Publicerad: fre 6.03.2015 kl.05:56

En fond på 50 miljoner euro i stället för nuvarande system med TV-licens. Det föreslog moderaten Danne Sundman under gårdagens diskussion i Ålands Radio om hur public service ska finansieras i framtiden.

-Det är en kompromiss från vår sida som också borde passa de andra partierna om de är beredda att kompromissa en aning, sa Danne Sundman.

Hur fonden ska finansieras är oklart, men enligt Sundman är PAF-medel ett alternativ. De två andra regeringspartierna var dock av annan åsikt. Centern anser att man nu inte ska göra några förändringar innan det finns ett bra förslag och socialdemokraterna förordar ett liknande system som i riket, alltså via beskattningen.

Liberalerna och Ålands framtid vill också ha en finansiering via beskattningen. 

  • Moderaten Danne Sundman, centerns Harry Jansson och socialdemokraten Barbro Sundback diskuterade public service.
Publicerad: fre 6.03.2015 kl.06:04
Familjeterapeut Beryl Fagerlund. Foto: Tomas Tornefjell.
Familjeterapeut Beryl Fagerlund. Foto: Tomas Tornefjell.

-Stress på arbetet är en realitet för många, men det är också vanligt att folk som lämnat arbetslivet känner sig stressade. Det säger familjeterapeut Beryl Fagerlund.

En anledning till stress hos äldre är stora livsförändringar som att gå i pension eller att flytta från en egen bostad till någon form av äldreboende. Att inte ha någon att umgås med på dagarna är ett annat problem som Beryl Fagerlund vill lyfta fram.

-Många äldre är ensamma och jag tycker att man bör ha minst en social kontakt per dag för att må bra, säger Beryl Fagerlund.

  • Familjeterapeut Beryl Fagerlund intervjuas av Tomas Tornefjell.
Publicerad: tors 5.03.2015 kl.14:11
Elandelslagets vd David Karlsson är i startgroparna med mera vindkraft efter dagens besked från riksdagen. Foto: Ulf Weman
Elandelslagets vd David Karlsson är i startgroparna med mera vindkraft efter dagens besked från riksdagen. Foto: Ulf Weman

Riksdagens ekonomiutskott gav i dag grönt ljus för statligt stöd till åländsk vindkraft. Utskottet har bara gjort små ändringar i riksregeringens lagförslag där utskottet betonar kontrollen av att stödet används på rätt sätt och att landskapet stiftar en motsvarande lag. En sådan lag ligger redan i lagtinget för behandling i avvaktan på att riksdagen som helhet godkänner vindkraftstödet till tre åländska vindkraftprojekt.
   - Härligt, är elandelslagets vd David Karlssons spontana kommentar.
Han tror inte att det skall vara några problem att ha de nya vindkraftverken igång senast till den 1 januari 2020, som ett av villkoren lyder.
I och med ekonomiutskottets klartecken i dag väntas inga problem att få riksdagen att godkänna lagen.

  • Ulf Weman berättar om dagens beslut i riksdagens ekonomiutskott: