Publicerad: ons 10.02.2016 kl.11:53

Andelsbanken presenterade det bästa resultatet någonsin i sin 90-åriga historia när bokslutet för 2015 kom idag. Banken redovisar ett rörelseresultat på 4,8 miljoner euro jämfört med 4,3 miljoner euro ifjol.

Under året fick banken 319 nya kunder och har nu drygt 6.400 kunder totalt. I resultatet finns några poster av engångskaraktär när man sålde sitt aktieinnehav i OP-Kortbolaget ab och OP-Livförsäkrings ab. Intäkterna av engångskaraktär var ungefär lika stora som ifjol då banken sålde sitt innehav i Pohjola Bank.

- Efterfrågan på krediter från både företag och privatpersoner har varit hög och har visat god tillväxt, säger Andelsbankens vd Johnny Nordqvist.
Utsikter för det här året ser goda ut för bankens del och man förväntar sig ett liknande rörelseresultat för 2016 trots att det inte blir några engångsintäkter. 

Reporter: Owe Sjöblom
redaktion@radiotv.ax

Publicerad: ons 10.02.2016 kl.11:49
Jeppe Klockareson menar att kunden har ett stort ansvar när det gäller hållbar turism. Foto: Owe Sjöblom.
Jeppe Klockareson menar att kunden har ett stort ansvar när det gäller hållbar turism. Foto: Owe Sjöblom.

- Hållbar turism bygger på att vi kan utveckla turismen på ett långsiktigt och hälsosamt sätt. Det säger Jeppe Klockareson, vd för Fair Travel i Sverige.

Klockareson föreläste på Forum för samhällsutveckling igår om just hållbar turism. Han pratade mycket om att turistbranschen behöver samarbeta för att komma fram till hur den ska utvecklas hållbart, men samtidigt ligger ett stort ansvar hos kunden.
- I sista ändan är det turisten som bestämmer om den vill åka till en hållbar turistort, men då måste också branschen ha sett till att det alternativet finns, säger Klockareson.
Visit Ålands vd Lotta Berner-Sjölund säger att dom har diskuterat att det är aktuellt med hållbarhet, men där har diskussionen stannat. Men Berner-Sjölund säger också att turistbranschen ska diskutera hur Åland ska bli en hållbar destination.

Reporter: Owe Sjöblom
redaktion@radiotv.ax

  • Jeppe Klockareson och Lotta Berner-Sjölund intervjuas av Owe Sjöblom.
Publicerad: ons 10.02.2016 kl.12:02

Från och med i år kan också utländska högskolestuderande få landskapsfinansierad praktikplats på Åland. Det är resultatet av ett initiativ av förre näringsministern, Fredrik Karlström, som ansåg att landskapet behövde locka fler högutbildade inflyttare.

-Det har inte varit någon anstormning ännu, säger Marika Sundqvist-Karlsson på AMS som inte heller marknadsfört de utvidgade möjligheterna till praktik desto mer.

Enligt tidigare regler krävdes att man haft åländskt studiestöd för att få en högskolepraktikplats men så är det alltså inte längre.

Reporter: Tua Åström
redaktion@radiotv.ax

  • Marika Sundqvist-Karlsson intervjuas av Tua Åström.