Publicerad: tors 29.01.2015 kl.11:02
Barnomsorgschefen Pamela Sjödahl är glad över att daghemmet Neptunus öppnar på måndag. Foto: Owe Sjöblom.
Barnomsorgschefen Pamela Sjödahl är glad över att daghemmet Neptunus öppnar på måndag. Foto: Owe Sjöblom.

På måndag öppnar nya daghemmet Neptunus i Idrottsgården i Mariehamn. Ett dagis där man satsat extra på barnens säkerhet genom att installera kodlås på alla dörrar.
   - Dörrarna kommer att vara låsta hela tiden och föräldrarna får pinkoder så de kan ta sig in och ut när de ska hämta och lämna sina barn, säger stadens barnomsorgschef Pamela Sjödahl.
Det är regionförvaltningsverket som vid ett tillsynsbesök sagt till staden att låsta dörrar är en bra idé för att barnen ska bli tryggare.
   - Jag utgår från att vi sätter kodlås även på det planerade daghemmet i Horelliområdet, och den långsiktiga planen är att alla dagis i stan ska få kodlås, säger Pamela Sjödahl.
När Neptunus öppnar på måndag kommer 14 barn som tidigare gått på daghemmet Sländan att börja där. Totalt har dagiset plats för 33 barn, 12 på lilla sidan, 21 på stora sidan.

  • Barnomsorgschefen Pamela Sjödahl berättar om nya dagiset Neptunus.
Publicerad: tors 29.01.2015 kl.06:08
Trygve Sundblom tror att prissänkningen på mjölk kan få allvarliga konsekvenser.
Trygve Sundblom tror att prissänkningen på mjölk kan få allvarliga konsekvenser.

Avräkningspriset på mjölk till de åländska mjölkgårdarna sänks kraftigt från och med februari. Sänkningen är 11-12 procent och priset på mjölkråvara uppgår efter sänkningen till cirka 35 cent per liter. Enligt Johannes Snellman, vd för mejeriet ÅCA orsakas prissänkningen av det extremt svaga marknadsläget på framförallt den finska och svenska marknaden, ett marknadsläge som uppstått till följd av Rysslands importstopp, långvarig lågkonjunktur och nu senast de finska livsmedelskedjornas priskrig. Mjölkprodukter bjuds nu ut till priser långt under produktionskostnad.
- Det blir en brutal sanering av branschen, säger Trygve Sundblom som är mjölkbonde och styrelseordförande för ÅCA.
Det här är andra gången på kort tid som mjölkpriset sänks. I oktober 2014 sänktes priset på mjölkråvaran med 5 procent. För en medelstor mjölkgård innebär sänkningarna ett intäktsbortfall på cirka 30.000 euro per år.

  • Mjölkbonden och ÅCA-ordföranden Trygve Sundblom intervjuas av Bengt Hannus.
Publicerad: tors 29.01.2015 kl.13:36

- Jag har fullt förtroende för ordföranden i kulturdelegationen efter vårt konstruktiva samtal under onsdagen. Det säger kulturminister Johan Ehn som träffade sin partikamrat Robert Liewendahl med anledning av de frågetecken som har rests av teaterföreningen i Mariehamn kring dennes dubbla roller som styrelsemedlem och aktiv i Teater Alandica å ena sidan, ordförande i Kulturdelegationen å den andra.

- Det räcker inte att han jävar sig i behandlingen av Teater Alandicas ansökningar om verksamhetsunderstöd utan han bör jäva sig i fråga om alla ansökningar som berör teaterfältet säger kulturministern. Detsamma gäller andra medlemmar i kulturdelegationen som samtidigt är aktiva inom kulturlivet på Åland.

Johan Ehn kommer att följa hur kulturdelegationen sköter jävsfrågorna vid penningfördelningen och har också informerat tjänstemännen på kulturbyrån om vad som ska gälla.