Publicerad: tors 11.02.2016 kl.14:06
Orkla vill lägga ner hälften av sina 104 fabriker. Det återstår att se om chipsfabriken i Haraldsby är en av dem. Foto: Tomas Tornefjell.
Orkla vill lägga ner hälften av sina 104 fabriker. Det återstår att se om chipsfabriken i Haraldsby är en av dem. Foto: Tomas Tornefjell.

Orkla vill lägga ned över hälften av sina 104 fabriker. Det uppger norska Dagens Näringsliv på sin hemsida. Enligt Orklas koncernchef Peter A. Ruzicka har man för många och små fabriker med överlappande teknologi och nu behövs färre och större enheter för att ha råd att satsa på ny teknologi och en effektivare produktion. De senaste två åren har Orkla lagt ner eller fattat besluta om att lägga ner 14 fabriker.
Pasi Flinkman som är vd för Orkla Finland säger att informationen om att Orkla vill lägga ned hälften av sina fabriker är ny för honom.
- De uppgifterna har därför inte funnits med i diskussionerna med de anställda på Åland eller med landskapsregeringen, säger Pasi Flinkman.
Orklas resultat för det fjärde kvartalet 2014 visar att rörelseresultatet uppgick till 1015 miljoner norska kronor, vilket är en förbättring med 6 procent jämfört med motsvarande period 2013. Efter flera svaga kvartal levererade Orkla Foods omsättningstillväxt, samtidigt som Orkla Confectionery & Snacks och Orkla Food Ingredients fortsatte visa en positiv trend.

Reporter: Tomas Tornefjell
redaktion@radiotv.ax

Publicerad: tors 11.02.2016 kl.14:35

Arabiska silvermynt från 800-talets början har hittats vid järnåldersutgrävningarna i Kvarnbo i Saltvik. Med hjälp av expertis från både Sverige och Finland har man lyckats datera bitar från två olika silvermynt präglade mellan 810 och 816 år e. Kr. i Abbasidkalifatet i nuvarande Bagdad. Fynden gjordes i höstas men har först nu analyserats färdigt. Till höstens nya fynd hör även en orientalisk bältesnit från Vikingatiden. Arkeolog Kristin Ilves ser fynden som ytterligare bevis på att man har haft östliga handelskontakter och troligen också besökare från Orienten i nuvarande Kvarnbo under den här tidsepoken. Till sommaren fortsätter utgrävningarna av den stora hallbyggnaden i Kvarnbo som härstammar från den yngre järnåldern.

Reporter: Hasse Persson-Bru
redaktion@radiotv.ax

Klicka för att se större bilder
  • Bilden till vänster visar utgrävningsområdet i Kvarnbo, där varje svart punkt motsvarar ett hitstoriskt fynd. Bilderna till höger visar framgenten från de två orientaliska silvermynt från 800-talet som har hittats i området, samt hur intakta silvermynt från Abbasidkalifatet i nuvarande Bagdad ser ut. Montage: Kristin Ilves
  • Arkeolog Kristin Ilves på plats vid utgrävningarna i Kvarnbo som tog sin början 2014. Foto: Ann-Christin Karlsson
Publicerad: tors 11.02.2016 kl.13:46
Mats Löfström deltog i ett möte med en delegation från Europaparlamentets transportutskott i dag. Foto: Pressbild.
Mats Löfström deltog i ett möte med en delegation från Europaparlamentets transportutskott i dag. Foto: Pressbild.

Riksdagsledamot Mats Löfström lyfte upp tre sjöfartsfrågor när han i dag deltog i ett möte med en delegation från Europaparlamentets transportutskott.
En av frågorna handlade om fartygens isförstärkningar som gör dem tyngre än fartyg på sydligare breddgrader. Löfström vill att EU tar det i beaktande så att Finland och sjöfarten i Östersjön inte missgynnas när man inför ett system för beräknande av fartygs koldioxidutsläpp.
Löfström talade också om IMO:s planerade konvention om barlastvatten. Han sade att tanken med konventionen är god för fartyg i oceangående trafik, men att den för Östersjön blir extremt problematisk.
- Det finns i dag tre, av IMO typgodkända, lösningar för att möta konventionens krav på att rena barlastvatten. Problemet är att ingen av teknikerna fungerar i Östersjön, sa Löfström, som också tog upp svaveldirektivet som han tycker är viktigt att träder i kraft i hela Europa 2020 för att inte fortsätta snedvrida konkurrensen mellan medlemsländerna.

Reporter: Malin Lundberg
redaktion@radiotv.ax