Publicerad: tors 23.10.2014 kl.05:55
Günther Dauwen, direktör för European Free Alliance. Foto: Ulf Weman.

Helsingfors kan inte lösa alla Ålands behov. Det behövs en förnyelse av självstyrelsen precis som samarbetet i Europa behöver en förnyelse. Det framhöll Günter Dauwen, som är direktör för European Free Alliance, när Ålands framtid i går kväll i Mariehamn höll ett internationellt seminarium om europeiska autonomier på väg mot självständighet.

   -Europa har demokratibrist och EU står för långt från de vanliga människorna. Fler självständiga stater inom EU är en lösning, inte ett problem, menar Günter Dauwen.

   En annan av föreläsarna var Högni Hoydal från det färöiska självständighetspartiet. Han tror på ett självständigt Färöarna inom en snar framtid och att ett stort steg tas vid lagtingsvalet om ett år.

  • Europa behöver en förnyelse framhöll Günter Dauwen:
Publicerad: tors 23.10.2014 kl.06:15

Att det behövs en utbildningspolitik som kan matcha framtidens behov i en allt mer globaliserad och digitaliserad värld var det genomgående temat i en paneldiskussion som hölls i Mariehamn i går. Samtalet leddes av utbildningsminister Johan Ehn, och dessutom deltog Johnny Åkerholm från Helsingfors universitet, samt representanter från det åländska näringslivet och det offentliga Åland.

   -Jag tror att man allt mer behöver ta fasta på att vi lever i en globaliserad värld och att det handlar om att utbilda människor som har förmåga att agera och driva verksamhet på en global marknad. Jag tror att det är viktigt att den här utbildningen finns lokalt, viktigt för den regionala utvecklingen att vi har tillgång till högre utbildning på hemmaplan, sa Emma Dahlén. tillförordnad stadsdirektör i Mariehamn, och ordförande i styrelsen för Högskolan på Åland.

  • Rederiaktiebolaget Eckerös vd Björn Blomqvist om de behov som hans företag har både nu och i framtiden:
Publicerad: tors 23.10.2014 kl.06:32

Två platser dras in och 4,7 tjänster lämnas vakanta; det förslaget hade stadens socialnämnd att ta ställning till när man nyligen hade möte. Taxorna inom olika verksamheter får inte höjas, det har stadsfullmäktige slagit fast, och därtill har socialnämnden fått dryga 300.000 euro mindre än vad man räknade med i budgetförslaget från i våras, så sammantaget är det svångremmen som gäller.

   Senare i dag rapporterar vi om socialnämndens beslut.