Publicerad: ons 26.11.2014 kl.12:52

Lite efter 15.30-tiden var det under 100 elabonnenter i Sund som fortfarande var drabbade av strömavbrott. Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth, säger att de två första avbrotten berodde på att en av deras turbiner slutade fungera och det tredje som inträffade vid 12-tiden berodde på att gasturbinen i staden lade av och drog de övriga med sig. Vad som varit orsaken till att turbinerna slutat fungera är fortfarande oklart, men Kraftnät Åland utreder saken.

   Det är meningen att Sverigekabeln ska kopplas in igen på måndag, och fram tills dess finns risk för fler avbrott.

Publicerad: ons 26.11.2014 kl.14:19

Tehy Finland stödjer fortsättningsvis åländska Tehy i deras strejk och i beslutet att inte bevilja något som helst skyddsarbete.

   -Vad vi har hört verkar det ändå fungera ganska bra där på ÅHS, säger Riikka Rapinoja, som är förhandlingschef för finländska Tehy. Hon menar att man inte kan bevilja skyddsarbete bara för att ha beredskap ifall en större olycka skulle inträffa.

   Arbets- och näringsministeriet vill ännu inte kommentera den skrivelse som landskapsregeringen i går sände till dem med en vädjan om att vidta lagstiftningsåtgärder för att trygga patientsäkerheten på Åland.

   -Vi känner till strejken, och tjänstemän från arbetsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och justitieministeriet har i kväll eller i morgon ett möte om detta, säger regeringsrådet Tarja Kröger vid arbets- och näringsministeriet.

  • Tehy Finland anser alltså inte att skyddsarbete behövs vid ÅHS. Det säger Riikka Rapinoja:
Publicerad: ons 26.11.2014 kl.14:32

Waldorfskolan i Mariehamn har stora ekonomiska bekymmer och har bett kommunerna om mer pengar. Waldorfskolan finansieras med landskapsandelar som är olika för olika kommuner. Skolan har bett att kommunerna ska betala 70 procent av basbeloppet för landskapsandelar. I år motsvarar det 6.690 euro, och flera kommuner betalar den summan redan i dag. En av de kommuner som inte betalar hela den summan är Mariehamns stad som bara betalar den landskapsandel som man är lagstadgad att betala.

   Stadens bildningsdirektör Kjell Nilsson säger att ärendet nu bereds för bildningsnämnden, och att han är oroad över skolans situation. Men han konstaterar också att pengarna i så fall måste ta någonstans ifrån och att det ändå kan bli problem på sikt eftersom skolan har ett väldigt litet elevunderlag. Kjell Nilsson poängterar dock att han tycker att det är viktigt att det ska finnas pedagogiska alternativ till den kommunala skolan.

   Utbildningsminister Johan Ehn delar uppfattningen att Waldorfskolans situation är problematiskt och säger att landskapet jobbar på att hitta en långsiktig lösning, men att han i dag inte ser exakt hur en sådan lösning skulle kunna se ut.

  • Kjell Nilsson: