Publicerad: tis 4.08.2015 kl.06:33
Arbetsskyddsinspektör Henning Karlsson. Foto: Cecilia Ekströmer
Arbetsskyddsinspektör Henning Karlsson. Foto: Cecilia Ekströmer

Under sommaren har flertalet arbetsplatsolyckor inträffat på Åland. Men att olyckorna koncentreras under sommartid är inte ovanligt, menar arbetsskyddsinspektör Henning Karlsson.

Vad gäller olycksfallen branschvis i riket har Åland alltid en lägre andel arbetsolyckor relativt sett. Och som orsaker till att fler olyckor sker under sommaren pekar Henning Karlsson på bland annat fritidsarbeten i större utsträckning och bristfällig introduktion för oerfarna ungdomar under sommarjobben.

Jordbruket- och byggnadsbranschen är dom verksamhetsområden som varit mest olycksdrabbade vad gäller arbetsplatsolyckor på Åland, men inom byggnadsbranschen har en klar förbättring skett under de senaste två åren efter införandet av säkerhetskordinatorer anställda av byggherren.

  • Arbetsskyddsinspektör Henning Karlsson intervjuas av Cecilia Ekströmer
Publicerad: tis 4.08.2015 kl.14:40
cecila Ziliacus, konstnärlig ledare för Katrina kammarmusikfestival. Foto Eva Nyberg.
cecila Ziliacus, konstnärlig ledare för Katrina kammarmusikfestival. Foto Eva Nyberg.

Jean Sibelius och Carl Nielsen är temakompositörerna för årets Katrina kammarmusikfestival som inleds i dag och pågår till och med lördag. Nya konstnärliga ledaren Cecilia Zilliacus berättar att det är 150 år sedan Sibelius och Nielsen föddes.
- De hade samma nationalhjältestatus i sina respektive länder, de stod för finskhet respektive danskhet på liknande sätt, säger Zilliacus.

Ett sidotema för årets festival är extrovert och introvert musik, och där har Zilliacus hämtat inspiration från temakompositörerna.
- Jag har tillåtit mig själv att grovt generalisera och sett Nielsen som den fryntlige glade dansken och Sibelius som den inåtvände finländaren, säger Zilliacus.

Publicerad: tis 4.08.2015 kl.12:30

I går besökte ryska HBTQI-cyklister Åland. Cyklisterna deltar i Freedom Bike Ride som är ett cykellopp som anordnas med hjälp av HBTQI-organisationen Eurogames och som startar i morgon i Stockholm.

Aleksander och Vladimir är två av de ryska deltagarna som cyklar för rätten att få älska den de vill. De startade Freedom Bike Ride med stöd från ryska HBTQI-federationen.

För Aleksander och Vladimir är Eurogames en möjlighet att möta andra HBTQI-personer och tillsammans känna stolthet för vilka de är. Eurogames uppmuntrar deltagande från alla - oavsett sexuell läggning, ras, kön, religion, nationalitet och etniskt ursprung. Syftet med evenemanget är att erbjuda en säker miljö för HBTQI-personer, och att alla ska känna sig lika mycket värda.

  • Reporter Adam Zetterqvist träffade Aleksander och Vladimir:
Publicerad: tis 4.08.2015 kl.06:38
Yogatränaren Jessica Enros. Foto: Joakim Härdner
Yogatränaren Jessica Enros. Foto: Joakim Härdner

Intresset för Yoga har ökat på Åland. Under sommaren har det arrangerats dropinträningar på Lilla Holmen som har lockat mellan tio och femton besökare regelbundet och någon gång varit så många som ett 20-tal.

Jessica Enros som håller i träningarna säger att hon tror att det ökade intresset beror på att man vill ta hand om sig själv i större utsträckning än tidigare.

 

  • Yogatränaren Jessica Enros berättar att det skett en enorm ökning av intresset för yoga:
Publicerad: tis 4.08.2015 kl.06:39
Kommunikations- och Ålandsminister Anne Berner (C) besöker Åland. Foto: Statsrådet.
Kommunikations- och Ålandsminister Anne Berner (C) besöker Åland. Foto: Statsrådet.

I går presenterade riksregeringen målen för det så kallade samhällsfördraget och hur det ska genomföras. Yle skriver att regeringen med hjälp av samhällsfördraget vill förbättra Finlands konkurrenskraft i jämförelse med andra länder med 5 procent, minska enhetsarbetskostnaderna med minst 5 procent och samtidigt förbättra arbetstagarnas omställningsskydd.

Ålands radio har tidigare berättat att stödet till passagerarfärjorna finns bland de nedskärningar riksregeringen hotar med ifall arbetsmarknadens parter inte enas om samhällsfördraget. I går sade arbetstagarorganisationerna till Yle att de förhåller sig seriöst till samhällsfördraget.

I dag ska kommunikations- och Ålandsministern i riksregeringen Anne Berner (C) besöka Åland och då ska hon bland annat träffa representanter för rederinäringen.