Publicerad: fre 25.07.2014 kl.14:51
Jan Alvebäck och de övriga ägarna till Bomarsundstorpet river det i höst. Foto: Ulf Weman

Ägarna till Bomarsundstorpet har nu fått rivningstillstånd av Sunds kommun. En rivning ser nu ut att bli det definitiva slutet för en lång juridisk process efter att den sista arrendetagaren av markområdet inom Bomarsund fornminnesområde där torpet står dog år 1998.

   Enligt Sunds byggnadstekniska nämnd får rivningen inledas först efter den 7 september. Landskapsregeringen har krävt att delägarna antingen flyttar torpet eller överlåter det till landskapet, detta eftersom delägarna inte har jordförvärvsrätt och därför inte kan få rätt till förnyat arrende. Delägaren Jan Alvebäck menar att det i nuläget inte finns några alternativ till rivning.

   -Vi vill inte att någon annan kommer och bor här ifall museibyrån vill ta över torpet, säger han, och efterlyser i så fall en plan för torpets framtid.

  • Ulf Weman rapporterar:
Publicerad: fre 25.07.2014 kl.10:28
Peter Wiklöf. Foto: Ulf Weman.

Ålandsbanken redovisar en rörelsevinst för första halvåret på 8,7 miljoner euro vilket är 79 procent mer än första halvåret i fjol då rörelsevinsten var 4,9 miljoner euro. Det visar den delårsrapport som kom i dag.

Räntenettot, det vill säga skillnaden mellan vad banken tjänar på in- och utlåningsräntor, ökade med 22 procent till nästan 24 miljoner euro. Det kapital som Ålandsbanken förvaltar har på ett år ökat med 16 procent. Det totala förvaltade kapitalet närmar sig fem miljarder euro.

   Prognosen för resten av året ser ljus ut och banken tror att vinsten för hela 2014 blir väsentligt mycket bättre än fjolårets.

   -Första halvåret har till och med varit bättre än jag förväntat mig, säger Ålandsbankens vd Peter Wiklöf.

   Tidigare i år stängde Ålandsbanken sitt kontor i Esbo, och förra året lades kontoret i Kyrkoby i Jomala ner, men det finns inga planer på att stänga fler kontor.

   -Vi har i dagsläget inga planer på att förändra vårt kontorsnät, säger Peter Wiklöf.

  • Peter Wiklöf:
Publicerad: fre 25.07.2014 kl.10:31
Algblomning. Foto: Agneta Lervik.
Algblomning. Foto: Agneta Lervik.

Det finns metoder att minska och ta tillvara fosforn som göder de blågröna algerna. Åbo Underrättelser skriver om ingenjörsbyrån Saloy i Helsingfors som länge arbetat med olika metoder för att bekämpa blågröna alger.

   -Stäng in de blågröna algerna med algbommar och förhindra samtidigt att fosfor från syrefattig havsbotten frigörs. Då använder de instängda algerna eller cyanobakterierna den fosfor som finns i bassängvattnet och när fosforn är slut dör de, säger vd Tapio Salminen vid byrån Saloy till Åbo Underrättelser.

   Metoden har enligt tidningen testats på övergödda sjöar och enligt Salminen såg läget först hopplöst ut, men efter tre veckor var cyanobakteriernas näring slut och vattnet blev rent.

   -Metoderna, som att samla upp fosfor innan utsläppen når vattendragen finns, men det är dyrt, säger Tapio Salminen.