Publicerad: fre 22.08.2014 kl.11:53

Landskapsregeringen är positivt inställd till utbyggnaden av Smakbyn i Kastelholm och den stora satsning på Ålands besöksnäring som projektet anses innebära. Men landskapsregeringen konstaterar samtidigt att planområdets närhet till Kastelholms slott ställer särskilt höga krav på hänsyn och anpassning vid exploatering. Det framgår av landskapsregeringens utlåtande över detaljplanen för Smakbyn.

   Landskapsregeringen påpekar bland annat att exploateringsgraden har sjunkit något för hela området i den nuvarande detaljplanen, samtidigt som exploateringen i den mest känsliga miljön närmast slottet har ökat.

   -Vi anser att det är viktigt att ny arkitektur harmoniserar med det omgivande landskapet och därmed underordnar sig Kastelholms slott, säger kansliminister Wille Valve.

  • Landskapsregeringen påpekar att exploateringen i den mest känsliga miljön närmast slottet har ökat. Wille Valve:
Publicerad: fre 22.08.2014 kl.06:08

-Vi tackade nej till avtalet i början av sommaren och vi tycker fortfarande inte det är tillräckligt bra. Det säger Tehys organisationssekreterare Sara Karlman om landskapsregeringens beslut att samma lönevillkor ska gälla för alla löntagare, även för dem som inte undertecknat kollektivavtalet.

Tehy har ännu inte kommit överens med landskapet om nytt avtal och största kravet är att landskapet kommer fram till hur man ska uppnå lika lön för lika arbete.

Landskapsregeringen inleder arbetet med jämställda löner nästa månad och finansminister Roger Nordlund lovar att resultat för hur det ska uppnås presenteras och användas i kommande avtalsförhandling. Men det litar inte Tehy på i dagsläget.

- Trots beslutet igår så tror jag inte risken för strejk har ökat, men det är upp till styrelsen att ta beslut om det, säger Sara Karlman.

  • Sara Karlman och Roger Nordlund intervjuas av Owe Sjöblom.
Publicerad: fre 22.08.2014 kl.14:25

Provtagningar gjorda i juli visar att de åländska bina fortfarande är fria från varroa, som är ett litet kvalster som kan slå ut hela bisamhällen.

   -I dag är det klackarna i taket, det var ett väldigt skönt besked att få, säger Yngve Påvall, som är ordförande i Ålands biodlarförening.
   Eftersom åländska bin är varroafria är de eftertraktade för export, och Yngve Påvall berättar att biodlarna ska exportera bin till flera orter i fastlandet och i Sverige. Början av sommaren var dålig när det gäller honungsskörden, men när värmen kom så ökade produktionen av honung och nu pratar flera biodlare om att det kan bli en rekordsäsong.

Publicerad: tors 21.08.2014 kl.21:18

Två turister gick vilse när dom skulle besöka Orrdals klint i Saltvik på torsdagen. Dom ringde alarmcentralen och polisen inledde eftersök tillsammans med Östra Saltviks brandkår och förhållandevis snabbt hittades personerna innan mörkret föll. Polisen gjorde en så kallad nödpositionering och fick fram en ungefärlig plats där personerna kunde befinna sig. Även ambulans hade kallats till Saltvik och när personerna hittades visade det sig att en av personerna var i så dåligt skick att den behövde åka till sjukhuset.