Justitierådet Niilo Jääskinen intervjuas av Owe Sjöblom
Publicerad: torsdag, 14 september, 2017 - 11:03, uppdaterad: torsdag, 14 september, 2017 - 11:33

HFD har annan kompetens än HD

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, sitter på kompetens och expertis som inte alla gånger finns inom Högsta domstolen, HD, när det gäller en stor del av lagstiftningen som är Ålands egen behörighet. Därför anser HFD att dom bör vara med i granskningen av lagförslag som kommer från Åland.

- Det handlar många gånger om till exempel miljö,- social eller kommunalrätten och inom de områden finns den juridiska expertisen hos HFD, säger justitierådet Niilo Jääskinen.
HFD anser att det bör vara medlemmar från båda högsta domstolarna som bereder och ger utlåtande om lagförslagen, sen är det presidenten som har sista ordet om lagen ska godkännas eller inte. Förslaget är att tre medlemmar från HD och två från HFD ska ge sitt utlåtande.
-Det här är inte en fråga om vem som har sista ordet, utan om vem som har bästa juridiska kunskapen, säger Jääskinen.

Fler Nyheter

Töftöfärja på översyn

Töftölinjens ordinarie vajerfärja tas ur trafik för översyn i dag söndag, 19 november, vid middagstid.

Östersjön allt mer lik en sjö

Östersjön blir allt mer lik en sjö. Vattnet blir sötare, brunare och varmare och medeltemperaturen har redan stigit med en grad sedan 1980-talet.

Hustrumisshandel gav bötesstraff

En 46-årig man har av Ålands tingsrätt dömts till 420 euro i böter och skadeståndsersättningar för ha misshandlat och hotat sin dåvarande fru.

Vädjar om farledsavgifter

Riksdagsledamot Mats Löfström har i dag tillsammans med tre andra riksdagsledamöter skickat ett brev till svenska sjöfartsverket gällande farledsavgifterna.

Två dömda för narkotikabruk

En 31-årig man och en 28-årig kvinna har av tingsrätten dömts till böter för straffbart bruk av narkotika.

Föglö höjer skatten

Föglöborna får betala en högre inkomstskatt nästa år.

Sextrakasserier ska inte trivialiseras

Heléne Zetterström Dahlqvist intervjuas av Tomas Tornefjell:
- Sexuella trakasserier är ett stort problem på högstadiet. Det säger Heléne Zetterström Dahlqvist, filosofie doktor i hälsovetenskap och lektor vid Mittuniversitet i Sundsvall.

Butik vill få bukt med stökiga ungdomar

Petra Rajalin intervjuas av Sara Lindroos:
Några ungdomar i åldrarna 12-16 år har den senaste tiden orsakat problem på Varubodens butik i centrum av Mariehamn.

Friad trots erkännande

Åtalet mot en 34-årig man som stulit hygienartiklar förkastas på grund av att det väcktes för sent.