Publicerad: fre 31.07.2015 kl.12:17

Tio stycken har sökt tjänsten som kommundirektör i Eckerö.

Tre stycken sökanden är från riket; Hannu Wuorela, Timo Forsten och Michael Sandberg. En är från Sverige; Carl-Johan Bernelind. Resterande är från Åland; Emil Johansson, Lotten Koskinen, Åsa Gustafsson, Andrea Björnhuvud, Carl-Anton Gardberg och Isabell Mattsson. Inledande intervjuer planeras att starta i slutet av nästa vecka.

Det var i april som Eckerös dåvarande kommundirektör Rasmus Basilier fick avsluta sin tjänst, då man ansåg att Basilier brast i sitt ledarskap och i sin kommunikationsförmåga.

 

Publicerad: tors 30.07.2015 kl.22:12
Anders Englund (C), kommunfullmäktiges ordförande i Vårdö. Foto Tomas Tornefjell.
Anders Englund (C), kommunfullmäktiges ordförande i Vårdö. Foto Tomas Tornefjell.

Vårdös kommunfullmäktige- och kommunstyrelse är eniga i beslutet om att låta Andreas Johansson få tillträda som Vårdös nya kommundirektör i september. Detta efter det informella möte som hölls under gårdagskvällen, där syftet var att Andreas Johansson skulle ta avstånd från de högerextrema åsikter han haft tidigare, bland annat som talesperson i organisationen Nordisk ungdom.

-Andreas Johansson har haft en lång redogörelse för styrelsen-och fullmäktige och har svarat på de frågor vi ställde och han har tagit avstånd från de extrema åsikter han tidigare stått för, och ångrar det. Han ska arbeta som tjänsteman på ett objektivt sätt för en lika behandling av alla medborgare och vid de beslut som tas i Vårdö kommun, säger kommunfullmäktiges ordförande Anders Englund efter kvällens avslutade möte.

Media och allmänheten hade inte bjudits in till mötet och Anders Englund (C) säger att de tagit beslutet att hålla det inom kommunfullmäktige- och styrelsen för att det enbart varit en diskussion inom de beslutande organen.

  • Anders Englund, kommunfullmäktiges ordförande, kommenterar mötet:
Publicerad: fre 31.07.2015 kl.06:31
Socialminister Carina Aaltonen (S). Foto Tomas Tornefjell.
Socialminister Carina Aaltonen (S). Foto Tomas Tornefjell.

Nu finns det planer på ett härbärge för hemlösa i Mariehamn men hur det ska finansieras och var det ska inhysas är ännu oklart. De senaste veckorna har det varit mycket debatt om hemlösa på Åland. Flera personer har setts övernatta på hamnterminalen i Mariehamn.

-Vi har flera som är bostadslösa och personer som kommer ut från drogavvänjningsklinik som kommer att bli bostadslösa när de kommer hem om ingenting görs för dem, säger Torbjörn Sjöblad som är frivillig diakoniarbetare i Mariehamn.

Enligt polisen och kyrkan är det totalt mellan fem och tio personer som inte har något tak över huvudet.

- Jag tycker att det är ett problem. Det har alltid funnits en viss mängd hemlösa och en ökning under de varmare månaderna men jag tycker inte att ett så rikt samhälle som Åland ska behöva ha hemlösa, säger Carina Aaltonen. 

  • Torbjörn Sjöblad, frivillig diakoniarbetare, berättar hur situationen ser ut:
Publicerad: tors 30.07.2015 kl.21:10

I går eftermiddag fick polisen in en anmälan om att en drunknad hund ska ha hittats ute i Saltviks skärgård. När polisen och sjöbevakningen hittade hunden vid Höga Bulten hade den ett snöre runt halsen med en betongvikt i ena änden. Hunden togs med och polisen fortsätter med utredningen. För tillfället är det omöjligt att säga om hunden har dött före eller efter att den hamnade i vattnet. Det finns inte heller några uppgifter om hundens ägare. Ärendet är rubricerats som djurskyddsbrott.

Publicerad: tors 30.07.2015 kl.15:39
Centerns partiledare Harry Jansson. Foto: Tomas Tornefjell
Centerns partiledare Harry Jansson. Foto: Tomas Tornefjell

Centerns partiledare Harry Jansson har inte varit i kontakt med partikollegan Anders Englund angående Vårdö kommuns agerande i samband med rekryteringen av Andreas Johansson som kommundirektör.

Anders Englund är som fullmäktigeordförande i Vårdö en av de ansvariga för rekryteringen av Andreas Johansson som nu kallats till ett möte ikväll där han ombeds ta avstånd från sitt tidigare engagemang inom den högerextrema organisationen Nordisk ungdom.

Harry Jansson tycker att Vårdö kommun har agerat bra efter den uppkomna situationen, men säger att de borde ha gjort en noggrannare bakgrundskontroll. Han betonar också att Anders Englund inte är vald på centermandat i Vårdö kommun och att han förmodligen hade fört en dialog med Englund om så varit fallet.

  • Harry Jansson om Vårdödirektören: