Publicerad: fre 27.03.2015 kl.10:04

I dag ska parterna i den så kallade isbrytarkonflikten ta ställning till ett medlingsförslag som riksförlikningsman Minna Helle tagit fram. Det skriver Yle på sin hemsida. Om parterna inte hittar en lösning har Finlands Sjömans-Union och Finlands Maskinbefälsförbund sagt att de går ut i en stödstrejk den 2 april, och då berörs även frakttrafiken av strejken. Som Ålands radio berättat berörs både Godby Shipping och Eckerö Shipping om en sympatistrejk blir verklighet, och nu skriver även Viking Line i ett pressmeddelande att deras finskflaggade fartyg Amorella, Viking Grace, Mariella, Gabriella och Rosella inte får transportera frakt vid en strejk. Däremot skulle strejken inte beröra passagerar- eller passagerarbilstrafiken, ej heller bussar som transporterar passagerare, skriver Viking Line.

Publicerad: fre 27.03.2015 kl.05:51

En ny kollektivtrafikmyndighet och en ny åländsk kollektivtrafiklag, det vill arbetsgruppen bakom kollektivtrafikutredningen se. Ett färdigt lagförslags-PM ska inom kort överlämnas till lagberedningen.
Den nuvarande kollektivtrafiken döms ut, framför allt av den politiskt tillsatta referensgruppen, som beskriver den som en katastrof. Nu hoppas man på ökad tillgänglighet och därtill marknadsföring som ska få ålänningen att välja bussen framför bilen.

  • Ian Bergström berättar om resultaten av kollektivtrafikutredningen:
Publicerad: fre 27.03.2015 kl.06:45

Kommunstyrelsen i Eckerö beslöt i går kväll att föreslå för kommunfullmäktige att säga upp kommundirektören Rasmus Basilier med omedelbar verkan. Fyra ledamöter var för att avsluta anställningsförhållandet, bara kommunstyrelsens viceordförande John Hilander röstade mot och reserverade sig mot beslutet.
Som Ålands radio tidigare berättat anser styrelsen att Rasmus Basilier brister i sitt ledarskap och sin kommunikationsförmåga. Man behandlade ärendet redan i måndags, hörde Basilier i onsdags och beslöt alltså i går att föreslå för fullmäktige att säga upp Basilier omedelbart.
- Kommunfullmäktige tar ställning till förslaget på tisdag, säger styrelsens ordförande Rune Söderlund till Ålands radio.

Publicerad: fre 27.03.2015 kl.05:54
Landskapsregeringens specialmedarbetare i Bryssel, Julia Lindholm, fortsätter att lobba för de åländska intressena i upphovsrättsfrågan. Foto: Ulf Weman.
Landskapsregeringens specialmedarbetare i Bryssel, Julia Lindholm, fortsätter att lobba för de åländska intressena i upphovsrättsfrågan. Foto: Ulf Weman.

Företag skall förbjudas att blockera kunder att ta emot upphovsrättsskyddat material över nationsgränserna, så kallad geo-blocking. Den linjen driver den estniske vice ordföranden i kommissionen, Andrus Ansip. Vid kommissionens veckomöte i Bryssel i onsdags kom man överens om att driva linjen inom EU att förbjuda geo-blocking eftersom det strider mot en gemensam inre marknad.
- Men jag har inga illusioner, det blir en kamp i motvind, säger Andrus Ansip till European Voice.
Han fick också genast kritik från mediabranschen och lobbyister från den teknologiska industrin. För åländsk del är det i alla fall intressant om blockeringen av material på nätet från Sverige kan hävas. Landskapsregeringens specialmedarbetare i Bryssel, Julia Lindholm, tycker kommissionens linje är glädjande och hon fortsätter att lobba för de åländska intressena i upphovsrättsfrågan.