Patrik Söderman intervjuas av Tomas Tornefjell:
Publicerad: torsdag, 25 februari, 2016 - 14:29, uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 09:27

Missförstånd kring Grelsby

- Det förekommer många missförstånd och felaktigheter i debatten om Grelsby-området. Det säger Patrik Söderman som är tillförordnad överantikvarie vid Kulturbyråns enhet för kulturarvsförvaltning.
Att landskapsregeringen skulle ha framfört önskemål om en K-märkning av Grelsby sjukhus först i samband med den nyligen utställda detaljplanen är ett felaktigt påstående, enligt Patrik Söderman.
- Grelsbys gamla sjukhusbyggnader har varit skyddade med planbestämmelser i delgeneralplanerna från 2005 och 2010, säger han.
General- och detaljplanering är en kommunal behörighet och Kulturbyråns synpunkter är en rekommendation till Finströms kommun, som får bestämma i vilken utsträckning de vill följa dessa synpunkter.
- Synpunkterna syftar till att uppmärksamma och långsiktigt skydda de viktiga kulturhistoriska värden som finns på platsen, inte att vi vill hindra fastighetsägaren från att utveckla området kring gamla Grelsby sjukhus, säger Patrik Söderman.

Reporter: Tomas Tornefjell
redaktion@radiotv.ax

Fler Nyheter

Wiklöf Holding bygger för framtiden

Dan-Johan Dahlblom intervjuas av Tomas Tornefjell.
Mathis-Hallen i centrala Mariehamn förnyas och förstoras under nästa år. Det är en del i ett investeringsprogram på totalt cirka 12 miljoner euro som Wiklöf Holding satsar på.

Efterlyser hjälp i stället för stjälp med KST

Runar Karlsson intervjuas av Ulf Weman.
Landskapsregeringen borde hjälpa till istället för att motarbeta kommunernas möjlighet att komma överens om flera KST-områden.

Kommissionen kräver slut på vårjakten

Finansminister Mats Perämaa intervjuas av Ulf Weman.
Inom två månader måste Finland se till att Åland förbjuder vårjakten på guding, annars går frågan till EU-domstolen.

Dömd lagtingsledamot kan få gå

Lagtingsdirektör Susanne Eriksson intervjuas av Hasse Persson-Bru.
Lagtingsledamöter som döms till fängelsestraff för gärningar som skett utanför det politiska uppdraget kan skiljas från sina lagtingsuppdrag.

Fiskrom vidareförädlas i Föglö

128.000 euro i bidrag ur europeiska havs- och fiskerifonden får Ålands fiskförädling i Föglö för satsningen på att förädla rommen från regnbågslaxarna.

Skeptisk till förslag om räddningslag

Förslaget till lag om en gemensam räddningsmyndighet upplevs som problematiskt på många sätt. Det menar kommunstyrelsen i Finström som skickar sina åsikter till kommunförbundet som ger det slutliga utlåtandet till landskapsregeringen.

Finström: Riv upp eller lägg KST-lagen på is!

Det saknas förutsättningar för att arbeta vidare med ett norråländskt KST.

Geta stannar i Medis

Kommunfullmäktige i Geta gick emot styrelsen och beslöt att inte säga upp avtalet med Medis.

En påfågel räddades från fågelinfluensan

Janina Nordblom berättar om när hon tog sig an påfågeln Persilja och gav henne ett nytt hem:
En liten hackkyckling som fick sin revansch. Så kan man kanske beskriva Lilla holmens påfågel Persilja som mobbades och tvingades flytta, och som därför klarade sig när fågelinfluensan drabbade Lilla holmen.