Publicerad: fre 22.05.2015 kl.13:56
Läraren Anna Jonsson, rektorn Mikael Rosbäck och eleven Emil Rönnberg. Foto: Owe Sjöblom.
Läraren Anna Jonsson, rektorn Mikael Rosbäck och eleven Emil Rönnberg. Foto: Owe Sjöblom.

I höstas tog Mariehamns skolor hjälp av konsulten Malin Gustavsson i värdegrundsarbetet och hon har fokuserat på normerna kring manligt och kvinnligt. I undersökningen Hälsa i skolan som gjordes 2013 framkom det att många elever har blivit utsatta för sexuella trakasserier och sexuellt våld. Det är inte bara på Åland det ser ut så, utan siffrorna är liknande i hela landet.
- Malin Gustavssons del i vårt värdegrundsarbete har betytt mycket, hon har kommit med nya infallsvinklar och det har varit bra för oss, säger Mikael Rosbäck, rektor i Strandnäs skola, som påpekar att dom jobbat med värdegrunder under många år.
- Vi elever har fått ta fram de tre ord som ska vara värdegrund i vår skola, så alla har fått vara delaktiga, säger Emil Rönnberg, ordförande i elevrådet i Strandnäs skola.

  • Rektorn Mikael Rosbäck tycker det varit värdefullt att konsulten Malin Gustavsson hjälpt skolorna med värdegrundsarbetet:
Publicerad: fre 22.05.2015 kl.13:52

Ridsport. Finländska mästerskapen i dressyr inleddes på Ålandstravet i dag på förmiddagen. Under tre dagar i följd rids nu FM för ponnyryttare, young riders, juniorer och seniorer.
   - Det känns skönt nu när tävlingarna äntligen startat, när första starten gick kändes det som att man kunde pusta ut lite grann, säger tävlingsledaren Anci Blomster.
Under helgen rids totalt 15 klasser. Nio ingår i FM och där rider inga ålänningar, men i de sex öppna klasserna kommer flera hemmaryttare till start. Rebecka Eriksson är den som ska tävla flitigast. Hon ställer upp i fem klasser och rider tre olika hästar. Dessutom planerar hon att titta på så många andra tävlingsklasser som möjligt.
   - Det är väldigt inspirerande att se de duktigaste ryttarna tävla. Man känner att där uppe vill jag också vara, säger hon.

  • Tävlingsledaren Anci Blomster berättar om helgens tävling:
Klicka för att se större bilder
  • I förmiddags inleddes FM-tävlingarna i dressyr på Ålandstravet. De pågår resten av helgen. Foto: Malin Lundberg.
  • Anci Blomster är tävlingsledare under helgens FM-tävlingar. Foto: Malin Lundberg.
  • Åländska Rebecka Eriksson ska tävla i fem klasser och rida tre olika hästar. Foto: Malin Lundberg.
  • Tiina Björklund i tävlingskommittén säger att man förberett sig länge och mycket inför FM-helgen. Foto: Malin Lundberg.
Publicerad: fre 22.05.2015 kl.13:55

Socialnämnden i Mariehamn överskred sina befogenheter i ett beslut om mottagande av flyktingar och att ingå avtal om det med Egentliga Finlands NTM-central. Det slår Ålands förvaltningsdomstol fast med anledning av besvär som Erik Nordlund lämnat över tre beslut som gäller mottagande och integration av flyktingar i Mariehamn.
Förvaltningsdomstolen konstaterar att socialnämnden varken i rikslag, landskapslagen om integration eller stadens förvaltningsstadga delegerats rätt att fatta beslut i ärendet.
Men domstolen konstaterar samtidigt att avgörandet inte inskränker på stadens möjligheter att fatta ett nytt beslut i ärendet.
De två andra besvären som gäller stadsfullmäktigebeslut avvisas utan prövning av domstolen. Det ena gällde beslutet att godkänna programmet för integration och det andra att utarbeta ett avtal om flyktingmottagning.