Publicerad: ons 22.10.2014 kl.06:12
Michael Gunell. Foto: Owe Sjöblom.

I november har alla som jobbar med barn och ungdomar möjlighet att lära sig mer om hur man bemöter unga som inte mår bra. Kursen lär ut en metod som Institutet för hälsa och välfärd har tagit fram, och den går ut på att man ska utgå från sin egen oro för barn och unga.

   -I vanliga fall försöker vi sätta fingret på ett eventuellt problem och sätta en etikett på det, men då kan diskussionen med den unga ofta gå i baklås, säger Michael Gunell, som är lärare vid Ålands gymnasium och som drar kursen tillsammans med Mikael Hellqvist.
   Gunell säger att kursen ger verktyg för hur man ska närma sig barn och unga som inte mår bra, och hur man skapar ett bra klimat för dialog för att lösa de eventuella problem som finns.

  • Michael Gunell berättar:
Publicerad: ons 22.10.2014 kl.06:14

En ny metod som snart är på marknaden kan revolutionera fosterdiagnostiken. Det menar de experter som nu utvärderar metoden, som kallas NIPT. Genom ett enkelt blodprov kan man genom mammans blod se fostrets dna och därmed hitta Downs syndrom och några andra ovanliga kromosomförändringar. Nu används KUB-test som är en kombination av ultraljud och blodprov, och åländska kvinnor får vanligtvis göra testet i Åbo.

   -Det här kan vara en lösning på ett problem i och med att vi fortfarande måste skicka iväg åländska kvinnor, säger Mia Hanström, som är styrelseordförande för ÅHS.

  • Bo Jacobsson är professor på Sahlgrenska akademin i Göteborg:
Publicerad: ons 22.10.2014 kl.11:43
Nytt naturreservat inrättades på Jomalaöjen.
Nytt naturreservat inrättades på Jomalaöjen.

Cirka 16 hektar landskapsägd mark på Jomalaöjen i Jomala blir naturreservat. Området är bevuxet med naturskog och har inslag av hassellund och strandäng. I skogen förekommer också den särskilt skyddsvärda arten grön sköldmossa. Området ingår redan i det europeiska nätverket Natura 2000 och beslut om att inrätta naturreservatet fattades av miljöminister Carina Aaltonen.

   Beslutet innebär bland annat att man på Jomalaöjen inte får avverka träd, bygga väg, tälta eller fånga djur. Däremot är hjortdjursjakt tillåten, och jakträtt som beviljats gäller till 2018.