Publicerad: tors 28.05.2015 kl.17:14

Styrelsen för Ålands Radio och TV måste vidta aktiva åtgärder för att återuppbygga förtroendet mellan sig och personalen. Det kräver lantrådet Camilla Gunell.

I dag träffade landskapsregeringen delar av styrelsen för Ålands Radio och TV som då fick denna information.

- Om styrelsen inte lyckas återskapa det raserade förtroendet kan det bli aktuellt att ändra styrelsens sammansättning. Det säger lantrådet Camilla Gunell.

Mer om det här kan ni höra i nyhetssändningarna i morgon bitti.

Publicerad: tors 28.05.2015 kl.14:06

Med ökande invandring följer fler personer som inte klarar av att börja lära sig nytt språk och ny kultur på en gång. Hur hanterar man analfabeter och korttidsutbildade, personer som inte klarar ens det egna skriftspråket?
Margareta Mölling från Sverige som har lång erfarenhet av att undervisa analfabeter, föreläste för ett tiotal lärare i dag på inbjudan av landskapsregeringen.
- På Åland är det främst behov av att kunna undervisa korttidsutbildade då det inte finns så många analfabeter här, säger integrationssamordnare Kathi Salokoski.

  • Margareta Mölling säger att man måste utgå från ett praktiskt synsätt för att nå fram och motivera elever som är analfabeter:
Publicerad: tors 28.05.2015 kl.11:18

Antalet barnskyddsärenden i Lemland har ökat kraftigt de senaste åren. Från 2013 till 2015 ökade antalet med 40 procent och i dag behandlar socialkansliet mellan 20 och 30 ärenden per år.

- Jag tror en orsak är att familjerna är mer pressade i dag än förut. Både vad gäller ekonomin och att kraven från arbetslivet ökat, säger Lemlands socialchef Keijo Sjöblom.
Lemland diskuterar nu om man kan inleda ett barnskyddssamarbete med Mariehamn.
- Barnskyddsärendena är så pass komplicerade att man skulle behöva mer specialistkunskap. Ett barnskydd inom ramen för kommunernas socialtjänst skulle ha varit en bra sak, säger Keijo Sjöblom. 

  • Socialchefen Keijo Sjöblom tror att pressen i dagens samhälle bidrar till det ökade antalet barnskyddsärenden:
Publicerad: tors 28.05.2015 kl.16:55

Premiärvisning i Lumparlands skola den 9 juni blir det, av filmaren Per-Ove Högnäs senaste film om Putte Karlssons sågkvarn i Lumparby. Filmen som är beställd av kommunen, är ett av flera projekt som Högnäs är aktuell med. Inför Föglö kommuns 775-årsjubileum nästa år planeras också en film och de första intervjuerna med äldre Föglöbor har redan gjorts. Från Kökar har Högnäs eget bandat material från 1970-talet där äldre spelmän och deras musik dokumenterats och detta material vill Högnäs nu sammanställa och digitalisera. Slutligen planeras en längre dramadokumentär om eckeröbon Uno Ekblom som korsade Altlanten i en liten motorbåt 1939. Hör mer om Högnäs filmprojekt i fredagens Kulturen.

  • Per-Ove Högnäs är nöjd med filmen om Putte Karlssons sågkvarn i Lumparby: