, och dessutom skatteavdrag som inte gynnar de som har det allra sämst ekonomiskt? Den frågan fick socialdemokraterna stå till svars för i lagtinget i dag när landskapsregeringens förslag kom upp om 100 euro i avdrag i kommunalbeskattningen nästa år för de som tjänar under 35.000 euro per år.

Klart besked i invånarenkät

Det finns en klar majoritet i Järsö-Nåtöområdet som hellre vill höra till Mariehamn än till den nya kommunen Södra Åland. Det visar den invånarenkät som landskapsregeringen skickade ut för en månad sedan till alla boende i området som fyllt 16 år.

"Mariehamn ska vara med i kommunreform"

Stadsdirektör Barbara Heinonen intervjuas av Tomas Tornefjell
-Att lämna Mariehamn utanför en kommunsammanslagning medför risk för att på sikt vara till nackdel för tillväxten på hela Åland. Det skriver stadsdirektör Barbara Heinonen på sajten kommuntorget.fi.

"Sälj inte alkoläsk"

Minister Wille Valve intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell
Hälso- och socialvårdsminister Wille Valve vill se ett avtal mellan butikerna i detaljhandeln att inte sälja alkoläsk i butikerna, trots att riksdagen i fredags röstade att det ska bli fritt fram att sälja starköl och alkoläsk i butikerna från årsskiftet.

Överskott i Lumparlandsbudget

Lumparlands kommunstyrelse skickar ett budgetförslag som visar ett litet överskott till fullmäktige.

Vårdöbudget godkänd

Kommunfullmäktige i Vårdö har nu godkänt kommunstyrelsens förslag till budget för nästa år.

Partikelhalten mäts i Mariehamn

Oroande höga halter av partiklar i luften vid mätningar för tre år sedan gör att landskapets miljövårdsbyrå nu gör noggrannare mätningar av partikelhalten under hela nästa år.