Publicerad: tis 1.12.2015 kl.14:33

Ove Andersson, ordförande för förbundsfullmäktige i Ålands omsorgsförbund, tycker att många kommuner visar bristande engagemang i omsorgens arbete.
- Det kunde vara mycket större aktivitet och förtroendevalda kunde sätta sig mer in i ärendena och framför allt återkoppla till kommunerna, säger Andersson.
Han beskriver kommunernas utlåtanden om omsorgens budget som väldigt mycket upprepningar och ordagranna likheter mellan de olika kommunernas utlåtanden vad gäller kostnadsökningarna i budgeten.
Andersson kan inte klart uttala sig vad det bristande engagemanget beror på, men gör en jämförelse med äldreomsorgen.
- Vi har alla närstående som blir äldre och ser det som naturligt att dom ska ha en bra omsorg, medan betydligt färre har en anknytning till en handikappad och då är risken stor att det bara ses som en kostnad, säger Andersson.

Reporter: Owe Sjöblom
owes@radiotv.ax

Publicerad: tis 1.12.2015 kl.10:51

Bygg ut Svinö holme enligt alternativ ”Skärgårdsstaden”, alltså med småhus och ett fyravåningshus på östra och södra delen! Det föreslår stadsutvecklingsnämnden i Mariehamn.

Enligt en medborgarenkät som besvarades av 644 personer vill 65 procent att Svinö bevaras som rekreationsområde, 20 procent att man bygger småhus och 13 procent att man exploaterar området med flera höghus. Nämnden vill också lämna en öppning för en större exploatering på västra sidan om det i framtiden visar sig att befolkningen ökar mer än man nu räknar med.

Ärendet går vidare till stadsstyrelsen och -fullmäktige. Dessutom krävs diskussioner med landskapet som äger mest mark på Svinö.

-Om allt går enligt planerna kan vi om två år börja med en delgeneralplan för Svinö och därefter med detaljplanering, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.

Reporter: Bengt Hannus
bengt.hannus@radiotv.ax