Publicerad: tors 30.10.2014 kl.13:31

Nästan hälften, sex av 15 tjänster, försvinner på Ålandsbagarn, dessutom en deltidstjänst på mejeriet. Det är resultatet av de samarbetsförhandlingar som nu avslutats.

   Orsaken till nerdragningen på Ålandsbagarn är att ÅCA behöver anpassa verksamheten till rådande marknadssituation vilket bland annat betyder att man anpassar brödsortimentet till rådande konsumtionstrender.

   -Nu har vi ett stort och brett sortiment, men vi kommer i framtiden att satsa mer på en hälsoprofil. Det betyder exempelvis att vi drar ner på produktionen av kaffebröd och konditorivaror, säger ÅCA:s vd Johannes Snellman.

   ÅCA har 57 anställda på Åland och sju på fastlandet. De nu avslutade samarbetsförhandlingarna berörde 29 anställda.

Publicerad: tors 30.10.2014 kl.10:44
Kenneth Lundström är ny kommunsekreterare i Sottunga. Foto: Tomas Tornefjell.
Kenneth Lundström är ny kommunsekreterare i Sottunga. Foto: Tomas Tornefjell.

Kenneth Lundström är ny kommunsekreterare i Sottunga sedan en månad. Han har tidigare varit kommundirektör i Eckerö och säger att en viktig anledning till att han lämnande jobbet i Eckerö var att tjänsten som kommunsekreterare i Sottunga ger honom möjlighet att jobba deltid.

   Skolan på Sottunga har endast tre elever och om två år är det bara en elev som det ser ut nu, vilket är ett bekymmer för kommunen.
   -Hur vi ska skapa arbetsplatser och hur vi ska locka inflyttare är ett par av de centrala frågorna för Sottunga kommun, säger Kenneth Lundström.

  • En viktig anledning till att Kenneth Lundström flyttade till Sottunga var att det ger honom möjlighet att jobba deltid:
Publicerad: tors 30.10.2014 kl.10:30

Åland och Helsingfors är bäst i matematik i Finland, och Finland är bäst i jämförelse med de övriga nordiska länderna. I dag offentliggjordes resultaten från PISA-undersökningen som gjordes 2012. Var tredje år genomför OECD en internationell undersökning av 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap, och 2012 fokuserade man särskilt på matematik. Drygt en halv miljon elever från 65 länder och områden deltog i PISA-undersökningen.