Publicerad: fre 2.10.2015 kl.15:35
Sven-Olof Karlsson fortsätter som skogsägarnas ordförande, men nu för ett aktiebolag istället för ett andelslag. Foto: Ulf Weman
Sven-Olof Karlsson fortsätter som skogsägarnas ordförande, men nu för ett aktiebolag istället för ett andelslag. Foto: Ulf Weman

Hönshjärnor! Med det kraftuttrycket lämnade en skogsägare i vredesmod den extra andelsstämman som hölls i Mariehamn i dag. Men omvandlingen av andelslaget Ålands skogsindustrier till aktiebolag gick annars som på räls. Nu är före detta Ålands skogsägarförbund, uppdelat i andelslaget Ålands skogsägare och aktiebolaget Ålands skogsindustrier, redo för samgåendet nästa år med det andra åländska skogsbolaget, Carl Rundberg ab. 95 medlemmar, representerande drygt 19.000 andelar sade enhälligt ja till omvandlingen till aktiebolag. Styrelseordföranden Sven-Olof Karlsson tror att man efter samgåendet blir effektivare och kan erbjuda skogsägarna bra priser.

- Vi måste förhindra att uppköpare utifrån kommer hit, säger han.

  • Sven-Olof Karlsson intervjuas av Ulf Weman.
Publicerad: fre 2.10.2015 kl.13:50
Clas Öfverström är styrelseordförande för Sjökvarteret. Foto: Tomas Tornefjell.
Clas Öfverström är styrelseordförande för Sjökvarteret. Foto: Tomas Tornefjell.

Att flytta Jehuset och bygga en året runt öppen restaurang på tomten är ett av de ändringsförslag för Sjökvarteret i Mariehamn som verksamhetsledare Mikael Bergvall och styrelseordförande Clas Öfverström har tagit fram. I deras förslag ingår också att det nuvarande museet ska flyttas för att ge plats åt hantverkare.

-Mariehamns stad vill att vi ska bli mer ekonomiskt självbärande och jag och verksamhetsledaren vill också utveckla Sjökvarteret så att det blir en mer levande plats med konserter och andra aktiviteter. Det säger styrelseordförande Clas Öfverström.

Mogens Lindén som sitter i Sjökvarterets styrelse är kritisk till att dessa förslag ska diskuteras redan under måndagens styrelsemöte.

-Innan man tar upp så stora förändringar bör man prata med alla de som är verksamma i sjökvarteret, säger Mogens Lindén.

  • Clas Öfverström och Mogens Lindén intervjuas av Tomas Tornefjell.
Publicerad: fre 2.10.2015 kl.11:07

Att få inflyttning och hålla ekonomin i balans är två saker som Hammarlands kommun kämpar med.
- Ekonomin är en utmaning för tillfället. Kostnaderna stiger fortare än våra intäkter gör, säger kommundirektör Kurt Carlsson.
Hammarland har satsat på ett helt nytt bostadsområde för att få fler att flytta in. Öra strand vid Marsunds bron. Men än så länge har de varit trögt att sälja av de 40 tomterna.
- Vi har sålt fyra och fyra är reserverade. Det var nog ingen som trodde att vi skulle sälja av alla på en gång men det gått lite trögare än vi trott, säger Kurt Carlsson.
Mer om Hammarland hör ni i Valfokus i programmet Åland i dag klockan 17.00.

  • Hammarlands kommundirektör Kurt Carlsson intervjuas av Nina Eriksén:
Publicerad: fre 2.10.2015 kl.15:18

I Ålandsnytt i morse berättade vi om att sex av de 254 personer som ställer upp i lagtingsvalet dömts för brott under de senaste fyra åren. Domarna gällde bland annat misshandel, bedrägeri och grovt rattfylleri. De dömda och deras partiledare hade lite olika syn på konskevenserna av domar, allt från att det innebär problem till att det är privatsaker som inte påverkar politiken. Men vad tycker då potentiella väljare? Vår reporter Liv Örneryd frågade folk vad de tycker om att lagtingskandidater dömts för brott:

  • Liv Örneryd frågade allmänheten vad de tycker om att lagtingskadidater dömts för bortt.