Publicerad: tors 30.07.2015 kl.08:01

Finland har förberett sig på en situation där Åland blir ockuperat, uppger Finlands försvarsminister Jussi Niinistö. Det rapporterar Yle. Eftersom läget i Östersjön har förändrats så finns det skäl att se över försvaret av Åland, menar Niinistö. Den finska försvarsmakten har dock inte inlett några några nya förberedelser eller diskussioner om försvaret av Åland. Men försvarsministern säger till Yle att det i framtiden kan behövas ett nytt perspektiv på försvaret av Åland, till exempel i samarbete med gränsbevakningen Åland och Sverige. Enligt militära experter kan Ryssland i händelse av en väpnad konflikt i Baltikum eller Östersjön försöka ockupera Åland och Gotland.

Lännen Media har skickat ut en enkät till åländska politiker och den visar att sex av de tio som svarat anser att Ryssland är ett hot mot Åland, åtminstone i någon grad.

Lantrådet Camilla Gunell säger till Lännen Media att den finska regeringen borde inleda samtal med den ryska ledningen för att få dem att erkänna neutraliseringen av Åland.

Publicerad: tors 30.07.2015 kl.07:42

Vid 6.40-tiden i dag drabbades stora delar av Åland av ett strömavbrott, ungefär en kvart senare var strömmen tillbaka. Hela Åland förutom Brändö, Kumlinge, Sottunga, Kökar och östra delarna av Föglö blev utan ström. Orsaken var troligen ett åskoväder i Sverige som tillfälligt slog ut Sverigekabeln, enligt Ålands Elandelslag.

Publicerad: tors 30.07.2015 kl.10:14

Kommunfullmäktige i Geta har beslutat att avbryta rekryteringen av en ny kommundirektör. Beslutet innebär att man följer kommunstyrelsens förslag. Carolina Sandell anlitas på 40 procent till och med mars 2016 för att påbörja en nämndreform i kommunen och bistå med underlag för politiska beslut.

Publicerad: tors 30.07.2015 kl.06:35
Hanna Salmén är projektledare för Futebol dá força och Naemi Örjans är deltagare.
Hanna Salmén är projektledare för Futebol dá força och Naemi Örjans är deltagare.

Under sommaren har organisationen Futebol dá força startat verksamhet på Åland. Futebol dá força arrangerar fotbollsträningar för tjejer varje vecka och syftar till att stärka unga tjejers självförtroende för att förbättra den psykiska hälsan.

Projektledare på Åland är den förra Åland United-spelaren Hanna Salmén och hon leder träningarna som hålls en gång i veckan för barn och en gång i veckan för vuxna.

Organisationen startades i Mozambique och finns nu förutom där och på Åland, i Sverige, Finland och Zambia. 

  • Hanna Salmén förklarar vad Futebol dá força är:
Publicerad: tors 30.07.2015 kl.09:09

Uthyraren av fritidsbåtar är inte ansvarig för att båtarna är säkra utan det är den som hyr båten. Den slusatsen drar tingsrätten och förkastar ett åtal mot en uthyrare som hyrde ut en trasig båt som sjönk.

Den åtalade är en man i 50-årsåldern som för två år sedan hyrde ut en snurrebåt för fritidsfiske till tre personer. Båten var trasig och mannen hade lagat den så bristfälligt att den tog in vatten och sjönk. De tre personerna hamnade i vattnet. Uthyraren åtalas för underlåtenhet att se till att fartyget är sjövärdigt. Men tingsrätten förkastar åtalet eftersom det enligt åländsk lagtsiftning är den som framför en fritidsbåt som ansvarar för att den är säker. Mannen stod också åtalad för fartygssäkerhetsförseelse eftersom han inte besiktigat båten. Det åtalet förkastas också eftersom underlåtenhet att besiktiga en fritidsbåt inte har kriminaliserats i åländsk lagstiftning. Mannen döms däremot till sjötrafikförseelse eftersom han inte anmält att det skett ett byte av utombordsmotor. Han straff blir tio dagsböter, totalt 160 euro.