Publicerad: ons 27.08.2014 kl.09:50

Det fortsätter att gå dåligt ekonomiskt för Viking Line. Första halvåret i år visar rederiet ett rörelseresultat på minus 12,5 miljoner euro, vilket dock är bättre än första halvåret i fjol då förlusten var 16,7 miljoner euro. Det visar delårsrapporten för första halvåret som offentliggjordes i dag.

   Viking Lines omsättning minskade med drygt fem procent till 241 miljoner euro. Antalet passagerare var årets sex första månader drygt 2,9 miljoner vilket är en liten minskning. Frakterna ökade däremot första halvåret i år med drygt åtta procent.

   Styrelsen för Viking Line skriver att den ekonomiska nedgången i Finland är en osäkerhetsfaktor. Styrelsen bedömer dock för närvarande att rörelseresultatet för hela 2014 kommer att förbättras jämfört med rörelseresultatet för 2013.

Publicerad: ons 27.08.2014 kl.06:24

Ett enigt stadsfullmäktige beslöt i går kväll att gå vidare med processen att göra hamnen till ett aktiebolag. Trots att det var ett enhälligt beslut så föregicks det av drygt två timmars debatt.

   Det var framför allt socialdemokraterna som tyckte att det finns många frågor som behöver utredas innan bolagiseringen genomförs, bland annat vad som ska ingå i det nya bolaget och hur det blir med personalen. Socialdemokraterna är inte emot bolagiseringen, men de vill att det ska få ta den tid som de anser behövs.

   Majoriteten i stadsfullmäktige är för att göra hamnen till ett aktiebolag och att det ska genomföras innan årsskiftet för att på så vis kunna få tillbaka stämpelskatten, något som staten satt in för att skynda på liknande processer i hela landet. I grunden finns ett beslut från EU som säger att det inte är tillåtet med kommunal verksamhet som konkurrerar på den fria marknaden.

  • Att det blev drygt två timmars debatt ställer sig moderaternas Roger Jansson undrande till:
Publicerad: ons 27.08.2014 kl.06:25

På måndag i nästa vecka startar den ambulerande tandvården i skärgården. Då öppnar ÅHS för första gången sin mottagning som ersätter den tandvårdsvagn som funnits förut.

   Kumlinge är först ut, och meningen är att man så småningom ska besöka alla skärgårdskommuner. Tandläkarstolen och alla tillbehör kommer i byggsatser och monteras upp i hälsovårdslokaler eller i skolor av kommunens tekniker och en tekniker från ÅHS. Patienterna erbjuds bastandvård och röntgen, och det är främst äldre och barn man vill nå.

   -Det här är ett nytt koncept och det ska bli spännande att se hur allt fungerar, säger Jennie Larsson, som är tandskötare på ÅHS och en av dem som följer med till Kumlinge på måndag.

  • Jennie Larsson berättar: