Publicerad: tors 3.09.2015 kl.14:47
På Åland finns inget riktvärde för hur mycket buller som får höras från ett vindkraftverk. Foto: Cecilia Ekströmer.
På Åland finns inget riktvärde för hur mycket buller som får höras från ett vindkraftverk. Foto: Cecilia Ekströmer.

På Åland finns det inget riktvärde hur mycket buller som får höras från vindkraftverk. I riket antogs en förordning den första september som reglerar detta. Dagtid får det vara 45 decibel och på natten 40 decibel i anslutning till permanent bebyggelse, fritidsbostäder, vårdinrättningar och campingplatser.
- Vi tittar på omgivande regioner och utgår från samma tänk, säger Mikael Stjärnfelt, miljöskyddsinspektör vid ÅMHM som utfärdar miljötillstånd för vindkraftverk.
Stjärnfelt efterlyser riktvärden även här för att underlätta för alla parter och får medhåll av miljöminister Carina Aaltonen. Men Aaltonen säger också att det blir en sak för kommande regering att tänka på, den sittande regeringen hinner inte med detta innan valet i oktober.

  • ÅMHM:s Mikael Stjärnfeldt berättar vad som gäller för vindkraftsbuller på Åland:
Publicerad: tors 3.09.2015 kl.11:26

Avgående lagtingsledamot Gunnar Jansson förundrar sig över det kompakta ointresset i landskapet för arbetet med att utveckla Ålands autonomi.
- Jag har erbjudit mig att berätta för både juristerna, näringslivet, journalisterna och tredje sektorn, men ingen är intresserad. Bara församlingen och pensionärerna har bett mig komma, säger Gunnar Jansson, vice ordförande i Ålandskommittén. Nu känner han sig försmådd.
Problemen med ekonomin och systemet med klumpsumman, att få en bättre dialog mellan Mariehamn och Helsingfors och problemen i Europa som kan slå hårt också på Åland, ser Gunnar Jansson som de stora utmaningarna för de som väljs in i lagtinget den 18 oktober.
En längre intervju med Gunnar Jansson kommer i Åland idag klockan 16.10 i dag i vår serie intervjuer med avgående lagtingsledamöter.

  • Gunnar Jansson intervjuas av Ulf Weman.
Publicerad: tors 3.09.2015 kl.14:04
Elevernas deltagarantal i religiösa tillställningar, till exempel gudstjänst, är lågt enligt Josefin Sandells undersökning. Foto: Cecilia Ekströmer. .
Elevernas deltagarantal i religiösa tillställningar, till exempel gudstjänst, är lågt enligt Josefin Sandells undersökning. Foto: Cecilia Ekströmer.

- Jag är konfirmerad och hör till kyrkan, men religion har ingen betydelse för mig. Den attityden har åländska skolelever, visar en pro gradu-avhandling från Åbo akademi som Josefin Sandell gjort.
Sandell har med hjälp av en enkätundersökning kartlagt 682 åländska högstadie- och gymnasieelevers attityder till religionsundervisning och religion i skolan. Resultaten visar att eleverna är positiva till religionsundervisningen, men negativa till religion i skolan.
- De anser inte att kristendomen eller någon annan religion ska synas i skolan utanför religionstimmarna, skriver Josefin Sandell i ett pressmeddelande.
Undersökningen visar också att de flesta elever är inskrivna i någon åländsk församling, men att de inte identifierar sig som religiösa.
Mer om det här hör ni i Åland i dag i eftermiddag.

  • Att tillhöra kyrkan har någon form av betydelse för eleverna, säger Josefin Sandell: