Publicerad: fre 31.10.2014 kl.13:26

-Det blir något fler turer inom skärgårdstrafiken under 2015 jämfört med i år. Det säger Ålandstrafikens chef Gilla Karlsson. I går träffade landskapsregeringen företrädare för skärgårdskommunerna för att diskutera trafiken under nästa år, och enligt Gilla Karlsson innebär landskapsregeringens förslag att trafiken under 2015 ökar med en procent jämfört med i år.

   Satu Numminen är näringslivsnämndens sekreterare i Kumlinge, och hon säger att det blev långa diskussioner om avbokningsreglerna, men enligt henne är det en fungerande tidtabell som är viktigast.

   -Landskapsregeringen jämställer färjorna med sjukvård och annan service, men vi i skärgården ser färjorna som vår landsväg, säger Satu Numminen.

  • Efter att tidtabellen är fastställd i mitten av november får det inte bli några ändringar, säger Gilla Karlsson:
Publicerad: fre 31.10.2014 kl.13:03

När EU:s nya svaveldirektiv för fartyg träder i kraft vid årsskiftet kommer sjöfarten att drabbas hårt, vilket får konsekvenser för hela Ålands ekonomi. Det säger ÅSUB som undersökt effekterna av svaveldirektivet.

   Enligt Jouko Kinnunen på ÅSUB kommer Ålands BNP att minska med några procent för att sedan utvecklas på liknande sätt som i dag, men på en lägre nivå.

  • Jouko Kinnunen berättar varför samhällsekonomin på Åland kommer att påverkas av direktivet:
Publicerad: fre 31.10.2014 kl.11:19
Anders Eriksson.

-Jag tänker mig en nordisk förbundsstat bestående av olika delstater där Åland är på samma nivå som övriga delstater. Det säger Ålands Framtids Anders Eriksson.Han tycker inte att ett självständigt Åland eller ett Åland med fullt utvecklad självstyre är så revolutionerande mer som folk tror.

   -Nej, nationsgränserna suddas ut allt mer, säger Anders Eriksson.

   Han deltog i veckan i Nordiska Rådets session i Stockholm. Ett medlemsförslag där man vill utreda en nordisk förbundsstat lades fram, och Anders Eriksson och socialdemokraten Christian Beijar var två av undertecknarna.

  • Anders Eriksson: