Publicerad: tis 30.09.2014 kl.10:00
Talman Britt Lundberg har en privat och en politisk Facebooksida.
Talman Britt Lundberg har en privat och en politisk Facebooksida.

-Lagtinget har inga regler när det gäller ledamöternas användning av Facebook och andra sociala medier i arbetet eller på fritiden. Det säger talman Britt Lundberg i en kommentar till Vörå kommuns planer på att införa riktlinjer för hur kommunens anställda och förtroendevalda ska agera på sociala medier.

   Britt Lundberg tycker att man som lagtingsledamot bör vara personlig men inte privat när man använder Facebook och andra sociala medier.

   -Jag har själv en separat Facebooksida för mitt politiska arbete och en annan sida för mig som privatperson, säger Britt Lundberg.

  • Britt Lundberg:
Publicerad: tis 30.09.2014 kl.12:56
Bengt-Göran Rosqvist. Foto: Tomas Tornefjell.

Landskapsregeringen vill ha en mer aktiv inlärning av säkerhetsaspekter i körkortsutbildningen. En viktig del av utbildningen är att med hjälp av diverse hjälpmedel göra ungdomar medvetna om hur alkohol påverkar bilkörningen i negativ riktning.

   Bengt-Göran Rosqvist vid motorfordonsbyrån har med gott resultat använt så kallade promilleglasögon i sin utbildning av blivande bilförare.

   -Glasögonen ger bäraren samma visuella nedsättning som när man är påverkad av alkohol eller droger och visar klart varför man inte ska köra bil när man druckit alkohol, säger Bengt-Göran Rosqvist.

  • Bengt-Göran Rosqvist berättar om promilleglasögonen:
Publicerad: tis 30.09.2014 kl.10:38

Landskapets miljöbyrå har polisanmält att någon kört med en fyrhjuling på Larmyran i Gottby i Jomala. Det är en myr som klassas som särskilt skyddsvärd.

   Markägaren vände sig till miljöbyrån som vid en inspektionen konstaterade att någon hade kört in i myren, sannolikt med ett fyrhjulsdrivet fordon, och där orsakat allvarliga körskador.

   ”Skador på vitmossetäcket och den övriga växtligheten var betydande och även växande träd hade skadats av framfarten”, skriver miljöbyrån i sitt beslut att polisanmäla terrängkörningen i den skyddsvärda myren i Gottby.