Publicerad: fre 19.12.2014 kl.11:46
Telegrafhuset ska även i fortsättningen vara k-märkt. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.
Telegrafhuset ska även i fortsättningen vara k-märkt. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.

Ålands förvaltningsdomstol upphäver ändringen av stadsplanen för Magazintomten i centrum av Mariehamn. Det innebär att planerna på ett åttavåningshus och beslutet att avlyfta K-märkningen på det så kallade telegrafhuset upphävs. Förvaltningsdomstolen ansåg att det inte går att utesluta att det är möjligt att bevara byggnadens värde på basen av stadens utredning. Nu menar Trygve Eriksson på Eriksson Capital att det inte går att förverkliga de ursprungliga byggplanerna.

ÅFD:s beslut kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen men enligt t.f. stadsdirektör Emma Dahlén kommer staden troligtvis inte att göra det.

Det var två privatpersoner och byggnadsvårdssällskapet på Åland som hade besvärat sig över stadsfullmäktiges beslut. 

  • Trygve Eriksson och Emma Dahlén intervjuas av Totte Vesterlund.
Publicerad: fre 19.12.2014 kl.16:01

Antalet polisanmälda fall av kvinnomisshandel har minskat lite under de senaste fem åren, om man går efter kriminalkommissarie Olof Lindqvists egen statistik. Enligt den anmäldes 83 fall år 2008 och 49 fall i fjol.

- Våra attityder har förändrats när det gäller sånt här och vi accepterar det inte längre, säger Olof Lindqvist.

Men mörkertalet uppskattas vara stort, likaså de samhälleliga kostnaderna för kvinnomisshandel. I Finland beräknas samhällets kostnader för våld i nära relationer, inom familjen, samt sexuellt våld årligen uppgå till 90 miljoner euro. För Åland finns inga motsvarande uppgifter.

  • Kommissarie Olof Lindqvist intervjuas av Liv Örneryd.
Publicerad: fre 19.12.2014 kl.14:40
Lagtingsledamöterna röstade 17 gånger innan nästa års budget klubbades
Lagtingsledamöterna röstade 17 gånger innan nästa års budget klubbades

Det krävdes 17 omröstningar i dag innan lagtinget kunde godkänna budgeten för nästa år och ta jul- och nyårsledigt. Regeringsblocket vann alla omröstningar, trots att centerns Anders Englund röstade med oppositionen vid tvåtillfällen och tre moderater avstod att rösta i några frågor. Anders Englund röstade för liberalernas förslag om att utreda en ringväg mellan Lumparland och Vårdö. Han tyckte också att Ålands framtids förslag att lindra på Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets, ÅMHM:s, avgifter och att göra upp en mindre omfattande tillsynsplan var bra. Här avstod liberalerna från att rösta. Andra förslag som avvisades av majoriteten var bland annat Ålands framtids förslag om att ta bort en minister ur regeringen och liberalernas förslag om lägre avgifter på skärgårdsfärjorna.

  • Ulf Weman följde gymnastiken i lagtingets plenisal.
Publicerad: fre 19.12.2014 kl.15:36

Den dömde bokförarens advokat Lena Nordman, lämnar in ett missnöje över domen på ett år och nio månaders fängelse för grov förskingring. Ett anmält missnöje är ett villkor för att senare eventuellt kunna överklaga domen. Lena Nordman kommenterar inte i övrigt frågan eller uttalar sig om domen.

Frågan om ansvaret för Ålands penningautomatförening återstår att avgöra. Redan i april i år var Centralkriminalpolisen, CKP, klar med sin utredning som visade att PAF är misstänkt för oaktsamhet vid penningtvätt. Men frågan har inte gått vidare i väntan på domen mot bokföraren som spelade bort sina försnillade pengar på PAF:s nätspel. Landskapsåklagare Roger Eriksson säger till Ålands Radio att man väntar på en tilläggsutredning från CKP.

- Dessutom är jag jävig som tidigare kansliminister och åklagaren som skall utföra åtalsprövningen är inte utsedd, säger Roger Eriksson.