Publicerad: mån 2.03.2015 kl.14:39
Nya hotell Pommern öppnade dörrarna i dag. Foto: Albin Dahlin.
Nya hotell Pommern öppnade dörrarna i dag. Foto: Albin Dahlin.

I dag slog nyrenoverade och utbyggda hotell Pommern i Mariehamn upp dörrarna för gäster och besökare. Hotellet som ägs av Ålandhotels rymmer 95 rum, och det är drygt 40 fler än i det gamla hotellet. I den nya byggnaden finns också en restaurang för 140 personer och en vinbar. Vd:n för Ålands hotels, Roni Huttunen, säger att det har efterfrågats en högre standard på hotellrum i Mariehamn under en längre tid.
   - Nu kan vi erbjuda den komfort våra gäster efterfrågar, säger Roni Huttunen.
Landskapsregeringen har bidragit med drygt 800.000 euro i investeringsstöd för hotell Pommerns om- och tillbyggnad.

Publicerad: mån 2.03.2015 kl.15:32
Susanne Strand är byråchef på landskapsregeringens allmänna byrå. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.
Susanne Strand är byråchef på landskapsregeringens allmänna byrå. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.

Arbetet med det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet LBU har dragits med förseningar, vilket får konsekvenser även för Leaderföreningen på Åland. Föreningar som söker om pengar för olika projekt kan få vänta ända till september på besked.
En av dem som drabbas är Kumlinge kulturcentrum som vill omvandla den förra folkskolan till en kulturell mötesplats och som vill söka pengar för en renovering.
   - Det är synd att vi bara måste gå och vänta då det finns folk som vill göra det här för kommunen, säger Airi Pettersson från Kumlinge Kulturcentrum.
Enligt Leader-Åland har man den senaste tiden fått in 2-3 nya projektförfrågningar i veckan, men risken är alltså att det blir besked först i september.
   - Hela regelverket från EU var otroligt försenat, vårt mål är att ha en Leaderstrategi senast i september, men många projekt kan även få finansiering från annat håll än Leader, säger Susanne Strand, byråchef för allmänna byrån vid landskapsregeringen.

  • Airi Pettersson från Kumlinge Kulturcentrum tycker det är förargligt att bli sittande och vänta på besked om Leaderpengar:
Publicerad: mån 2.03.2015 kl.15:34

Ålands geografiska läge är även i dag av central betydelse ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Det konstaterar landskapsregeringen i sin redogörelse till lagtinget över självstyrelsepolitiken. Mycket har förändrats sedan lagtinget fick meddelandet om Ålands demilitarisering och neutralisering i november 2013, konstaterar landskapsregeringen. Det handlar om Rysslands aggression mot Ukraina och terrorhandlingar i våra nordiska grannländer. Men landskapsregeringen anser ändå att varken det nordiska försvarssamarbetet eller samarbetet Sverige-Finland i dagsläget påverkar Ålands demilitarisering och neutralisering.
   - Ålands utgör genom sin demilitarisering och neutralisering en stabiliserande faktor i Östersjöområdet, skriver landskapsregeringen i sitt meddelande till lagtinget.
Något resonemang om hur Åland skall försvaras vid skarpt läge förs inte i meddelandet.

  • Ulf Weman rapporterar om meddelandet om självstyrelsepolitiken: