Publicerad: fre 31.10.2014 kl.05:53

-Jag tycker inte alls om planerna för Rönnbergs torg, det borde inte bebyggas! Så sade Rolf Johansson, boende på Strandgatan, efter samrådsmötet som hölls igår kväll.
Under mötet handlade mycket av frågorna om hur många parkeringsplatser det blir på Servicegatan och hur dom ska placeras. Tanken är att ersätta en del av de nuvarande parkeringsplatser längs med Östra utfarten som försvinner med platser på Servicegatan.
En annan fråga som kom upp är hur lämpligt det är att bygga på en gammal soptipp. Några direkta svar kom inte på mötet men de antecknades och tas vidare till stadsutvecklingsnämnden som har hand om ärendet.

Sista dag för att lämna in synpunkter på planeringen av Rönnbergs torg är den 14 november.

  • Rolf Johansson och Donny Isaksson intervjuas av Owe Sjöblom.
Publicerad: tors 30.10.2014 kl.15:14

Kommunerna blir de stora vinnarna nästa år i landskapsregeringens budgetförslag. 1,2 miljoner euro mer får kommunerna, och landskapsregeringen hoppas att det ska stoppa nya skattehöjningar och främja hushållens konsumtion. Landskapsregeringens budgetförslag blev offentligt i dag klockan 15. Läget är fortsatt kärvt för landskapet och någon budget i balans år 2015 som det talats om blir det inte. Underskottet är 8,5 miljoner euro och det ackumulerade underskottet är över 50 miljoner.

   En ny landskapsfärja är den största investeringen nästa år, 6,5 miljoner. Totalt kostar färjan minst 15 miljoner. Kortrutten avancerar så långt att det blir klart att sätta spaden i jorden på östra Föglö år 2016.

   Landskapsregeringen är fast besluten att genomdriva Kommunernas socialtjänst, KST, som det är tänkt. Det blir alltså en ny bindande lag för kommunerna att lämna över sin socialservice till Omsorgsförbundet som ombildas. Nästa år ska också nästa steg i samhällsreformen när det gäller den sociala servicen tas. En sammanslagning av äldreomsorgen utreds. Tandvårdsreformen tar också nästa steg nästa år, alla som tjänar mindre än 15.800 euro per år, den relativa fattigdomsgränsen på Åland, ska få åtnjuta den allmänna tandvården. Ett nytt projekt sjösätts, Team Åland, som ska främja tillväxt och inflyttning.

Publicerad: tors 30.10.2014 kl.13:31

Nästan hälften, sex av 15 tjänster, försvinner på Ålandsbagarn, dessutom en deltidstjänst på mejeriet. Det är resultatet av de samarbetsförhandlingar som nu avslutats.

   Orsaken till nerdragningen på Ålandsbagarn är att ÅCA behöver anpassa verksamheten till rådande marknadssituation vilket bland annat betyder att man anpassar brödsortimentet till rådande konsumtionstrender.

   -Nu har vi ett stort och brett sortiment, men vi kommer i framtiden att satsa mer på en hälsoprofil. Det betyder exempelvis att vi drar ner på produktionen av kaffebröd och konditorivaror, säger ÅCA:s vd Johannes Snellman.

   ÅCA har 57 anställda på Åland och sju på fastlandet. De nu avslutade samarbetsförhandlingarna berörde 29 anställda.