Publicerad: tors 30.10.2014 kl.15:14

Kommunerna blir de stora vinnarna nästa år i landskapsregeringens budgetförslag. 1,2 miljoner euro mer får kommunerna, och landskapsregeringen hoppas att det ska stoppa nya skattehöjningar och främja hushållens konsumtion. Landskapsregeringens budgetförslag blev offentligt i dag klockan 15. Läget är fortsatt kärvt för landskapet och någon budget i balans år 2015 som det talats om blir det inte. Underskottet är 8,5 miljoner euro och det ackumulerade underskottet är över 50 miljoner.

   En ny landskapsfärja är den största investeringen nästa år, 6,5 miljoner. Totalt kostar färjan minst 15 miljoner. Kortrutten avancerar så långt att det blir klart att sätta spaden i jorden på östra Föglö år 2016.

   Landskapsregeringen är fast besluten att genomdriva Kommunernas socialtjänst, KST, som det är tänkt. Det blir alltså en ny bindande lag för kommunerna att lämna över sin socialservice till Omsorgsförbundet som ombildas. Nästa år ska också nästa steg i samhällsreformen när det gäller den sociala servicen tas. En sammanslagning av äldreomsorgen utreds. Tandvårdsreformen tar också nästa steg nästa år, alla som tjänar mindre än 15.800 euro per år, den relativa fattigdomsgränsen på Åland, ska få åtnjuta den allmänna tandvården. Ett nytt projekt sjösätts, Team Åland, som ska främja tillväxt och inflyttning.

Publicerad: tors 30.10.2014 kl.15:48

I eftermiddags avslutades de första förhandlingarna mellan landskapet och vårdfacket Tehy hos riksförlikningsman Esa Lonka i Helsingfors. Inga beslut har ännu fattats och på måndag återupptas diskussionen. Inte heller har riksförlikningsmannen beslutat om huruvida vårdstrejken som väntas inledas den 6 november kan skjutas upp, något som landskapet vill.

   -Vi hade ganska bra stämning under förhandlingarna här och kunde diskutera om tvistefrågorna, säger Esa Lonka efter dagens möte.

   Vid dagens förhandlingar deltog representanter från Tehy och ÅHS personalchef Solveig Carlsson och vårdchef Bengt Michelsson, och från landskapet avtalschef Tiina Robertsson och personalchef Terese Åsgård.

  • Så här säger Esa Lonka om dagens möte:
Publicerad: tors 30.10.2014 kl.10:30

Åland och Helsingfors är bäst i matematik i svenskspråkiga skolor i Finland, och Finland är bäst i jämförelse med de övriga nordiska länderna. I dag offentliggjordes resultaten från PISA-undersökningen som gjordes 2012. Var tredje år genomför OECD en internationell undersökning av 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap, och 2012 fokuserade man särskilt på matematik. Drygt en halv miljon elever från 65 länder och områden deltog i PISA-undersökningen.

  • Bo Nygård är överinspektör vid landskapets utbildningsbildningsbyrå:
Publicerad: tors 30.10.2014 kl.13:31

Nästan hälften, sex av 15 tjänster, försvinner på Ålandsbagarn, dessutom en deltidstjänst på mejeriet. Det är resultatet av de samarbetsförhandlingar som nu avslutats.

   Orsaken till nerdragningen på Ålandsbagarn är att ÅCA behöver anpassa verksamheten till rådande marknadssituation vilket bland annat betyder att man anpassar brödsortimentet till rådande konsumtionstrender.

   -Nu har vi ett stort och brett sortiment, men vi kommer i framtiden att satsa mer på en hälsoprofil. Det betyder exempelvis att vi drar ner på produktionen av kaffebröd och konditorivaror, säger ÅCA:s vd Johannes Snellman.

   ÅCA har 57 anställda på Åland och sju på fastlandet. De nu avslutade samarbetsförhandlingarna berörde 29 anställda.