• Eckerö kommun planerar en utbyggnad av daghemmet Nyckelpigan och så här har man tänkt sig att den nya delen ska se ut. Klicka på bilden för att se den i sin helhet. Skiss från Eckerö kommun.
Publicerad: fredag, 13 oktober, 2017 - 12:05, uppdaterad: fredag, 13 oktober, 2017 - 12:07

Eckerö utser dagisbyggare

Eckerö kommunstyrelse föreslår att kommunfullmäktige godkänner ett tilläggsanslag på 75.000 euro så att byggnadskommittén för tillbyggnaden av daghemmet Nyckelpigan kan teckna kontrakt med Byggfirma Christer Gustavsson Ab.

Kommittén öppnade anbuden förra veckan och anbudet från Christer Gustavsson Ab var det enda som höll sig inom budgeterade medel. Om fullmäktige beviljar tilläggsmedel kan kontrakt skrivas och arbetet inledas under det här året.
På styrelsemötet diskuterades också trafiksäkerheten vid skolan. Man beslöt att skicka en uppmaning till landskapsregeringen om att vidta fartsänkande åtgärder vid övergångsställen på landsväg 1. Man ger också byggnadstekniska nämnden i uppdrag att vidta enklare åtgärder som inte belastar kommunens budget nämnvärt. Nämnden har tidigare konstaterat att man borde bygga en trottoar längs Kärringsundsvägen samt ta bort de befintliga farthindren på vägen och bygga nya som möjliggör ett gott vinterunderhåll.

Fler Nyheter

Omfattande knarkrättegång inleddes

I dag inleddes en omfattande rättegång i Ålands tingsrätt där flera personer är åtalade för grovt narkotikabrott. Enligt åklagare Ina Johansson har narkotikahandeln bedrivits i organiserad form med tydliga hierarkier där de åtalade haft specifika uppgifter.

Kraftnät Åland köper fastighet

Kraftnät Åland har köpt en fastighet i Dalkarby och dit kommer bolaget att flytta efter att lokalerna renoverats.

Samråd hålls om Telegrafpassagen

Stadsutvecklingsnämnden ställde sig positiv till Eriksson Capitals nya byggplaner i centrum. Nu ordnas ett samråd den 14 november klockan 18.00, och då får allmänheten komma och ta del av diskussionerna.

Förbättrat resultat för ÅAB

Ålandsbanken förbättrade sitt rörelseresultat under årets tredje kvartal. Rörelseresultatet för juli-september uppgick till 7,2 miljoner euro och det var en miljon bättre än rörelseresultatet för samma period förra året.

Svavelutsläpp från sjöfarten har minskat

De skärpta reglerna gällande svavelhalterna i marina bränslen för fartyg i Nordsjön och Östersjön har gett positiva effekter. Det skriver Sveriges radio som tagit del av mätningar som gjorts på Chalmers tekniska högskola.

Sea Diamond ska bärgas

Nu ska m/s Sea Diamond, tidigare Birka Princess, bärgas.

36-åring dömd för sexuellt utnyttjande

35 dagsböter på totalt 735 euro blev straffet för en man som dömts för sexuellt utnyttjande av en kvinna.

Eckerö förlänger hallavtal

Eckerö förlänger kommunens avtal med Eckeröhallen Ab.

Polisen utreder kryssningsvåldtäkt

En anmälan om våldtäkt kom in till polisen i söndags.