Publicerad: ons 4.03.2015 kl.11:26

Samtliga skärgårdskommuner har hörts, men det råder många olika viljor om vad som är bäst för framtiden. Det skriver finans- och näringsutskottets ordförande, Jörgen Pettersson, centern, i sin blogg på nätet efter att utskottet nu lämnat ett utlåtande om landskapsregeringens meddelande i maj förra året om kortrutt i skärgårdstrafiken. Debatt har uppstått på Facebook om den planerade bron över Prästösund. Om en högbro som tillåter fartygstrafik blir för dyr, måste det bli en öppningsbar bro menar vissa. Finans- och näringsutskottet förordar de tre prioriterade projekten med nya färjefästen på östra och västra Föglö och en bro över Prästösund. Broalternativen kan utredas menar utskottet. Betänkandet kommer snart upp till debatt i lagtinget.

Publicerad: ons 4.03.2015 kl.11:23

-Posten ska även i fortsättningen ha ett fast verksamhetsställe i varje kommun. Det säger

affärsområdeschef Eivor Granberg på posten som ersätter tidigare lokala ombud med en lantbrevbärare stationerad på Kumlinge postkontor med ansvar för servicen bland annat på Enklinge och Lappo.

-Det är ett pilotprojekt i avsikt att ge mer personlig service, säger Eivor Granberg.

Förändringen görs den första juni och nästa vecka skickas information om till berörda hushåll. Under våren kommer också alla som bor på Enklinge och Lappo att personligen kontaktas av posten.

Liknande projekt har genomförts såväl i Lappland som i andra skärgårdsområden.

  • Affärsområdeschef Eivor Granberg intervjuas av Martina Eriksson.
Publicerad: ons 4.03.2015 kl.06:21

Ålandskommittén, som utreder en ny självstyrelse för Åland, håller sitt nästa möte den 18 maj. Till dess skall två arbetsgrupper komma med förslag om lagstiftningsarbetet och om de finansiella förhållandena mellan riket och landskapet. I lagberedningsgruppen representeras landskapet av lagberedningschef Lasse Karlsson och autonomiutvecklare Marie Holm-Johansson. I utredningsgruppen för finansiella frågor sitter förvaltningschef Dan E Eriksson och finansavdelningens jurist Ida Hellgren för landskapets räkning.

Ålandskommitténs delbetänkande med riktlinjer för reformen av självstyrelsen är nu ute på remiss till Republikens president, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen, samtliga ministerier, landskapsregeringen, Ålandsdelegationen och arbetsmarknadens centralorganisationer.

Senast den 10 april skall deras utlåtanden lämnas in.

Publicerad: ons 4.03.2015 kl.06:13
Siv Ekström lade ett vinnande förslag. Foto: Owe Sjöblom.
Siv Ekström lade ett vinnande förslag. Foto: Owe Sjöblom.

Kommunfullmäktige i Jomala beslöt igår att ta emot flyktingar någon gång under det här året. Jomala vill ta emot en familj bestående av fyra till fem personer. Kommunstyrelsen hade föreslagit att man skulle önska att flyktingfamiljen kommer från Syrien, men Siv Ekström föreslog att det önskemålet utelämnas. Ekströms förslag vann med rösterna 10-7.

Finland tar emot kvotflyktingar från tre områden, Syrien, kongolesiska flyktingar från södra Afrika och afghanska flyktingar från Irak. Nu ska Jomala lämna in sin ansökan till NTM-centralen som fördelar flyktingar till de kommuner som är beredda att ta emot dem. 

  • Socialdemokraten Siv Ekström intervjuas av Owe Sjöblom.