Publicerad: mån 27.04.2015 kl.12:14

Dataspelmissbruk är ett växande problem bland barn och unga på Åland, och Folkhälsan ordnar nu tillsammans med Fältarna och Rädda Barnen ett utbildningsprojekt med flera föreläsningar som riktar sig till både unga och föräldrar för att öka kunskapen om hur man kan förebygga att det i sig positiva dataspelandet blir ett problem. Första föreläsningen hålls i Sjöfartsmuséet på tisdagkväll.

  • Maria Sörskog från Rädda barnen och Joakim Svensson från Folkhälsan intervjuas av Mariana Olofsson:
Publicerad: mån 27.04.2015 kl.11:49

Åbo hovrätt friar en pappa som i Ålands tingsrätt dömdes till böter för att ha misshandlat sin son.
I tingsrätten ansåg man att åklagarens berättelse om att pappan slagit sonen i ansiktet med knytnäven stämde. Domen baserades bland annat på vittnesuppgifter från en person som talat med och träffat sonen strax efter händelsen samt på sonens dokumenterade skador.
Hovrätten i sin tur menar att det har rått en konfliktsituation i hemmet och det har förekommit ett tumult mellan pappan och sonen. Sonen har haft skador i ansiktet efter situationen, men det går inte att bevisa att pappan skadat sonen med avsikt.
Hovrätten konstaterar att de uppgifter som framkommit med stöd av vittnets berättelse grundar sig på andrahandsinformation eftersom vittnet inte själv sett bråket. Dessutom hävdar sonen själv att pappan inte slagit honom utan att han skadat sig när han fallit och slagit sig i ett bord. Därför förkastar hovrätten nu åtalet.

Publicerad: mån 27.04.2015 kl.11:54

En ny väg norr om byn är bäst, en ombyggnad av den befintliga vägen genom byn är sämst. Det anser 14 markägare i Hastersboda, som i två olika skrivelser lämnat synpunkter på miljökonsekvensbedömningen av projektet med en ny färjehamn på östra Föglö. Man får också stöd av museibyrån om vägdragningen. Sammanlagt sex skrivelser med synpunkter har lämnats in. En sommarstugeägare, som får den nya färjehamnen 400 meter från sin fastighet, är negativ till det södra hamnalternativet och ifrågasätter överhuvudtaget kortruttprojektet. Sottunga kommun föredrar det norra hamnalternativet, men vill helst ha kvar trafiken till Långnäs. Tunnelutredaren Otto Hojar föredrar det södra hamnalternativet vid Brännskär och varnar för att politiker lobbar för det norra alternativet. Han rekommenderar också en offentlig-privat finansiering av projektet. Synpunkterna skall nu vägas in i MKB:n för östra Föglö innan den slås fast av landskapsregeringen.

Publicerad: mån 27.04.2015 kl.06:03
Borynana Ivanova avtackas av Nipås direktör Jacob Mangwana Haagendahl

I dagarna två har Nordens Institut på Åland firat sitt 30 års jubileum den gångna helgen. Fredagskvällen var ägnat det folkliga firandet med ett varierat program riktat till olika åldrar medan lördagen bjöd på mer högtidligt jubilerande.

Firandet inleddes med fartfylld barnteater – På resa genom Norden. För manus och regi stod Boryana Ivanova och medverkade gjorde ett 30tal barn i åldrarna 3-13 år.

Senare på kvällen bjöds den lite äldre publiken på nordiska egenheter i komikern André Wickströms tappning och festen avslutades med dans till Darya och Månskensorkester.

  • Nipås direktör Jacob Mangwana Haagendal höll tal på 30-årsfesten.