Publicerad: tors 21.08.2014 kl.15:01

-Samtidigt som dialekterna håller på att försvinna ökar intresset för dialekter inom olika språk. Det säger den åländska dialektforskaren Eva Sundberg som deltar i en stor nordisk dialektologkonferens som just nu pågår i Mariehamn.

  Under tre dagar möts dialektforskare från hela Norden på Alandica för att utbyta kunskaper om det senaste inom forskningen. Omkring 100 deltagare från olika länder deltar och det hålls 65 föredrag, bland annat om dialekterna på Åland.

   Enligt Eva Sundberg finns det numera i stort sett bara en dialekt på Åland.

   -För 50 år sedan var det stor skillnad mellan dialekterna i de åländska kommunerna, säger hon. 

Publicerad: tors 21.08.2014 kl.10:45
Sara Kemetter är aktiv i den katolska församlingen. Foto: Tomas Tornefjell.
Sara Kemetter är aktiv i den katolska församlingen. Foto: Tomas Tornefjell.

-Den katolska församlingen på Åland växer, och det finns en stark önskan att öppna en egen kyrka. Det säger församlingsmedlemmen Sara Kemetter.

   Församlingen har omkring 250 medlemmar och arrangerar en katolsk mässa en gång i månaden i Margaretagården tack vare ett samarbete med Mariehamns församling. Men för att den katolska församlingen på Åland ska kunna växa och utvecklas behöver man en egen kyrka.

   -Den bästa lösningen är om vi får köpa en lokal som är anpassad för gudstjänster och andra förrättningar, men det är även möjligt att bygga om en annan typ av fastighet, säger Sara Kemetter.

   Det största problemet med att öppna en egen kyrka är finansieringen, eftersom den katolska kyrkan i Finland inte har någon beskattningsrätt.

  • Sara Kemetter intervjuas av Tomas Tornefjell.
Publicerad: tors 21.08.2014 kl.13:49

Ett avsnitt av Neptunigatan i Mariehamn ska saneras och få gång- och cykelväg. Det har infrastrukturnämnden beslutat. Det handlar om avsnittet mellan Södragatan och Storagatan.

   Gatan har under de senaste åren försämrats på grund av att nya hus har byggts och att det dragits nya ledningar i marken. Dessutom är gatans underbyggnad ålderstigen och måste förstärkas.

   Saneringsarbetena och byggandet av en separat gång- och cykelväg kommer att kosta cirka 110.000 euro, det är pengar som redan finns reserverade i årets budget. Arbetena på Neptunigatan i Mariehamn startar i höst och beräknas vara klara till våren nästa år.