Publicerad: ons 28.01.2015 kl.06:08
Lärarföreningen ska undersöka hur lärare upplever sin arbetsbörda, säger ordförande Tove Waller.
Lärarföreningen ska undersöka hur lärare upplever sin arbetsbörda, säger ordförande Tove Waller.

Många lärare upplever att arbetsbördan ökat och allt fler blir utbrända. På Vikingaåsens skola i Jomala har man märkt av det säger rektor Bernt Isaksson.

- I dag är det sju lärare borta, säger han.

Flera klasslärare är utbrända och han säger att det blivit fler sjukskrivningar de senaste åren. Tove Waller på lärarföreningen känner också till problemet.

- Det är högaktuellt hos oss, säger hon.

I den närmsta framtiden ska lärarföreningen göra en enkätundersökning bland lärare för att se hur de upplever sin arbetsbörda.

  • Rektorn Bernt Isaksson i Vikingaåsens skola och lärarföreningens Tove Waller intervjuas av Nina Eriksén och Owe Sjöblom.
Publicerad: ons 28.01.2015 kl.05:58
Tjänstledige landskapsläkaren Axel Hansson presenterade den första utvärderingen av TBE-vaccineringen. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.
Tjänstledige landskapsläkaren Axel Hansson presenterade den första utvärderingen av TBE-vaccineringen. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.

Den allmänna och kostnadsfria TBE-vaccineringen har pågått sedan 2006 och en första utvärdering visar att Åland till skillnad från omvärlden har allt färre fall av TBE. Endast i Österrike syns också en nedåtgående trend, och Österrike är förutom Åland, det enda land eller självstyrande område i världen som erbjuder allmän TBE-vaccinering. I snitt har 11 personer färre per år vårdats på sjukhus för TBE sedan den allmänna vaccineeringen infördes. Numera är också cirka 70 procent av ålänningarna vaccinerade, jämfört med endast 20-25 procent tidigare.
 

  • Axel Hansson ser mycket positiva resultat av vaccinationsprogrammet.
Publicerad: ons 28.01.2015 kl.06:11

Ålands Radio och TV:s vd Pia Rothberg-Olofsson går i pension i juli, det meddelade hon styrelsen i går. Styrelsens ordförande Jesper Eliasson, styrelseledamot Fredrika Sundberg och Rothberg-Olofsson ska nu ta fram ett förslag på hur rekryteringsprocessen av en ny vd ska gå till och presentera det för styrelsen vid nästa möte.

Publicerad: ons 28.01.2015 kl.06:14

Om det ställs för hårda miljökrav på fiskodlingar på Åland flyttas de till platser där kraven är mindre. Den risken finns, bedömer landskapsregeringen, som vill samordna miljökrav och produktionsmål för fiskodlingar mellan Åland, Finland och Sverige. Men hittills har landskapet inte lyckats få till stånd det samarbetet. Det här framhåller landskapsregeringen i sitt svar till Nordiska rådet som ställt ett skriftligt spörsmål till regeringarna i Danmark, Finland, Sverige och Åland om hur Helcoms reduktionsmål av utsläpp uppfyllts. Fiskodlingarna hör till de största utsläppskällorna av fosfor och kväve, tillsammans med jordbruket och avloppsvattnet från hushållen. Utsläppen har totalt minskat med elva procent när det gäller fosfor och nio procent när det gäller kväve sedan år 2003. Det här skriver landskapsregeringen i sitt svar till Nordiska rådet.