Publicerad: tis 28.04.2015 kl.13:20
Socialdemokraten Sara Kemetter är stadsstyrelsens viceordförande. Foto: Hasse Persson Bru.
Socialdemokraten Sara Kemetter är stadsstyrelsens viceordförande. Foto: Hasse Persson Bru.

Socialdemokraterna i Mariehamn är mycket kritiska till stadens budgetprocess som infördes 2013 och anser att den ekonomiska makten förskjutits till tjänstemännen från de folkvalda.
   - Detta leder till att politikerna i nämnderna tvingas slå fast budgetramarna och skattörets pris utan att känna till vad budgeten innehåller. På det sättet kan inte heller någon debatt uppstå eftersom politikerna inte vet vad ramarna innehåller, säger stadsstyrelsens viceordförande Sara Kemetter. Nu föreslår man via stadsstyrelsen att ramar och ett preliminärt förslag till verksamhet och skattöre ges i juni och att nämnderna och stadsstyrelsen under hösten sammanställer budgeten som sedan antas i oktober och november.
Socialdemokraterna vill också att antalet medlemmar i nämnderna och fullmäktige bibehålls och att man bibehåller både äldrerådet och kultur-och fritidsnämnden.

  • Socialdemokraternas Sara Kemetter intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell.
Publicerad: tis 28.04.2015 kl.16:51

- Tanken med den nya budgetprocessen är att rätta maten efter matsäcken och först få fram ramarna och sedan se till att ha en verksamhet som håller sig inom de ramarna. Det säger Petri Carlsson, moderat och stadsstyrelsens ordförande med anledning av socialdemokraternas kritik.
- Det är också en fördel att alla i god tid får veta vilka förutsättningar man har för att driva nästa års verksamhet, säger Carlsson.
Han medger samtidigt att det finns en del barnsjukdomar och nackdelar med att göra upp budget på det här viset.
- Moderaterna har i ett tidigare tillfälle sagt att vi är villiga att diskutera frågan, säger Petri Carlsson.

Publicerad: tis 28.04.2015 kl.13:51

- Vi har jobbat för att få hit Il Divo och vi är mycket nöjda med att de kommer. Det säger Östersjöfondens ordförande Anders Wiklöf med anledning av att den världskända gruppen uppträder på Andersudde den 1 augusti när årets Östersjökonsert ordnas. Biljetterna till ”Röster för Östersjön” släpps på måndag och kostar mellan 100 och 200 euro styck. Il Divo spelar italiensk operapop och har sålt över 24 miljoner cd-album över hela världen.
Utöver Il Divo blir det konsert med den svenska operatrion Divine och Stockholm concert orchestra. Det eventuella överskottet från konserten går till Östersjöfonden och dess arbete för vattenmiljön i Östersjön.

  • Östersjöfondens ordförande Anders Wiklöf brukar själv lyssna på Il Divo: