Publicerad: tors 2.10.2014 kl.06:05
Britt Biskop är centrumledare i Mariehamn. Foto: Liv Örneryd.
Britt Biskop är centrumledare i Mariehamn. Foto: Liv Örneryd.

- Det finns en efterfrågan på butikslokaler i centrum men de flesta är alldeles för små. Det säger centrumledare Britt Biskop, verksam för City Mariehamn. Hon menar att fastighetsägare borde gå samman i bolag för att kunna erbjuda större total butiksyta, så intressenter inte behöver söka sig utanför stadskärnan. Även bebyggelse på höjden i centrum kan bidra till ökad handel, bland annat genom att fler kontor innebär fler restauranggäster.

Maxinges tillkomst har bidragit till att fler handlar på hemmaplan istället för att resa bort och det har också en positiv effekt på centrumbutikerna, säger Biskop. 

  • Britt Biskop och Susann Christenbrunn intervjuas av Liv Örneryd.
Publicerad: tors 2.10.2014 kl.06:01

Fortfarande finns ingen lösning på hur tjänsten som landskapsläkare ska skötas när Axel Hansson tar tjänstledigt den 15 oktober. När ansökningstiden gick ut hade ingen sökt vikariatet och man har heller inte förlängt ansökningstiden.

Hansson är tjänstledig i ett år för att först arbeta på Grönland och därefter ta vid som chefsläkare på Medimar. Han har dock inte sagt upp sig från sin tjänst som landskapsläkare. Hittar man ingen vikarie så kan det bli aktuellt att anlita konsulter för ändamålet.

- Vissa uppgifter måste göras enligt lag och då får man titta på andra lösningar och det kan till exempel vara att ta in någon konsult, säger Axel Hansson.

  • Landskapsläkare Axel Hansson intervjuas av Hasse Persson-Bru, redigerad av Camilla Karlsson-Henderson.
Publicerad: ons 1.10.2014 kl.14:47
Bror Gammals, t v, och Birger Sandell. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.

Finland är inte ett så bra land för de äldre, det visar en färsk undersökning som medborgarorganisationen HelpAge International gjort. Det förvånar inte pensionerade landskapsläkaren Birger Sandell.

   -Pensionerna har alltid varit låga i Finland, och i takt med urbaniseringen sjunker servicenivåerna i glesbygden, säger Sandell.

   Nu håller äldre på Åland på att organisera sig så att samhället bättre ska kunna ta tillvara på deras resurser och bättre tillgodose deras behov. I dag hölls seminariet ”Äldres behov i centrum” och arrangör var äldrerådet i Mariehamn.

   -Till exempel skulle samhället kunna bli bättre på att förena olika generationer. Ett äldreboende och ett dagis kan finnas vägg i vägg, men sällan möts de två, säger Bror Gammals, ordförande för Mariehamns äldreråd.

   Han menar att Åland generellt är ett bra ställe för pensionärer, men att många äldre har problem med ensamhet.

  • Bror Gammals: