Publicerad: mån 22.09.2014 kl.06:08
Jerry Mattson, jordbrukare i Strömbolstad. Foto. Tomas Tornefjell.

Skördefesten fortsätter att locka, och de mest besökta gårdarna hade flera tusen besökare under lördagen. Jerry Mattsson i Strömbolstad var med i egenskap av en så kallad plåpp-åpp-gård som bara hade öppet några timmar under lördagen. Han trivs bra med livet som mjölkbonde, men det kärva ekonomiska läget gör att han känner en viss oro för jordbrukets framtid.

   -De ekonomiska förutsättningarna ändras med väldigt kort varsel, och jag brukar säga åt mina barn att det är bättre att utbilda sig för att få ett bra jobb med en säker inkomst än att satsa på en framtid som jordbrukare, säger Jerry Mattsson.

  • Jerrry Mattsson känner en viss oro för jordbrukets framtid:
Publicerad: mån 22.09.2014 kl.06:11

-Vår tolkning när det gäller en cyklist eller fotgängare är att vi helt enkelt inte kan straffa den här personen, det säger kommissarie Eva Fellman på trafikpolisen. Trafikbrottslagens utformning har lett till att polisen inte kan bötfälla cyklister som bryter mot trafikreglerna.

   Landskapsregeringen är dock av en annan åsikt, och infrastrukturminister Veronica Thörnroos säger att lagen ska tolkas som att man kan bötfälla cyklister och gångtrafikanter som bryter mot lagen.

   Orsaken till otydligheten är att det i den första paragrafen står att lagen gäller motordrivna fordon. Polisen menar att den första paragrafen är den som väger tyngst eftersom det är i den som lagens omfattning beskrivs. Landskapsregeringen menar däremot att de senare paragrafer där gång- och cykeltrafikanter nämns ska gälla.

  • Eva Fellman berättar om problemet:
Publicerad: mån 22.09.2014 kl.11:00

Trots positiva recensioner gick operaföreställningen Magnus-Maria lite back ekonomiskt. Budgeten var på en halv miljon euro och bokslutet visar på 5.000 euro minus.

   Kulturföreningen Katrinas projektledare Rosie Djupsund är speciellt nöjd med de tre föreställningarna utanför Åland, men medger att en av matinéföreställningarna på Åland borde ha utgått på grund av svag biljettförsäljning.

  • Rosie Djupsund berättar om det ekonomiska resultatet: