Publicerad: tors 24.07.2014 kl.07:48

Att stadsfestivalen Rockoff pågår innebär att många ungdomar samlas i Stadshusbacken för att umgås och lyssna på spelningarna på håll. Men ofta innefattas alkoholkonsumtion, och flera av dom som dricker är minderåriga. Därför vill Stig Lindholm som är vice ordförande i föreningen Vuxna på stan att föräldrarna tar större ansvar över sina barn.

   -Många i åldersgruppen 15-17 år är ute hela nätterna, fullständigt utan kontroll, säger Lindholm.

Jimmy Borg är 19 år och menar att vissa börjar dricka redan som 12-åringar. Han tror att det beror på grupptryck och äldre umgängen, och säger att föräldrarna borde vara mer bestämda.

   Rockoffs vakter har skyldighet att hålla koll på festivalens närliggande områden, men även vaktchef Fredrik Lagergren skulle välkomna att fler föräldrar besökte Stadshusbacken för att kolla till sina barn.

  • Stig Lindholm vice ordförande i föreningen Vuxna på stan vill att föräldrarna ska ha bättre koll på sina barn under Rockoff
Klicka för att se större bilder
  • Stig Lindholm från Vuxna på stan vill se fler föräldrar på stan. Foto Cecilia Ekströmer
  • Under eftermiddagarna uppskattar även många barnfamiljer Stadshusbacken.
  • Rockoffs vaktchef Fredrik Lagergren tycker att bevakningen av områdena kring festivalen har gått bra hittills.
Publicerad: tors 24.07.2014 kl.07:50

Det statligt ägda luftfartsbolaget Finavia kan, trots att det är ett privaträttsligt bolag, anses som en del av den egentliga statsförvaltningen. Enligt självstyrelselagen ska statlig mark och fastigheter överlåtas till landskapet när statlig verksamhet upphör och behov av markområden och fastigheter inte länge finns.

   Det här gäller också bolaget Finavia har Ålandsdelegationen kommit fram till efter att landskapsregeringen begärt ett utlåtande med anledning av att man vid Mariehamns flygplats planerar försäljning av personalbostäderna.

   Ålandsdelegationens ställningstagande i frågan är avgörande ifall landskapet och staten inte kommer överens.

Publicerad: tors 24.07.2014 kl.07:53

Förslaget till en ny sociallag där klientens behov är i fokus, är helt rätt. Det anser landskapsregeringen i ett utlåtande till social- och hälsovårdsministeriet i Helsingfors. Landskapet har egen lagstiftningsrätt på det sociala området, men följer rikets lag genom en så kallad blankettlag.

   Den nya socialvårdslagen och andra lagar som har samband med den föreslås träda i kraft från årsskiftet. Den tidsplanen är för snäv, tycker landskapsregeringen, som påpekar att den åländska lagberedningen inte kan komma igång förrän det finns ett färdigt förslag från regeringen till riksdagen.