Publicerad: tors 5.03.2015 kl.14:11
Elandelslagets vd David Karlsson är i startgroparna med mera vindkraft efter dagens besked från riksdagen. Foto: Ulf Weman
Elandelslagets vd David Karlsson är i startgroparna med mera vindkraft efter dagens besked från riksdagen. Foto: Ulf Weman

Riksdagens ekonomiutskott gav i dag grönt ljus för statligt stöd till åländsk vindkraft. Utskottet har bara gjort små ändringar i riksregeringens lagförslag där utskottet betonar kontrollen av att stödet används på rätt sätt och att landskapet stiftar en motsvarande lag. En sådan lag ligger redan i lagtinget för behandling i avvaktan på att riksdagen som helhet godkänner vindkraftstödet till tre åländska vindkraftprojekt.
   - Härligt, är elandelslagets vd David Karlssons spontana kommentar.
Han tror inte att det skall vara några problem att ha de nya vindkraftverken igång senast till den 1 januari 2020, som ett av villkoren lyder.
I och med ekonomiutskottets klartecken i dag väntas inga problem att få riksdagen att godkänna lagen.

  • Ulf Weman berättar om dagens beslut i riksdagens ekonomiutskott:
Publicerad: tors 5.03.2015 kl.16:19

- Kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn bör få adekvata uppgifter att jobba med, det säger nämndens ordförande Mogens Lindén.
Kultur- och fritidsnämnden har lämnat in en skrivelse till stadsstyrelsen där dom framför sina synpunkter. Idag har bildningsnämnden hand om i princip allt som rör kultur och fritid. Det som kultur- och fritidsnämnden ägnar sig mest åt är att fördela bidrag åt föreningar, organisationer och personer inom kultur och idrott.
- Vi anser att allt som har med kultur och fritid ska flyttas över till vår nämnd och att bildningsnämnden får ägna sig åt skolan som är ett gigantiskt område, säger Lindén.
Stadsstyrelsen håller på och ser över nämnd- och förvaltningsorganisationen som har varit i kraft i två år och ska bestämma hur det ska se ut under de kommande fyra åren.

  • Owe Sjöblom berättar hur nämndstrukturen i Mariehamn ser ut i dag:
Publicerad: tors 5.03.2015 kl.11:06
Sändarmasten i Smedsböle är en del av public-servicen som regeringen har svårt att enas om.
Sändarmasten i Smedsböle är en del av public-servicen som regeringen har svårt att enas om.

I flera år har den framtida finansieringen av public service diskuterats, men ännu finns inget förslag på hur avgiften ska uppbäras. Infrastrukturminister Veronica Thörnroos vill inte ta ställning i själva sakfrågan utan har överlämnat den till lantrådet Camilla Gunell. Thörnroos säger att frågan inte är känslig men att hon inte vill föregripa de diskussioner som pågår.

-Jag har försökt arbeta med frågan 2-3 år men bad i höstas att lantrådet skulle ta över finansieringsbiten då jag kände att jag inte får till stånd ett samförstånd i landskapsregeringen, säger Thörnroos.

I Argument klockan 17 i eftermiddag diskuterar lagtingspartierna hur de vill att tv-avgiften ska utformas i framtiden.

  • Infrastrukturminister Veronica Thörnroos intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell.