Publicerad: tis 30.06.2015 kl.15:18

Uppsägningen av den tidigare kommundirektören i Eckerö, Rasmus Basilier, strider inte mot lagen, det skriver Eckerö kommun i ett bemötande av Rasmus Basiliers överklagan till Ålands förvaltningsdomstol.

Det var i april som kommunen avskedade Rasmus Basilier och den förre kommundirektören anser att kommunen brast på flera sätt när det gäller uppsägningen. Han anser bland annat att kommunen inte följde anställningskontraktet när det gäller prövotiden men också att själva förfarandet för uppsägningen inte följde lagen.

Eckerö kommun menar att uppsägningen har skett på ett formellt riktigt sätt och att uppsägningen som skedde under prövotiden inte var diskriminerande eller osaklig.

Publicerad: tis 30.06.2015 kl.12:38

Förståelse för Ålands situation, men inga konkreta framsteg. Det är resultatet efter förra veckans diskussioner om geografisk blockering av digital media. Åland är exempelvis blockerat från att ta del av Sveriges TV:s utbud på internet, trots att landskapet via sitt radiobolag betalar upphovsrättsavgifterna. Frågan var uppe i stora utskottet i riksdagen i torsdags. Den åländska TV-frågan togs med i utskottets betänkande på initiativ av Ålands riksdagsledamot Mats Löfström, som också tog upp frågan vid utskottets diskussion med EU-kommissionens vice ordförande Andrus Ansip.

Kansliminister Wille Valve diskuterade frågan med Eric Mamer, vice kabinettschef för EU-kommissionär Günther Oettinger som har politiskt ansvar för kommissionens strategi för den digitala inre marknaden. Han menade att de problem som upplevs på Åland utgör kärnan av dagens system med territoriella licenser och kommer ge upphov till en mycket svår politisk debatt. Kommissionen hade ännu inte svar på hur det nya förslaget kan beröra Åland. 

Publicerad: tis 30.06.2015 kl.06:32

En majoritet av de åländska kommunerna lever inte upp till barnsomsorgslagen när det gäller rätt utbildningsnivå och personalantal för barndaghemmen på Åland. Detta kan medföra en sänkt pedagogisk kvalite, det menar Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, i en undersökning, gjord mellan november och december förra året där de granskat 46 barndaghem i 15 kommuner.

Brändö var den enda kommunen som helt lever upp till lagens krav enligt undersökningen. Sottunga deltog inte eftersom det saknas barndaghem där och i Kumlinges och Sunds fall är svaren oklara.

Enligt barnomsorgslagen ska minst var tredje anställd i barnomsorgen ha högskoleutbildning. För barn under tre år ska det finnas minst en anställd per grupp om högst fyra barn och för barn som är minst tre gäller en anställd på sju barn.