Publicerad: mån 24.11.2014 kl.16:03

Åland vill nu ha ett stopp på besök av finländska militärfartyg i åländska vatten. Men i Helsingfors menar försvarets huvudstab tvärtom att marinens besök i landskapet nu har fått ett internationellt godkännande eftersom ingen av de så kallade signatärmakterna för Ålands demilitarisering och neutralisering har reagerat negativt emot det.

   -Det är ju ett märkligt sätt att resonera. Det visar att vi inte kan släppa frågan utan måste vara på vår vakt, sa centerns Harry Jansson när lagtinget i dag debatterade policyn för Ålands demilitarisering och neutralisering.

   Från åländsk sida vill man nu ordna en diplomatisk konferens om Ålands internationella status.

  • Ulf Weman följde debatten:
Publicerad: mån 24.11.2014 kl.13:14
Akava Ålands ordförande Sune Alén. Foto Tomas Tornefjell.

Akademikerfacket Akava har ännu inte fått någon respons från landskapsregeringen på sitt önskemål om separata förhandlingar för läkarna och lärarna. Akava vill ha inskrivet i huvudavtalet att man tillsammans med TCÅ kan ingå separata avtal för läkarna och för lärarna, precis som man har det gentemot kommunerna.
   -Vi tycker att det blir enklare och effektivare när enbart de som är direkt berörda deltar i förhandlingarna, säger Akava Ålands ordförande Sune Alén.

  • Sune Alén berättar varför Akava vill ha separata löneförhandlingar för läkarna och lärarna:
Publicerad: mån 24.11.2014 kl.09:53
I radiohuset blev det mycket mörkt under avbrottet. Foto: Liv Örneryd
I radiohuset blev det mycket mörkt under avbrottet. Foto: Liv Örneryd

Strax före klockan 9.30 i morse drabbades stora delar av Åland av strömavbrott. Anledningen var att reservkraften inte klarade av de förändringar som uppstod i elnätet när ett träd i stormen föll ner på en ledning. Vid 10.40-tiden hade nästan alla hushåll åter el.

   Åland är den här veckan beroende av reservkraft eftersom Sverigekabeln är avställd på grund av arbeten med Kraftnät Ålands nät. Hela Åland, förutom östra skärgården och delar av Lemland, försörjs med reservkraft. Störningar och avbrott kan under den tiden vara upp till 2,5 timmar.

  • Jan Kahlroth berättar: