Publicerad: fre 24.10.2014 kl.11:50

Riksregeringen vill slopa skattefriheten för taxibilar och för bilar som tas in i landet som flyttgods. Men trots att de här ändringarna också berör landskapets lagstiftningsbehörighet, har finansministeriet i Helsingfors inte låtit landskapsregeringen ge sitt utlåtande. Det är först nu när finansutskottet i riksdagen tittar på de föreslagna ändringarna som man begärt in ett utlåtande från Åland.

   -Riket får inte använda beskattningen så att rättssäkerheten för ålänningar äventyras och att landskapets behörighet begränsas, skriver landskapsregeringen i sitt utlåtande till finansutskottet.

   Att slopa skattefriheten för bilar som tas in som flyttgods kan hämma inflyttningen till Åland, menar landskapsregeringen. Stora taxibilar som används för skoltransporter och specialtransporter av gamla och sjuka ska få fortsatt skattefrihet. Men här skiljer sig reglerna åt mellan riket och Åland och det finns en risk att ägare till åländska skolskjutsbilar därför nekas skattenedsättning, menar landskapsregeringen i sitt utlåtande till finansutskottet i riksdagen.

  • Ulf Weman rapporterar:
Publicerad: fre 24.10.2014 kl.11:51

Det är ännu för tidigt att säga vilka konsekvenserna blir vid en eventuell vårdstrejk. Ålands hälso- och sjukvård har inte hunnit diskutera vilka arbeten som måste kunna utföras på exempelvis sjukhuset genom så kallade skyddsarbeten, om vårdfacket Tehys utlysta strejk till den 6 november bryter ut.

   -Vi fick ju veta om strejkvarslet via media i går eftermiddag först. Men situationen är allvarlig, säger ÅHS förvaltningschef Katarina Dahlman.

   ÅHS ledning är kallad till ett möte med landskapsregeringen i eftermiddag.

Publicerad: fre 24.10.2014 kl.05:30

Efter flera års planering har Fifax AB påbörjat bygget av en 15.000 kvadratmeter stor inomhusanläggning på land för fiskodling på Eckerö. Under två månader ska det genomföras sprängningsarbete innan bygget av själva anläggningen kan ta sin början.

   Fifax vd Pontus Nikula säger att anläggningen ska vara klar under 2016 och att man ska kunna leverera 3.000 ton regnbågslax årligen och sysselsätta 15-18 personer.

  • Pontus Nikula berättar om tidsplanen för projektet: