Publicerad: ons 27.07.2016 kl.15:28
Jörgen Eriksson, pensionerad naturvårdsintendent. Foto: Freddy Hagström
Jörgen Eriksson, pensionerad naturvårdsintendent. Foto: Freddy Hagström

Från och med i år är det markägarna själva som ansvarar för att få bort invasiva främmande arter från sina marker, enligt en ny EU-lag.

37 invasiva främmande arter har listats, där bland jättelokan. Enligt den pensionerade naturvårdsintendenten Jörgen Eriksson är det ganska enkelt att få bort jättelokan, om man slår innan den står i blom och gör det två år i rad så brukar den försvinna. Men man ska vara försiktig för saften som stänglarna innehåller är väldigt aggressiv och i samband med solljus så förorsakar den väldiga hudproblem.

Reporter: Freddy Hagström
redaktionen@radiotv.ax

Publicerad: ons 27.07.2016 kl.12:47
En ÅHS-anställd känner sig trakasserad och osakligt bemött av sin arbetsgivare.
En ÅHS-anställd känner sig trakasserad och osakligt bemött av sin arbetsgivare.

En kvinna som ansåg sig trakasserad och osakligt bemött på sin arbetsplats Ålands hälso och sjukvård, ÅHS, vände sig i början av sommaren till Ålands förvaltningsdomstol. Domstolen har nu avvisat hennes besvär utan prövning.
I Nya Åland i dag framgår att allt grundar sig på att en av kvinnans kollegor, som vid tillfället var patient på sjukhuset, anklagat henne för att ha berättat om kollegans graviditet till en utomstående person. Kvinnan nekade till anklagelserna men arbetsgivaren kallade henne ändå till möten där hon fick svara på frågor.
Kvinnan lämnade in en skrivelse till ÅHS-styrelsen där hon krävde en ursäkt från arbetsgivaren, att disciplinära åtgärder skulle vidtas mot en namngiven person och andra anställda, ersättning för juristkostnader och 10.000 euro i ersättning för sveda, värk och övrigt lidande. Chefsläkaren beslöt vid ledningsgruppens möte i maj att anteckna skrivelsen till kännedom, och kvinnan vände sig då till domstolen.
Där konstaterar man att chefsläkarens beslut inte var överklagbart, och därför borde kvinnan egentligen inte heller givits besvärsanvisning. Förvaltningsdomstolen har inte heller befogenhet att handlägga förvaltningsklagomål eller tillsyn över ÅHS, och inte att pröva yrkanden om skadestånd. Kvinnan informeras om att hon kan vända sig till behörig domstol eller en myndighet som övervakar ÅHS i stället om hon önskar.

Reporter: Malin Lundberg
redaktionen@radiotv.ax

Publicerad: ons 27.07.2016 kl.16:09
Simon Karlsson är glasskiosksföretagare och jobbar i en gästhamn. Foto: Otto Johansson
Simon Karlsson är glasskiosksföretagare och jobbar i en gästhamn. Foto: Otto Johansson

Just nu pågår musikfestivalen Rockoff i Mariehamn. Det ger även ringar på vattnet för olika näringar och företag inom Mariehamn: Simon Karlsson som driver en glasskiosk i centrum berättar att man märkt av RockOff och även anpassat sina öppettider utgående från festivalen.

- Det är något vi märk av i vår försäljning och vi har förstärkt personalsidan, säger Simon Karlsson.

Reporter: Otto Johansson
redaktionen@radiotv.ax