Publicerad: ons 7.10.2015 kl.05:53
Vuxnas närvaro i skateparken diskuterades på föräldramöte. Foto: Owe Sjöblom.
Vuxnas närvaro i skateparken diskuterades på föräldramöte. Foto: Owe Sjöblom.

En insändare i tidningarna om trakasserier i skateparken har gjort att stämningen bland barnen och ungdomarna har blivit bättre. Det var förra veckan som föräldrarna Maria Antman och Jessy Eckerman skrev insändaren på grund av att verbala och fysiska hot förekommit. Igår hölls ett föräldramöte där man diskuterade föräldrars närvaro i parken och redan innan mötet har föräldrar varit där och det har bidragit till att oroligheterna har försvunnit.

- Vi fortsätter vara här när vi har passligt och ska organisera oss i en Facebook-grupp så att vi får kontakt med fler föräldrar, säger Maria Antman.

  • Föräldrarna Maria Antman och Sven Schauman intervjuas av Owe Sjöblom.
Publicerad: ons 7.10.2015 kl.05:56

Ett lyckoindex istället för bruttonationalprodukten, BNP, för att mäta ett samhälles framgång. Det är ett förslag från valmansföreningen Hållbart initiativ som nu presenterat sitt valprogram. Ständig materiell tillväxt i form av ökat materialflöde mätt i BNP är inte eftersträvansvärt längre, skriver gruppen. Ett konkret krav är att landskapets nya investeringar enbart skall gå till socialt och ekologiskt hållbara verksamheter. Hållbart initiativ vill också höja självstyrelsens profil i arvbetet med Östersjön. Åland kan ta initiativ till en gemensam hållbarhetsstrategi för Östersjön för alla de 80-90 miljoner invånarna runt om innanhavet. Kultur och fritidsaktiviteter stärker den sociala hållbarheten menar Hållbart initiativ och vill ha ett barnens kulturhus och en mångkulturens dag på Torget. En basinkomst för all på Åland vill gruppen låta utreda och att Åland blir ett av de tre testområden för basinkomst som riksregeringen vill ha.

  • Ulf Weman har läst Hållbart initiativs valprogram.
Publicerad: tis 6.10.2015 kl.14:41
Nästa år borde landskapsregeringen vara rökfri. Foto: Cecilia Ekströmmer
Nästa år borde landskapsregeringen vara rökfri. Foto: Cecilia Ekströmmer

Landskapsregeringen och dess myndigheter bör vara rökfria senast 2016! Den uppmaningen kommer från den politiska referensgrupp som jobbar med landskapets risk- och missbruksprogram.

Enligt socialminister Carina Aaltonen (S) handlar det om att skapa normer i samhället för att på sikt få bort tobaksrökningen.

- I första hand handlar det förstås om att uppnå en folkhälsoeffekt, men också om effektivitet, menar Carina Aaltonen och pekar på siffror som visar att om du tar en tio minuters rökpaus sju gånger per arbetsdag, tar du sammanlagt 30 dagars rökpaus per år.

Ett eventuellt beslut om att göra landskapets myndigheter rökfria kommer inte att hinna fattas av sittande landskapsregering, utan blir en fråga för den regering som bildas efter valet.