Publicerad: mån 27.04.2015 kl.15:26
Anette Holmberg-Jansson gillar inte förslaget om en sänkning av promillegränsen till 0,2. Arkivfoto: Ann-Christine Karlsson.
Anette Holmberg-Jansson gillar inte förslaget om en sänkning av promillegränsen till 0,2. Arkivfoto: Ann-Christine Karlsson.

Sänkningen av rattfyllerigränsen till 0,2 promille hotar restaurangnäringen. Med det argumentet gick moderaternas Anette Holmberg-Jansson till storms mot sin partikollegas, näringsminister Fredrik Karlströms förslag. Hon menade i dagens lagtingsdebatt att det inte heller finns vetenskapliga belägg för att en sänkning från 0,5 till 0,2 promille förbättrar trafiksäkerheten. Men det är inte bara moderaterna som är splittrade i frågan om den nya rattfyllerigränsen, också i centern finns olika åsikter. Liberalerna och Ålands framtid är skeptiska, men socialdemokraterna står eniga bakom förslaget.
- Det centrala i förslaget om sänkt promillegräns är normen. Alltså att alkohol och trafik inte hör i hop, sade Barbro Sundback, socialdemokrat.
Det blir nu lagtingets finans- och näringsutskott som får fundera vidare på lagförslaget.

  • Ulf Weman rapporterar från dagens lagtingsdebatt om promillegränsen:
Publicerad: mån 27.04.2015 kl.14:37

2014 var ett dåligt år för Carl Rundberg Ab, vars resultat blev en förlust, på nära 740.000 euro. Omsättningen minskade med 558.000 euro, vilket påverkade resultatet med 200.000, och lika mycket bidrog en nedvärdering av värdet på råvaru- och färdigvarulager med. Lönekostnaderna ökade med 100.000 och man har under fjolåret även lagt pengar på en fusion med Ålands skogsägarförbund.
   - Nu har vi gjort en del ändringar inom företaget för att få upp mängderna, säger vd Kennet Berndtsson, och för första kvartalet av 2015 ser volymmängderna betydligt bättre ut.

  • Carl Rundberg abs vd Kennet Berntsson intervjuas av Liv Örneryd:
Publicerad: mån 27.04.2015 kl.13:51
Det är dags att vi sätter ned foten och visar vad vi tycker, säger Tage Eriksson som är styrelseordförande för ÅPF. Foto: Tomas Tornefjell.
Det är dags att vi sätter ned foten och visar vad vi tycker, säger Tage Eriksson som är styrelseordförande för ÅPF. Foto: Tomas Tornefjell.

Butikskedjorna ska gynna inhemsk mat alltid när det är möjligt samt på ett tydligt sätt lyfta fram varornas ursprungsmärkning och öppet ange butikens, industrins och logistikens andel av konsumentpriset. Det är några av de krav som Ålands producentförbund (ÅPF) ställer i sin skrivelse till butikskedjorna inom livsmedelsbranschen.
På Torget i Mariehamn serverade man tidigare i dag pyttipanna med ägg och mjölk till producentpriset 30 cent per portion. Att en motsvarande portion skulle kosta 1,50 i en matbutik är enligt producenterna ett tydligt exempel på att de får en för liten del av butikspriset.
- Situationen på Åland är bättre än på många andra håll, men vi anser att vi behöver sätta ned foten ordentligt och visa vad vi tycker. Det säger Tage Eriksson som är styrelseordförande för Ålands producentförbund.

  • ÅPF:s Tage Eriksson och Mattssons butikschef Sverker Jansson intervjuas av Tomas Tornefjell.