Publicerad: tors 5.03.2015 kl.10:00

De transportskador som inträffat vid transporter till Kökar med Miro transport har fått orimliga proportioner. Det säger Miro transports vd Mikael Larsson till Ålands Radio. Han har i dag inlämnat en förklaring till landskapsregeringen som utreder fallen där transport av bland annat mjöl till Skärgårdsbröd i Kökar i februari blandades med fisk.

- Vi rättade genast till det här och de fick en ny mjöltransport efter fem dagar. Transportskador kan inte alltid undvikas, men vi har skärpt våra rutiner, säger Mikael Larsson.

Att mjöl och fisk blandades samman i samma transport var ett slarv från chaufförens sida. Att det här skulle vara en anledning till att häva avtalet om de landskapsstödda skärgårdstransporterna anser Mikael Larsson som orimligt.

- Vi har upplevt en hetsjakt mot Miro från vissa håll, men de flesta av våra kunder är nöjda, säger han.

Landskapsregeringen tar upp frågan till behandling i nästa vecka.

Publicerad: tors 5.03.2015 kl.11:06
Sändarmasten i Smedsböle är en del av public-servicen som regeringen har svårt att enas om.
Sändarmasten i Smedsböle är en del av public-servicen som regeringen har svårt att enas om.

I flera år har den framtida finansieringen av public service diskuterats, men ännu finns inget förslag på hur avgiften ska uppbäras. Infrastrukturminister Veronica Thörnroos vill inte ta ställning i själva sakfrågan utan har överlämnat den till lantrådet Camilla Gunell. Thörnroos säger att frågan inte är känslig men att hon inte vill föregripa de diskussioner som pågår.

-Jag har försökt arbeta med frågan 2-3 år men bad i höstas att lantrådet skulle ta över finansieringsbiten då jag kände att jag inte får till stånd ett samförstånd i landskapsregeringen, säger Thörnroos.

I Argument klockan 17 i eftermiddag diskuterar lagtingspartierna hur de vill att tv-avgiften ska utformas i framtiden.

  • Infrastrukturminister Veronica Thörnroos intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell.
Publicerad: tors 5.03.2015 kl.06:13
Jouni Huhtala på stadens samhällstekniska avdelning välkomnar diskussionen. Foto: Owe Sjöblom.
Jouni Huhtala på stadens samhällstekniska avdelning välkomnar diskussionen. Foto: Owe Sjöblom.

Under de tre senaste åren har Jomala överskridit sin avtalade kapacitet i stadens reningsverk, Lotsbroverket, och nu vill kommunen få till stånd en diskussion med Mariehamn om avtalet. Jomala har överskridit sitt avloppsvatten med ungefär tio procent och ser ingen möjlighet att minska på det eftersom fler bostadsområden är på gång och fler enskilda hushåll vill ansluta sig till det kommunala avloppet.
Jouni Huhtala på stans samhällstekniska avdelning säger att Lotsbroverket snart börjar närma sig sin maxkapacitet och välkomnar en diskussion om hur det ska se ut i framtiden. Förra året ville Norra Ålands avlopp ha ökad kapacitet, men infrastrukturnämnden avslog anhållan eftersom Lotsbroverket närmar sig gränsen för hur mycket man kan ta emot.

  • Kommundirektör John Eriksson och Jouni Huhtala på stadens samhällstekniska avdelning intervjuas av Owe Sjöblom.
Publicerad: tors 5.03.2015 kl.06:07

Igår anlände räddningsfartyget Ulabrand till Åland. Det är Sjöräddningssällskapet som köpt båten från Norge, en investering som kostat totalt 600.000 euro.

Under ett halvår har man varit utan en bogserbåt i den storleken, vilket till viss del har påverkat verksamheten. Nu kan Sjöräddarna igen assistera större fartyg vid olyckor, hjälpa till med oljeskyddsberedskap och ta sig fram i farliga miljöer.

-Den är främst en räddningsbogserare för större haverier och kommer också att användas vid skolningen av våra egna frivilliga, säger verksamhetsledare Dag Lindholm.

  • Verksamhetsledare Dag Lindholm intervjuas av Jonathan Borg.