Missförstånd kring Grelsby

Publicerad: tors 25.02.2016 kl.14:29
Patrik Söderman är tillförordnad överantikvarie vid Kulturbyråns enhet för kulturarvsförvaltning. Foto: Tomas Tornefjell.
Patrik Söderman är tillförordnad överantikvarie vid Kulturbyråns enhet för kulturarvsförvaltning. Foto: Tomas Tornefjell.

- Det förekommer många missförstånd och felaktigheter i debatten om Grelsby-området. Det säger Patrik Söderman som är tillförordnad överantikvarie vid Kulturbyråns enhet för kulturarvsförvaltning.
Att landskapsregeringen skulle ha framfört önskemål om en K-märkning av Grelsby sjukhus först i samband med den nyligen utställda detaljplanen är ett felaktigt påstående, enligt Patrik Söderman.
- Grelsbys gamla sjukhusbyggnader har varit skyddade med planbestämmelser i delgeneralplanerna från 2005 och 2010, säger han.
General- och detaljplanering är en kommunal behörighet och Kulturbyråns synpunkter är en rekommendation till Finströms kommun, som får bestämma i vilken utsträckning de vill följa dessa synpunkter.
- Synpunkterna syftar till att uppmärksamma och långsiktigt skydda de viktiga kulturhistoriska värden som finns på platsen, inte att vi vill hindra fastighetsägaren från att utveckla området kring gamla Grelsby sjukhus, säger Patrik Söderman.

Reporter: Tomas Tornefjell
redaktion@radiotv.ax

  • Patrik Söderman intervjuas av Tomas Tornefjell: