Publicerad: tis 1.09.2015 kl.05:55
Fallande priser på elmarknaden kommer kunder till godo, säger David Karlsson på Ålands Elandelslag. Foto: Ulf Weman.
Fallande priser på elmarknaden kommer kunder till godo, säger David Karlsson på Ålands Elandelslag. Foto: Ulf Weman.

Nu sänker många av aktörerna energipriset. Ålands Elandelslag sänker de rörliga elpriserna med 4,77 procent från och med oktober, medan Mariehamns Elnät sänker priset på el med 7,5 procent från och med idag, den första september.

- Det har varit en fallande pristrend på elmarknaden, vilket gjort att vi kunnat få in elen billigare än planerat och nu låter vi det komma kunderna tillgodo, säger David Karlsson som är vd för Ålands Elandelslag.

Per Eriksson, vd för Mariehamns elnät säger också att sänkningen beror på den rådande konjunkturen och han tror att elräkningen för en genomsnittlig elabonnent kommer att sänkas med 40-50 euro per år.

  • David Karlsson och Per Eriksson intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell.
Publicerad: tis 1.09.2015 kl.06:02

Annelie Åkerblom, Jannik Svahnström och Sune Eriksson får årets idrotts- och kulturstipendier av Kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn.

Anneli Åkerblom får stadens kulturstipendium för sina insatser som skådespelare, Jannik Svahnström belönas med stadens idrotts- och fritidsstipendium för sina insatser inom IFK-Mariehamns fotbollsverksamhet.

Sune Eriksson får ett idrotts-fritids och kulturstipendium för att han har skapat gränsöverskridande evenemang i egenskap av konsertarrangör, fotbollsfantast och dartspelare.

-Konsertarrangör är jag på jobbet. Men jag har även ordnat konserter till exempel inom ramen för dartklubbens verksamhet, säger Sune Eriksson.

  • Sune Eriksson, Annelie Åkerblom och Jannik Svahnström intervjuas av Tomas Tornefjell.
Klicka för att se större bilder
  • Sune Eriksson premieras för gränsöverskridande evenemang. Foto: Tomas Tornefjell.
  • Annelie Åkerblom prisas som skådespelare. Foto: Tomas Tornefjell.
Publicerad: tis 1.09.2015 kl.06:13

Två öresvin, eller flasknosdelfiner som de också kallas, filmades när de simmade runt i Grisslehamn i går morse. Djuren, som vanligtvis håller till i Atlanten, har varit i Östersjön hela sommaren.
- Då har de hållit till längre söderut utanför Norrköping, säger biologen Anna Roos på Naturhistoriska riksmuseet till Ålands radio.
Hon säger att det inte alls är omöjligt att delfinerna dyker upp i åländska vatten inom kort.
- Det finns en stor chans och det vore väldigt spännande att få rapporter om dem från Åland också, säger hon. 

  • Biolog Anna Roos intervjuas av Malin Lundberg.
Publicerad: tis 1.09.2015 kl.07:23

Sjömanspensionerna skall bli lika pensionssystemet för arbetstagare från årsskiftet. Det föreslås i en riksreform. Bland annat sänks avdraget i kommunalbeskattningen, vilket beräknas ge de åländska kommunerna 750.000 euro mer i skatteinkomster från och med nästa år.

Landskapsregeringen vill nu ha en ändring i den åländska kommunalskattelagen, för att reformen skall träda i kraft samtidigt som i riket. Åland har egen behörighet när det gäller kommunalskatten, men landskapsregeringen har inte hörts av social- och hälsovårdsminister eller av riksdagens utskott inför reformen. Därför har ändringen av kommunalskattelagen nu beretts brådskande, utan att ha skickats på remiss. Lagtinget diskuterar frågan på onsdag.