Publicerad: fre 27.02.2015 kl.10:49

Fem arbetstillfällen försvinner från Ålcom, det står klart efter att samarbetsförhandlingarna är klara. Men trots att fem jobb försvinner så var det endast två som fick sparken.

- Det var tre personer som gick frivilligt och i inledningen var det prat om att 6-7 platser var i farozonen, men trots att det inte är roligt att friställa någon så blev det bara två personer som fick det beskedet, säger vd Daniel Dahlén.

Ålcom gör omstruktureringar inom hela verksamheten, men främst är det kundtjänsten som drabbas. Hur mycket Ålcom sparar genom detta vill inte Dahlén berätta.

  • Ålcoms vd Daniel Dahlén intervjuas av Owe Sjöblom.
Publicerad: fre 27.02.2015 kl.10:29
Jan Hanses är vd för Viking Line. Foto: Ulf Weman.
Jan Hanses är vd för Viking Line. Foto: Ulf Weman.

Finska staten ska betala 12,4 miljoner euro till Viking Line för felaktigt uppburna farledsavgifter under åren 2001 till 2004. Det bestämde Helsingfors tingsrätt som avgett sin dom i målet i dag. Staten ska även ersätta Viking Lines rättegångskostnader.
Vd Jan Hanses skriver i ett pressmeddelande att Viking Lines bokslut för 2015 kommer att påverkas positivt med motsvarande belopp om domen vinner laga kraft. Enligt HBL steg Viking Lines aktie med sex procent på Helsingforsbörsen direkt efter att domen offentligjordes.
Viking Line, och ett 50-tal andra rederier, har drivit processen mot staten eftersom de ansett att lagen om farledsavgifter som var i kraft i Finland till 2006 strider mot EU-rätten. Tvisten har främst gällt åren 2001 till 2004 då fartyg inom utrikestrafiken betalade högre farledsavgifter än de inom inrikestrafiken.

Publicerad: fre 27.02.2015 kl.15:05

Mjölkproducenterna får som de vill – nu utökas landskapsregeringens så kallade mjölkgrupp som ska arbeta med framtidens strategi för åländsk mjölkproduktion, med tre verksamma mjölkproducenter. Näringsminister Fredrik Karlström blir dock kvar som gruppens ordförande, trots tidigare uttalanden om att ställa sin plats till förfogande. Förändringen innebär att sex av gruppens åtta medlemmar representerar näringen i och med att såväl ÅCA som ÅPF och hushållningssällskapet är representerade.

Idag hölls gruppens första möte och målsättningen för arbetet är att ta fram långsiktiga strategier som främjar den åländska mjölkproduktionen. 

  • Fredrik Karlström, Harriet Strandvik och Henry Lindström intervjuas av Liv Örneryd.
Publicerad: fre 27.02.2015 kl.11:11
Tallink Siljas nya fartyg blir 212 meter långt.
Tallink Siljas nya fartyg blir 212 meter långt.

Tallink Silja har beställt ett nytt fartyg som byggs på Meyers varv i Åbo. Det är en LNG-driven passagerar- och bilfärja som byggs för trafik mellan Tallinn och Helsingfors. Fartyget, som levereras om två år, är planerat för 2.800 passagerare och kostar cirka 230 miljoner euro. Enligt ett pressmeddelande från Tallink Silja kommer det nya fartyget att uppfylla alla nya miljökrav som gäller i Östersjön. Idag meddelar bolaget också att fartygen Regina Baltica och Silja Festival säljs och överlåts till nya ägare i april i år.

Publicerad: fre 27.02.2015 kl.11:48
Fruktträd och bärbuskar påverkas av det varma vädret. Foto: Martina Eriksson.
Fruktträd och bärbuskar påverkas av det varma vädret. Foto: Martina Eriksson.

Knopparna på de åländska fruktträden och bärbuskarna har börjat svälla på grund av den onormalt varma vintern och tidiga våren. Om det blir kallt igen nu kan det här orsaka stora problem för odlarna.

- Då fryser knopparna sönder och då blir det inga blommor, säger Pernilla Gabrielsson som är trädgårdsrådgivare på Ålands hushållningssällskap.

Utan blommor blir det inte heller frukt eller bär på träden och buskarna.

- Om en odlare drabbas får den förstås mindre skörd det året, och det känns ju i plånboken förstås, säger Pernilla Gabrielsson.

  • Trädgårdsrådgivaren Pernilla Gabrielsson intervjuas av Martina Eriksson.