Publicerad: ons 1.10.2014 kl.11:24

Den djurägare som dömts till det rekordhöga vitesbeloppet på 40.000 euro av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, har besvärat sig mot beslutet.

   Mina djur har aldrig mått så bra som nu när de går ute året om, säger djurägaren till Ålands Radio.

   Orsaken till vitesföreläggandet är att djuren saknar en torr ligghall och att gödselhanteringen inte uppfyller bestämmelserna. Ett djurägarpar i samma skärgårdskommun har av samma skäl fått ett vite på sammanlagt 37.000 euro. De vill inte ge några kommentarer till det höga vitesbeloppet och orsakerna till det.

   Veterinären Mikael Hagman vid ÅMHM menar att faran för djuren inte varit överhängande, därför har man också gett djurägarna tid på sig att ordna bristerna. Men det har alltså inte skett i någotdera fallet.

  • Ulf Weman rapporterar:
Publicerad: ons 1.10.2014 kl.14:15

Styrelsen för Mise beslöt i går att invänta alla medlemskommuners svar på förslaget om det nya grundavtalet innan man bestämmer hur man ska gå vidare.

   -Mycket tyder på att vi får börja om från början, säger Mises styrelseordförande Rauli Lehtinen.
   Det kommunerna inte tycker om i det förslagna grundavtalet är hur styrelseplatserna ska fördelas och hur upphandlingen av tjänster från utomstående producenter ska gå till.
   -Vi hade som mål att kunna sänka avgifterna från och med 2018, men det här innebär att det nog skjuts längre fram, säger Lehtinen, som är förvånad över att kommunerna agerar som de gör.