Publicerad: ons 28.01.2015 kl.13:15
President Tarja Halonen redogör för Ålandskommittens delbetänkande. I bakgrunden justitieminister Anna-Maja Henriksson och lagstiftningsrådet Janina Groop-Bondestam. Foto: Ulf Weman
President Tarja Halonen redogör för Ålandskommittens delbetänkande. I bakgrunden justitieminister Anna-Maja Henriksson och lagstiftningsrådet Janina Groop-Bondestam. Foto: Ulf Weman

Möjligheter för lagtinget att ta över behörigheter när man själv vill, en förenklad lagstiftningskontroll, rätt att delta i förhandlingar om internationella fördrag, men fortsatta utredningar om beskattningen. Det är innehållet i korthet i det delbetänkande som Ålandskommittén överlämnade till justitieminister Anna-Maja Henriksson i dag. Men kommittén är inte helt enig. Ålands framtids medlem i kommittén, axel Jonsson har inte omfattat det helt. Kommitténs ordförande Tarja Halonen var ändå mycket nöjd med arbetet hittills.

- Det är som en nyis som ligger, men som blir starkare för Åland vartefter, säger hon, och ser med tillförsikt fram mot det fortsatta arbetet som inleddes redan i dag efter presskonferensen.

Andre vice ordförande i kommittén, Gunnar Jansson är mycket nöjd över att Åland också skall kunna ta över beskattningen när man så vill i framtiden. Men formerna för det skall ännu utredas. 

Publicerad: ons 28.01.2015 kl.12:38

I går hade skol- och fritidsnämnden i Eckerö ett möte med anledningen av en skrivelse som lämnats in till kommunen av föräldrar som menar att Eckerö skola inte tar mobbning på allvar. På mötet kom man fram till flera olika åtgärder. Skolan ska årligen gå igenom antimobbningsprogrammet Kiva med föräldrarna samt hålla kurstillfällen för personalen i programmet. Både personal och föräldrar ska också få information om programmet Fronter som används för kommunikation med elever och föräldrar. Vikten av att skolan kontaktas vid misstanke om mobbning ska betonas, och man ska också börja titta på Folkhälsans projekt ”Farfar i skolan”. Framöver ska hela lärarkollegiet delta vid nämndmöte en gång per termin i stället för att som nu bara ha skolföreståndaren närvarande. Därtill tycker man att en ambulerande skolkurator med inriktning på antimobbningsarbete ska anställas i Södra Ålands skoldistrikt. Under våren ska skolan även delta i en utvärdering om föräldrarnas uppfattning av skolan.

 

 

Publicerad: ons 28.01.2015 kl.06:08
Lärarföreningen ska undersöka hur lärare upplever sin arbetsbörda, säger ordförande Tove Waller.
Lärarföreningen ska undersöka hur lärare upplever sin arbetsbörda, säger ordförande Tove Waller.

Många lärare upplever att arbetsbördan ökat och allt fler blir utbrända. På Vikingaåsens skola i Jomala har man märkt av det säger rektor Bernt Isaksson.

- I dag är det sju lärare borta, säger han.

Flera klasslärare är utbrända och han säger att det blivit fler sjukskrivningar de senaste åren. Tove Waller på lärarföreningen känner också till problemet.

- Det är högaktuellt hos oss, säger hon.

I den närmsta framtiden ska lärarföreningen göra en enkätundersökning bland lärare för att se hur de upplever sin arbetsbörda.

  • Rektorn Bernt Isaksson i Vikingaåsens skola och lärarföreningens Tove Waller intervjuas av Nina Eriksén och Owe Sjöblom.