Publicerad: ons 10.02.2016 kl.13:50

Nio personer sägs upp från Carus. Det står klart nu när bolaget avslutat sina samarbetsförhandlingar. Fem personer får gå från huvudkontoret i Mariehamn och av dem är tre bosatta på Åland och två jobbar på distans från Åbo. Två avskedas från Helsingforskontoret och en person får gå från kontoret i Vasa respektive Stockholm. Dessutom blir två personer deltidspermitterade tillsvidare.
- Vi har inte uppnått den effektivitet i produktionen som vi räknat med, därför måste vi anpassa organisationen till verkligheten, säger vd Anders Rundberg till Ålands radio.
Carus räknar med att spara en miljon euro per år i personalrelaterade kostnader efter samarbetsförhandlingarna, och dessutom en halv miljon i ickepersonalrelaterade kostnader. Efter samarbetsförhandlingarna har Carus 82 anställda.

Reportrar: Totte Vesterlund och Malin Lundberg
redaktion@radiotv.ax

  • Carus vd Anders Rundberg beskriver processen med samarbetsförhandlingar:
Publicerad: ons 10.02.2016 kl.16:21

Det finns luckor i det uppdrag Ålands idrott fått från landskapsregeringen, det menar idrottsminister Tony Asumaa, liberal.
Barn- och ungdomsidrott samt tävlings- och elitidrott är det som Ålands idrott sysslar med i dag, men att fundera på folkhälsan på Åland och på hur allmänheten kan bli i bättre form ingår inte i uppdraget.
Nu när landskapsregeringen utsett en parlamentarisk kommitté som ska ta fram ett idrottspolitiskt program för Åland ska folkhälsan finnas med.
- Så på det sättet vidgar vi uppdraget, säger idrottsminister Tony Asumaa.

Reportrar: Owe Sjöblom och Malin Lundberg
redaktion@radiotv.ax

  • Tony Asumma intervjuas av Owe Sjöblom:
Publicerad: ons 10.02.2016 kl.11:53
Andelsbankens vd Johnny Nordqvist. Foto: Owe Sjöblom.
Andelsbankens vd Johnny Nordqvist. Foto: Owe Sjöblom.

Andelsbanken presenterade det bästa resultatet någonsin i sin 90-åriga historia när bokslutet för 2015 kom idag. Banken redovisar ett rörelseresultat på 4,8 miljoner euro jämfört med 4,3 miljoner euro ifjol.

Under året fick banken 319 nya kunder och har nu drygt 6.400 kunder totalt. I resultatet finns några poster av engångskaraktär när man sålde sitt aktieinnehav i OP-Kortbolaget ab och OP-Livförsäkrings ab. Intäkterna av engångskaraktär var ungefär lika stora som ifjol då banken sålde sitt innehav i Pohjola Bank.

- Efterfrågan på krediter från både företag och privatpersoner har varit hög och har visat god tillväxt, säger Andelsbankens vd Johnny Nordqvist.
Utsikter för det här året ser goda ut för bankens del och man förväntar sig ett liknande rörelseresultat för 2016, men utan några engångsintäkter. 

Reporter: Owe Sjöblom
redaktion@radiotv.ax

  • Johnny Nordqvist intervjuas av Owe Sjöblom: