Publicerad: fre 3.07.2015 kl.11:45
Foto: NextJet
Foto: NextJet

Flygtrafik också i juli, större plan med upp till 60 sittplatser och bättre samarbete med Ålands näringsliv, Visit Åland och andra åländska intressegrupper i marknadsföringen. Det är nyheterna när landskapsregeringen nu hos EU-kommissionen ber om att få förnya trafikplikten med flyg mellan Mariehamn och Stockholm-Arlanda.

Det har varit en liten ökning av passagerarantalet under de tre och ett halvt år som det svenska flygbolaget Next Jet skött stockholmstrafiken under den nu gällande trafikplikten. Enligt landskapsregeringens upphandlare Per-Erik Cederkvist är beläggningen, med en som han säger ”otymplig marknadsföring”, cirka 50 procent. Förra året hade man totalt 15.000 passagerare under de elva månader sträckan trafikerades. Den nuvarande trafikplikten avslutas den 29 februari nästa år, och den nya inleds den 1 mars för att gälla fyra år framåt.

Publicerad: fre 3.07.2015 kl.12:28

Byggnadsvårdssällskapet har lämnat in ett besvär mot Smakbyns planer att bygga ett hotell i anslutning till restaurangverksamheten i Kastelholm.

I besväret som lämnats in till Ålands förvaltningsdomstol, menar sällskapet genom ordförande Daniel Andersson att detaljplanen inte i tillräckligt hög grad tar hänsyn till slottsområdets status som nationallandskap, att Sunds kommun inte har hanterat planprocessen korrekt och att planförslaget inte uppfyller lagkraven på hur en detaljplan ska utformas.

Byggnadsvårdssällskapet vill genom besväret att förvaltningsdomstolen ska återvisa ärendet till Sunds kommun för att behandla det på nytt.

 

Publicerad: fre 3.07.2015 kl.06:26

Den totala arbetslösheten på Åland låg i juni på 3,5 procent, vilket är en halv procent mindre än i juni förra året. Det totala antalet arbetssökande, inklusive andra än arbetslösa, uppgick till 951 stycken i slutet av juni – vilket är 62 personer färre än ett år tidigare. Flest nyanställningar under året registrerades i yrkesgruppen service- och försäljningspersonal.

Publicerad: fre 3.07.2015 kl.06:23
Mätningarna utförs med ett multibeamekolod. Foto Joakim Härdner
Mätningarna utförs med ett multibeamekolod. Foto Joakim Härdner

Just nu genomförs bottenmätningar av farvattnen kring Åland. Mätningarna har beställts av landskapsregeringen och utförs med ett modernt så kallat multibeamekolod. Mätningarna fungerar genom att ekolodet sänder ut en signal i flera vinklar och 256 mottagare lyssnar av signalen. Det ger en mycket mer heltäckande bild än vad traditionella ekolod kan ge som bara har en mottagare som lyssnar av signalen.

Behovet av mätningarna är stort eftersom en heltäckande mätning av bottendjupet inte har gjorts sedan 1800-talet, då med traditionella lod med snören och vikter. Senare har på det på sina håll gjorts mätningar med ekolod, men inte heller de är lika tillförlitliga som de mätningar som nu genomförs. Arbetet med mätningarna väntas vara klart 2018.

  • Casper Engblom, som arbetar med mätningarna, berättar varför behovet är stort:
Publicerad: tors 2.07.2015 kl.22:42
Hanna Wis tog Ålands andra guld

Friidrott: Hanna Wiss tog guld i längdhoppet när hon hopade 5,78 i det andra hoppet. Tvåan hoppade 5,49 och var aldrig nära att hota Wiss som bara genomförde två hopp. Hon har dragit på sig en förkylning och kände dessutom av en liten sträckning i ena benet och stod därför över de fyra sista hoppen.

  • Hanna Wiss intervjuas av Owe Sjöblom