Publicerad: fre 29.08.2014 kl.14:35
Veronica Larpes-Papadopoulou är tf chef för den nya ombudsmannamyndigheten. Foto: Tomas Tornefjell.
Veronica Larpes-Papadopoulou är tf chef för den nya ombudsmannamyndigheten. Foto: Tomas Tornefjell.

På måndag inleder den nya ombudsmannamyndigheten sin verksamhet. Det innebär att patient- och klientombudsmannen, diskrimineringsombudsmannen, barnombudsmannen och konsumentrådgivningen slås ihop till en gemensam myndighet och samlas under samma tak. I höst sker vissa administrativa förändringar, men tills vidare nås de olika ombudsmännen på samma tider som tidigare.

-Alla sitter nu här i huset Itiden, men de har kvar sina tidigare telefonnummer, säger Veronica Larpes-Papadopoulou som är tillförordnad chef för den nya ombudsmannamyndigheten. 

  • Veronica Larpes-Papadopoulou intervjuas av Tomas Tornefjell.
Publicerad: fre 29.08.2014 kl.11:42
Vårdöbrons framtid är fortfarande höljd i dimma. Foto: Ulf Weman.
Vårdöbrons framtid är fortfarande höljd i dimma. Foto: Ulf Weman.

Frågan om Vårdöbron är en politisk knäckfråga i förhandlingarna kring landskapsregeringens tilläggsbudget som ska presenteras i början av september.

   -Moderaterna står fast vid åsikten att det är bättre att reparera Vårdöbron än att bygga en ny bro, säger partiordföranden Johan Ehn med anledning av att liberalerna gett besked att man vill se en renovering i stället för nybyggnation.

   Landskapsregeringen beslöt i juni att det ska byggas en ny Vårdöbro för 9,7 miljoner euro. Men regeringen var oenig och moderaterna röstade för en reparation av den gamla bron, något som skulle kosta 6,7 miljoner euro.

   Ålands Framtid ska snart besluta sig för hur man ställer sig till frågan om Vårdöbron. Partiordföranden Axel Jonsson säger att man ska diskutera med sakkunniga på området i nästa vecka och efter det ge besked. Om partiet också går in för en renovering av den nuvarande bron finns det inte tillräckligt stöd i lagtinget för en nybyggnad.

  • Axel Jonsson intervjuas av Albin Dahlin.
Publicerad: fre 29.08.2014 kl.11:46

Den 1 september träder en ny lagparagraf i kraft om sexuellt antastande. Där sägs det att den som genom beröring utsätter en person för en sexuell handling som är ägnad att kränka personens sexuella självbestämmanderätt ska dömas för sexuellt antastande till böter eller till fängelse i högst sex månader.

   Men i ett fall av sexuellt ofredande i juli i år, alltså innan den nya lagen träder ikraft, som nu lämnas till åklagaren för åtalsprövning blir brottsrubriceringen i stället ärekräkning. Två flickor följde med en man upp på ett hotellrum. Där blev den ena flickan sexuellt antastad av mannen. Våld eller hot om våld förekom inte. Nu är mannen alltså misstänkt för ärekränkning.