Publicerad: tors 28.05.2015 kl.05:48
Riksdagsman Mats Löfström tycker regeringsprogrammet är optimistiskt. Foto: Jannika Ranta.
Riksdagsman Mats Löfström tycker regeringsprogrammet är optimistiskt. Foto: Jannika Ranta.

När Finlands nya regeringsprogram presenterades igår nämndes också reformen av självstyrelselagen. Det är väldigt viktigt för Åland, säger finansminister Roger Nordlund och riksdagsman Mats Löfström kallar det en arbetsseger.

Regeringsprogrammet innehåller stora inbesparingar och de kommer också att kännas av på Åland i någon mån. Men det som oroar både Nordlund och Löfström mest är att om det så kallade samhällsfördraget inte blir av så kan det drabba sjöfarten.

Riksregeringen lägger fram sina åtgärdsförslag den sista juli och parterna i arbetslivet har då tre veckor på sig att binda sig till det. Om så sker och resultatet av samhällsfördraget är mätbart 2017 så avstår regeringen från vissa villkorliga besparingar och skattehöjningar som den beslutat om.

  • Riksdagsman Mats Löfström och vicelantrådet Roger Nordlund intervjuas av Jan Jacobsson.
Publicerad: tors 28.05.2015 kl.05:57
Tommy Wesslund utbildar i bygge av passivhus. Foto: Tomas Tornefjell.
Tommy Wesslund utbildar i bygge av passivhus. Foto: Tomas Tornefjell.

-Många bygger passivhus utan att ha de kunskaper som krävs, och det har lett till att dessa har fått ett dåligt rykte. Det säger ingenjör Tommy Wesslund från företaget Enerwex i Växjö. Han var en av utbildarna under den tre dagar långa kursen i passivhus som har pågått på Åland den här veckan. Kursen ordnades av Energi och miljötekniska föreningen på Åland, där Mikael Erickson är verksamhetsledare.

-Det finns ett EU-direktiv som säger att alla offentliga byggnader som byggs efter den 31 december 2018 ska vara så kallade nära nollenergi- byggnader, så därför passar vi på att ordna denna kurs i konsten att bygga passivhus, säger Mikael Ericsson.

Enligt EU-direktivet ska samma regler gälla för privata hus från 31 december 2020. För att dessa regler ska bli verklighet på Åland krävs det en lagändring.

  • Mikael Ericsson och Tommy Wesslund intervjuas av Tomas Tornefjell.
Publicerad: ons 27.05.2015 kl.14:41
Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth informerade näringslivet om kommande tester av Finlandskabeln.
Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth informerade näringslivet om kommande tester av Finlandskabeln.

I höst testas Finlandskabeln som nu håller på att dras under en period från den första juli till den sista november. Själva systemtesterna börjar i mitten av augusti och provdriften startar i mitten av september och varar två veckor in i november. Alla tänkbara driftssituationer ska då testas för att se att Finlandskabeln klarar trycket.
I testerna ingår bland annat såkallad ”black start” av det åländska nätet, det vill säga all el släcks ned på Sverigekabeln för att sedan startas av det åländska nätet med Finlandskabeln. Det ska enligt planerna inte ta mer än några minuter.
- Uppstår andra än dessa planerade avbrott ska strömmen snabbt komma tillbaka då Sverigekabeln finns tillgänglig, säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.
I dag hölls ett infomöte om detta för industrin och representanter framhöll att information om de planerade avbrotten är a och o.
- Vi måste få info om detta minst två veckor på förhand så vi kan planera noggrant, säger Christer Söderström som är fabriksansvarig på Chipsen.