Publicerad: fre 6.03.2015 kl.12:37
Årets Feminist Tomas Gunnarsson. Foto: Pressbild

Genusfotografen Tomas Gunnarsson utsågs idag till Årets feminist av Feministakademin på Åland. Han är den 14:e att få utnämningen och den andra mannen efter Claes Borgström.
Tomas Gunnarsson har uppmärksammats för sitt arbete med att vända på typiska mans- och kvinnoroller i yrkeslivet genom sitt fotograferande. Under söndagen kommer han till Åland för att mottaga priset, han deltar även i SVT:s programserie ”Alla är fotografer” under våren.

  • Feministakademins sekreterare Mia Hanström intervjuas av Jonathan Borg.
Publicerad: fre 6.03.2015 kl.11:16
Vd Kennet Berndtsson och styrelseordförande Brage Eklund vid Carl Rundberg ab slår ihop sina påsar med styrelseordförande Sven-Olof Karlsson och vd Joakim Blom vid andelslaget Ålands skogsägarförbund. Foto: Ulf Weman
Vd Kennet Berndtsson och styrelseordförande Brage Eklund vid Carl Rundberg ab slår ihop sina påsar med styrelseordförande Sven-Olof Karlsson och vd Joakim Blom vid andelslaget Ålands skogsägarförbund. Foto: Ulf Weman

Åländsk skogsindustri slås samman. Det meddelar Ålands skogsägarförbund och Carl Rundberg ab i ett pressmeddelande. Omstruktureringen av skogsindustrin skall vara klar sommaren 2016. Det är virkesanskaffning, sågverksamhet, cellulosaflisning, hyvling, målning, impregnering och bioenergiverksamheten som slås samman i det nybildade bolaget Ålands skogsindustrier ab. Skogsägarförbundets övriga tillgångar går till ett nytt andelslag, Ålands skogsägare, och Carl Rundbergs övriga tillgångar till nya Carl Rundberg ab. Skogsägarförbundets cirka 1.000 andelsägare och Carl Rundbergs cirka 650 aktieägare får 45 procent vardera av nya Ålands skogsindustrier, och det nybildade andelslaget Ålands skogsägare resterande 10 procent. Personalen på cirka 50 personer följer med till det nya aktiebolaget. Syftet med sammanslagningen är att ta tillvara samordningsmöjligheter för att trygga träförädlingen på Åland. Ägarna skall ännu godkänna de här planerna innan de kan genomföras.

  • Carl Rundbergs styrelseordförande Brage Eklund tror att ett samgående lyckas bättre nu än när man försökte för tio år sedan:
Publicerad: fre 6.03.2015 kl.13:43

President Sauli Niinistö utnämnde i dag vicehäradshövdingen Peter Lindbäck till landshövding för Åland för nästa mandatperiod som sträcker sig från den 1 april i år till den sista mars 2023. Presidenten kom överens om saken med talman Britt Lundberg när hon besökte Talludden den 13 februari.
Förutom Lindbäck hade utredaren Leif Holländer sökt tjänsten.

Publicerad: fre 6.03.2015 kl.11:14
Lotta Berner Sjölund är vd för Visit Åland. Foto: Tomas Tornefjell.
Lotta Berner Sjölund är vd för Visit Åland. Foto: Tomas Tornefjell.

Visit Ålands styrelse har i dagarna gjort en omvärldsanalys för att se hur turismen utvecklats under den senaste tiden. Man har även blickat framåt och ställt sig frågan hur turismen på Åland eventuellt kan se ut i framtiden.

- Styrelsen har diskuterat vad vi ska fokusera på i vår verksamhet i den nära framtiden, säger vd Lotta Berner Sjölund.
Det styrelsen kommer fram till ska presenteras på årsmötet i april och till den informationen ska också samtliga politiska partier bjudas in till en diskussion om framtidens möjligheter och utmaningar. 

  • Lotta Berner Sjölund intervjuas av Owe Sjöblom.