Publicerad: tis 2.09.2014 kl.11:46

Av de 860 personer som flyttade till Åland 2013 var 220, alltså en fjärdedel återflyttare, alltså personer som är födda på Åland. Detta framgår av ÅSUB:s detaljerade statistik över flyttningsrörelser 2013. Mest handlar det om personer som flyttat hit från Sverige, 40 procent av dem var återflyttare. Av dem som flyttade till Åland från Finland var 15 procent födda här.

Av de totalt över 700 utflyttade år 2013 var 45 procent födda på Åland. De som flyttade till Finland och utomnordiska länder var till övervägande del personer som tidigare har flyttat in till Åland. Av dem som flyttade till Sverige var däremot majoriteten födda på Åland, närmare 60 procent.

Inflyttningen var klart störst i åldern 20–29 år. I denna åldersgrupp var också andelen återflyttade ålänningar högst, 40 procent av de inflyttade. 

Publicerad: tis 2.09.2014 kl.06:01

Igår togs första steget till en åländsk feministisk organisation då ett femtiotal personer samlades i lagtinget för att organisera sig kring frågor om jämställdhet. De flesta som kom till mötet var kvinnor och representanter från flera politiska partier deltog.

Tanken att bilda en feministisk organisation väcktes i somras då ett 40-tal personer reste till Malmö för att med 10.000 andra delta i seminarier och arbetsgrupper med jämställdhet som tema.

-Politiken behöver en stark påtryckare från tredje sektorn som visar att vi på allvar vill lyfta de här frågorna, säger Mia Hanström, en av eldsjälarna bakom organisationen. Enligt henne kan organisationen ordna studiecirklar, bilda nätverk och till exempel lyfta frågor om föräldraskap, löner och våld mot kvinnor. 

  • Mia Hanström, Martin Nilsson och Camilla Gunell intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell.
Publicerad: tis 2.09.2014 kl.10:42
Kommissarie Eva Fellman ser dagligen cyklister som inte följer trafikreglerna.
Kommissarie Eva Fellman ser dagligen cyklister som inte följer trafikreglerna.

-Många cyklister är dåliga på att följa trafikregler! Det tycker poliskommissarie Eva Fellman som menar att det kan bero på att folk inte känner till reglerna.

-Man ska komma ihåg att cykeln är ett fordon och då gäller trafikregler som för alla andra. Då ska man också stanna vid stopplikter och väjningsplikt, säger Eva Fellman.

Hon påminner också om att man måste ha reflexer och belysning på cyklarna och att det inte är tillåtet att cykla på trottoarer om man inte är under 12 år.

-Men det allra vanligaste felet folk gör är att cykla på trottoarer, säger Eva Fellman.

  • Kommissarie Eva Fellman intervjuas av Martina Eriksson.