Publicerad: fre 30.01.2015 kl.11:09
I statistikern Richard Palmers siffror visar sjöfarten en vikande trend. Foto: Ulf Weman
I statistikern Richard Palmers siffror visar sjöfarten en vikande trend. Foto: Ulf Weman

Det pågår en dramatisk utveckling inom den åländska sjöfarten just nu. Fartyg säljs ut och antalet arbetsplatser inom sjöfarten minskar. Sedan millennieskiftet har antalet anställda vid åländskregistrerade bolag inom sjötransport, minskat från drygt 1.400 till knappt 960. Andelen av alla sysselsatta har gått ner på 14 år från drygt 10 procent till knappt sju procent. Det här visar färskt sjöfartsstatistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub. Sjöfartsstatistiken omspänner åren 2000 till 2014, utom när det gäller arbetsplatserna där det är två år gamla siffror. Samtidigt med den negativa trenden inom sjöfarten har har den åländskägda handelsflottan ökat sedan millennieskiftet med två fartyg till 46, och tonnaget med 16 procent till drygt 964.000 bruttoton. Men toppen nåddes år 2009, sedan kom finanskris och lågkonjunktur och nedgången har tagit vid.

  • Ulf Weman rapporterar om Åsubs nya sjöfartsstatistik:
Publicerad: fre 30.01.2015 kl.15:13

Mycket är otydligt och luddigt när det gäller hemundervisning på Åland. Det visar en utvärdering som nyligen gjorts av landskapsregeringen och där både lärare och vårdnadshavare hörts. Dels finns behov av en tydligare läroplan, och dels efterlyser man tydligare och bättre sätt att testa elevernas förvärvade kunskaper på. Antalet elever som får hemundervisning har ökat på senare år, huvudsakligen beroende på inflyttning från Sverige. I nuläget får cirka 20 elever hemundervisning på Åland. 

  • Byråchef Elisabeth Storfors intervjuas av Liv Örneryd.
Publicerad: fre 30.01.2015 kl.14:49
Henry Lindström, ÅPF, vill att fler källor tas med i vattenåtgärdsprogram.
Henry Lindström, ÅPF, vill att fler källor tas med i vattenåtgärdsprogram.

-Vi vänder oss emot att landskapsregeringen inte beaktar andra utsläppskällor som sjöfarten och flygtrafiken i sitt nästa vattenåtgärdsprogram. Det säger Henry Lindström som är vikarierande vd för Ålands producentförbund, ÅPF.

Enligt honom är det ännu vanligt att jordbruket utses till syndabock när man pratar om utsläpp med en negativ påverkan på vattenkvaliteten.

-Men det finns många sjöar som mår dåligt trots att det inte finns några jordbruk i närheten, säger Henry Lindström.

Landskapsregeringens vattenåtgärdsprogram är ute på remiss fram till den 15 mars.

  • Henry Lindström intervjuas av Tomas Tornefjell.