Publicerad: fre 29.05.2015 kl.11:22
Ole Norrback var med när landskapet tog över radio- och tvbehörigheten. Foto: Owe Sjöblom.
Ole Norrback var med när landskapet tog över radio- och tvbehörigheten. Foto: Owe Sjöblom.

- Jag tror det skulle vara till fördel om Åland syntes mer i riksmedier, även i Yles finskspråkiga kanaler, säger förre ministern Ole Norrback.
Norrback var kommunikationsminister i början av 1990-talet och deltog i diskussionen när Åland tog över behörigheten för radio- och TV-frågor och Ålands Radio blev en egen public service-kanal. I diskussionerna fanns farhågor från finlandssvenskt håll om att informationen från Åland skulle minska och vice versa.
- Jag upplever att det blivit på det sättet och det borde ligga i Ålands intresse att samarbetet mellan Ålands Radio och Yle intensifieras så att mer från Åland syns i riket, säger Norrback.

  • Ole Norrback intervjuas av Owe Sjöblom.
Publicerad: fre 29.05.2015 kl.11:51

Förbundsfullmäktige för De gamlas hem i Jomala beslöt sig i går för att säga upp arrendeavtalet med föreningen Ålands hemgård. Hammarlands representant Stefan Öström föreslog att ärendet skulle återremitteras till förbundsstyrelsen så att man kunde klargöra vad det skulle kosta att lösa in och eventuellt renovera och bygga om Hemgården, men hans förslag fick inget understöd.

Förbundsfullmäktige gav i stället förbundsstyrelsen i uppdrag att förbereda en uppsägning av arrendeavtalet med Ålands hemgård, ett beslut som Stefan Öström reserverade sig mot.

Avtalet med Ålands hemgård har diskuterats länge. Föreningen har vägrat skriva på ett nytt arrendeavtal då man hävdat att man redan äger marken boendet står på. Föreningen har också brutit mot arrendeavtalet genom att hyra ut lägenheter åt andra än åldringar.

Publicerad: fre 29.05.2015 kl.09:14
Äldreomsorgschef Bitti Vik. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.
Äldreomsorgschef Bitti Vik. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.

Många äldre i Mariehamn är rätt så nöjda med omsorgen de får via staden. Mariehamn har kartlagt hur klienterna i äldreboenden, institutioner och hemtjänst upplever omsorgen i en brukarundersökning och man skickade ut 249 enkäter och fick in 151 svar.

-Överlag tycker de äldre att de får ett bra bemötande och att de har förtroende för personalen, säger äldreomsorgschef Bitti Vik.

Ändå svarar 22 klienter att de någon gång känt sig kränkta av personalen.

-Det är naturligtvis inte bra och den kritiken får vi ta till oss, säger Bitti Vik.

Dessutom framkom det att sju personer upplever att de inte själva kan påverka den vård de får.

-Vi behöver bli bättre på att tillsammans med den äldre och de anhöriga göra upp en vårdplan, konstaterar Bitti Vik. 

  • Äldreomsorgschef Bitti Vik intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell.