Publicerad: tors 27.08.2015 kl.14:17
Sara Kemetter (s), Harry Jansson (c) och Katrin Sjögren (lib) är kritiska till förslaget att registrera tiggare. Foto: Jonathan Borg.
Sara Kemetter (s), Harry Jansson (c) och Katrin Sjögren (lib) är kritiska till förslaget att registrera tiggare. Foto: Jonathan Borg.

Moderaterna Wille Valve och Danne Sundman får inget stöd från de andra regeringspartierna för sitt förslag att registrera tiggare. Socialdemokraten Sara Kemetter efterlyser en mer human behandling av tiggare än att registrera dem och centerns ordförande Harry Jansson varnar för att det kunde leda till att tiggeriets status upphöjs till arbete.

Det förslag som Valve och Sundman kom med i en insändare var att tiggare skulle registreras för att man skulle kunna ge dem tillstånd att tigga. Det skulle, enligt förslaget, ge trygghet för dem som tigger och myndigheterna en bättre överblick av omfattningen. Men det resonemanget möts alltså med tveksamhet inom andra partier.

  • Sara Kemetter, Harry Jansson och Katrin Sjögren intervjuas av Jonathan Borg.
Publicerad: tors 27.08.2015 kl.11:15
Eckerölinjens vd Tomas Karlsson säger att snussmugglarna minskat färjan mellan Eckerö och Grisslehamn. Foto: Jonathan Borg.
Eckerölinjens vd Tomas Karlsson säger att snussmugglarna minskat färjan mellan Eckerö och Grisslehamn. Foto: Jonathan Borg.

350 miljoner kronor, det räknar Tullverket att Sverige förlorade i skatteintäkter år 2010, när snussmugglingen var som värst på Ålandsfärjorna.
Då tog man drygt ett ton snus i beslag, vilket bara var en bråkdel av vad som egentligen smugglades.
Med utökade kontroller och mer dialog med rederierna så lyckades Tullverket minska snussmugglingen. Och Tomas Karlsson som är vd på Eckerölinjen säger att antalet resenärer som åker färja enbart för att köpa snus har minskat, och att en viktig åtgärd var införandet av ranson för snusinköp i tax-freen. I dag ligger ransonen på fem stockar per biljett.

 

  • Mikael Lindgren på Tullverket i Stockholm och Tomas Karlsson på Eckerölinjen intervjuas av Jonathan Borg:
Publicerad: tors 27.08.2015 kl.14:30

I dag inleddes rättegången mot en man som åtalats för grovt sexuellt utnyttjande av barn. Händelsen inträffade under 2013 och 2014, då mannen var flickans lärare. Det mesta av målet sker bakom stängda dörrar, de flesta handlingar kommer att vara hemliga i 60 år och målsägandes namn är sekretessbelagt. Under den öppna delen av dagens rättegång redogjorde målsägandes försvarare för de konsekvenser som ett barn kan drabbas av vid ett sexuellt utnyttjande. Åklagaren läste upp ett stort antal textmeddelanden, så kallade SMS, som skickats av den åtalade mannen och flickan. Dessa SMS handlade bland annat om när och hur den åtalade och flickan skulle träffas, och om vikten av att hemlighålla deras relation. Åklagaren anser att textmeddelandena har ett innehåll som inte kan anses vara normalt för en professionell relation mellan en lärare och dennes minderåriga elev. Bland dessa SMS fanns meddelanden som tydde på att den åtalade insåg att det handlade om en osund relation mellan honom och hans elev. Under resten av dagen är rättegången stängd för allmänhet och media. 

Publicerad: tors 27.08.2015 kl.12:35

Nu ska det bli cykelväg i stadshusbacken. Infrastrukturnämnden i Mariehamn fastställde i går en gaturitning som varit utställd utan att någon anmärkt på den. Det innebär att en gång- och cykelväg byggs på östra sidan av Torggatan, från Stora gatan till Skillnadsgatan. Om allt går enligt planerna kan arbetet, enligt infrastrukturdirektör Kaj Söderlund, påbörjas redan i höst. De preliminära kostnaderna för utbyggnaden beräknas till cirka 100.000 euro och då ingår ny gatubelysning för det aktuella avsnittet.