Publicerad: tis 21.10.2014 kl.15:49

Från skärgårdens sida är man ännu inte helt nöjd med de nya bokningsreglerna, trots att det gjorts smärre justeringar sedan de sjösattes i mars.

- Man måste från trafikavdelningens och Ålandstrafikens sida sätta sig in i skärgårdsbornas vardagssituationer, där vi ibland tvingas till snabba ombokningar, säger Satu Numminen, näringsnämndens sekreterare i Kumlinge.

Hon förutsätter att man i skärgården får trafikavdelningens förslag till förändringar innan mötet i Mariehamn nästa vecka.

  • Satu Numminen intervjuas av Ulf Weman.
Publicerad: tis 21.10.2014 kl.14:27

Vid årsskiftet kommer alla landskommuner, samt Vårdö och Föglö, att ha så kallade första insatsgrupper. Dess frivilliga grupper ska kunna vara först på plats till exempel för att hjälpa till vid ett hjärtstopp innan ambulans når fram. Nu jobbar man vidare för att få igång verksamheten i övriga skärgårdskommuner. Enligt ett avtal mellan ÅHS, sjöräddningssällskapet, frivilliga brandkårer och Röda korset står ÅHS för utbildningen av grupperna som engagerar cirka 200 personer. Frågan om hur man ska hjälpa folk som drabbats av hjärtstopp diskuterades idag på ett seminarium i Mariehamn.

- Vid ett hjärtstopp brinner det i knutarna. Prognosen att överleva försämras med ungefär 10 procent per minut efter att ett hjärtstopp har inträffat, säger Petter Westerberg som är klinikchef på akuten.

  • Ambulanssjukskötare Tom Göstas och klinikchef Petter Westerberg intervjuas av Alfons Röblom.
Publicerad: tis 21.10.2014 kl.12:51

Vårdöbron kan bli en betydelsefull länk i framtida kommunikationer över Åland. Den är inte bara vårdöbornas angelägenhet. Med 735 namnunderskrifter på sitt medborgarinitiativ för en nybyggd Vårdöbro, lämnade i går Göran Påvals namnlistorna till lantrådet Camilla Gunell. Från experthåll har man talat för en nybyggnation istället för att försöka renovera den gamla Vårdöbron.

- Det är samma betong och samma byggare när det gäller fundamenten under vatten som för brolocket och konstruktionen ovanför vattenytan. Och de har ju visat sig vara undermåliga, säger landskapets bro- och hamningenjör Magnus Ahlskog.

För en renovering, som på förhand sett är betydligt billigare, har ändå moderaterna, liberalerna och Ålands framtid varit, vilket skulle ge en majoritet i lagtinget. Frågan slutbehandlas just nu i finans- och näringsutskottet i lagtinget, i samband med förslaget till andra tilläggsbudget för i år.