Publicerad: ons 23.04.2014 kl.13:26

Ålands centralandelslag, ÅCA, riktar i sitt remissvar skarp kritik mot det föreslagna landsbygdsutvecklingsprogrammet.

   -Vi tror att det finns en stor risk att många av de mindre familjegårdarna kommer att lägga ner sin verksamhet snabbare än de annars skulle gjort, säger ÅCA:s vd Johannes Snellman till Ålands Radio.
   I remissvaret skriver ÅCA att företagets framtid till och med är hotad, men det ger näringsminister Fredrik Karlström inte mycket för.

   -Nej, jag tror ju inte det eftersom det här programmet är konkurrensneutralt gentemot det finska. En åländsk mjölkbonde har inte sämre förutsättningar än en finsk mjölkbonde. Framtiden handlar om att investera, säger Fredrik Karlström. 

  • Johannes Snellman:
Publicerad: ons 23.04.2014 kl.14:15

Sommarjobben som kommunerna erbjuder har varit mycket populära i år. De flesta kommuner har haft dubbelt eller tre gånger så många sökande som antalet platser.

   Mariehamns stads ungdomsprojekt Ung+ har erbjudit 16 tjänster till unga mellan 15 och 24 år, och intresset har varit mycket stort.

   -Mellan 150 och 200 har sökt så intresset är väldigt stort, säger Frida Ström som är projektledare för Ung+.

   Många ungdomar kommer troligtvis att stå utan jobb i sommar och de ungdomar som Ålands Radio har pratat med säger att konkurrensen är stor.

   -Det är svårt när man är minderårig och det är många som är 18 år och har körkort som vill ha jobben, säger Alexandra Ullenius.

  • De ungdomar som har lyckats få ett sommarjobb säger att det är hård konkurrens:
Publicerad: ons 23.04.2014 kl.10:55

Mariehamns stad gjorde i fjol en förlust på 870.000 euro vilket är 924.000 euro sämre än budgeterat. Det framgår av bokslutet som behandlas av stadsstyrelsen i morgon. En orsak till det försämrade resultatet är att skatteintäkterna blev 925.000 euro lägre än budgeterat och hamnavgifter 335.000 under budget.

   Formellt visar bokslutet ändå ett överskott på drygt 1,7 miljoner euro tack vare en extraordinär reavinst som uppstod när stadens elverk bolagiserades och blev Mariehamns Elnät AB.

   Stadsdirektör Edgar Vickström skriver i sin överblick att fjolåret präglats av arbete med samhällsservicereformen, men att några stora steg mot en i grunden effektiviserad offentlig verksamhet inte har tagits.

   -Effektivisering kan bara uppnås genom att drastiskt minska antalet organ som har till uppdrag att bevaka olika särintressen, och därmed öka intresset för att fatta övergripande beslut för att trygga välfärden för alla ålänningar, skriver Edgar Vickström.