Publicerad: måndag, 13 november, 2017 - 13:49, uppdaterad: måndag, 13 november, 2017 - 14:03

Hussäljare måste ersätta köpare

En säljare av ett egnahemshus i Mariehamn måste återbetala 60.000 euro till köparen, eftersom säljaren inte informerat om en vattenskada som inträffat i huset 2002.

 Köparen, som hade betalat 260.000 euro för huset hade yrkat att säljaren skulle betala tillbaka 121.000 euro.

Tingsrätten anser att det är utrett att huset haft kvalitetsfel bland annat till följd av vattenskadan, men tingsrätten anser att köparen till viss del ansvarat för skadorna då hon vid köpet känt till en läckande golvbrunn, och åtgärderna hon vidtagit för att fixa den har inte varit tillräckliga och läckaget har därför fortsatt. Köparen kände också till en riskanalys som gjorts gällande husets golvkonstruktion och att husets dränering var ursprunglig.
Köparen hade också yrkat på skadestånd för flyttnings-, boende- och utredningskostnader och tingsrätten fastställer att säljaren ska betala drygt 3600 euro, hälften av vad köparen yrkade på.

Fler Nyheter

Östersjön allt mer lik en sjö

Östersjön blir allt mer lik en sjö. Vattnet blir sötare, brunare och varmare och medeltemperaturen har redan stigit med en grad sedan 1980-talet.

Hustrumisshandel gav bötesstraff

En 46-årig man har av Ålands tingsrätt dömts till 420 euro i böter och skadeståndsersättningar för ha misshandlat och hotat sin dåvarande fru.

Vädjar om farledsavgifter

Riksdagsledamot Mats Löfström har i dag tillsammans med tre andra riksdagsledamöter skickat ett brev till svenska sjöfartsverket gällande farledsavgifterna.

Två dömda för narkotikabruk

En 31-årig man och en 28-årig kvinna har av tingsrätten dömts till böter för straffbart bruk av narkotika.

Föglö höjer skatten

Föglöborna får betala en högre inkomstskatt nästa år.

Sextrakasserier ska inte trivialiseras

Heléne Zetterström Dahlqvist intervjuas av Tomas Tornefjell:
- Sexuella trakasserier är ett stort problem på högstadiet. Det säger Heléne Zetterström Dahlqvist, filosofie doktor i hälsovetenskap och lektor vid Mittuniversitet i Sundsvall.

Butik vill få bukt med stökiga ungdomar

Petra Rajalin intervjuas av Sara Lindroos:
Några ungdomar i åldrarna 12-16 år har den senaste tiden orsakat problem på Varubodens butik i centrum av Mariehamn.

Friad trots erkännande

Åtalet mot en 34-årig man som stulit hygienartiklar förkastas på grund av att det väcktes för sent.

Eckerö röstade om folkomröstning

Skall Eckerö kommun fortsätta vara en självständig kommun? Ja, nej eller jag avstår från att svara. Så lyder frågan och svarsalternativen som kommunfullmäktige fastställde på sitt möte i går.