Publicerad: mån 4.05.2015 kl.14:43
Jan-Erik och Leif Lindman i J&L Shipping tar över den tvärgående skärgårdslinjen med sin danska färja den 15 juni. Foto: Ulf Weman

Man får med hela Kumlinges befolkning, det är luftkonditionering ombord och ett högtalarsystem som berättar när det är tio minuter kvar till angöring av Överö färjefäste. Idag presenterade bröderna Jan-Erik och Leif Lindman sitt nyförvärv, ms Odin, som skall sättas i trafik på den tvärgående linjen om en dryg månad.
50 personbilar och 338 passagerare ryms ombord och höjer kapaciteten betydligt på linjen. Den före detta danska färjan seglades hem i helgen och skall nu få ramper i för och akter så att man kan angöra de åländska färjefästena. Hur mycket J&L Shipping, bröderna Lindmans nya rederi, betalat för färjan vill man inte berätta.

- Nej, men priset passade oss och den är väl omskött och har varit upplagd bara i några månader, säger Leif Lindman, som blir skeppare ombord.

Några problem att få besättning har det inte varit. Fyra man i ett tvåvaktssystem räknar man att klara sig med. Vill ni se ett bildreportage från Odin kan ni gå in på radions hemsida, radiotv.ax, och klicka på fliken Åland idag. Ett längre reportage från dagens visning kan ni höra i Åland idag klockan 16.40

  • Ulf Weman rapporterar om ms Odin
Publicerad: mån 4.05.2015 kl.14:04
Inger Lundberg tidigare vl på sjökvarteret. Foto: Owe Sjöblom

Inger Lundberg som tillträdde som ny verksamhetsledare för Sjökvarteret för två månader sedan har sagt upp sig under prövotiden.

- När jag sökte jobbet som verksamhetsledare så ville jag utveckla Sjökvarteret som ett besöksmål och utveckla museidelen, men det är så mycket annat som hamnar före så det finns inte tid för utvecklandet, säger Inger Lundberg.
Tjänsten som verksamhetsledare är på 60 procent och Lundberg anser att det är orimligt att hinna med det som är tänkt på den tiden.
- Skulle det finnas obegränsat med pengar och jag fick bestämma så skulle den här tjänsten vara heltid och dessutom skulle det behövas minst två personer till för att sköta de sysslor som finns idag, avslutar Lundberg.

  • Inger Lundberg intervjuas av Owe Sjöblom
Publicerad: mån 4.05.2015 kl.12:46

Alternativet att låta statsskatterna stanna kvar på Åland utan att gå till statskassan i Helsingfors, är ett risktagande som kan innebära minskade intäkter för Åland. Det varnar landskapsregeringen för i sitt utlåtande över Ålandskommitténs delbetänkande som presenterades i vintras. Ålandskommittén skall nu fortsätta sitt arbete med att bland annat utreda beskattningsfrågan. Att hålla kvar det så kallade avräkningssystemet i någon form istället för en egen beskattningsrätt gör att landskapet fortsättningsvis saknar möjligheter att anpassa intäkterna efter åländska förhållanden, påpekar landskapsregeringen. I sitt utlåtande trycker man också på att resurserna för svenskspråkig service utökas och att skyldigheten att ge service på svenska också utvidgas till andra institutioner än statliga myndigheter som sköter förvaltningsuppgifter. Landskapsregeringen är också tveksam till det föreslagna systemet för landskapets övertagande av behörigheter från riket, där riksdagen kan få för stora befogenheter att stoppa dem.

Publicerad: mån 4.05.2015 kl.10:53

Professorn i konsthistoria Åsa Ringbom får Ålandsbankens kulturpris 2015. Priset delas ut av Ålands kulturstiftelses styrelse och Ringbom får priset för det stora forskningsprojekt om Ålands kyrkor som hon initierat och drivit under 20 års tid.
   - Arbetet har resulterat i värdefull ny kunskap om kyrkornas ålder och de olika skedena i deras byggnadshistoria. Åsa Ringboms banbrytande forskning har på ett avgörande sätt bidragit till att bringa nytt ljus över Ålands medeltida historia, skrivs i motiveringen.
Priset på 4000 euro överlämnas till Åsa Ringbom på Ålands kulturstiftelses vårmöte på torsdag den 7 maj klockan 19.00. Då håller också journalisten och författaren Olle Svenning en offentlig föreläsning under rubriken ”Hjalmar Branting, demokratin och grannarna i öster”.

Publicerad: mån 4.05.2015 kl.11:17

Viveka Lindström belönas med Finlands vita ros på morsdag som är på söndag. Lindström har fyra barn tillsammans med sin man varav två av barnen är autistiska och gravt utvecklingsstörda. I motiveringen till varför hon får Finlands vita ros nämns bland annat att Lindström kämpar tillsammans med sin man för sina barns rättigheter och att hon är aktiv inom De utvecklingsstördas väl, Marthaföreningen och Röda Korset där hon varit stödperson till en pensionär via vänverksamheten.