Publicerad: fre 19.12.2014 kl.11:46
Telegrafhuset ska även i fortsättningen vara k-märkt. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.
Telegrafhuset ska även i fortsättningen vara k-märkt. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.

Ålands förvaltningsdomstol upphäver ändringen av stadsplanen för Magazin-tomten i centrala Mariehamn. Det innebär samtidigt att stadens planer på ett åttavåningshus och beslut att avlyfta k-märkningen på det så kallade telegrafhuset upphävs.

   Förvaltningsdomstolen aner att det inte går att utesluta att det är möjligt att bevara byggnadens värde på basis av stans utredning. Det var två privatpersoner och byggnadsvårdssällskapet på Åland som hade besvärat sig över stadsfullmäktiges beslut. Ålands förvaltningsdomstols beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Publicerad: fre 19.12.2014 kl.14:40

Det krävdes 17 omröstningar i dag innan lagtinget kunde godkänna budgeten för nästa år och ta jul- och nyårsledigt. Regeringsblocket vann alla omröstningar, trots att centerns Anders Englund röstade med oppositionen vid tvåtillfällen och tre moderater avstod att rösta i några frågor. Anders Englund röstade för liberalernas förslag om att utreda en ringväg mellan Lumparland och Vårdö. Han tyckte också att Ålands framtids förslag att lindra på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets, ÅMHM:s, avgifter och att göra upp en mindre omfattande tillsynsplan var bra. Här avstod liberalerna från att rösta. Andra förslag som avvisades av majoriteten var bland annat Ålands framtids förslag om att ta bort en minister ur regeringen och liberalernas förslag om lägre avgifter på skärgårdsfärjorna.

  • Ulf Weman följde gymnastiken i lagtingets plenisal.
Publicerad: fre 19.12.2014 kl.09:58

Marknadsdomstolen har förkastat Eriksson Bygg Ab:s yrkande på 500.000 euro i gottgörelse för att Mariehamns stad gjorde fel när man upphandlade förlängningen av kaj 6 i Västra hamnen.

   Det var 2011 som staden gick ut med en anbudsförfrågan som sa att kajen måste bli färdig senast den 15 juni 2012. Varken Eriksson Bygg eller Terramare som lämnade in det andra anbudet kunde bli klara tills dess, och staden meddelade då per telefon att deadline blev den 15 september i stället. Terramare kunde bli klara tills dess men inte Eriksson Bygg, vilket ledde till att staden anlitade Terramare trots att deras anbud var dyrare.

   Marknadsdomstolen skriver att Mariehamn gjorde fel när man lät bli att publicera en skriftlig annons om att tiden för projektet förlängts, men att det är omöjligt att veta om en skriftlig anbudsförfrågan hade påverkat Eriksson Byggs svar. Därför förkastas yrkandet om gottgörelse. Mariehamns stad ska däremot ersätta Eriksson Byggs rättegångskostnader på 5.000 euro.