Publicerad: tis 30.09.2014 kl.10:00
Talman Britt Lundberg har en privat och en politisk Facebooksida.
Talman Britt Lundberg har en privat och en politisk Facebooksida.

-Lagtinget har inga regler när det gäller ledamöternas användning av Facebook och andra sociala medier i arbetet eller på fritiden. Det säger talman Britt Lundberg i en kommentar till Vörå kommuns planer på att införa riktlinjer för hur kommunens anställda och förtroendevalda ska agera på sociala medier.

   Britt Lundberg tycker att man som lagtingsledamot bör vara personlig men inte privat när man använder Facebook och andra sociala medier.

   -Jag har själv en separat Facebooksida för mitt politiska arbete och en annan sida för mig som privatperson, säger Britt Lundberg.

  • Britt Lundberg:
Publicerad: tis 30.09.2014 kl.12:56
Bengt-Göran Rosqvist. Foto: Tomas Tornefjell.

Landskapsregeringen vill ha en mer aktiv inlärning av säkerhetsaspekter i körkortsutbildningen. En viktig del av utbildningen är att med hjälp av diverse hjälpmedel göra ungdomar medvetna om hur alkohol påverkar bilkörningen i negativ riktning.

   Bengt-Göran Rosqvist vid motorfordonsbyrån har med gott resultat använt så kallade promilleglasögon i sin utbildning av blivande bilförare.

   -Glasögonen ger bäraren samma visuella nedsättning som när man är påverkad av alkohol eller droger och visar klart varför man inte ska köra bil när man druckit alkohol, säger Bengt-Göran Rosqvist.

  • Bengt-Göran Rosqvist berättar om promilleglasögonen:
Publicerad: tis 30.09.2014 kl.10:37

Kulturföreningen Katrina flyttar i höst sina tv-sändningar av opera från stadshuset till Bio Savoy. I fyra säsonger har man i stadshuset direktsänt föreställningar från Metropolitanoperan i New York.

   Flytten beror bland annat på att man tror sig ha bättre akustik i biosalongen samt att fåtöljerna på Bio Savoy är bekvämare och bättre lämpade för de långa operaföreställningarna. En annan viktig orsak är att man i och med samarbetet med Bio Savoy får hjälp med biljettförsäljning och servering, något föreningen skött själva i stadshuset.

   Den första föreställningen i Bio Savoy blir Figaros bröllop den 18 oktober, och totalt rör det sig om sex operaföreställningar under hösten och vintern.

  • Barbro Sundback berättar om operasändningarna: