Publicerad: tis 9.02.2016 kl.19:05
Hållbarhetsrådet

Landskapsregeringen tillsatte ett hållbarhetsråd idag med medlemmar från den offentliga sektor, näringslivet och tredje sektorn. Lantrådet Katrin Sjögren är ordförande i rådet och uppgiften blir att dra upp strategier för ett mer hållbart Åland.
- Det är väldigt viktigt att alla sektorer är med eftersom hållbarhet handlar om så mycket mer än bara miljö, det handlar också om social och ekonomisk hållbarhet, säger Sjögren.
Hållbarhetsrådets uppgift är att definiera vilka problem som finns och sen komma med praktiska lösningar för att det ska bli ett hållbart Åland.
Övriga medlemmar i rådet är hållbarhetsminister Camilla Gunell, landskapets förvaltningschef Dan E Eriksson, stadsdirektör Barbara Heinonen, ÅAB:s vd Peter Wiklöf, Eriksson Capitals vice vd Rebecka Eriksson, Viking Lines vd Jan Hanses, Ålands producentförbunds ordförande Tage Eriksson, Robert Jansson verksamhetsledare på Emmaus, Petra Granholm viceordförande i Ålands natur och miljö, Danielle Lindholm Rädda barnen och högskolans rektor Edvard Johansson.

Reporter: Owe Sjöblom
redaktion@radiotv.ax

  • Nu ska det bli verkstad, inte bara snack, säger lantrådet
Publicerad: tis 9.02.2016 kl.16:03

Det är svårt att få färdtjänst i Eckerö på kvällar och helger. Det påpekar handikappförbundet i ett brev till landskapsregeringen där man begär en granskning av utövandet av beställningstrafiken i Eckerö. Den utpekade taxiföretagaren tillbakavisar kritiken.
- När det gäller längre körningar kan man beställa färdtjänst från andra kommuner, men kortare körningar ett fåtal kilometer är det av vikt att taxi finns tillgänglig i kommunen, skriver handikappförbundet.
Siv Mattsson tillbakavisar kritiken och säger att hon visst tar emot körningar på kvällar och helger.
- Men det händer att jag säger nej när jag just varit på en långkörning på natten exempelvis. Alternativet är sjukskrivning och då blir det ännu sämre service, säger hon till Ålands Radio.
Fler taxitillstånd till Eckerö kunde vara en lösning, menar hon.

Reporter: Ulf Weman
redaktion@radiotv.ax

  • Ulf Weman rapporterar om kritiken mot taxi i Eckerö:
Publicerad: tis 9.02.2016 kl.14:20
Nils-Erik Eklund har börjat bygga ett passivhus vid Västra Esplanadgatan. Foto: Ulf Weman.
Nils-Erik Eklund har börjat bygga ett passivhus vid Västra Esplanadgatan. Foto: Ulf Weman.

Om två-tre år blir byggkraven i Finland och Sverige att det byggs passivhus. Det menar förre Viking Line-chefen Nils Erik Eklund, nu när familjens bygge på Västra Esplanadgatan sparkat i gång. Gropen efter den rivna stadsvillan, som tidigare var Bror Husell-rederiernas kontorshus, har börjat bebyggas. Ett passivhus är extremt energisnålt och byggs med extra tjock isolering. Det har tagit några år från tanke och tomtköp till att bygget nu kommit igång, men Nils-Erik Eklund ville ha kunskap i grunden.
- Under den här tiden har jag också stött på unga ålänningar som är ivriga att lära sig och vill bygga sådana här hus och spara pengar, säger han.
Huset skall stå klart i slutet av året. Hela intervjun med Nils-Erik Eklund kan ni höra i Åland idag i eftermiddag.

Reporter: Ulf Weman
redaktion@radiotv.ax

  • Nils-Erik Eklund intervjuas av Ulf Weman:
Publicerad: tis 9.02.2016 kl.14:48

Finlands regering har fastställt stödnivåerna för EU:s produktionskopplade bidrag för 2016. Totalt betalas 102,6 miljoner euro ut i stöd till landets jordbrukare.
Mjölkproducenterna får 32 miljoner, och ungefär en och en halv miljon går till Åland. Det innebär 640 euro per djur och hektar på fasta Åland och 870 euro per djur och hektar i skärgården. I riket får man 540 euro per djur och hektar, och enligt Sölve Högman som är byråchef på landskapets jordbruksbyrå får ålänningarna mer eftersom produktionskostnaderna är högre här än i riket.
De med låg- eller medelhög produktion får mer bidrag i år än tidigare, medan de med hög produktion får ett lite lägre stöd än förut, enligt Sölve Högman.
Riket betalar även ut stöd för nötkreatur, tackor, hongetter, slaktlamm- och killingar samt jordbruksgrödor.

Reporter: Malin Lundberg
redaktion@radiotv.ax

  • ÅPF:s vd Henry Lindström och jordbruksbyråns chef Sölve Högman intervjuas av Nina Eriksén: