Publicerad: tis 21.04.2015 kl.15:22
Eva Eriksson är chef på ÅHS psykiatriska klinik. Foto: Albin Dahlin.
Eva Eriksson är chef på ÅHS psykiatriska klinik. Foto: Albin Dahlin.

Den psykiatriska kliniken inom ÅHS märker av ett starkt ökat behov av vård, och det är en utmaning för kliniken att räcka till. Det framgår av ÅHS verksamhetsberättelse för år 2014. Vid den psykiatriska avdelningen minskades vårdplatserna från 22 till 18 förra året och nu har man i det närmaste fullbelagt. Samtidigt ökade antalet vårddygn, särskilt i gruppen unga män mellan 18 och 29 år där antalet vårddygn mer än fördubblades. Vid den vuxenpsykiatriska mottagningen hade man förra året ett hårt tryck och det märks enligt kliniken att man inte har tillräckliga psykiaterresurser på avdelningen, trots full läkarbemanning.

- Vi har länge konstaterat att vi behöver vara fler läkare på mottagningen och vi har sökt om att få ytterligare en tjänst, säger Eva Eriksson som är klinikchef för den psykiatriska kliniken. 

  • Klinikchef Eva Eriksson intervjuas av Albin Dahlin.
Publicerad: tis 21.04.2015 kl.15:18

Ett avgörande i marknadsdomstolen över upphandlingen av den södra skärgårdslinjen kan dröja till augusti, enligt domaren Markus Mattila. För de 26 ombordanställda på södra linjen, inklusive sommartrafiken med Ejdern, är dröjsmålet inte så bra, menar sjömansunionens förtroendeman Eija Kiviö.

- Oron är stor för jobben, men då har de i alla fall jobb över sommaren, säger hon.

Nordic Jet Lines vd Oskar Berndtsson tycker ändå inte att det finns skäl till oro.

- Vi behöver anställa över 60 personer och ser hemskt gärna sådana som har stor erfarenhet av de här linjerna. Vi vill ha de bästa och mest motiverade, säger han.

Enligt Oskar Berndtsson är det bara en handfull av de 21 anställda på norra linjen som inte följer med. Eija Kiviö menar att samma regler skall följas för södra linjen, även om det där är Nordic Jet Lines estniska bolag som tar över den trafiken.

  • Förtroendeman Eija Kiviö intervjuas av Ulf Weman.
Publicerad: tis 21.04.2015 kl.11:52

ÅMHM har granskat socialförvaltningen i en åländsk kommun och funnit brister i barnskyddsarbetet. Nu ger man kommunen en anmärkning.
I oktober 2013 klagade en förälder till landskapsregeringen för att kommunen misslyckats med att hantera ett barnskyddsärende gällande förälderns barn. I maj 2014 började ÅMHM handlägga ärendet och man fann flera brister. De metoder som kommunen använt har enligt ÅMHM inte förbättrat situationen för barnet. Kommunen har varken utvärderat om stödåtgärderna som satts in fungerat eller arbetat för att hitta andra metoder för att avlasta barnet. Kommunen har inte dokumenterat vad barnet tyckt om sin egen situation och inte upprättat en lagenlig klientplan, vilket gjort det svårare att planera, arrangera och följa upp lämpliga och effektiva barnskyddsåtgärder.
Kommunen måste nu göra en ny utredning av behovet av barnskydd för barnet och bedöma om en intressebevakare behövs. Om det visar sig att barnskyddsåtgärder behövs ska kommunen upprätta en klientplan för barnet. Senast den 31 juli ska arbetet vara klart och kommunen ska rapportera tillbaks till ÅMHM.