Publicerad: fre 25.04.2014 kl.05:46
Gun-Mari Lindholm, Johan Ehn och Anette Holmberg-Jansson leder MSÅ. Foto: Hasse Persson-Bru.
Gun-Mari Lindholm, Johan Ehn och Anette Holmberg-Jansson leder MSÅ. Foto: Hasse Persson-Bru.

Johan Ehn återvaldes igår till ordförande för Moderat samling för Åland i samband med partiets vårmöte. Det blev ett odramatiskt ordförandeval där partimedlemmarna slöt upp bakom valberedningens förslag att utse Johan Ehn till ordförande för partiet fram till och med hösten 2015. Ende utmanaren om ordförandeposten, Gun-Mari Lindholm, poängterade än en gång att hon inte var beredd att driva frågan till omröstning utan att fokus borde ligga på att ena det nya partiet.

Gun-Mari Lindholm valdes till vice orförande för partiet och Anette Holmberg-Jansson till andra vice ordförande. Till nya medlemmar i partiets styrelse valdes Claes Öhfverström och Kerstin Wikgren. Lämnar ordinarie styrelseuppdraget gör Petri Carlsson och Susanne Fagerström.

  • Johan Ehn, Gun-Mari Lindholm och Anette Holmberg-Jansson leder MSÅ. Reporter: Hasse Persson-Bru.
Publicerad: fre 25.04.2014 kl.06:28

Tre av de socialdemokratiska kandidaterna i EU-valet besöker Åland. På söndag kommer riksdagsledamöterna Johannes Koskinen och Miapetra Kumpula-Natri hit för att guidas runt och träffa allmänheten på ett evenemang på Pub Stallhagen.

Johannes Koskinen är ordförande i riksdagens grundlagsutskott och medlem i Ålandskommittén som arbetar med det framtida självstyrelsesystemet. Miapetra Kumpula-Natri är ordförande för riksdagens stora utskott.

Den tredje socialdemokratiska EU-kandidaten som ska besöka Åland är Thomas Wallgren som är gästtalare vid de åländska socialdemokraternas 1 majfirande.

Publicerad: fre 25.04.2014 kl.06:24

Det blir inget av förslaget att åter öppna Parkgatan 24 för bostadslösa. Frågan diskuterades i går av stadsstyrelsen med anledning av rapporter om bostadsproblem för socialt utslagna personer. Församlingarna i Mariehamn har också uppmanat politikerna att öppna fastigheten för bostadslösa.

Bert Häggblom, Obunden samling, och Erica Sjöström, Centern, föreslog att frågan om att öppna Parkgatan 24 skulle utredas. Förslaget röstades dock ner av stadsstyrelsens majoritet.

Stadsstyrelsen fick i går också information om socialförvaltningens roll och befogenheter när det gäller de aktuella problemen.