Publicerad: ons 20.08.2014 kl.13:27
Gea Jansen är vicerektor på Strandnäs skola. Foto: Owe Sjöblom.

-Det skulle vara både positivt och negativt om det kommer en lag mot mobbning, men de positiva sidorna överväger så jag säger ja till det. Det säger Gea Jansén som är vicerektor på Strandnäs skola.
   Undervisningsminister Krista Kiuru har lyft frågan i riket och säger till Hufvudstadsbladet att hon är beredd att lagstifta mot mobbning för att få bukt med problemen inom skolan där upp till 15 procent faller offer för mobbning.
   Åland har egen behörighet i den här frågan och utbildningsminister Johan Ehn är inte helt avvisande till en tanke på eventuell lag. Om skolan anser att det är bästa vägen att gå så är han beredd att diskutera frågan.

  • Gea Jansén ser både positiva och negativa sidor med en lag mot mobbning:
Publicerad: ons 20.08.2014 kl.15:05

Först betonar Svenska riksdagsgruppen vid sitt sommarmöte i Åbo att Finland ska ha en aktiv roll i konflikten i Ukraina och dela med sig av sina erfarenheter av konfliktlösning som kommer fram i Ålandsmodellen. Men i ett nytt korrigerat pressmeddelande sju minuter senare har man plockat bort meningen om Åland.

   -Det första pressmeddelandet var en arbetsversion som gick ut av misstag, säger Svenska riksdagsgruppens lagstiftningssekreterare Erik Munsterhjelm i ett mejl till Ålands Radio.

   Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér är besviken över att det inte står någonting alls om Åland i pressmeddelandet från Åbo-mötet.

   -Ordet ”Ålandsmodellen” hade inte heller jag velat haft i pressmeddelandet, utan det heter ”Ålandsexemplet”. Men sedan blev det diskussion, och på grund av tidsbrist ströks hela meningen, säger Elisabeth Nauclér till Ålands Radio.

Publicerad: ons 20.08.2014 kl.14:45
Flundra med fiskiglar utanför Gotland. Foto: Oceana/ Carlos Minguell

Den internationella vattenmiljöorganisationen Oceana har lanserat en hemsida för att samla in uppgifter om sjuk och död fisk i Östersjön. Oceana har under flera expeditioner i Östersjön de senaste åren observerat död och sjuk fisk i områden med dålig vattenkvalitet.

   Nu vill organisationen med hjälp av en ny hemsida få in uppgifter från allmänheten om förekomst av fisk i dåligt skick. På hemsidan går det att se var död och sjuk fisk har observerats, det är bland annat på flera platser runt Åland.

   Oceana ska använda informationen från allmänheten för att upprätta en databas, och organisationen är intresserade av information om fisk som är död, döende, sjuk eller som på annat sätt uppfattas som onormal.

  • Enligt Oceanas havspolitisk rådgivare Magnus Eckeskog är det är oklart varför fisken dör:
Publicerad: ons 20.08.2014 kl.11:11

Fiskodlingarnas miljökontrollprogram använder för gamla mätmetoder och bedömningsgrunder. Det anser landskapsregeringens miljöbyrå i ett utlåtande till ÅMHM, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet.

   Det handlar om programmet för åren 2008-2013 och en plan för ett motsvarande program de kommande fem åren. Miljöbyrån kritiserar också fiskodlarföreningens konsult för att inte använda den manual som tagits fram för de åländska kustvattnen, utan använder svenska bedömningsgrunder. Man ifrågasätter också vissa provresultat och undrar om man kan lita på övriga resultat.

   Den här hårda kritiken ska nu fiskodlarföreningen svara på innan ÅMHM tar ett beslut om hur det kommande miljökontrollprogrammet för de åländska fiskodlingarna ska utformas.