Publicerad: fre 29.05.2015 kl.15:05

Som ansvarig minister för åländska frågor i den nya riksregeringen, är centerns Anne Berner knuten till justitieministeriet. Det framgår av ministrarnas arbetsfördelning som publicerades i dag efter att regeringen Sipilä tillsatts hos president Sauli Niinistö. Anne Berner är annars kommunikationsminister i Finlands 74:e regering.
- Frågorna om självstyrelsen ligger hos justitieministeriet, och det är lättare att flytta på en minister än på sakkunniga tjänstemän, säger lagtingsledamot Gunnar Jansson, vice ordförande i Ålandskommittén som skall komma med ett lagförslag om en ny utvidgad autonomi för Åland om knappt två år.
Anne Berner blir alltså den minister som skall föredra den stora ålandsfrågan i riksregeringen, och inte sannfinländarnas justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Publicerad: fre 29.05.2015 kl.11:22
Ole Norrback var med när landskapet tog över radio- och tvbehörigheten. Foto: Owe Sjöblom.
Ole Norrback var med när landskapet tog över radio- och tvbehörigheten. Foto: Owe Sjöblom.

- Jag tror det skulle vara till fördel om Åland syntes mer i riksmedier, även i Yles finskspråkiga kanaler, säger förre ministern Ole Norrback.
Norrback var kommunikationsminister i början av 1990-talet och deltog i diskussionen när Åland tog över behörigheten för radio- och TV-frågor och Ålands Radio blev en egen public service-kanal. I diskussionerna fanns farhågor från finlandssvenskt håll om att informationen från Åland skulle minska och vice versa.
- Jag upplever att det blivit på det sättet och det borde ligga i Ålands intresse att samarbetet mellan Ålands Radio och Yle intensifieras så att mer från Åland syns i riket, säger Norrback.

  • Ole Norrback intervjuas av Owe Sjöblom.
Publicerad: fre 29.05.2015 kl.11:51

Förbundsfullmäktige för De gamlas hem i Jomala beslöt sig i går för att förbereda en uppsägning av arrendeavtalet med föreningen Ålands hemgård. Hammarlands representant Stefan Öström föreslog att ärendet skulle återremitteras till förbundsstyrelsen så att man kunde klargöra vad det skulle kosta att lösa in och eventuellt renovera och bygga om Hemgården, men hans förslag fick inget understöd.
Förbundsfullmäktige gav i stället förbundsstyrelsen i uppdrag att förbereda en uppsägning av arrendeavtalet med Ålands hemgård, ett beslut som Stefan Öström reserverade sig mot.
Avtalet med Ålands hemgård har diskuterats länge. Föreningen har vägrat skriva på ett nytt arrendeavtal då man hävdat att man redan äger marken boendet står på. Föreningen har också brutit mot arrendeavtalet genom att hyra ut lägenheter åt andra än åldringar.

Publicerad: fre 29.05.2015 kl.14:02

- Vårdö mår bra. 2011-2013 hade vi några ekonomiskt mer kärva år men nu ser det mycket bättre ut. Det säger kommundirektören Magnus Sandberg med anledning av att kommunfullmäktige i går godkände bokslutet för 2014 som visar ett överskott på drygt 191.000 euro.
- Det var en kraftig resultatförbättring jämfört med tidigare, dels tack vare ökade skatteinkomster och dels för att vi lyckats hålla driftsutgifterna i schack, säger Sandberg.
Han tillägger att befolkningen växer i Vårdö och fler barn föds i kommunen nu än för några år sedan. Samtidigt är trycket på äldreomsorgen stort och det kommer troligen fortsätta att öka.
- Det syns nog i kommunens utgifter i framtiden, säger han.