Publicerad: tis 1.12.2015 kl.05:54

- Bättre att arbeta än att sitta ute och tigga. Det säger bröderna Constantin och Vasile Fieraru från Rumänien som genom Emmaus nystartade arbetspool fått möjlighet till tillfälligt jobb.

Tanken med arbetspoolen är att Emmaus ska ansvara för att skatter och sociala avgifter betalas in, så att det blir enklare att erbjuda tillfälliga jobb till utsatta personer. Initiativet kom till för att hjälpa i första hand EU-migranterna, men även andra utsatta som är villiga att ta ett tillfälligt jobb för att tjäna pengar. 

Reporter: Liv Örneryd
liv.orneryd@radiotv.ax

  • Robert Jansson samt Vasile och Constantin Fieraru intervjuas av Liv Örneryd.
Publicerad: tis 1.12.2015 kl.10:51

Bygg ut Svinö holme enligt alternativ ”Skärgårdsstaden”, alltså med småhus och ett fyravåningshus på östra och södra delen! Det föreslår stadsutvecklingsnämnden i Mariehamn.

Enligt en medborgarenkät som besvarades av 644 personer vill 65 procent att Svinö bevaras som rekreationsområde, 20 procent att man bygger småhus och 13 procent att man exploaterar området med flera höghus. Nämnden vill också lämna en öppning för en större exploatering på västra sidan om det i framtiden visar sig att befolkningen ökar mer än man nu räknar med.

Ärendet går vidare till stadsstyrelsen och -fullmäktige. Dessutom krävs diskussioner med landskapet som äger mest mark på Svinö.

-Om allt går enligt planerna kan vi om två år börja med en delgeneralplan för Svinö och därefter med detaljplanering, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.

Reporter: Bengt Hannus
bengt.hannus@radiotv.ax

Publicerad: mån 30.11.2015 kl.16:43

Elavgifterna förändras något från och med nästa år, till följd av marknadens fallande olje- och kolpriser och de välfyllda vattenmagasinen. Ålands Elandelslag som gjorde en prissänkning om cirka 5% i oktober gör ytterligare en sänkning av elenergipriset med 10 % från och med 1 januari. Samtidigt sker en höjning om 8 % av elöverföringspriset, till följd av höjda stamnätsavgifter från Kraftnät Åland i samband med kostnaderna för kabeln till Finland. Skillnaden blir alltså inte särskikt märkbar i slutändan.
- För en genomsnittskund med 10 000 kWh i årsförbrukning och en huvudsäkring på 20 ampere kommer totalpriset att sjunka 0,65 %, säger Ålands Elandelslags vd David Karlsson.
Mariehamns Elnät höjer sitt elöverföringspris med 6,5 % i samband med stamnätsavgifterna. Elenergipriserna förblir oförändrade efter en sänkning på 7,5% i september.
- Men en sänkning framåt våren är inte omöjlig, säger Mariehamns Elnäts vd Per Eriksson.

Reporter Cecilia Ekströmer
ceciliae@radiotv.ax

  • ÅEA:s vd David Karlsson intervjuas av Cecilia Ekströmer.