Publicerad: ons 22.10.2014 kl.14:45

De allra flesta kommuner är positivt inställda till tanken på ett Kommunernas socialtjänst. Däremot finns det fortfarande många frågetecken kring finansieringen, och flera kommuner vill också att landskapet ska vara huvudman för den nya socialtjänsten, inom ramen för ÅHS. Det framkommer i en rundringning till kommunstyrelseordföranden som Ålands Radio har gjort. Från skärgårdskommunerna poängterar man vikten med att allting inte ska centraliseras till Mariehamn, och att delar av verksamheten ska utlokaliseras. Mest negativt inställd till reformen är Saltvik, där man främst är oroad över att man ska förlora tillgången till nära service.

Den 30 oktober ska kommunernas utlåtande kring Kommunernas socialtjänst vara inlämnade till landskapsregeringen. 

  • Roger Höglund och Margaret Lundberg intervjuas av Alfons Röblom.
Publicerad: ons 22.10.2014 kl.15:10
Ida Johnsson och Lucas Mattsson väljer Sverige även om fler nu studerar i riket. Foto: Owe Sjöblom.
Ida Johnsson och Lucas Mattsson väljer Sverige även om fler nu studerar i riket. Foto: Owe Sjöblom.

Allt fler åländska ungdomar väljer att studera i riket. Ökningen är ungefär 20-30 nya åländska studerande per år. År 2009 studerade 261 ålänningar i riket, medan siffran i fjol var 365. Fortsättningsvis är ändå Sverige det populäraste alternativet. Idag besökte Helsingfors universitet Ålands lyceum som ett led i att försöka få fler studerande till Helsingfors.

-Vi vill jättegärna ha fler ålänningar till vårt universitet och ökningen till juridik har i år varit stor bland ålänningar, vilket är glädjande. Det säger Jonas Lindholm, som är campuskoordinator vid Helsingfors Universitet.

Han säger att farhågorna om finsk kurslitteratur är förståelig men betonar att mer och mer av all kurslitteratur idag är på engelska och att många ämnen fortsättningsvis kan erbjuda svensk kurslitteratur.

  • Lucas Mattsson, Ida Johnsson och Jonas Lindholm intervjuas av Owe Sjöblom.
Publicerad: ons 22.10.2014 kl.15:49

Storskarvsbeståndet ökar stadigt i Östersjön. I riket har det under sommaren häckat över 20.000 storskarvspar.

-Det här innebär problem för yrkesfiskarna eftersom storskarven äter så mycket fisk, säger jaktförvaltare Robin Juslin.

Också växtligheten på öar försvinner där de häckar, men än så länge häckar de inte på Åland.

-Det beror antagligen på att havsörnsstammen har lyckats hålla storskarvarna borta, men de kan börja häcka här i framtiden, säger Robin Juslin.

  • Jaktförvaltare Robin Juslin intervjuas av Joakim Härdner.