Publicerad: tors 29.01.2015 kl.14:43
Trygve Sundblom tror att prissänkningen kan få allvarliga konsekvenser.
Trygve Sundblom tror att prissänkningen kan få allvarliga konsekvenser.

-Det sänkta avräkningspriset på mjölk kommer att leda till färre mjölkgårdar och näringsminister Fredrik Karlströms vision om 1000 fler mjölkkor på Åland har fått sig en ordentlig törn. Det säger Leif Hagberg som är vd för Tomtens mjölk i Saltvik.

Avräkningspriset på mjölk sänks från och med februari med 11-12 procent, till cirka 35 cent per liter. Enligt Johannes Snellman, vd för ÅCA, motiveras prissänkningen av det extremt svaga marknadsläget framförallt på den finska och svenska marknaden.

-Vi och andra som storsatsat de senaste åren har inget annat alternativ än att fortsätta, men många andra kommer nog att lägga ned sin verksamhet, säger mjölkbonden Leif Hagberg.

  • Trygve Sundblom och Leif Hagberg intervjuas av Tomas Tornefjell.
Publicerad: tors 29.01.2015 kl.15:06

Nu måste också Finström se sig om efter en ny kommundirektör. Niklas Oriander, som skött uppdraget i drygt fem år, har nämligen anhållit om tjänstledigt alternativt uppsägning. Anledningen är att hans fru Suzan Eriksson fått en ettårig FN-tjänst i Mocambique i sydöstra Afrika.

-Den chansen vill vi ta och hela familjen flyttar till Mocambique för ett år, säger Niklas Oriander som tidigare också själv jobbat för FN i Afrika.

Kommunstyrelsen behandlade ansökan i går och föreslår inför fullmäktige inte tjänstledigt utan uppsägning. Ekonomichef Ida Eklund fungerar som tf kommundirektör från första mars tills en ny rektyrerats.

  • Niklas Oriander intervjuas av Nina Eriksén.
Publicerad: tors 29.01.2015 kl.14:42

500 ålänningar drabbas årligen av borrelios, och för en del blir sjukdomen långvarig och svårbehandlad. Nu öppnar Medimar en borreliaklinik där man med ett sammansatt team bestående av läkare, hälsovårdare, kognitiv beteendeterapeut och en fysioterapeut vill ta ett helhetsgrepp om behandlingen. Kliniken är resultatet av ett samarbete med Bimelix, som består av borreliosforskarna på Åland och ansvarig läkare är professor Dag Nyman.

- Med tanke på vår speciella situation med mycket fästingar, finns det ett stort behov av bra borreliadiagnostik, säger Nyman.

  • Carola Valkama och Dag Nyman intervjuas av Liv Örneryd.
Publicerad: tors 29.01.2015 kl.13:36

- Jag har fullt förtroende för ordföranden i kulturdelegationen efter vårt konstruktiva samtal under onsdagen. Det säger kulturminister Johan Ehn som träffade sin partikamrat Robert Liewendahl med anledning av de frågetecken som har rests av teaterföreningen i Mariehamn kring dennes dubbla roller som styrelsemedlem och aktiv i Teater Alandica å ena sidan, ordförande i Kulturdelegationen å den andra.

- Det räcker inte att han jävar sig i behandlingen av Teater Alandicas ansökningar om verksamhetsunderstöd utan han bör jäva sig i fråga om alla ansökningar som berör teaterfältet säger kulturministern. Detsamma gäller andra medlemmar i kulturdelegationen som samtidigt är aktiva inom kulturlivet på Åland.

Johan Ehn kommer att följa hur kulturdelegationen sköter jävsfrågorna vid penningfördelningen och har också informerat tjänstemännen på kulturbyrån om vad som ska gälla.