Publicerad: tors 21.08.2014 kl.16:11

Samma lönevillkor ska gälla för alla löntagare på lika villkor, också för dem som är medlemmar i den fackliga organisation som inte är part i gällande kollektivavtal. Det beslöt landskapsregeringen i dag efter att ha gjort gjort en juridisk analys.

   Beslutet innebär i praktiken att också medlemmar i Tehys fackavdelning på Åland omfattas av de villkor som regleras i det nya tjänstekollektivavtalet för landskapsanställda. Tehy har vägrat att underteckna avtalet innan landskapet presenterar ett konkret förslag som innebär att löneskillnaderna mellan män och kvinnor börjar minska. Enligt landskapsregeringen ska arbetet med jämställda löner inledas med ett seminarium i början av oktober.

   Mer om de landskapsanställdas lönevillkor kan ni höra i våra sändningar i morgon bitti.

Publicerad: tors 21.08.2014 kl.15:01

-Samtidigt som dialekterna håller på att försvinna ökar intresset för dialekter inom olika språk. Det säger den åländska dialektforskaren Eva Sundberg som deltar i en stor nordisk dialektologkonferens som just nu pågår i Mariehamn.

  Under tre dagar möts dialektforskare från hela Norden på Alandica för att utbyta kunskaper om det senaste inom forskningen. Omkring 100 deltagare från olika länder deltar och det hålls 65 föredrag, bland annat om dialekterna på Åland.

   Enligt Eva Sundberg finns det numera i stort sett bara en dialekt på Åland.

   -För 50 år sedan var det stor skillnad mellan dialekterna i de åländska kommunerna, säger hon. 

  • Enligt Eva Sundberg finns det numera i stort sett bara en dialekt på Åland:
Publicerad: tors 21.08.2014 kl.10:45
Sara Kemetter är aktiv i den katolska församlingen. Foto: Tomas Tornefjell.
Sara Kemetter är aktiv i den katolska församlingen. Foto: Tomas Tornefjell.

-Den katolska församlingen på Åland växer, och det finns en stark önskan att öppna en egen kyrka. Det säger församlingsmedlemmen Sara Kemetter.

   Församlingen har omkring 250 medlemmar och arrangerar en katolsk mässa en gång i månaden i Margaretagården tack vare ett samarbete med Mariehamns församling. Men för att den katolska församlingen på Åland ska kunna växa och utvecklas behöver man en egen kyrka.

   -Den bästa lösningen är om vi får köpa en lokal som är anpassad för gudstjänster och andra förrättningar, men det är även möjligt att bygga om en annan typ av fastighet, säger Sara Kemetter.

   Det största problemet med att öppna en egen kyrka är finansieringen, eftersom den katolska kyrkan i Finland inte har någon beskattningsrätt.

  • Sara Kemetter intervjuas av Tomas Tornefjell.