Publicerad: tis 21.04.2015 kl.11:52

ÅMHM har granskat socialförvaltningen i en åländsk kommun och funnit brister i barnskyddsarbetet. Nu ger man kommunen en anmärkning.
I oktober 2013 klagade en förälder till landskapsregeringen för att kommunen misslyckats med att hantera ett barnskyddsärende gällande förälderns barn. I maj 2014 började ÅMHM handlägga ärendet och man fann flera brister. De metoder som kommunen använt har enligt ÅMHM inte förbättrat situationen för barnet. Kommunen har varken utvärderat om stödåtgärderna som satts in fungerat eller arbetat för att hitta andra metoder för att avlasta barnet. Kommunen har inte dokumenterat vad barnet tyckt om sin egen situation och inte upprättat en lagenlig klientplan, vilket gjort det svårare att planera, arrangera och följa upp lämpliga och effektiva barnskyddsåtgärder.
Kommunen måste nu göra en ny utredning av behovet av barnskydd för barnet och bedöma om en intressebevakare behövs. Om det visar sig att barnskyddsåtgärder behövs ska kommunen upprätta en klientplan för barnet. Senast den 31 juli ska arbetet vara klart och kommunen ska rapportera tillbaks till ÅMHM.

Publicerad: tis 21.04.2015 kl.11:49

Ett vattenområde på ungefär 495 kvadratmeter ska muddras i Västra hamnen i maj. Enligt hamnverkets vd Leif Ahlqvist knuffar färjornas propellrar ihop bottensediment i högar, och nu är det dags att ta bort en hög framför Pommern och en hög vid kaj 6, så att hamnen uppfyller kraven på ramningsdjup.
- Sådant underhållsarbete görs ungefär vart tionde år, säger Ahlqvist.
Inför muddringsarbetet har man analyserat bottenmaterialet och proverna visar lite förhöjda värden av arsenik och nickel. Men enligt Leif Ahlqvist och miljöskyddsinspektör Mats Westman på ÅMHM är det ingen fara.
- Vi är egentligen förvånade över att värdena var så bra som de var, men vi har väldigt rent i vår hamn. Hamnen är djup och vi har bra vattenomsättning, säger Leif Ahlqvist.
Nästa vecka tas beslut om vem som ska muddra i hamnen. Arbetet ska vara klart den sista maj och trafiken i hamnen påverkas inte. Muddermassorna kommer senare att användas som utfyllnadsmaterial på ett industriområde.

Publicerad: tis 21.04.2015 kl.05:47
Fredrik Karlström, Camilla Gunell och Roger Nordlund är nöjda med landskapets bokslut för 2014 som visar ett överskott på 2,8 miljoner euro. Foto: Tomas Tornefjell.
Fredrik Karlström, Camilla Gunell och Roger Nordlund är nöjda med landskapets bokslut för 2014 som visar ett överskott på 2,8 miljoner euro. Foto: Tomas Tornefjell.

Landskapsregeringen vill bland annat satsa 1,2 miljoner euro på Team Åland och 200 000 euro på omhändertagande och behandling av bioavfall. Det framkom i går när man presenterade förslaget till en andra tilläggsbudget för 2015.
Den ekonomiska situationen i Finland gör att Åland står inför stora ekonomiska utmaningar under 2016 och 2017 och enligt finansminister Roger Nordlund innebär det att man både måste gasa och bromsa under de närmaste åren.
- Team Åland är en satsning där vi bland annat ska stärka Mariehamns attraktionskraft genom att jobba med centrumutveckling, utveckling av flygförbindelserna och med en central evenemangs- och besökskalender, säger Roger Nordlund.
Landskapets preliminära bokslut för 2014 visar ett överskott på 2,8 miljoner euro.

  • Inför de kommande årens ekonomiska utmaningar måste landskapet både gasa och bromsa, säger finansminister Roger Nordlund: