Publicerad: tors 24.04.2014 kl.11:24

Nu ska personer inom de frivilliga räddningsorganisationerna utbildas i hur de ska agera vid plötsliga hjärtstopp. Det innebär att det ska finnas personer över hela Åland som kan rycka ut och hjälpa till innan ambulans kommer fram till den olycksdrabbade.

   Ett samverkansavtal undertecknades i dag om frivilligt stöd till den så kallade prehospitala sjukvården mellan ÅHS, Ålands sjöräddningssällskap, Ålands brand- och räddningsförbund, Röda korsets Ålandsdistrikt, Räddningsområde Ålands landskommuner och Mariehamns räddningsverk.

   -Det är framför allt i skärgården och i kommunerna längst från Mariehamn som vi hoppas att den största nyttan finns eftersom vi har lång framkörningstid dit, säger Tom Göstas, ledande ambulanssjukvårdare vid Mariehamns räddningsverk.

  • Den här utbildningen kan få stor betydelse för om den olycksdrabbade klarar sig eller inte menar Tom Göstas:
Publicerad: tors 24.04.2014 kl.11:44

Ålands musikinstitut har dragits med ekonomiska bekymmer en längre tid.

   -Det är nära att det blir nedskärningar, men än så länge är det oklart hur det blir i praktiken, säger Musikinstitutets rektor Björn Blomqvist.

   Han säger att det ända sedan han blev rektor har gått åt fel håll, varje år har det sagts att det ska bli bättre och så har det i själva verket blivit sämre, med minskat ekonomiskt utrymme.

   -Som det är i dag finns inget extra att ta av, alla pengar går till löner och fasta kostnader. Trots det har vi, bland annat tack vare lojala lärare, ett bra musikinstitut, och avgifterna är förhållandevis låga, säger Björn Blomqvist.

  • Rektor Björn Blomqvist intervjuas av Nina Eriksén.
Publicerad: tors 24.04.2014 kl.15:41

Tillgången till fritt trådlöst internet, så kallat wifi, är viktigt för turismen. Det menar Visit Ålands vd Lotta Berner Sjölund, och hon hoppas att fler turistföretagare ska satsa på att erbjuda gäster och besökare fri tillgång till wifi.

   -Det är inte tillräckligt som det är i dag, jag tror att vi ligger lite efter på det här området, säger Lotta Berner Sjölund.

   Bloggaren Mats Adamzcak har kartlagt tillgången på fritt wifi och kommit fram till att det i dag erbjuds på omkring 47 platser på Åland. Söderhagens camping i Eckerö är ett turistföretag som sedan en tid erbjuder gratis wifi till gästerna, och det är en satsning som har lönat sig.

   -Det första folk frågar när de kontaktar oss är om det finns wifi, det är något som gästerna förväntar sig idag, säger ägaren Sven Eklund.

  • Lotta Berner Sjölund tycker att det finns fritt trådlöst internet på för få platser i dag: