Publicerad: mån 30.03.2015 kl.15:35

Det blev inget misstroende mot landskapsregeringen från liberalernas sida i frågan om sociallagstiftningen, men det kan ännu komma. Det var budskapet från partiets sida när man i lagtinget i dag lämnade in ett så kallat spörsmål. Hur tänker landskapsregeringen avhjälpa den osäkerhet som råder i kommunerna på grund av sin senfärdighet, och hur kommer det sig att man inte haft framförhållning och moderniserat socialvårdslagarna i samma takt som i riket, är frågorna från liberalernas sida. Men lantrådet sväljer inte kritiken.
   - Det här är bara politik, redan i budgeten i höstas sade vi att det är skäl att stanna upp och tänka över hur vi skall ha det. Det har länge varit ett bekymmer att vår lagstiftningen inte hänger med när det ändras i riket, säger Camilla Gunell.

Publicerad: mån 30.03.2015 kl.15:01
Anhöriga är upprörda över att besökstider införts på Trobergshemmet i Mariehamn. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.
Anhöriga är upprörda över att besökstider införts på Trobergshemmet i Mariehamn. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.

Flera anhöriga är upprörda över att Trobergshemmet i Mariehamn har infört besökstider på demensavdelningen Nyhamn utan att diskutera det med de anhöriga före.
   - För det första är det ett effektiverat serviceboende där de boende betalar hyra. För det andra förstår vi inte varför personalen inte informerade oss om detta, det kändes konstigt med bara en lapp på dörren, säger Marina Sundström, som har sin mamma på avdelningen Nyhamn. Hon vill ändå betona att mamman tycker om personalen och trivs på Trobergshemmet.
Enligt Pauliina Körkkö, föreståndare på Trobergshemmet och Carola Törnqvist, omvårdnadsledare handlar det om en informationsmiss.
   - Vi borde ha informerat de anhöriga, så det var en miss från vår sida. Besökstiderna är ett önskemål från personalen, men fortsättningsvis kan de anhöriga besöka de boende om de är inne på sina rum, säger Carola Törnqvist.

Publicerad: mån 30.03.2015 kl.11:17

En husentreprenör kräver Ålandsbanken på 1,3 miljoner euro. Enligt stämningsansökan till tingsrätten anklagas banken för att ha brutit mot banksekretess och avtal och att ha brustit i ansvaret som så kallad RS-bank. Det är ett system som skyddar bostadsköparens intressen under byggnadsfasen ifall byggherren skulle råka i ekonomiska svårigheter. Enligt stämningsansökan ska banken också ha läckt affärshemligheter om husentreprenören till husköparna. Tvisten har sin början i några nybyggda parhus i Jomala och det här är bara ett led i den omfattande tvisten. Bland annat har husköpare stämt husentreprenören, entreprenören har stämt husleverantören och vice versa. I morgon väntas det bli huvudförhandling i tingsrätten mellan husentreprenören och husleverantören.