Publicerad: ons 7.10.2015 kl.15:49
Skarven.

Om Kökartrafiken leds över Föglö utan att kortruttsutbyggnaden till västra Föglö är åtgärdad så kommer det att bli en flaskhals. Det är inte hållbart. Så kommenterar Kökars kommunstyrelseordförande Philip Hällund landskapsregeringens besked om att det inte finns pengar för att genomföra hela kortruttsutbyggnaden de kommande fyra åren. Enligt finansminister Roger Nordlund ska ett nytt färjefäste på östra Föglö för Kökartrafiken finnas med bland investeringarna som ska göras före 2019. Resten av kortruttsutbyggnaden får däremot vänta på sitt förverkligande. Enligt Philip Hällund borde man prioritera kortruttsutbyggnaden på västra Föglö, i stället för på östra sidan.

- Annars är risken uppenbar för att man förverkligar den östra delen, sen tar pengarna slut och så får vi ingen lösning på ytterligare 10 år. Då har vi verkligen ställt till med ett problem, säger Philip Hällund.

  • Philip Hällund och Torsten Sundblom intervjuas av Alfons Röblom.
Publicerad: ons 7.10.2015 kl.10:39
Erik Brunström är kommundirektör i finström. Foto: Tomas Tornefjell.
Erik Brunström är kommundirektör i finström. Foto: Tomas Tornefjell.

Värd för en utredning om utvidgat kommunsamarbete, nämndreform på kommande och planer på att göra knutpunkten Godby mer urbant. Det är mycket på gång i Finström.
- Det finns en tydlig politisk beställning från avgående politiker om att Godby ska bli en centralort för norra Åland, säger kommundirektören Erik Brunström.

Tanken är att förtäta och försköna Godby, och utveckla byn med hjälp av nya detaljplaneområden. Och Finströmsbon Kerstin Karlsson som Ålands radio talat med tycker det är bra med nya planer för området.

- Godby har alltid varit en centralort och jag tycker det är okej med flervåningshus och en utveckling av byn. Det ska gå framåt, man får inte stanna av, säger hon.

Mer om Finström inför valet hör ni i Åland i dags Valfokus klockan 17.00.

  • Erik Brunström och Kerstin Karlsson intervjuas av Totte Vesterlund.
Publicerad: ons 7.10.2015 kl.10:34

När flera fotbollsmatcher spelas under en kort tid, så kallad matchstockning, påverkas den fysiska statusen hos spelarna. Det har framkommit av en studie som forskaren Tommy Lundberg gjorde på IFK Mariehamns spelare i somras. Lundberg, som jobbar på Karolinska institutet i Stockholm, testade spelarna vid två tillfällen. Den ena gången efter att IFK spelat tre matcher på en vecka och den andra gången när dom bara hade spelat en match på en vecka. Spelarnas återhämtning var generellt sett bra, men blodvärden som visar på risken för muskelskador och förslitningar var högre efter tätt matchande.

Resultaten ska nu analyseras ytterligare och Lundbergs målsättning är att studien ska publiceras i en vetenskaplig tidskrift under nästa år. 

  • Tommy Lundberg intervjuas av Owe Sjöblom.
Publicerad: ons 7.10.2015 kl.05:56

Ett lyckoindex istället för bruttonationalprodukten, BNP, för att mäta ett samhälles framgång. Det är ett förslag från valmansföreningen Hållbart initiativ som nu presenterat sitt valprogram. Ständig materiell tillväxt i form av ökat materialflöde mätt i BNP är inte eftersträvansvärt längre, skriver gruppen. Ett konkret krav är att landskapets nya investeringar enbart skall gå till socialt och ekologiskt hållbara verksamheter. Hållbart initiativ vill också höja självstyrelsens profil i arvbetet med Östersjön. Åland kan ta initiativ till en gemensam hållbarhetsstrategi för Östersjön för alla de 80-90 miljoner invånarna runt om innanhavet. Kultur och fritidsaktiviteter stärker den sociala hållbarheten menar Hållbart initiativ och vill ha ett barnens kulturhus och en mångkulturens dag på Torget. En basinkomst för all på Åland vill gruppen låta utreda och att Åland blir ett av de tre testområden för basinkomst som riksregeringen vill ha.

  • Ulf Weman har läst Hållbart initiativs valprogram.
Publicerad: ons 7.10.2015 kl.05:53
Vuxnas närvaro i skateparken diskuterades på föräldramöte. Foto: Owe Sjöblom.
Vuxnas närvaro i skateparken diskuterades på föräldramöte. Foto: Owe Sjöblom.

En insändare i tidningarna om trakasserier i skateparken har gjort att stämningen bland barnen och ungdomarna har blivit bättre. Det var förra veckan som föräldrarna Maria Antman och Jessy Eckerman skrev insändaren på grund av att verbala och fysiska hot förekommit. Igår hölls ett föräldramöte där man diskuterade föräldrars närvaro i parken och redan innan mötet har föräldrar varit där och det har bidragit till att oroligheterna har försvunnit.

- Vi fortsätter vara här när vi har passligt och ska organisera oss i en Facebook-grupp så att vi får kontakt med fler föräldrar, säger Maria Antman.

  • Föräldrarna Maria Antman och Sven Schauman intervjuas av Owe Sjöblom.