• Den 14 november ordnas samråd i stadshuset med anledning av Eriksson Capitals nya byggplaner vid Torggatan. Illustration: Arkitekt Mikko Koskinen.
  • Stadsplaneförslaget för Rönnbergs torg ställs ut för allmänt påseende i 30 dagar. Fotomontage: Mariehamns stad, Johanna Wickström.
Publicerad: tisdag, 24 oktober, 2017 - 10:32

Samråd hålls om Telegrafpassagen

Stadsutvecklingsnämnden ställde sig positiv till Eriksson Capitals nya byggplaner i centrum. Nu ordnas ett samråd den 14 november klockan 18.00, och då får allmänheten komma och ta del av diskussionerna.

Som Ålands radio berättade förra veckan vill Eriksson Capital renovera det gamla telegrafhuset på Magasintomten och bygga nya flervåningshus för bostäder, kontor och affärer på tomten.

- Efter samrådet ska vi också hålla diskussioner med fastighetsägarna om bland annat parkeringsplatser innan vi tar fram det slutliga stadsplaneförslaget, säger stadsarkitekten Sirkka Wegelius.

Stadsutvecklingsnämnden beslöt också att skicka vidare stadsplaneförslaget för Rönnbergs torg till stadsstyrelsen, som senare i går kväll beslöt att ställa ut förslaget till allmänt påseende. Under förutsättning att inga anmärkningar kommer in under de 30 dagar förslaget ligger ute föreslår styrelsen att stadsfullmäktige antar det nya stadsplaneförslaget, som möjliggör byggnation av fem nya hus som tillsammans rymmer 130-150 bostäder.

Fler Nyheter

Östersjön allt mer lik en sjö

Östersjön blir allt mer lik en sjö. Vattnet blir sötare, brunare och varmare och medeltemperaturen har redan stigit med en grad sedan 1980-talet.

Hustrumisshandel gav bötesstraff

En 46-årig man har av Ålands tingsrätt dömts till 420 euro i böter och skadeståndsersättningar för ha misshandlat och hotat sin dåvarande fru.

Vädjar om farledsavgifter

Riksdagsledamot Mats Löfström har i dag tillsammans med tre andra riksdagsledamöter skickat ett brev till svenska sjöfartsverket gällande farledsavgifterna.

Två dömda för narkotikabruk

En 31-årig man och en 28-årig kvinna har av tingsrätten dömts till böter för straffbart bruk av narkotika.

Föglö höjer skatten

Föglöborna får betala en högre inkomstskatt nästa år.

Sextrakasserier ska inte trivialiseras

Heléne Zetterström Dahlqvist intervjuas av Tomas Tornefjell:
- Sexuella trakasserier är ett stort problem på högstadiet. Det säger Heléne Zetterström Dahlqvist, filosofie doktor i hälsovetenskap och lektor vid Mittuniversitet i Sundsvall.

Butik vill få bukt med stökiga ungdomar

Petra Rajalin intervjuas av Sara Lindroos:
Några ungdomar i åldrarna 12-16 år har den senaste tiden orsakat problem på Varubodens butik i centrum av Mariehamn.

Friad trots erkännande

Åtalet mot en 34-årig man som stulit hygienartiklar förkastas på grund av att det väcktes för sent.

Eckerö röstade om folkomröstning

Skall Eckerö kommun fortsätta vara en självständig kommun? Ja, nej eller jag avstår från att svara. Så lyder frågan och svarsalternativen som kommunfullmäktige fastställde på sitt möte i går.