Publicerad: tors 28.05.2015 kl.11:18

Antalet barnskyddsärenden i Lemland har ökat kraftigt de senaste åren. Från 2013 till 2015 ökade antalet med 40 procent och i dag behandlar socialkansliet mellan 20 och 30 ärenden per år.

- Jag tror en orsak är att familjerna är mer pressade i dag än förut. Både vad gäller ekonomin och att kraven från arbetslivet ökat, säger Lemlands socialchef Keijo Sjöblom.
Lemland diskuterar nu om man kan inleda ett barnskyddssamarbete med Mariehamn.
- Barnskyddsärendena är så pass komplicerade att man skulle behöva mer specialistkunskap. Ett barnskydd inom ramen för kommunernas socialtjänst skulle ha varit en bra sak, säger Keijo Sjöblom. 

  • Socialchefen Keijo Sjöblom tror att pressen i dagens samhälle bidrar till det ökade antalet barnskyddsärenden:
Publicerad: tors 28.05.2015 kl.05:48
Riksdagsman Mats Löfström tycker regeringsprogrammet är optimistiskt. Foto: Jannika Ranta.
Riksdagsman Mats Löfström tycker regeringsprogrammet är optimistiskt. Foto: Jannika Ranta.

När Finlands nya regeringsprogram presenterades igår nämndes också reformen av självstyrelselagen i en bilaga. Det är väldigt viktigt för Åland, säger finansminister Roger Nordlund och riksdagsman Mats Löfström kallar det en arbetsseger.

Regeringsprogrammet innehåller stora inbesparingar och de kommer också att kännas av på Åland i någon mån. Men det som oroar både Nordlund och Löfström mest är att om det så kallade samhällsfördraget inte blir av så kan det drabba sjöfarten.

Riksregeringen lägger fram sina åtgärdsförslag den sista juli och parterna i arbetslivet har då tre veckor på sig att binda sig till det. Om så sker och resultatet av samhällsfördraget är mätbart 2017 så avstår regeringen från vissa villkorliga besparingar och skattehöjningar som den beslutat om.

  • Riksdagsman Mats Löfström och vicelantrådet Roger Nordlund intervjuas av Jan Jacobson.
Publicerad: tors 28.05.2015 kl.11:05

Kommunstyrelsen i Sund föreslår nu att kommunfullmäktige ska godkänna detaljplanen för Smakbyn i Kastelholm. Kommunstyrelsen konstaterar att inkomna anmärkningar på tidigare förslag beaktats och att detaljbestämmelserna nu är på en högre nivå i det kvarter som är närmast slottet. Det har, enligt kommunstyrelsen, gett goda förutsättningar för anpassning till landskaps- och kulturmiljön.

Som vi tidigare berättat har den planerade hotellbyggnaden flyttats lite österut och dess höjd sänkts något. I den nya planen ställs bland annat också tydliga krav på byggnaders utformning och färgsättning.