Publicerad: tors 18.12.2014 kl.11:51
Vid årsskiftet upphör landskapets avbytarsystem. Foto: Ann-Christine Karlsson
Vid årsskiftet upphör landskapets avbytarsystem. Foto: Ann-Christine Karlsson

Vid årsskiftet, alltså om två veckor, upphör landskapets avbytarsystem och det blir upp till lantbrukarna själva att anställa sina avbytare. Redan i dag är det många gårdar som själva har folk anställda men knappt 20 av de totalt 85 gårdar som enligt det nya systemet är berättigade till stöd för avbytare har anlitat landskapets avbytarverksamhet. Det är dessa gårdar, liksom inte minst de tidigare landskapsanställda avbytarna som nu blir egna företagare, som nu står inför en stor omställning. På många håll upplevs situationen som rätt skakig.

   Även om det fortfarande finns frågetecken som behöver rätas ut har ingen kontaktat jordbruksbyrån med frågor, säger ledande avbytare Annette Loumann.

   Hon tror att lantbrukarna själva jobbar en hel del för att få avbytarverksamheten att fungera även i framtiden. Trots allt är det en verksamhet som ska fungera två gånger om dagen 365 dagar i året.

  • Ledande avbytare Annette Loumann intervjuas av Ann-Christine Karlsson.
Publicerad: tors 18.12.2014 kl.05:41

Drickandet och droganvändandet bland ungdomar på Åland minskar. Men attityderna till narkotika oroar fältarna.

   -Det förmedlas en ganska neutral bild av narkotika och attityden är ganska kass just nu. Den är liberalare än den någonsin varit, säger fältaren Simon Påvalls.

   Men enligt statistiken ligger Åland bra till vad gäller droger och alkohol. Fältarna ser en rejäl minskning i alkoholanvändandet.

   -Det är en halvering av det grova drickandet sedan 2005, säger fältare Markus Brandt.

  • Attityderna till narkotika oroar fältaren Simon Påvalls:
Publicerad: tors 18.12.2014 kl.07:14
M/s Amorellas grundstötning i december förra året berodde på ett elfel.
M/s Amorellas grundstötning i december förra året berodde på ett elfel.

Viking Lines Amorellas grundstötning i Föglö skärgård i december förra året berodde på ett elfel. Det visar Olycksutredningscentralens rapport som nu är klar. Elfelet uppstod när man gjorde servicearbeten ombord, och eftersom man gjorde det i en smal farled ledde det till att Amorella gick på grund när elen slutade fungera.

   Nu rekommenderas att fartygens direktiv för servicearbeten ändras så att man i framtiden tänker på yttre omständigheter och vilken rutt man trafikerar när man gör riskfyllda servicearbeten.

   I rapporten kritiseras också gränsbevakningen. Olycksutredningscentralen anser att gränsbevakningen vid olyckor måste bli bättre på att samarbeta med övriga sjöräddningsmyndigheter och med rederier. Man tycker också att gränsbevakningen borde utveckla arbetet med de regionala samarbetsgrupperna så att alla har en heltäckande bild av situationen och resurserna för räddningsarbetet.