Publicerad: fre 19.12.2014 kl.11:46

Ålands förvaltningsdomstol upphäver ändringen av stadsplanen för Magazin-tomten i centrala Mariehamn. Det innebär samtidigt att stadens planer på ett åttavåningshus och beslut att avlyfta k-märkningen på det så kallade telegrafhuset upphävs.

   Förvaltningsdomstolen aner att det inte går att utesluta att det är möjligt att bevara byggnadens värde på basis av stans utredning. Det var två privatpersoner och byggnadsvårdssällskapet på Åland som hade besvärat sig över stadsfullmäktiges beslut. Ålands förvaltningsdomstols beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Publicerad: fre 19.12.2014 kl.09:58

Marknadsdomstolen har förkastat Eriksson Bygg Ab:s yrkande på 500.000 euro i gottgörelse för att Mariehamns stad gjorde fel när man upphandlade förlängningen av kaj 6 i Västra hamnen.

   Det var 2011 som staden gick ut med en anbudsförfrågan som sa att kajen måste bli färdig senast den 15 juni 2012. Varken Eriksson Bygg eller Terramare som lämnade in det andra anbudet kunde bli klara tills dess, och staden meddelade då per telefon att deadline blev den 15 september i stället. Terramare kunde bli klara tills dess men inte Eriksson Bygg, vilket ledde till att staden anlitade Terramare trots att deras anbud var dyrare.

   Marknadsdomstolen skriver att Mariehamn gjorde fel när man lät bli att publicera en skriftlig annons om att tiden för projektet förlängts, men att det är omöjligt att veta om en skriftlig anbudsförfrågan hade påverkat Eriksson Byggs svar. Därför förkastas yrkandet om gottgörelse. Mariehamns stad ska däremot ersätta Eriksson Byggs rättegångskostnader på 5.000 euro.

Publicerad: fre 19.12.2014 kl.11:49

I sommar arrangeras en helt ny musikfestival på Åland, nämligen Baltic shantyfestival. Shanties är arbetssånger för sjömän, och det är Shantysociety Pommern som står bakom arrangemanget den 3-5 juli.

Sångare från bland annat Polen, Tyskland, Irland, Sverige och Belgien kommer till festivalen, och från Åland deltar bland andra Rolling Home, Manskören åländska sångare och Belcanto.

Projektledaren Kim Hansson säger att det finns ett nyvaknat internationellt intresse för shanties.

   -Shantysociety Pommern har länge haft en festival i tankarna, och nu blir den äntligen av, säger Kim Hansson.

  • Kim Hansson är projektledare för den nya festivalen och säger så här om shanties: