Publicerad: ons 17.09.2014 kl.15:14
Harry Jansson. Foto: Ulf Weman.

-Vi har haft en regeringskris för att få igenom förbättringar. Det sa centerns Harry Jansson när lagtinget i dag efter omröstning godkände en privatisering av avbytarsystemet, alltså det vikariesystem för djur- och mjölkproducenterna som stöds av samhället. Från årsskiftet ska det inte längre finnas några landskapsanställda avbytare, utan lantbrukarna får anlita privata, men med stöd från landskapet.

   Enligt Harry Jansson har centern fått igenom förbättringar av det nya systemet jämfört med det ursprungliga förslaget, och näringsminister Fredrik Karlström bekräftade att man gjort förändringar efter remissvaren. Men centerns Anders Englund röstade ändå med oppositionen i frågan, och motförslaget var att stryka hela lagförslaget om avbytare.

  • Anders Eriksson:
Publicerad: ons 17.09.2014 kl.14:36
Polisstyrelsens ordförande Åke Mattsson.

-Jag är lite förvånad över Teijo Ristolas kritik om att vi sätter oss in i operativa frågor, det säger polisstyrelsens ordförande Åke Mattsson.
   Den förre polismästaren Ristola sade i går till Ålands Radio att polisstyrelsen har velat gå in i den operativa verksamheten ganska starkt. Åke Mattsson säger att det inte står någonstans i lagen att styrelsen inte har rätt till att sätta sig in i operativa frågor, däremot får de inte ta operativa beslut i styrelsen och det har de inte gjort enligt Mattsson.
   -Är det så att man stänger polisens telefonväxel och flyttar kansliet så borde man ha informerat polisstyrelsen så att vi vet vad som är på gång, men det gjordes inte, säger Åke Mattsson.

  • Åke Mattsson anser att polisstyrelsen ska gå in i den operativa verksamheten:
Publicerad: ons 17.09.2014 kl.10:29

Kommunfullmäktige i Jomala beslöt i går att frågan om ett enda skoldistrikt i kommunen ska diskuteras vidare.

   I en utredning som gjorts av skoldirektör P-O Friberg föreslås att årskurserna 1 och 2 koncentreras till Södersunda skola, medan årskurserna 3-6 förläggs till Vikingaåsen.

Kommunstyrelsen beslöt nyligen att inte förorda en sådan ändring, men fullmäktige vill alltså att frågan utreds ytterligare.

   -Det blev en hel del diskussion. Fullmäktige vill grunna vidare på om det blir bättre eller sämre med ett sammanslaget skoldistrikt, säger Jomalafullmäktiges ordförande Roger Slotte, som bland annat pekar på att kommunens skolor är trångbodda och kanske måste byggas till.

   Frågan om skoldistriktet kommer att tas upp på ett budgetseminarium inom kort.

  • Jomalafullmäktiges ordförande Roger Slotte förklarar: