Publicerad: tors 29.09.2016 kl.14:05
Hannah Lundberg är verksamhetsledare för beroendeenheten. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.
Hannah Lundberg är verksamhetsledare för beroendeenheten. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.

-Om missbrukarvården styrs om till Sverige där vården är dyrare, kan det hända att man måste skärpa kriterierna för vilka som ska få vård och att färre i så fall kan komma att få den vård de behöver. Det säger socialdirektören i Mariehamn, Susanne Lehtinen, med anledning av beslutet om stängning av Pixnekliniken i Malax som åländska kommuner samarbetat med under många år.

Hannah Lundberg är verksamhetsledare för beroendeenheten i Mariehamn och hon säger att de in i det sista hoppades på en lösning för Pixnekliniken.

-En del klienter har kommit in och varit oroliga och arga på grund av att kliniken stängs, men nu måste vi börja titta på nya samarbetspartners i Sverige, säger Hannah Lundberg.

År 2015 hade de åländska kommunerna sammanlagt 470 vårddygn på Pixnekliniken.

Reporter: Eva Ringbom-Fonsell
redaktionen@radiotv.ax

  • Socialdirektör Susanne Lehtinen och verksamhetsledare Hannah Lundberg intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell.
Publicerad: tors 29.09.2016 kl.15:21

I går avslutades det så kallade synodalmötet eller prästmötet för prästerna i Borgå Stift som denna gång hölls i Åbo. Ett flertal åländska präster deltog i mötet där bland annat möte med islam var en punkt på dagordningen.
- Det är en jätteviktigt att även vår evangelisk-lutherska kyrka diskuterar detta och att vi i ett mångkulturellt samhälle förstår och bejakar varandras tro, säger kaplan Gunnevi Styrström från Mariehamns församling.

För övrigt hade nästa års Luther-jubileum hade en framträdande platsen på synodalmötet. Nästa år har det gått 500 år sedan Luthers reformation tog sin början. 

Reporter: Ann-Christine Karlsson
redaktionen@radiotv.ax

  • Kaplan Gunnevi Styrström intervjuas av Ann-Christine Karlsson.
Publicerad: tors 29.09.2016 kl.12:13
Ett förberedande sammanträde i en byggtvist hölls i Ålands tingsrätt i dag. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.
Ett förberedande sammanträde i en byggtvist hölls i Ålands tingsrätt i dag. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

Bostadsaktiebolaget Ekstocken i Mariehamn yrkar att byggföretaget Citybygg Ab och företaget Fab Villa West solidariskt ska ersätta Ekstocken Ab med 398.164 euro för de fel som byggnaden på Ekstocksvägen 3 är behäftade med, jämte laga dröjsmålsränta enligt räntelagen från det att en månad förflutit från tingsrättens avgörande av ärendet fram till dess betalning sker. Det framkom i dag när det hölls en muntlig förberedelse i Ålands tingsrätt inför den kommande rättegången mellan Bostadsaktiebolaget Ekstocken, byggföretaget Citybygg Ab, som byggde huset, och företaget Fab Villa West, som sålde lägenheterna. Ekstocken Ab yrkar vidare på att tingsrätten ålägger Citybygg Ab och företaget Fab Villa West att betala 1772,20 euro för de kostnader som bolaget haft för utredning och reklamation av byggfelen, samt att Fab Villa West ska stå för Ekstockens rättegångskostnader.

Tvisten handlar bland annat om att golven i sex av husets lägenheter anses vara behäftade med fel som innebär att golven lutar. Citybygg Ab och Fab Villa West bestrider alla yrkanden från Ekstocken Ab.

Reporter: Tomas Tornefjell
redaktionen@radiotv.ax

  • Ålands Radios reporter Tomas Tornefjell följde det förberedande sammanträdet.