Publicerad: fre 19.09.2014 kl.06:06
Petri Carlsson Foto: Ulf Weman

Stadsförvaltningen ska utreda och ta fram förslag för att bilda en affärskoncern där stadens bolag, undantaget fastighetsbolagen, sammanfogas i en gemensam koncernstruktur. Det beslöt stadsstyrelsen igår och ordförande Petri Carlsson föreslog att de ekonomiska, juridiska, personalpolitiska, demokratiska och hållbarhetsaspekterna ingår i uppdraget.

- Vi anser att vi behöver lite mer kött på benen innan vi tar det till fullmäktige och det får vi med en sådan här utredning, säger Petri Carlsson.
Obundne Bert Häggblom lade fram ett förslag där stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att staden inte går vidare med bildandet av affärskoncern och fick stöd av socialdemokraterna, men det förslaget förlorade mot Petri Carlssons förslag. 

  • Stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson intervjuas av Owe Sjöblom.
Publicerad: fre 19.09.2014 kl.06:10

Landskapsregeringen anser att förslaget om att minska laxkvoten med åtta procent i Östersjön och Bottniska Viken och med 23 procent i Finska viken är för mycket. Det skriver man i ett utlåtande till europeiska kommissionen. LR tycker att laxkvoten bör vara på samma nivå som under det här året med motiveringen att mängden uppvandrande leklax har ökat.

Strömmingskvoten föreslås höjas rejält med upp till 51 procent och det tycker LR är bra. Däremot kan minskningen av vassbuk ställa till det eftersom det kan försvåra möjligheterna att fiska så mycket strömming som kvoten medger. Man får vassbuk som bifångst vid strömmingsfiske och om vassbukskvoten minskar så kan det ställa till problem. Även torskkvoten föreslås bli mindre, men det är oklart hur mycket. LR tycker det är bra eftersom torskfisket har försämrats drastiskt under det senaste året. 

  • Fiskerikonsulent Tom Karlsson intervjuas av Owe Sjöblom.
Publicerad: fre 19.09.2014 kl.08:19

Grundlagsutskottet konstaterar i sin utvärdering av lagförslaget om moms på dagstidningar och tidskrifter i Finland att det bland annat strider mot självstyrelselagens syften, så som lagförslaget nu är utformat. Det innebär att det blir en ny vända i frågan.

-Finansutskottet måste beakta vad grundlagsutskottet säger, nu finns det verkligen en chans att få in ändringar i lagförslaget, säger Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér som var den som såg till att lagförslaget också kom att behandlas av grundlagsutskottet.

Bakgrunden till lagförslaget är att finska staten förlorar 30 miljoner euro om året i momsintäkter när tidningsbranschen väljer att sköta sin distributionen via Åland och därmed utnyttjar det skatteundantag som Åland har.