Publicerad: ons 17.09.2014 kl.05:55
Jomalas kyrkoherde Kent Danielsson förstår inte Maxinges nej. Foto: Ulf Weman.
Jomalas kyrkoherde Kent Danielsson förstår inte Maxinges nej. Foto: Ulf Weman.

Maxinge köpcenter i Jomala säger nej till Mariehamns och Jomala församlingars begäran att ordna förhandsröstning till kyrkofullmäktige inne i köpcentret. Det här förvånar Jomalas kyrkoherde Kent Danielsson, som menar att en plats där varorna på hyllorna brukar berätta var man är i kyrkoåret, ändå stänger ute församlingarna.

- Vi tog i ett tidigt skede beslut om att inte tillåta religiös eller politisk påverkan i Maxinge eftersom det kan störa våra kunder, säger Maxinges centrumchef Björn Wennström.

-Det här är inte religiös påverkan, utan val till en institution, påpekar Kent Danielsson.

Beslutet i Maxinges styrelse var inte enhälligt.

  • Centrumchef Björn Wennström och kyrkoherde Kent Danielsson intervjuas av Ulf Weman.
Publicerad: ons 17.09.2014 kl.05:52

Igår inleddes hovrättsförhandlingar i fallet med två markägare i Saltvik, Långbergsöda, som för ett år sedan dömdes i tingsrätten för byggnadsskyddsbrott. Redan 2010 polisanmälde landskapets museibyrå de båda männen för att de tagit bort sand från 675 kvadratmeter av sin mark i Långbergsöda – mark som enligt museibyrån innehöll fornlämningar som i och med detta blev förstörda.

De två männen menade att de handlat i god tro, men tingsrätten dömde dem för byggnadsskyddsbrott till ett år och åtta månaders villkorligt fängelse och att betala 62.000 euro i skadestånd. Domen överklagades till Åbo hovrätt som i går inledde förhandlingarna som fortsätter i dag, och i morgon i Mariehamn.

Konflikten om marken i Långbergsöda har pågått i årtionden. Marken i området innehåller lämningar från Ålands äldsta historia, d.v.s. ca 5000 före Kristus. 

  • Alfons Röblom ger bakgrunden till konflikten.
Publicerad: tis 16.09.2014 kl.14:11
Gun-Mari Lindholm. Foto: Ann-Christine Karlsson.

-Visst är polisen på Åland politiskt styrd genom att deras pengar upptas i landskapets budget, och numera finns också den politiskt tillsatta polisstyrelsen. Men den operativa delen - den har inte politikerna med att göra. Det säger moderata lagtingspolitikern Gun-Mari Lindholm, som var kansliminister, med ansvar för polisfrågor, en stor del av den tid som före detta polismästaren Teijo Ristola var anställd.

   Ristola har i efterhand nu berättat om flera orsaker till att han valde att sluta, bland annat att han tyckte att polisen på Åland i allt för hög grad styrs av politikerna.

   -I praktiken har polisstyrelsen velat gå in i den operativa verksamheten ganska starkt. Man har behandlat många operativa ärenden som Åland inte ens har behörighet över, och det är ganska skrämmande, säger Teijo Ristola till Ålands Radio.

  • Gun-Mari Lindholm: