Publicerad: tis 30.09.2014 kl.10:00
Talman Britt Lundberg har en privat och en politisk Facebooksida.
Talman Britt Lundberg har en privat och en politisk Facebooksida.

-Lagtinget har inga regler när det gäller ledamöternas användning av Facebook och andra sociala medier i arbetet eller på fritiden. Det säger talman Britt Lundberg i en kommentar till Vörå kommuns planer på att införa riktlinjer för hur kommunens anställda och förtroende valda ska agera på sociala medier.

   Britt Lundberg tycker att man som lagtingsledamot bör vara personlig men inte privat när man använder Facebook och andra sociala medier.

   -Jag har själv en separat Facebooksida för mitt politiska arbete och en annan sida för mig som privatperson, säger Britt Lundberg.

  • Talman Britt Lundberg intervjuas av Tomas Tornefjell.
Publicerad: tis 30.09.2014 kl.06:01
Emelie Bergendahl är ordförande i närings- och utvecklingsnämnden. Foto: Liv Örneryd.
Emelie Bergendahl är ordförande i närings- och utvecklingsnämnden. Foto: Liv Örneryd.

Igår invigdes Brändö kommuns storsatsning, det nya bostadsområdet Bellarshamn. 22 tomter har skapats på det 22 hektar stora markområde som kommunen köpte för fyra år sedan. Hittills är endast två tomter sålda men man hoppas på - och räknar med - att miljoninvesteringen ska ge utdelning i framtiden.

- Vi tror på inflyttning från i första hand fastlandet, säger John Wrede, kommundirektör i Brändö. Enbart intäkterna från tomtförsäljningen kommer inte att motsvara investeringarna, däremot hoppas man på inflyttad skattekraft och andra långsiktiga vinster.

  • Nämndordförande Emelie Bergendahl och tomtköparen Olli-Pekka Lehtinen intervjuas av Liv Örneryd.
Publicerad: tis 30.09.2014 kl.10:38

Landskapets miljöbyrå har polisanmält att någon kört med en fyrhjuling på Larmyran i Gottby i Jomala. Det är en myr som klassas som särskilt skyddsvärd.

   Markägaren vände sig till miljöbyrån som vid en inspektionen konstaterade att någon hade kört in i myren, sannolikt med ett fyrhjulsdrivet fordon, och där orsakat allvarliga körskador.

   ”Skador på vitmossetäcket och den övriga växtligheten var betydande och även växande träd hade skadats av framfarten”, skriver miljöbyrån i sitt beslut att polisanmäla terrängkörningen i den skyddsvärda myren i Gottby.