Publicerad: fredag, 13 oktober, 2017 - 14:42

Intern kostnadskontroll bör stärkas

Eckerö kunde med fördel stärka den interna kostnadskontrollen och överväga processer som kunde vara mer kostnadseffektiva, oavsett om det är processer som grundar sig helt på lag eller de mer frivilliga processerna. Det skriver revisorerna i höstens revisions-PM.

Man uppmanar också kommunstyrelsen att befästa vikt vid den personalomsättning som varit inom förvaltningen och man understryker vikten av kontinuitet och god arbetsmiljö.

Revisorerna påpekar vidare att inmätningen av VA-nätet i kommunen fortfarande är eftersatt och bör få tillräckliga resurser så att det kan åtgärdas. Att Eckerö håller på att ta fram en ny VA-taxa ser revisorerna som positivt, eftersom den nuvarande är svårtolkad och till vissa delar inte komplett.

Kommundirektören har informerat kommunstyrelsen om att ledningsgruppen kommer att behandla de åtgärdsförslag och observationer som revisorerna tagit upp.

Fler Nyheter

Omfattande knarkrättegång inleddes

I dag inleddes en omfattande rättegång i Ålands tingsrätt där flera personer är åtalade för grovt narkotikabrott. Enligt åklagare Ina Johansson har narkotikahandeln bedrivits i organiserad form med tydliga hierarkier där de åtalade haft specifika uppgifter.

Kraftnät Åland köper fastighet

Kraftnät Åland har köpt en fastighet i Dalkarby och dit kommer bolaget att flytta efter att lokalerna renoverats.

Samråd hålls om Telegrafpassagen

Stadsutvecklingsnämnden ställde sig positiv till Eriksson Capitals nya byggplaner i centrum. Nu ordnas ett samråd den 14 november klockan 18.00, och då får allmänheten komma och ta del av diskussionerna.

Förbättrat resultat för ÅAB

Ålandsbanken förbättrade sitt rörelseresultat under årets tredje kvartal. Rörelseresultatet för juli-september uppgick till 7,2 miljoner euro och det var en miljon bättre än rörelseresultatet för samma period förra året.

Svavelutsläpp från sjöfarten har minskat

De skärpta reglerna gällande svavelhalterna i marina bränslen för fartyg i Nordsjön och Östersjön har gett positiva effekter. Det skriver Sveriges radio som tagit del av mätningar som gjorts på Chalmers tekniska högskola.

Sea Diamond ska bärgas

Nu ska m/s Sea Diamond, tidigare Birka Princess, bärgas.

36-åring dömd för sexuellt utnyttjande

35 dagsböter på totalt 735 euro blev straffet för en man som dömts för sexuellt utnyttjande av en kvinna.

Eckerö förlänger hallavtal

Eckerö förlänger kommunens avtal med Eckeröhallen Ab.

Polisen utreder kryssningsvåldtäkt

En anmälan om våldtäkt kom in till polisen i söndags.