Publicerad: fre 27.03.2015 kl.11:26
Mats Perämaa anser inte att han varit jävig då han engagerat sig i frågan om skärgårdstrafiken. Foto: Ulf Weman.
Mats Perämaa anser inte att han varit jävig då han engagerat sig i frågan om skärgårdstrafiken. Foto: Ulf Weman.

Det är väljarna som får avgöra om Mats Perämaas engagemang i frågan om skärgårdstrafiken är ett problem, när hans bror varit med och bjudit på driften av den norra linjen. Det menar liberalernas ordförande Katrin Sjögren.
- Det här är ett dilemma för alla politiker i ett litet samhälle som vårt, säger hon.
Enligt Ålandstidningens rubriksättning på sin första sida i dag undras det om Mats Perämaa skulle varit jävig. Själv är han av den bestämda uppfattningen att så inte är fallet.
- Om en politiker skulle vara jävig när han talar för en sak, så skulle ju politiker som är jordbrukare inte få uttala sig om LBU-programmet exempelvis, säger Mats Perämaa till Ålands Radio.
Han betonar att det handlade om den södra skärgårdslinjen när han som kommun- och landskapspolitiker engagerade sig i frågan att behålla skärgårdstrafikens arbetsplatser på Åland. Och på den linjen hade inte hans bror Per-Johan Perämaa varit med och bjudit.

Publicerad: fre 27.03.2015 kl.10:04

I dag ska parterna i den så kallade isbrytarkonflikten ta ställning till ett medlingsförslag som riksförlikningsman Minna Helle tagit fram. Det skriver Yle på sin hemsida. Om parterna inte hittar en lösning har Finlands Sjömans-Union och Finlands Maskinbefälsförbund sagt att de går ut i en stödstrejk den 2 april, och då berörs även frakttrafiken av strejken. Som Ålands radio berättat berörs både Godby Shipping och Eckerö Shipping om en sympatistrejk blir verklighet, och nu skriver även Viking Line i ett pressmeddelande att deras finskflaggade fartyg Amorella, Viking Grace, Mariella, Gabriella och Rosella inte får transportera frakt vid en strejk. Däremot skulle strejken inte beröra passagerar- eller passagerarbilstrafiken, ej heller bussar som transporterar passagerare, skriver Viking Line.

Publicerad: fre 27.03.2015 kl.06:45

Kommunstyrelsen i Eckerö beslöt i går kväll att föreslå för kommunfullmäktige att säga upp kommundirektören Rasmus Basilier med omedelbar verkan. Fyra ledamöter var för att avsluta anställningsförhållandet, bara kommunstyrelsens viceordförande John Hilander röstade mot och reserverade sig mot beslutet.
Som Ålands radio tidigare berättat anser styrelsen att Rasmus Basilier brister i sitt ledarskap och sin kommunikationsförmåga. Man behandlade ärendet redan i måndags, hörde Basilier i onsdags och beslöt alltså i går att föreslå för fullmäktige att säga upp Basilier omedelbart.
- Kommunfullmäktige tar ställning till förslaget på tisdag, säger styrelsens ordförande Rune Söderlund till Ålands radio.