Publicerad: fre 22.08.2014 kl.11:53

Landskapsregeringen är positivt inställd till utbyggnaden av Smakbyn i Kastelholm och den stora satsning på Ålands besöksnäring som projektet anses innebära. Men landskapsregeringen konstaterar samtidigt att planområdets närhet till Kastelholms slott ställer särskilt höga krav på hänsyn och anpassning vid exploatering. Det framgår av landskapsregeringens utlåtande över detaljplanen för Smakbyn.

   Landskapsregeringen påpekar bland annat att exploateringsgraden har sjunkit något för hela området i den nuvarande detaljplanen, samtidigt som exploateringen i den mest känsliga miljön närmast slottet har ökat.

   -Vi anser att det är viktigt att ny arkitektur harmoniserar med det omgivande landskapet och därmed underordnar sig Kastelholms slott, säger kansliminister Wille Valve.

  • Landskapsregeringen påpekar att exploateringen i den mest känsliga miljön närmast slottet har ökat. Wille Valve:
Publicerad: fre 22.08.2014 kl.14:25
De åländska bina är fortfarande fria från Varroa.

Provtagningar gjorda i juli visar att de åländska bina fortfarande är fria från varroa, som är ett litet kvalster som kan slå ut hela bisamhällen.

   -I dag är det klackarna i taket, det var ett väldigt skönt besked att få, säger Yngve Påvall, som är ordförande i Ålands biodlarförening.
   Eftersom åländska bin är varroafria är de eftertraktade för export, och Yngve Påvall berättar att biodlarna ska exportera bin till flera orter i fastlandet och i Sverige. Början av sommaren var dålig när det gäller honungsskörden, men när värmen kom så ökade produktionen av honung och nu pratar flera biodlare om att det kan bli en rekordsäsong.

  • Ålands biodlarförenings ordförande Yngve Påvall mottog beskedet med glädje:
Publicerad: fre 22.08.2014 kl.16:18

Fyra personer har sökt tjänsten som polismästare på Åland. Två av dem är från St Karins och två från Åland. Ansökningstiden gick ut i eftermiddag. En av de sökande är Gard Larpes från Finby i Sund. Han är 45 år och är i dag chef för Ålands rättshjälpsbyrå. Den andre ålänningen är landskapsåklagare Henrik Lindeman från Mariehamn. Maria Hoikkala och Mats Lagerstam är båda från St Karins och arbetar som poliser.

   Tjänsten som polismästare blev ledig i somras när Teijo Ristola sade upp sig.