Publicerad: tors 27.11.2014 kl.15:38

Parterna i vårdtvisten har hela dagen suttit i förhandlingar under riksförlikningsman Esa Lonkas ledning i Helsingfors. Detta för att om möjligt nå ett förhandlingsresultat som kan få ett slut på Tehy-strejken som nu har pågått i en vecka. Och hos parterna förefaller det nu finnas en vilja att nå ett resultat i förhandlingarna.
   -Det tycks gå framåt men det är svårt att säga något om detaljer just nu, säger Tehys Pirjo Åkerblom som hoppas att riksförlikningsmannen i dag kan lägga ett medlingsbud.

   Landskapets personalchef Terese Åsgård säger att båda parter vill komma till ett resultat men att det fortfarande finns en del som måste diskuteras.

   Det hölls en kort paus i förhandlingarna under eftermiddagen och strax för klockan 15 satte parterna sig ner igen hos riksförlikningsman Esa Lonka. Enligt honom är det ännu för tidigt att säga om det kan bli aktuellt med ett medlingsbud i dag, men han hoppas kunna komma med ett sådant under kvällen.

  • Pirjo Åkerblom från Tehy kommenterade förhandlingarna:
Publicerad: tors 27.11.2014 kl.12:33
Jan Wennström och Jan Kalroth. Foto: Tomas Tornefjell.

Den sedan länge planerade driften med enbart lokalt producerad el har under veckan lett till många och långa strömavbrott på Åland. Sverigekabeln är urkopplad till onsdag i nästa vecka, och avbrotten har berott på störningar i produktionen av reservkraft. Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth hoppas kunna undvika fler strömavbrott fram till onsdag då Sverigekabeln åter kan kopplas in.

   -Vi kan inte garantera någonting eftersom det alltid kan inträffa fel på maskiner, men det varma vädret gör att läget är gynnsamt för oss, säger Jan Kahlroth.

  • Jan Kahlroth hoppas kunna undvika fler strömavbrott fram till onsdag då Sverigekabeln åter kan kopplas in:
Publicerad: tors 27.11.2014 kl.15:03

Hanteringen av skattegränsen försämras inte, men det blir kanske inte så mycket bättre heller. Så kan man nu sammanfatta följderna av EU:s nya tullkodex för att samordna tullreglerna på EU-nivå. Den träder i kraft den 1 maj 2016.

   Det har funnits en oro från åländsk sida att det skulle blir krångligare med skattegränshanteringen, men den oron kunde Tullverkets generaldirektör Leo Nissinen och chefsjuristen Arto Lillman stilla vid ett besök i Mariehamn i dag.

   -Det är möjligt för oss att slopa skattedeklarationen, men i stället måste man då bevisa att varan är tillverkad inom EU. Om det är enklare är oklart, säger Arto Lillman.

   All deklaration över skattegränsen måste ske elektroniskt när tullkodexen trätt i kraft. Kostnaderna för hanteringen väntas åtminstone inte stiga. På Åland finns 1.600 registrerade skattegränskunder.

  • Arto Lillman om möjligheterna till förenklingar av handeln över skattegränsen runt Åland: