Publicerad: tors 18.12.2014 kl.05:41

Drickandet och droganvändandet bland ungdomar på Åland minskar. Men attityderna till narkotika oroar fältarna.

   -Det förmedlas en ganska neutral bild av narkotika och attityden är ganska kass just nu. Den är liberalare än den någonsin varit, säger fältaren Simon Påvalls.

   Men enligt statistiken ligger Åland bra till vad gäller droger och alkohol. Fältarna ser en rejäl minskning i alkoholanvändandet.

   -Det är en halvering av det grova drickandet sedan 2005, säger fältare Markus Brandt.

  • Attityderna till narkotika oroar fältaren Simon Påvalls:
Publicerad: tors 18.12.2014 kl.07:14

Viking Lines Amorellas grundstötning i Föglö skärgård i december förra året berodde på ett elfel. Det visar Olycksutredningscentralens rapport som nu är klar. Elfelet uppstod när man gjorde servicearbeten ombord, och eftersom man gjorde det i en smal farled ledde det till att Amorella gick på grund när elen slutade fungera.

   Nu rekommenderas att fartygens direktiv för servicearbeten ändras så att man i framtiden tänker på yttre omständigheter och vilken rutt man trafikerar när man gör riskfyllda servicearbeten.

   I rapporten kritiseras också gränsbevakningen. Olycksutredningscentralen anser att gränsbevakningen vid olyckor måste bli bättre på att samarbeta med övriga sjöräddningsmyndigheter och med rederier. Man tycker också att gränsbevakningen borde utveckla arbetet med de regionala samarbetsgrupperna så att alla har en heltäckande bild av situationen och resurserna för räddningsarbetet.

Publicerad: tors 18.12.2014 kl.06:00

-Det har kommit in ett antal anbud på färjtrafiken Kumlinge-Enklinge och Asterholma-Lappo-Torsholma, men hur många anbud som kommit in är inte offentligt. Det säger handläggaren Sten Schauman på landskapsregeringen.

   Anbuden ska nu utvärderas, vilket beräknas ta några veckor. Efter det gör landskapet en upphandling. Vid anbudsförfrågan i höstas kom inget anbud på färjtrafiken Kumlinge-Enklinge och Asterholma-Lappo-Torsholma.

   Det nya avtalet börjar löpa från den 1 april nästa år. Hittills har det åländska rederiet Ansgar drivit trafiken på linjerna.