Publicerad: tors 7.05.2015 kl.05:42
Den första stugan i projektet Långören är snart klar. Foto: Albin Dahlin.
Den första stugan i projektet Långören är snart klar. Foto: Albin Dahlin.

En av fyra planerade uthyrningsstugor i projektet Långören i Brändö Torsholma är snart färdig för att ta emot de första gästerna. Stugorna vid Långören byggs i gammal stil och påminner om klassiska fiskekojor. Men invändigt är de modernt utrustade och håller femstjärnig standard.
- Syftet med projektet är att erbjuda en ny typ av turistboende som kan locka nya kundgrupper, säger Olof Holmberg som är en av de som står bakom stugprojektet. Det är två familjer i Torsholma som gjort satsningen och ingen av de inblandade har tidigare erfarenhet av turistverksamhet. Byggkostnaderna är beräknade till 462.000 euro och man har beviljats 144.000 i landskapsbidrag. Om allt går som det ska kommer de första gästerna nästkommande helg i samband med evenemanget Brändöluffen.

  • Olof Holmberg är en av de som står bakom projektet Långören. Han beskriver de nya stugorna som hus i gammal stil i hög standard:
Publicerad: tors 7.05.2015 kl.05:44

Allt fler föräldrar i Mariehamn behöver barnomsorg till sina barn även under sommaren. I sommar räcker inte det planerade sommardaghemmet till för det stora behovet, så staden måste hålla fler dagis öppna under sommaren.
En förklaring till att fler vill ha sommardagis kan vara att Mariehamn för ett par år sedan drog in en av de avgiftsfria månaderna inom barnomsorgen. Det ökade behovet av sommardagis leder till högre kostnader och problem när det gäller dagispersonalens semestrar. Nu kan det bli aktuellt att återinföra den extra avgiftsfria månaden.
- Det är ett politiskt beslut, men det kan finnas skäl att diskutera om den extra avgiftsfria månaden ska införas igen, säger stadens barnomsorgschef Pamela Sjödahl.

  • Stadens omsorgschef Pamela Sjödahl beskriver situationen inom barnomsorgen inför sommaren:
Publicerad: tors 7.05.2015 kl.06:07

Föreningen Härbärget på Åland bildas som bäst med målet att starta ett boende för hemlösa. Tanken är att Mariehamns församling, Mariehamns diakoniförening och privatpersonerna Torbjörn Sjöblad, Kaj-Gustav Sandholm, Göran Hansen och Pia Aaltonen ska stå bakom föreningen.
På Mariehamns kyrkoråds möte i tisdags skulle man ta ställning till att bli medlem i föreningen. Kyrkorådet återremitterade ärendet för att begärde att få se en ekonomisk kalkyl och en projektbeskrivning innan församlingen går med som medlem. Kyrkoherden Jan-Erik Karlström anmälde avvikande åsikt.
- Jag ansåg inte att det fanns några juridiska skäl att vänta, jag tyckte att församlingen kunde ha blivit medlem direkt, säger han.

Publicerad: tors 7.05.2015 kl.06:34

Socialchefen Andrea Björnhuvud utses till tillförordnad kommundirektör i Eckerö. Det bestämde kommunstyrelsen på sitt möte i tisdags eftersom kommunen står utan direktör sedan Rasmus Basilier sades upp under prövotiden. Björnhuvud fortsätter också göra socialchefens uppgifter tills man hittar en vikarie för henne.
Kommunstyrelsen anställer samtidigt Håkan Lundberg som tidigare varit vikarierande kommundirektör i Eckerö. Lundberg har gått med på att jobba med förvaltning och ekonomi på konsultbasis en till två dagar per vecka. För det får han 45 euro i timmen.
Eckerö inleder också rekryteringen av en ny ordinarie kommundirektör. En rekryteringsgrupp under ledning av Obunden samlings Henrietta Hellström har utsetts och den ska ta en rekryteringsfirma till sin hjälp.