Publicerad: tors 27.11.2014 kl.22:56

Vid dagens förhandlingar mellan landskapsregeringen och fackförbundet Tehy i Helsingfors lade riksförlikningsmannen Esa Lonka ett medlingsbud som landskapsregeringen var beredd att acceptera. Men Tehy sade nej till budet.

Finansminister Roger Nordlund uppger att han är mycket överraskad eftersom medlingsbudet innehöll pengar till arbetsvärdering i form av två lönepotter, en allmän pott och en pott riktad specifikt till vårdsektorn, samt direkta löneökningar på mellan 20 och 50 euro för Tehy-ansluten personal. Men löneökningarna var mindre än vad Tehy hade yrkat på och enligt Tehys förtroendeman Pernilla Söderlund så innehöll inte budet lika lön för likvärdigt arbete som Tehy vill uppnå.

 

Publicerad: tors 27.11.2014 kl.12:33
Jan Wennström och Jan Kalroth. Foto: Tomas Tornefjell.

Den sedan länge planerade driften med enbart lokalt producerad el har under veckan lett till många och långa strömavbrott på Åland. Sverigekabeln är urkopplad till onsdag i nästa vecka, och avbrotten har berott på störningar i produktionen av reservkraft. Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth hoppas kunna undvika fler strömavbrott fram till onsdag då Sverigekabeln åter kan kopplas in.

   -Vi kan inte garantera någonting eftersom det alltid kan inträffa fel på maskiner, men det varma vädret gör att läget är gynnsamt för oss, säger Jan Kahlroth.

  • Jan Kahlroth hoppas kunna undvika fler strömavbrott fram till onsdag då Sverigekabeln åter kan kopplas in:
Publicerad: tors 27.11.2014 kl.15:03

Hanteringen av skattegränsen försämras inte, men det blir kanske inte så mycket bättre heller. Så kan man nu sammanfatta följderna av EU:s nya tullkodex för att samordna tullreglerna på EU-nivå. Den träder i kraft den 1 maj 2016.

   Det har funnits en oro från åländsk sida att det skulle blir krångligare med skattegränshanteringen, men den oron kunde Tullverkets generaldirektör Leo Nissinen och chefsjuristen Arto Lillman stilla vid ett besök i Mariehamn i dag.

   -Det är möjligt för oss att slopa skattedeklarationen, men i stället måste man då bevisa att varan är tillverkad inom EU. Om det är enklare är oklart, säger Arto Lillman.

   All deklaration över skattegränsen måste ske elektroniskt när tullkodexen trätt i kraft. Kostnaderna för hanteringen väntas åtminstone inte stiga. På Åland finns 1.600 registrerade skattegränskunder.

  • Arto Lillman om möjligheterna till förenklingar av handeln över skattegränsen runt Åland: