Publicerad: tors 21.08.2014 kl.06:34

I dag lämnar riksregeringen till riksdagen över de lagändringar som behövs för att åländska kommuner ska kunna få statligt stöd för att ta emot flyktingar. Bland annat behövs en ändring av rikets integrationslag för att åländska kommuner ska kunna skriva avtal om flyktingmottagning med riksmyndigheter.

-Jag har varit i kontakt med Helsingfors och de tror att lagändringarna kan vara i kraft från årsskiftet, säger kansliminister Wille Valve till Ålands Radio.

Kommunerna behöver också en integrationsplan för att få ut stödet. Ålands kommunförbund har nu inlett arbetet med en integrationsplan som sedan respektive kommun kan använda sig av. Tidigare har fem åländska kommuner visat intresse av att ta emot flyktingar från Syrien, nämligen Mariehamn, Vårdö, Brändö, Jomala och Lemland.

Publicerad: tors 21.08.2014 kl.10:45
Sara Kemetter är aktiv i den katolska församlingen. Foto: Tomas Tornefjell.
Sara Kemetter är aktiv i den katolska församlingen. Foto: Tomas Tornefjell.

-Den katolska församlingen på Åland växer, och det finns en stark önskan att öppna en egen kyrka. Det säger församlingsmedlemmen Sara Kemetter.

   Församlingen har omkring 250 medlemmar och arrangerar en katolsk mässa en gång i månaden i Margaretagården tack vare ett samarbete med Mariehamns församling. Men för att den katolska församlingen på Åland ska kunna växa och utvecklas behöver man en egen kyrka.

   -Den bästa lösningen är om vi får köpa en lokal som är anpassad för gudstjänster och andra förrättningar, men det är även möjligt att bygga om en annan typ av fastighet säger Sara Kemetter.

   Det största problemet med att öppna en egen kyrka är finansieringen, eftersom den katolska kyrkan i Finland inte har någon beskattningsrätt.

  • Sara Kemetter intervjuas av Tomas Tornefjell.
Publicerad: tors 21.08.2014 kl.06:12
Johan Dahl, Fredrik Karlström och Jacob Vestergaard. Foto: Albin Dahlin.
Johan Dahl, Fredrik Karlström och Jacob Vestergaard. Foto: Albin Dahlin.

Färöarnas näringsminister Johan Dahl och fiskeriminister Jacob Vestergaard är just nu på besök på Åland, inbjudna av näringsminister Fredrik Karlström. Under tre dagar besöker ministrarna olika delar av det åländska näringslivet. Man ska även träffa landskapsregeringen för att diskutera gemensamma frågor. Trots att näringslivet på Färöarna skiljer sig mycket från Åland tror näringsminister Johan Dahl att man kan lära av varandra.

-Ni har ju en turism som är intressant och vi är båda sjöfartsnationer, så det finns saker att lära av varandra, säger Johan Dahl.

Färöarnas självstyrelsemodell var något som näringsminister Fredrik Karlström lyfte fram som ett föredöme. Färöarna har betydligt större självstyre än Åland och har bland annat rätten att besluta om beskattningen. 

  • Näringsminister Johan Dahl intervjuas av Albin Dahlin.