Publicerad: tors 28.05.2015 kl.14:06

Med ökande invandring följer fler personer som inte klarar av att börja lära sig nytt språk och ny kultur på en gång. Hur hanterar man analfabeter och korttidsutbildade, personer som inte klarar ens det egna skriftspråket?
Margareta Mölling från Sverige som har lång erfarenhet av att undervisa analfabeter, föreläste för ett tiotal lärare i dag på inbjudan av landskapsregeringen.
- På Åland är det främst behov av att kunna undervisa korttidsutbildade då det inte finns så många analfabeter här, säger integrationssamordnare Kathi Salokoski.

  • Margareta Mölling säger att man måste utgå från ett praktiskt synsätt för att nå fram och motivera elever som är analfabeter:
Publicerad: tors 28.05.2015 kl.15:46

En mindre markbrand uppstod i Norrsunda i Jomala i dag på eftermiddagen. En person som eldade i en skogsdunge tappade kontrollen över sin brasa och blev tvungen att kalla på brandkåren.
- Branden spred sig in i en vedhög och upp i några träd på ett 20 till 30 kvadratmeter stort område, säger brandinspektör Henrik Olofsson.
Det var Jomalas frivilliga brandkår som ryckte ut och släckte branden.

Publicerad: tors 28.05.2015 kl.11:18

Antalet barnskyddsärenden i Lemland har ökat kraftigt de senaste åren. Från 2013 till 2015 ökade antalet med 40 procent och i dag behandlar socialkansliet mellan 20 och 30 ärenden per år.

- Jag tror en orsak är att familjerna är mer pressade i dag än förut. Både vad gäller ekonomin och att kraven från arbetslivet ökat, säger Lemlands socialchef Keijo Sjöblom.
Lemland diskuterar nu om man kan inleda ett barnskyddssamarbete med Mariehamn.
- Barnskyddsärendena är så pass komplicerade att man skulle behöva mer specialistkunskap. Ett barnskydd inom ramen för kommunernas socialtjänst skulle ha varit en bra sak, säger Keijo Sjöblom. 

  • Socialchefen Keijo Sjöblom tror att pressen i dagens samhälle bidrar till det ökade antalet barnskyddsärenden: