Publicerad: fre 3.07.2015 kl.11:45
Foto: NextJet
Foto: NextJet

Flygtrafik också i juli, större plan med upp till 60 sittplatser och bättre samarbete med Ålands näringsliv, Visit Åland och andra åländska intressegrupper i marknadsföringen. Det är nyheterna när landskapsregeringen nu hos EU-kommissionen ber om att få förnya trafikplikten med flyg mellan Mariehamn och Stockholm-Arlanda.

Det har varit en liten ökning av passagerarantalet under de tre och ett halvt år som det svenska flygbolaget Next Jet skött stockholmstrafiken under den nu gällande trafikplikten. Enligt landskapsregeringens upphandlare Per-Erik Cederkvist är beläggningen, med en som han säger ”otymplig marknadsföring”, cirka 50 procent. Förra året hade man totalt 15.000 passagerare under de elva månader sträckan trafikerades. Den nuvarande trafikplikten avslutas den 29 februari nästa år, och den nya inleds den 1 mars för att gälla fyra år framåt.

Publicerad: fre 3.07.2015 kl.12:28

Byggnadsvårdssällskapet har lämnat in ett besvär mot Smakbyns planer att bygga ett hotell i anslutning till restaurangverksamheten i Kastelholm.

I besväret som lämnats in till Ålands förvaltningsdomstol, menar sällskapet genom ordförande Daniel Andersson att detaljplanen inte i tillräckligt hög grad tar hänsyn till slottsområdets status som nationallandskap, att Sunds kommun inte har hanterat planprocessen korrekt och att planförslaget inte uppfyller lagkraven på hur en detaljplan ska utformas.

Byggnadsvårdssällskapet vill genom besväret att förvaltningsdomstolen ska återvisa ärendet till Sunds kommun för att behandla det på nytt.

 

Publicerad: fre 3.07.2015 kl.14:42
Parkchefen Mattias Eriksson. Foto: Tomas Tornefjell
Parkchefen Mattias Eriksson. Foto: Tomas Tornefjell

I dag invigdes Smartparken i Eckerö med tal av näringsminister Fredrik Karlström och med en välsignelse av kyrkoherde Mårten Andersson.

Det var överraskande lite folk på plats under dagens första timmar, men de yngre barnen verkade trivas bra med parkens attraktioner. Allt är inte färdigt ännu, men parkchefen Mattias Eriksson är mycket nöjd över att familjeparken är officiellt invigd.

- Det har varit en lång resa som började för 7 år sedan med en idé om en Krutby, och nu ser vi resultatet i form av en pedagogiskt inriktad familjepark här i Eckerö, säger Mattias Eriksson.

Publicerad: fre 3.07.2015 kl.14:44

300-400 personer beger sig under helgen till Kökar för att delta i en fest som når över religionsgränserna och till minne av Franciskusklostret som fanns på ön. Årets tema är ”Pilgrim i livet” och pilgrimer både från Sverige och fastlandet dyker upp.

– Jag var med för första gången förra året. För min del har det inneburit en vändpunkt i mitt liv. Ett sätt att bottna, komma bort från stress och få ett andligare djup, säger en av pilgrimerna Maria Fager Hohentahl från Stockholm.

I slutet av 70-talet uppstod festen. Och i år varvas frivilligt arbete, gregoriansk sång med föredrag av Fader Henrik om Sankt Olof och högmässor.

­ Den är mycket viktig för Kökars kommun och oss. I ett större perspektiv är det ett försök att enas över gränser inom kristenheten, säger kantor Philip Hällund som är med och arrangerar festligheterna.