Publicerad: tis 25.11.2014 kl.22:00

Det blev Barbara Heinonen från Pargas som valdes till ny stadsdirektör av Mariehamns stadsfullmäktige ikväll. Efter att en av kandidaterna, Jesper Eliasson, tidigare idag meddelat att han inte längre står till förfogande, stod valet mellan tre kandidater för fullmäktigeledamöterna. Efter sluten omröstning där tf stadsdirektör Emma Dahlén fick sex röster, Annica Ekstedt från Grillby i Sverige sju, stod det klart att majoriteten hade valt Heinonen. Hon är förvaltningsfogde och tidigare fullmäktigeordförande för stadsfullmäktige i Pargas för Svenska folkpartiet, SFP.

Publicerad: tis 25.11.2014 kl.17:03

Landskapsregeringen vänder sig nu till regeringen i riket för att uppmärksamma den på vad man anser vara en samhällsfarlig situation som råder på Åland i och med vårdstrejken. Man anser att att medborgarnas liv och säkerhet inte kan tryggas under pågående strejk.

   I en skrivelse till arbets- och näringsministeriet, social- och hälsoministeriet och till justitieministeriet vädjar nu landskapsregeringen om att arbets- och näringsministeriet vidtar lagstiftande åtgärder, främst för att tvinga fram skyddsarbete. Hur lång tid det kan ta innan de strejkande tehyiterna kan tvingas till skyddsarbete är oklart.

   -Det kan jag inte säga. Vi ska se vad vi får för respons från arbets- och näringsministeriet, och vilka möjligheter som står till buds, säger Camilla Gunell.

   En skrivelse till Tehys riksorganisation skickas samtidigt med begäran om att man på riksorganisationen ska besluta om skyddsarbete på Åland. 

  • Lantrådet Camilla Gunell förklarar hur det kan gå till att tvinga fram skyddsarbete:
Publicerad: tis 25.11.2014 kl.16:25

Hur fritt ska Åland få bli? Där finns ännu den stora skiljelinjen mellan de åländska och de finländska representanterna i Ålandskommittén som utreder landskapets framtida självstyrelse under president Tarja Halonens ledning. Kommittén höll sitt näst sista möte i Helsingfors i dag och ska den 16 december komma överens om ett delbetänkande som presenteras i januari.

   -Jag tycker ändå att det finns en samsyn om att Åland ska få mera frihet att bestämma om vad man vill bestämma om, men ju mer man går ner i detaljerna desto svårare blir det, säger Ålandskommitténs vice ordförande Gunnar Jansson.

   I dag diskuterades särskilt de ekonomiska frågorna med en egen beskattningsrätt för landskapet som en kontroversiell ingrediens. Några detaljer om diskussionen avslöjar dock Gunnar Jansson inte.

Publicerad: tis 25.11.2014 kl.13:02

Parterna i vårdkonflikten träffas hos riksförlikningsman Esa Lonka i Helsingfors på torsdag klockan 9. Strejken är inne på sitt sjätte dygn och enligt Lonka är läget allvarligt.

   -Även en dag av den här sortens strejk är för mycket, säger Esa Lonka.

   Han är ändå smått hoppfull inför det kommande förlikningsmötet.

   -Parterna har fört diskussioner på egen hand och alla diskussioner är nyttiga och varje dag är vi litet närmare en lösning. Ändå går det inte att säga när den här konflikten kommer att vara löst, säger Esa Lonka.

  • Esa Lonka om det nuvarande läget:
Publicerad: tis 25.11.2014 kl.10:17
Klinikchef Petter Westerberg kritiserar Tehy för vägran att utföra skyddsarbete. Foto: Owe Sjöblom.
Klinikchef Petter Westerberg kritiserar Tehy för vägran att utföra skyddsarbete. Foto: Owe Sjöblom.

-Jag tycker det är cyniskt att kategoriskt säga nej till skyddsarbete. Det säger Petter Westerberg, som är klinikchef på akuten, angående vårdfacket Tehys vägran att utföra skyddsarbete under strejken.
   Westerberg får medhåll av Kristian Eriksson, som är klinikchef på röntgenavdelningen.
   -Jag har ingen som helst förståelse för att vi inte får skyddsarbete, det är helt oacceptabelt, säger Kristian Eriksson.
   Båda skulle vilja ha skyddsarbete på framför allt akuten, intensivvårdsavdelningen och för transporter.
   -Jag vädjar om ett minimum av skyddsarbete på de kritiska punkterna, eftersom det är uppenbart att man riskerar människors liv och hälsa, säger Petter Westerberg.

  • Petter Westerberg tycker att Tehys nej till skyddsarbete är cyniskt: