Publicerad: ons 30.07.2014 kl.13:25
Datainspektionens chef Susanne Björkholm. Foto: Tomas Tornefjell.
Datainspektionens chef Susanne Björkholm. Foto: Tomas Tornefjell.

-Det är viktigt att felaktiga personuppgifter inte sprids och jag rekommenderar alla att ta reda på vilka uppgifter som finns i myndigheternas register. Det säger

Susanne Björkholm som är chef för den åländska datainspektionen.

Enligt personuppgiftsslagen har alla rätt att få veta vilken information en myndighet eller ett företag har lagrat om en själv. Som enskild individ kan man också kräva att uppgifter rättas, utplånas, blockeras eller kompletteras.

-Detta gäller med undantag för information som till exempel kan skada den allmänna ordningen och säkerheten, medföra risk för din hälsa eller försvåra förebyggande eller utredning av brott, säger Susanne Björkholm. 

  • Susanne Björkholm intervjuas av Tomas Tornefjell.
Publicerad: ons 30.07.2014 kl.07:12
Harry Jansson hoppar av som ordförande för de gamlas hem. Foto: Ulf Weman.

Efter sex år på posten hoppar De gamlas hems styrelseordförande Harry Jansson i höst av uppdraget. Han gör det delvis för att han är missnöjd med att rekryteringen av en ny förbundsdirektör drog ut på tiden.

   Redan i juni föreslog styrelsen att Kumlinges kommundirektör Jim Eriksson skulle bli ny förbundsdirektör, men förbundsfullmäktige valde att tillsätta ett utskott som skulle bereda ärendet ytterligare. I förra veckan kom utskottet fram till till samma sak som styrelsen, att Jim Eriksson bör få jobbet.

   -Det är otacksamt att man låter det uppstå en helt onödig tidsförlust, säger Harry Jansson som redan tidigare funderat på att lämna sitt uppdrag i De gamlas hems styrelse.

   Beslutet om chefstillsättningen fattas av förbundsfullmäktige den 22 augusti.

  • -Det blev en omväg och rekryteringsgruppen följde samma modell som styrelsen redan hade gjort, säger Harry Jansson:
Publicerad: ons 30.07.2014 kl.13:45

Omfattande blomningar av blågrönalger förekommer fortfarande i södra Skärgårdshavet och norra delen av Östersjön. Enligt satellitbilder från Finlands miljöcentral har det funnits blågrönalger i ytvattnet också i södra Bottenhavet. I de inre delarna av Skärgårdshavet finns det fortfarande lokalt rikliga förekomster av blågrönalger. Ytansamlingarna av alger på de finska havsområdena har dock inte ökat den senaste tiden.

”En stormig början av året och en därpå följande lång varm period på sommaren skapar gynnsamma förhållanden för blomningar av blågrönalger. I år passade alla faktorer som gynnar blågrönalger ihop", berättar ledande forskare Harri Kuosa vid Finlands miljöcentral.