Publicerad: ons 16.04.2014 kl.06:47
Mia Söderdahl. Foto: Owe Sjöblom.

-Det känns som att lantbruket motarbetas, det skulle kanske behövas mer utbildning så att dom som bestämmer får reda på vad vi gör. Det säger Mia Söderdahl som driver en fårgård i Jomala.
   Den största delen av inkomsterna för en fårfarmare kommer från de olika stöd som finns i landsbygdsutvecklingprogrammet. En viktig del har varit stöd för naturbeten och de stöden ska försvinna i det kommande programmet.
   -Eftersom i princip alla som har får har dem på naturbeten, vilket hjälper till att vårda naturen, så slår det hårt mot oss, säger Söderdahl, som förlorar ungefär 10.000 euro per år när det nya landsbygsutvecklingsprogrammet börjar gälla.

  • Fårfarmaren Mia Söderdahl får det nätt och jämt att gå ihop:
Publicerad: ons 16.04.2014 kl.06:52

Fler filmer som väljer Åland som inspelningsplats. Det är förhoppningen bakom det samarbete som landskapet nu inleder med Filmregion Stockholm-Mälardalen. I dagarna har filmregionens vd Anette Mattsson med personal besökt Åland för diskussioner med kulturbyrån men också med näringslivet.

   Filmfinansiering med offentliga medel är en mycket långsam process styrd av budgeteringsprinciper, och därför hoppas kulturminister Johan Ehn att framöver få till stånd en åländsk filmfond, med stöd av också privat kapital. Moroten är de positiva ekonomiska kringeffekter som en större filminspelning ger.

   Den åländska ytterskärgården har en klar konkurrensfördel jämfört med Stockholms skärgård tack vare våra färjor som kan transportera inspelningsbilar, konstaterade filmregionens representanter under besöket. En arbetsgrupp ska nu utarbeta riktlinjerna för det fortsatta samarbetet med Filmregion Stockholm-Mälardalen.

  • Kulturminister Johan Ehn var värd för besöket:
Publicerad: ons 16.04.2014 kl.06:50

Ålands penningautomatförening, Paf, gick i fjol med 31,4 miljoner euro i vinst. Det är 17 procent mer än vinsten år 2012. Av vinsten föreslås 21 miljoner euro delas ut till Paf:s ägare, alltså landskapet, för att fördelas till allmännyttiga verksamheter. Förutom vinstpengarna får landskapet också i efterskott 11,5 miljoner euro i återbetald spelskatt från den finska staten.

   Paf:s totala omsättning var i fjol 108,2 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med tre procent.

   -Som helhet är vi nöjda med utfallet 2013. Vi ökar vinsten för tredje året i rad och går in i 2014 med målet att återskapa tillväxt på våra befintliga marknader samt öka tillväxttakten genom att expandera till någon ny marknad internationellt, säger Paf:s vd Anders Ingves i ett pressmeddelande.