Justitierådet Niilo Jääskinen intervjuas av Owe Sjöblom
Publicerad: torsdag, 14 september, 2017 - 11:03, uppdaterad: torsdag, 14 september, 2017 - 11:33

HFD har annan kompetens än HD

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, sitter på kompetens och expertis som inte alla gånger finns inom Högsta domstolen, HD, när det gäller en stor del av lagstiftningen som är Ålands egen behörighet. Därför anser HFD att dom bör vara med i granskningen av lagförslag som kommer från Åland.

- Det handlar många gånger om till exempel miljö,- social eller kommunalrätten och inom de områden finns den juridiska expertisen hos HFD, säger justitierådet Niilo Jääskinen.
HFD anser att det bör vara medlemmar från båda högsta domstolarna som bereder och ger utlåtande om lagförslagen, sen är det presidenten som har sista ordet om lagen ska godkännas eller inte. Förslaget är att tre medlemmar från HD och två från HFD ska ge sitt utlåtande.
-Det här är inte en fråga om vem som har sista ordet, utan om vem som har bästa juridiska kunskapen, säger Jääskinen.

Fler Nyheter

Vill förbättra nordiskt studentutbyte

En samnordisk ansökningsportal för alla nordiska universitet och högskolor.

Skördefesten blev lyckad

Liz Mattsson och Henrik Sundberg intervjuas av Tomas Tornefjell
- Årets skördefest lockade ett stort antal besökare och vi är mycket nöjda. Det säger Skördefestens verksamhetsledare Liz Mattsson.

Medieskatt införs

Landskapsregeringen fattar i dag beslut om att införa en media-avgift av skattenatur. Så skriver man i ett pressmeddelande som skickades ut nyss.

Föreslår skola för barn med autism

Mathias Eriksson berättar att SÅHD föreslår att ett resurscentrum för elever med autism och psykiska störningar byggs:
Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelse föreslår att man bygger ett resurscentrum för elever med autism och psykiska störningar.

Janssons kritik överraskade

Landskapets förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson är överraskad över den kritik som Ålandskommitténs vice ordförande Gunnar Jansson kom med i Ålands Radio förra veckan.

Nu öppnar terapibassängen igen

I dag öppnar ÅHS terapibassäng på paramedicinska mottagningen igen.

Få trafikbrott under intensiv helg

Trots en intensiv trafikhelg med anledning av Skördefesten har trafikbrotten varit få. En förare blåste 0,8 promille när polisen gjorde en alkoholkontroll på Tjudövägen i Finström på söndagen.

Nya utrymmen behövs för specialfritids

Förbundsdirektör Veronica Snellman och skoldirektör Mathias Eriksson intervjuas av Nina Smeds:
Södra Ålands högstadiedistrikt kan tänka sig att från och med 2019 ta över specialfritidsverksamheten som Ålands omsorgsförbund i dag har hand om, men det förutsätter att man bygger nya lokaler för verksamheten.

Kompassen ordnade Skördefestutflykt

Siv Ekström med flera intervjuas av Tomas Tornefjell:
Ett 60-tal nyinflyttade ålänningar var med under lördagens busstur till skördefesten, som arrangerades av informationskontoret Kompassen. Under den...