Publicerad: ons 28.01.2015 kl.13:15
President Tarja Halonen redogör för Ålandskommittens delbetänkande. I bakgrunden justitieminister Anna-Maja Henriksson och lagstiftningsrådet Janina Groop-Bondestam. Foto: Ulf Weman
President Tarja Halonen redogör för Ålandskommittens delbetänkande. I bakgrunden justitieminister Anna-Maja Henriksson och lagstiftningsrådet Janina Groop-Bondestam. Foto: Ulf Weman

Möjligheter för lagtinget att ta över behörigheter när man själv vill, en förenklad lagstiftningskontroll, rätt att delta i förhandlingar om internationella fördrag, men fortsatta utredningar om beskattningen. Det är innehållet i korthet i det delbetänkande som Ålandskommittén överlämnade till justitieminister Anna-Maja Henriksson i dag. Men kommittén är inte helt enig. Ålands framtids medlem i kommittén, Axel Jonsson har inte omfattat det helt. Kommitténs ordförande Tarja Halonen var ändå mycket nöjd med arbetet hittills.

- Det är som en nyis som ligger, men som blir starkare för Åland vartefter, säger hon, och ser med tillförsikt fram mot det fortsatta arbetet som inleddes redan i dag efter presskonferensen.

Andre vice ordförande i kommittén, Gunnar Jansson är mycket nöjd över att Åland också skall kunna ta över beskattningen när man så vill i framtiden. Men formerna för det skall ännu utredas. 

  • Kommitténs ordförande, president Tarja Halonen och vice ordförande Gunnar Jansson intervjuas av Ulf Weman.
Publicerad: ons 28.01.2015 kl.13:25
Lantrådet Camilla Gunell vill vänta och se hur det verkligen blir med privatisering.
Lantrådet Camilla Gunell vill vänta och se hur det verkligen blir med privatisering.

- Det är ingen överraskning att privatiseringen av skärgårdstrafiken innebär oro för dom som idag är anställda inom landskapets sjötrafik, men samtidigt tycker jag att man ska vänta med oron tills man ser hur det verkligen blir. Det säger lantrådet Camilla Gunell efter gårdagens diskussioner med representanter för Kumlinge.
Kommunledningen i Kumlinge har uttryckt en stor oro med anledning att Nordic Jet Line, som vann anbudet på den södra linjen, är registrerat i Estland. Över tio procent av den arbetsföra befolkningen riskerar att förlora sina jobb och kommunen riskerar dessutom att tappa stora skatteintäkter, menar kommunledningen.

  • Lantrådet Camilla Gunell och kommundirektör Christian Dreyer intervjuas av Owe Sjöblom.
Publicerad: ons 28.01.2015 kl.12:38

I går hade skol- och fritidsnämnden i Eckerö ett möte med anledningen av en skrivelse som lämnats in till kommunen av föräldrar som menar att Eckerö skola inte tar mobbning på allvar. På mötet kom man fram till flera olika åtgärder. Skolan ska årligen gå igenom antimobbningsprogrammet Kiva med föräldrarna samt hålla kurstillfällen för personalen i programmet. Både personal och föräldrar ska också få information om programmet Fronter som används för kommunikation med elever och föräldrar. Vikten av att skolan kontaktas vid misstanke om mobbning ska betonas, och man ska också börja titta på Folkhälsans projekt ”Farfar i skolan”. Framöver ska hela lärarkollegiet delta vid nämndmöte en gång per termin i stället för att som nu bara ha skolföreståndaren närvarande. Därtill tycker man att en ambulerande skolkurator med inriktning på antimobbningsarbete ska anställas i Södra Ålands skoldistrikt. Under våren ska skolan även delta i en utvärdering om föräldrarnas uppfattning av skolan.

  • Skol- och fritidsnämndens ordförande Gunilla Holmberg intervjuas av Totte Vesterlund.