Publicerad: fre 6.03.2015 kl.12:37

Genusfotografen Tomas Gunnarsson utsågs idag till Årets Feminist av Feministakademin på Åland. Han är den 14:e att få utnämningen och den andra mannen efter Claes Borgström.
Tomas Gunnarsson har uppmärksammats för sitt arbete med att vända på typiska mans- och kvinnoroller i yrkeslivet genom sitt fotograferande. Under söndagen kommer han till Åland för att mottaga priset, han deltar även i SVT:s programserie ”Alla är fotografer” under våren.

Publicerad: fre 6.03.2015 kl.10:59

Landskapsregeringen kommer inte att under den här mandatperioden föreslå någon förändring av tv-licensen trots målsättningen i regeringsprogrammet. Det framgick av en debatt med företrädare för lagtingsgrupperna här i Ålands Radio i går. Anledningen är, som vi tidigare berättat, att regeringspartierna har olika åsikter om hur finansieringen av public serviceverksamheten ska ordnas. Katrin Sjögren i oppositionspartiet liberalerna var kritisk till att frågan inte lösts trots att man haft tre år på sig.

-Det kommer alltid att finnas frågor man inte kan enas om, sa centerns ordförande Harry Jansson. Enligt honom är tv-licensen en av de frågor som man inte prioriterar för att hinna lösa under de få månader som är kvar av mandatperioden.

Programmet Argument där den här frågan debatterades sänds i repris på söndag klockan 14.30. 

  • Liberalen Katrin Sjögren och centerns Harry Jansson deltog i debatten.
Publicerad: fre 6.03.2015 kl.11:16

Åländsk skogsindustri slås samman. Det meddelar Ålands skogsägarförbund och Carl Rundberg ab i ett pressmeddelande. Omstruktureringen av skogsindustrin skall vara klar sommaren 2016. Det är virkesanskaffning, sågverksamhet, cellulosaflisning, hyvling, målning, impregnering och bioenergiverksamheten som slås samman i det nybildade bolaget Ålands skogsindustrier ab. Skogsägarförbundets övriga tillgångar går till ett nytt andelslag, Ålands skogsägare, och Carl Rundbergs övriga tillgångar till nya Carl Rundberg ab. Skogsägarförbundets cirka 1.000 andelsägare och Carl Rundbergs cirka 650 aktieägare får 45 procent vardera av nya Ålands skogsindustrier, och det nybildade andelslaget Ålands skogsägare resterande 10 procent. Personalen på cirka 50 personer följer med till det nya aktiebolaget. Syftet med sammanslagningen är att ta tillvara samordningsmöjligheter för att trygga träförädlingen på Åland. Ägarna skall ännu godkänna de här planerna innan de kan genomföras.

Publicerad: fre 6.03.2015 kl.06:04
Familjeterapeut Beryl Fagerlund. Foto: Tomas Tornefjell.
Familjeterapeut Beryl Fagerlund. Foto: Tomas Tornefjell.

-Stress på arbetet är en realitet för många, men det är också vanligt att folk som lämnat arbetslivet känner sig stressade. Det säger familjeterapeut Beryl Fagerlund.

En anledning till stress hos äldre är stora livsförändringar som att gå i pension eller att flytta från en egen bostad till någon form av äldreboende. Att inte ha någon att umgås med på dagarna är ett annat problem som Beryl Fagerlund vill lyfta fram.

-Många äldre är ensamma och jag tycker att man bör ha minst en social kontakt per dag för att må bra, säger Beryl Fagerlund.

  • Familjeterapeut Beryl Fagerlund intervjuas av Tomas Tornefjell.