Publicerad: tis 16.09.2014 kl.14:11
Gun-Mari Lindholm. Foto: Ann-Christine Karlsson.

-Visst är polisen på Åland politiskt styrd genom att deras pengar upptas i landskapets budget, och numera finns också den politiskt tillsatta polisstyrelsen. Men den operativa delen - den har inte politikerna med att göra. Det säger moderata lagtingspolitikern Gun-Mari Lindholm, som var kansliminister, med ansvar för polisfrågor, en stor del av den tid som före detta polismästaren Teijo Ristola var anställd.

   Ristola har i efterhand nu berättat om flera orsaker till att han valde att sluta, bland annat att han tyckte att polisen på Åland i allt för hög grad styrs av politikerna.

   -I praktiken har polisstyrelsen velat gå in i den operativa verksamheten ganska starkt. Man har behandlat många operativa ärenden som Åland inte ens har behörighet över, och det är ganska skrämmande, säger Teijo Ristola till Ålands Radio.

  • Gun-Mari Lindholm:
Publicerad: tis 16.09.2014 kl.14:20
Marina Lampinen ska bevaka Ålandsfrågor i EU-parlamentet.

-Det är ännu inte klart hur mycket utrymme Ålandsfrågorna får i mitt nya jobb, det ska vi diskutera med början från nästa vecka. Det säger den socialdemokratiska medarbetaren Marina Lampinen som ska bevaka Ålandsfrågor i EU-parlamentet och som nu påbörjat sitt arbete.

   Hon jobbar som europaparlamentariker Miapetra Kumpula-Natris medarbetare och är 27 år och kommer från Kuopio. De åländska socialdemokraterna sade i samband med EU-valet i maj att en medarbetare skulle jobba med åländska frågor och av 100 ansökningar föll valet på Lampinen.

   -Min huvuduppgift blir att ansvara för de olika intressegrupperna och presskontakterna, men också åländska frågor finns på mitt bord, säger Marina Lampinen.

   Hon säger att Åland intresserar både henne och Kumpula-Natri, och i slutet av oktober ska de besöka Åland.

  • Så här beskriver Marina Lampinen sina arbetsuppgifter:
Publicerad: tis 16.09.2014 kl.10:35

Geta kan tvingas göra om fjolårets rekrytering av kommundirektör. Efter besvär från en annan sökande har Ålands förvaltningsdomstol upphävt kommunfullmäktiges beslut att utse Mathias Styrström till tjänsten. Orsaken är att kommunfullmäktiges viceordförande Gun-Britt Lyngander anses ha varit jävig i den rekryteringsgrupp som beredde valet.

   Jävssituationen uppkom i och med att Lyngander tidigare inom Finström-Geta församling varit med och fattat beslut om polisanmälan mot den sökande till kommundirektörstjänsten som besvärat sig.

   Kommunstyrelsen i Geta har nu en månad på sig att besluta om man ska överklaga Ålands förvaltningsdomstols beslut eller göra om rekryteringen av kommundirektör.