Publicerad: tors 18.12.2014 kl.11:51
Vid årsskiftet upphör landskapets avbytarsystem. Foto: Ann-Christine Karlsson
Vid årsskiftet upphör landskapets avbytarsystem. Foto: Ann-Christine Karlsson

Vid årsskiftet, alltså om två veckor, upphör landskapets avbytarsystem och det blir upp till lantbrukarna själva att anställa sina avbytare. Redan i dag är det många gårdar som själva har folk anställda men knappt 20 av de totalt 85 gårdar som enligt det nya systemet är berättigade till stöd för avbytare har anlitat landskapets avbytarverksamhet. Det är dessa gårdar, liksom inte minst de tidigare landskapsanställda avbytarna som nu blir egna företagare, som nu står inför en stor omställning. På många håll upplevs situationen som rätt skakig.

   Även om det fortfarande finns frågetecken som behöver rätas ut har ingen kontaktat jordbruksbyrån med frågor, säger ledande avbytare Annette Loumann.

   Hon tror att lantbrukarna själva jobbar en hel del för att få avbytarverksamheten att fungera även i framtiden. Trots allt är det en verksamhet som ska fungera två gånger om dagen 365 dagar i året.

  • Ledande avbytare Annette Loumann intervjuas av Ann-Christine Karlsson.
Publicerad: tors 18.12.2014 kl.05:41

Drickandet och droganvändandet bland ungdomar på Åland minskar. Men attityderna till narkotika oroar fältarna.

   -Det förmedlas en ganska neutral bild av narkotika och attityden är ganska kass just nu. Den är liberalare än den någonsin varit, säger fältaren Simon Påvalls.

   Men enligt statistiken ligger Åland bra till vad gäller droger och alkohol. Fältarna ser en rejäl minskning i alkoholanvändandet.

   -Det är en halvering av det grova drickandet sedan 2005, säger fältare Markus Brandt.

  • Attityderna till narkotika oroar fältaren Simon Påvalls:
Publicerad: tors 18.12.2014 kl.11:58

En eldriven, snabbgående motorbåt strax under 40 fot utvecklas av företaget Båthuset i Mariehamn. För att ta fram en prototyp för den nya båtmodellen har landskapsregeringen beviljat stöd inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden. De totala projektkostnaderna är drygt 358.000 euro och stödet 118.000 euro av vilket hälften är EU-pengar och andra hälften ur landskapets budget.

   Enligt Båthusets produktionsansvarige Hans Johansson kommer projektet att presenteras närmare i mitten på januari.