Publicerad: ons 17.09.2014 kl.10:29

Kommunfullmäktige i Jomala beslöt i går att frågan om ett enda skoldistrikt i kommunen ska diskuteras vidare.

   I en utredning som gjorts av skoldirektör P-O Friberg föreslås att årskurserna 1 och 2 koncentreras till Södersunda skola, medan årskurserna 3-6 förläggs till Vikingaåsen.

Kommunstyrelsen beslöt nyligen att inte förorda en sådan ändring, men fullmäktige vill alltså att frågan utreds ytterligare.

   -Det blev en hel del diskussion. Fullmäktige vill grunna vidare på om det blir bättre eller sämre med ett sammanslaget skoldistrikt, säger Jomalafullmäktiges ordförande Roger Slotte, som bland annat pekar på att kommunens skolor är trångbodda och kanske måste byggas till.

   Frågan om skoldistriktet kommer att tas upp på ett budgetseminarium inom kort.

  • Jomalafullmäktiges ordförande Roger Slotte förklarar:
Publicerad: ons 17.09.2014 kl.05:55
Jomalas kyrkoherde Kent Danielsson förstår inte Maxinges nej. Foto: Ulf Weman.
Jomalas kyrkoherde Kent Danielsson förstår inte Maxinges nej. Foto: Ulf Weman.

Maxinge köpcenter i Jomala säger nej till Mariehamns och Jomala församlingars begäran att ordna förhandsröstning till kyrkofullmäktige inne i köpcentret. Det här förvånar Jomalas kyrkoherde Kent Danielsson, som menar att en plats där varorna på hyllorna brukar berätta var man är i kyrkoåret, ändå stänger ute församlingarna.

- Vi tog i ett tidigt skede beslut om att inte tillåta religiös eller politisk påverkan i Maxinge eftersom det kan störa våra kunder, säger Maxinges centrumchef Björn Wennström.

-Det här är inte religiös påverkan, utan val till en institution, påpekar Kent Danielsson.

Beslutet i Maxinges styrelse var inte enhälligt.

  • Centrumchef Björn Wennström och kyrkoherde Kent Danielsson intervjuas av Ulf Weman.
Publicerad: ons 17.09.2014 kl.05:52

Igår inleddes hovrättsförhandlingar i fallet med två markägare i Saltvik, Långbergsöda, som för ett år sedan dömdes i tingsrätten för byggnadsskyddsbrott. Redan 2010 polisanmälde landskapets museibyrå de båda männen för att de tagit bort sand från 675 kvadratmeter av sin mark i Långbergsöda – mark som enligt museibyrån innehöll fornlämningar som i och med detta blev förstörda.

De två männen menade att de handlat i god tro, men tingsrätten dömde dem för byggnadsskyddsbrott till ett år och åtta månaders villkorligt fängelse och att betala 62.000 euro i skadestånd. Domen överklagades till Åbo hovrätt som i går inledde förhandlingarna som fortsätter i dag, och i morgon i Mariehamn.

Konflikten om marken i Långbergsöda har pågått i årtionden. Marken i området innehåller lämningar från Ålands äldsta historia, d.v.s. ca 5000 före Kristus. 

  • Alfons Röblom ger bakgrunden till konflikten.