Publicerad: mån 27.04.2015 kl.14:37

2014 var ett dåligt år för Carl Rundberg Ab, vars resultat blev en förlust, på nära 740.000 euro. Omsättningen minskade med 558.000 euro, vilket påverkade resultatet med 200.000, och lika mycket bidrog en nedvärdering av värdet på råbvaru- och färdigvarulager med. Lönekostnaderna ökade med 100.000 och man har under fjolåret även lagt pengar på en fusion med Ålands skogsägarförbund.
   - Nu har vi gjort en del ändringar inom företaget för att få upp mängderna, säger vd Kennet Berndtsson, och för första kvartalet av 2015 ser volymmängderna betydligt bättre ut.

  • Carl Rundberg abs vd Kennet Berntsson intervjuas av Liv Örneryd:
Publicerad: mån 27.04.2015 kl.13:51
Det är dags att vi sätter ned foten och visar vad vi tycker, säger Tage Eriksson som är styrelseordförande för ÅPF. Foto: Tomas Tornefjell.
Det är dags att vi sätter ned foten och visar vad vi tycker, säger Tage Eriksson som är styrelseordförande för ÅPF. Foto: Tomas Tornefjell.

Butikskedjorna ska gynna inhemsk mat alltid när det är möjligt samt på ett tydligt sätt lyfta fram varornas ursprungsmärkning och öppet ange butikens, industrins och logistikens andel av konsumentpriset. Det är några av de krav som Ålands producentförbund (ÅPF) ställer i sin skrivelse till butikskedjorna inom livsmedelsbranschen.
På Torget i Mariehamn serverade man tidigare i dag pyttipanna med ägg och mjölk till producentpriset 30 cent per portion. Att en motsvarande portion skulle kosta 1,50 i en matbutik är enligt producenterna ett tydligt exempel på att de får en för liten del av butikspriset.
- Situationen på Åland är bättre än på många andra håll, men vi anser att vi behöver sätta ned foten ordentligt och visa vad vi tycker. Det säger Tage Eriksson som är styrelseordförande för Ålands producentförbund.

  • ÅPF:s Tage Eriksson och Mattssons butikschef Sverker Jansson intervjuas av Tomas Tornefjell.
Publicerad: mån 27.04.2015 kl.12:14

Dataspelmissbruk är ett växande problem bland barn och unga på Åland, och Folkhälsan ordnar nu tillsammans med Fältarna och Rädda Barnen ett utbildningsprojekt med flera föreläsningar som riktar sig till både unga och föräldrar för att öka kunskapen om hur man kan förebygga att det i sig positiva dataspelandet blir ett problem. Första föreläsningen hålls i Sjöfartsmuséet på tisdagkväll.

  • Maria Söreskog från Rädda barnen och Joakim Svensson från Folkhälsan intervjuas av Mariana Olofsson:
Publicerad: mån 27.04.2015 kl.11:49

Åbo hovrätt friar en pappa som i Ålands tingsrätt dömdes till böter för att ha misshandlat sin son.
I tingsrätten ansåg man att åklagarens berättelse om att pappan slagit sonen i ansiktet med knytnäven stämde. Domen baserades bland annat på vittnesuppgifter från en person som talat med och träffat sonen strax efter händelsen samt på sonens dokumenterade skador.
Hovrätten i sin tur menar att det har rått en konfliktsituation i hemmet och det har förekommit ett tumult mellan pappan och sonen. Sonen har haft skador i ansiktet efter situationen, men det går inte att bevisa att pappan skadat sonen med avsikt.
Hovrätten konstaterar att de uppgifter som framkommit med stöd av vittnets berättelse grundar sig på andrahandsinformation eftersom vittnet inte själv sett bråket. Dessutom hävdar sonen själv att pappan inte slagit honom utan att han skadat sig när han fallit och slagit sig i ett bord. Därför förkastar hovrätten nu åtalet.