Publicerad: mån 26.01.2015 kl.11:09
ÅHS-ordföranden Mia Hanström. Foto: Owe Sjöblom.
ÅHS-ordföranden Mia Hanström. Foto: Owe Sjöblom.

”Det balanserade styrkortet”, så hette det kvalitetshöjande projekt som Ålands hälso- och sjukvård inledde 2007. På sitt senaste möte beslutade nu styrelsen att lämna metoden, något man i praktiken redan gjort.

Sedan arbetet inleddes har flera personer på chefsposter bytts ut och kontinuiteten störts. Dessutom har flera tjänstemän direkt tagit avstånd från metoden. Från fackligt håll har kritik framförts mot att man begraver påkostade projekt efter bara några år, men styrelseordförande Mia Hanström menar att arbetet ändå varit till nytta:

   - Många delar i kvalitetsarbetet har man fortfarande med sig, säger hon.
 

  • Mia Hanström intervjuas av Liv Örneryd.
Publicerad: mån 26.01.2015 kl.12:49

De finländska myndigheternas krav på språkprov i svenska för de nordiska medborgare som har examen från Sverige är orimligt. Nu sällar sig föreningen Norden Åland och föreningen Norden Sverige till den kritik som Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér tidigare fört fram i riksdagen. Norden Ålands ordförande Erik Brunström och Norden Sveriges generalsekreterare Bo Andersson vill i ett brev till Finlands delegater i Nordiska rådet att frågan tas upp.

- Kravet på språkprov utgör ett onödigt gränshinder och upplevs som oförenligt med den nordiska överenskommelsen om ömsesidigt erkännande av examina och andra prestationsbeskrivningar, skriver man i brevet.

Publicerad: mån 26.01.2015 kl.11:21

Det är inte försvarbart att riva tornet på sjöfartsläroverket. Det menar landskapsregeringen som motsätter sig kravet från stadsplanenämnden att återställa det på 70-talet tillbyggda tornet till ursprungligt skick. Kravet är ett villkor för att landskapsregeringen skall få k-märka den av Lars Sonck ritade byggnaden och kunna få utökad byggnadsrätt på tomten. Skolan behöver byggas ut i framtiden, förslaget är en tillbyggnad på 485 kvadratmeter i den norra slänten. Men tornet behövs också, som har 268 kvadratmeter nyrenoverade utrymmen och som också innehåller hissens maskineri. Men en delvis rekonstruktion av det ursprungliga tornet och en framtida ombyggnad av taket för att i högre grad återställa skolans siluett och östra fasad är tänkbar, enligt landskapsregeringen.