Publicerad: tors 21.08.2014 kl.06:34

I dag lämnar riksregeringen till riksdagen över de lagändringar som behövs för att åländska kommuner ska kunna få statligt stöd för att ta emot flyktingar. Bland annat behövs en ändring av rikets integrationslag för att åländska kommuner ska kunna skriva avtal om flyktingmottagning med riksmyndigheter.

-Jag har varit i kontakt med Helsingfors och de tror att lagändringarna kan vara i kraft från årsskiftet, säger kansliminister Wille Valve till Ålands Radio.

Kommunerna behöver också en integrationsplan för att få ut stödet. Ålands kommunförbund har nu inlett arbetet med en integrationsplan som sedan respektive kommun kan använda sig av. Tidigare har fem åländska kommuner visat intresse av att ta emot flyktingar från Syrien, nämligen Mariehamn, Vårdö, Brändö, Jomala och Lemland.

Publicerad: tors 21.08.2014 kl.06:12
Johan Dahl, Fredrik Karlström och Jacob Vestergaard. Foto: Albin Dahlin.
Johan Dahl, Fredrik Karlström och Jacob Vestergaard. Foto: Albin Dahlin.

Färöarnas näringsminister Johan Dahl och fiskeriminister Jacob Vestergaard är just nu på besök på Åland, inbjudna av näringsminister Fredrik Karlström. Under tre dagar besöker ministrarna olika delar av det åländska näringslivet. Man ska även träffa landskapsregeringen för att diskutera gemensamma frågor. Trots att näringslivet på Färöarna skiljer sig mycket från Åland tror näringsminister Johan Dahl att man kan lära av varandra.

-Ni har ju en turism som är intressant och vi är båda sjöfartsnationer, så det finns saker att lära av varandra, säger Johan Dahl.

Färöarnas självstyrelsemodell var något som näringsminister Fredrik Karlström lyfte fram som ett föredöme. Färöarna har betydligt större självstyre än Åland och har bland annat rätten att besluta om beskattningen. 

  • Näringsminister Johan Dahl intervjuas av Albin Dahlin.
Publicerad: tors 21.08.2014 kl.06:06
Fredrik Slotte. Foto: Astrid Bäck.
Fredrik Slotte. Foto: Astrid Bäck.

-Det blir allt vanligare med vinodlingar i de nordiska länderna, det säger Fredrik Slotte som tillsammans med sin bror Niclas i 16 år sysslat med vinodling på Åland.

De senaste 7 åren har de märkt av en ökning av vinodlare i Finland och så långt norrut som utanför Vasa finns det nu odlare. För bröderna Slotte går nästan alla druvor till gelé då lagstiftningen är besvärlig för småskaliga vinproducenter.

- Vi har satsat på gelén för det är enklare rent lagstiftningsmässigt. Vi behöver inte ha ett tullager och bry oss om alla de bestämmelser som finns för alkoholproduktion, säger Fredrik Slotte.

Än så länge ser säsongen bra ut för bröderna Slottes odling, men september behöver vara torr för att skörden som man tar i oktober ska bli bra. 

  • Fredrik Slotte intervjuas av Astrid Bäck.