Publicerad: mån 30.11.2015 kl.18:29

Just nu är det störningar i telefontrafiken,, och det gäller både från fasta telefoner och Ålcom-abonnemang, det rapporterar Ålcom. Nödnumret 112 fungerar dock både från mobiltelefoner och från fasta telefoner. Orsaken till störningarna är två separata fiberbrott på två olika sjöfiberkablar samtidigt, och Ålcom har inlett reparationer av kablarna. Arbetet försvåras dock av det hårda vädret och man förväntar att bli färdiga tidigast under natten.

Publicerad: mån 30.11.2015 kl.14:38

Vajerfärjan mellan Ängö och Norrboda i Lumparland är nu åter i trafik, efter att ha stått still under dagen. Det var vädret som orsakade trafikstörningarna.

- De nordvästliga vindarna, den kraftiga strömmen och det höga vattnet ställde till det, säger färjförare Christer Fredriksson.

 

Publicerad: mån 30.11.2015 kl.16:43

Elavgifterna förändras något från och med nästa år, till följd av marknadens fallande olje- och kolpriser och de välfyllda vattenmagasinen. Ålands Elandelslag som gjorde en prissänkning om cirka 5% i oktober gör ytterligare en sänkning av elenergipriset med 10 % från och med 1 januari. Samtidigt sker en höjning om 8 % av elöverföringspriset, till följd av höjda stamnätsavgifter från Kraftnät Åland i samband med kostnaderna för kabeln till Finland. Skillnaden blir alltså inte särskikt märkbar i slutändan.
- För en genomsnittskund med 10 000 kWh i årsförbrukning och en huvudsäkring på 20 ampere kommer totalpriset att sjunka 0,65 %, säger Ålands Elandelslags vd David Karlsson.
Mariehamns Elnät höjer sitt elöverföringspris med 6,5 % i samband med stamnätsavgifterna. Elenergipriserna förblir oförändrade efter en sänkning på 7,5% i september.
- Men en sänkning framåt våren är inte omöjlig, säger Mariehamns Elnäts vd Per Eriksson.

Reporter Cecilia Ekströmer
ceciliae@radiotv.ax

  • ÅEA:s vd David Karlsson intervjuas av Cecilia Ekströmer.
Publicerad: mån 30.11.2015 kl.15:58
Lantrådet Katrin Sjögren presenterar för lagtinget den nya landskapsregeringens regeringsprogram åren 2016-2019. Foto: Ulf Weman

Man kan inte experimentera med självstyrelsens grunder! Centern kritiserade landskapsregeringens program där man vill utreda möjligheterna att i begränsad omfattning i skärgården sälja mark till icke-ålkänningar och därmed göra en ändring i jordförvärvsrätten. Regeringsprogrammet debatterades i lagtinget i dag och centerns gruppledare Britt Lundberg efterlyste mer konkreta förslag från landskapsregeringens sida, och väntar sig dem i en omställningsbudget i vår, när snoken ömsar skinn. Centern är också emot steg för att tvinga kommunerna till samgående och att en folkomröstning görs på hela Åland istället för kommunvis. Bildspråket med snoken fick kansliminister Nina Fellman, socialdemokrat, att reagera.
- Jag tycker det mera var en huggorm där, men nu när centern äntligen är i opposition som vi kan lyfta frågor som fastnat i den knutpatriotiska kommunalkvarnen, sa ministern.

Reporter: Ulf Weman
ulfw@radiotv.ax

  • Britt Lundberg och Nina Fellman i debatt i lagtinget idag. Reporter på plats Ulf Weman.
Publicerad: mån 30.11.2015 kl.10:26

Trafiksituationen i Haraldsby blir ett ärende för den nya landskapsregeringen. Kommunstyrelsen i Saltvik har igen en gång beslutat uppvakta regeringen om trafiksituationen. Frågan har diskuterats i Saltvik i många år och för drygt två år sedan skickade Richard Johansson en skrivelse till kommunen. Han hade då flera gånger kontaktat landskapet om behovet att förbättra trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister på landskapsvägen som går genom Haraldsby. Våren 2013 beslöt kommunstyrelsen ordna ett diskussionstillfälle dit också trafikavdelningen skulle bjudas in.

- Tyvärr har ärendet trillat mellan stolarna av någon orsak, men det är inte bortglömt, säger Runar Karlsson, ordförande i kommunstyrelsen, som räknar med att infrastrukturminister Mika Nordberg blir kontaktad i frågan i början av nästa år.

Reporter: Owe Sjöblom
owe.sjoblom@radiotv.ax

  • Richard Johansson och Runar Karlsson intervjuas av Owe Sjöblom.