Publicerad: tors 18.12.2014 kl.16:03
Skärgårdstrafiken är ständigt aktuell i lagtinget.
Skärgårdstrafiken är ständigt aktuell i lagtinget.

Det var politisk feghet att inte bygga Föglötunneln. Det hävdade Danne Sundman, moderat, när slutdebatten om nästa års landskapsbudget till stor del kom att bli en debatt om skärgårdens sjunkande befolkningssiffror och orsaken till det. Det var centerns Runar Karlsson som initierade debatten om satsningarna på skärgården och ifrågasatte mångmiljonsatsningarna utan att man egentligen vet varför befolkningen i skärgården minskar trots en redan hygglig trafik. Danne Sundman tyckte det var politisk feghet, dock inte hans egen, som var orsaken till att Föglö inte är knutet till Fasta Åland med en fast förbindelse. Liberalernas Mats Perämaa betonade viktren av att de som vill satsa i skärgården kan lita på en långsiktighet i trafiken.

  • Danne Sundman, Runar Karlsson och Mats Perämaa diskuterade skärgårdstrafik. Reporter Ulf Weman.
Publicerad: tors 18.12.2014 kl.11:51
Vid årsskiftet upphör landskapets avbytarsystem. Foto: Ann-Christine Karlsson
Vid årsskiftet upphör landskapets avbytarsystem. Foto: Ann-Christine Karlsson

Vid årsskiftet, alltså om två veckor, upphör landskapets avbytarsystem och det blir upp till lantbrukarna själva att anställa sina avbytare. Redan i dag är det många gårdar som själva har folk anställda men knappt 20 av de totalt 85 gårdar som enligt det nya systemet är berättigade till stöd för avbytare har anlitat landskapets avbytarverksamhet. Det är dessa gårdar, liksom inte minst de tidigare landskapsanställda avbytarna som nu blir egna företagare, som nu står inför en stor omställning. På många håll upplevs situationen som rätt skakig.

   Även om det fortfarande finns frågetecken som behöver rätas ut har ingen kontaktat jordbruksbyrån med frågor, säger ledande avbytare Annette Loumann.

   Hon tror att lantbrukarna själva jobbar en hel del för att få avbytarverksamheten att fungera även i framtiden. Trots allt är det en verksamhet som ska fungera två gånger om dagen 365 dagar i året.

  • Ledande avbytare Annette Loumann intervjuas av Ann-Christine Karlsson.
Publicerad: tors 18.12.2014 kl.11:58

En eldriven, snabbgående motorbåt strax under 40 fot utvecklas av företaget Båthuset i Mariehamn. För att ta fram en prototyp för den nya båtmodellen har landskapsregeringen beviljat stöd inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden. De totala projektkostnaderna är drygt 358.000 euro och stödet 118.000 euro av vilket hälften är EU-pengar och andra hälften ur landskapets budget.

   Enligt Båthusets produktionsansvarige Hans Johansson kommer projektet att presenteras närmare i mitten på januari.