Höjd hastighet i Åbo-farled

Publicerad: tors 24.03.2016 kl.14:06
Olof Widén tycker det är bra med en höjd hastighetsbegränsning för färjorna. Arkivfoto: Tomas Tornefjell.
Olof Widén tycker det är bra med en höjd hastighetsbegränsning för färjorna. Arkivfoto: Tomas Tornefjell.

Trafikverket höjer hastighetsgränsen i ett avsnitt från norra Airisto, där farleden delas i en mot Nådendal och en in mot Åbo hamn från 12 knop till 14. Detta för att fartygen ska kunna hålla en jämnare hastighet och spara tid.
- Man sparar bara några minuter per resa, ungefär 3. Men slår man ihop det på ett helt år sparar vi runt 18 timmar, säger Olof Widén vd för rederierna i Finland.
Han menar också att det kommer skona miljön då en jämnare hastighet innebär minskad bränsleförbrukning. Men just miljöpåverkan var det kritikerna tryckte på mest när förslaget om hastighetsökning kom på tal. Både fiskare och forskade talade om att högre hastighet kommer påverka strand och bottenerosionen negativt. Men enligt Olof Widén är den kritiken obefogad.
- Vi har testa det här i ett halvt år nu. Det har gjorts mätningar på båda sidorna om farleden och ökningen från 12 till 14 gav inget utslag, säger Olof Widén.
Ändringen träder i kraft den 1 juni.

Reporter: Henrik Säll
redaktionen@radiotv.ax

  • Olof Widén intervjuas av Henrik Säll: