Publicerad: tors 30.07.2015 kl.22:12

Efter kvällens avslutade möte var Vårdös kommunfullmäktige- och kommunstyrelse eniga i beslutet om att låta Andreas Johansson få tillträda som Vårdös nya kommundirektör i september. Detta efter det informella möte som hölls under kvällen, med syftet att Andreas Johansson skulle ta avstånd från de högerextrema åsikter han haft tidigare, bland annat som talesperson i organisationen Nordisk ungdom.

-Andreas Johansson har haft en lång redogörelse för styrelsen-och fullmäktige och har svarat på dom frågor vi ställde och han har tagit avstånd från de extrema åsikter han tidigare stått för, och ångrar det. Han ska arbeta som tjänsteman på ett objektivt sätt för en lika behandling av alla medborgare och vid dom beslut som tas i Vårdö kommun, säger kommunfullmäktiges ordförande Anders Englund efter kvällens avslutade möte.

Media har inte bjudits in till mötet och Anders Englund säger att dom tagit beslutet att hålla det inom kommunfullmäktige- och styrelsen för att det enbart varit en diskussion inom dom beslutande organen.

Publicerad: tors 30.07.2015 kl.15:28
Ålands riksdagsledamot Mats Löfström. Foto: Ulf Weman
Ålands riksdagsledamot Mats Löfström. Foto: Ulf Weman

Imorse meddelade försvarsminister Jussi Niinistö att Finland förbereder sig på att Åland kan bli ockuperat.

- Det är svårt att veta vad försvarsministern menar med det här men vi är inte förvånade om försvarsmakten har scenarion och strategier som inbegriper Åland, säger lantråd Camilla Gunell.

Åland har en speciell position mitt i Östersjön och just därför finns hårda konventioner som ska garantera landskapets demilitarisering och neutralisering.

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström tycker att försvarsministerns uttalande förstorats en aning.

-Det ingår i försvarsmaktens uppgifter att försvara Åland också i en krissituation och man måste se uttalandet i ljuset av det, säger Mats Löfström.

Vad som slutligen kommer att ske vid en krissituation är omöjligt att säga men lantråd Camilla Gunell är inte orolig inför framtiden.

  • Lantrådet Camilla Gunell och Ålands riksdagsledamot Mats Löfström om uttalandet:
Publicerad: tors 30.07.2015 kl.21:10

Polisen fick under torsdagseftermiddagen in en anmälan om att en hund ska ha hittats drunknad ute i Saltviks skärgård. Enligt dom uppgifter som kommit in till polisen kan man misstänka att ett brott ska ligga bakom händelsen och polisen har nu påbörjat en förundersökning gällande djurskyddsbrott.

Uppdateras.

Publicerad: tors 30.07.2015 kl.15:39
Centerns partiledare Harry Jansson. Foto: Tomas Tornefjell
Centerns partiledare Harry Jansson. Foto: Tomas Tornefjell

Centerns partiledare Harry Jansson har inte varit i kontakt med partikollegan Anders Englund angående Vårdö kommuns agerande i samband med rekryteringen av Andreas Johansson som kommundirektör.

Anders Englund är som fullmäktigeordförande i Vårdö en av de ansvariga för rekryteringen av Andreas Johansson som nu kallats till ett möte ikväll där han ombeds ta avstånd från sitt tidigare engagemang inom den högerextrema organisationen Nordisk ungdom.

Harry Jansson tycker att Vårdö kommun har agerat bra efter den uppkomna situationen, men säger att de borde ha gjort en noggrannare bakgrundskontroll. Han betonar också att Anders Englund inte är vald på centermandat i Vårdö kommun och att han förmodligen hade fört en dialog med Englund om så varit fallet.

  • Harry Jansson om Vårdödirektören:
Publicerad: tors 30.07.2015 kl.08:01

Finland har förberett sig på en situation där Åland blir ockuperat, uppger Finlands försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf). Det rapporterar Yle. Eftersom läget i Östersjön har förändrats så finns det skäl att se över försvaret av Åland, menar Niinistö. Den finska försvarsmakten har dock inte inlett några några nya förberedelser eller diskussioner om försvaret av Åland. Men försvarsministern säger till Yle att det i framtiden kan behövas ett nytt perspektiv på försvaret av Åland, till exempel i samarbete med gränsbevakningen Åland och Sverige. Enligt militära experter kan Ryssland i händelse av en väpnad konflikt i Baltikum eller Östersjön försöka ockupera Åland och Gotland.

Lännen Media har skickat ut en enkät till åländska politiker och den visar att sex av de tio som svarat anser att Ryssland är ett hot mot Åland, åtminstone i någon grad.

Lantrådet Camilla Gunell (S) säger till Lännen Media att den finska regeringen borde inleda samtal med den ryska ledningen för att få dem att erkänna neutraliseringen av Åland.

Klicka för att se större bilder
  • Camilla Gunell vill att finska regeringen ska inleda diskussioner med Ryssland om Ålands neutralisering.
  • Jussi Niinistö (Sannf). Foto: Sakari Piippo.