Publicerad: fre 24.10.2014 kl.13:43

Blir det sjukskötarstrejk den 6 november blir den inte långvarig. Det hävdar Leena Pokela som var sjukskötarfacket Tehys ordförande förra gången som de åländska sjukskötarna strejkade sommaren 2003. Då drog strejken ut flera veckor.

- Nu blir det högst två timmar strejk, sedan måste arbetsgivaren ge med sig. Vad skall de annars göra när akuten, intensiven och alla andra avdelningar töms på sjukskötare, säger Leena Pokela till Ålands Radio.

Skillnaden mot situationen för 11 år sedan var att Tehys avdelning på Åland då strejkade i första hand för egen avtalsrätt, och blev tvingade av Tehy i riket att utföra en mängd skyddsarbete. Nu bestämmer man lokalt själva och då tror inte Leena Pokela att sjukskötarna går med på att utföra skyddsarbete. 

  • Förre Tehy-ordförande Leena Pokela intervjuas av Ulf Weman.
Publicerad: fre 24.10.2014 kl.15:17

Mariehamns bildningsnämnds driftbudget för 2015 är i princip oförändrad och man slipper större nedskärningar i år. 15,4 miljoner euro hamnar budgetramen på. Endast mindre justeringar på avgifterna görs, bland annat blir det höjda avgifter på Medis kurser och på årskort för styrkesal och judosal i Idrottsgården. Biblioteket får höjt anslag för nyinköp av böcker, och man satsar också på inköp av läsplattor till skolorna; en klassuppsättning på cirka 20 läsplattor ska köpas in till varje skola.

  • Bildningsnämndens ordförande Christian Nordas intervjuas av Liv Örneryd.
Publicerad: fre 24.10.2014 kl.11:50

Riksregeringen vill slopa skattefriheten för taxibilar och för bilar som tas in i landet som flyttgods. Men trots att de här ändringarna också berör landskapets lagstiftningsbehörighet, har finansministeriet i Helsingfors inte låtit landskapsregeringen ge sitt utlåtande. Det är först nu när finansutskottet i riksdagen tittar på de föreslagna ändringarna som man begärt in ett utlåtande från Åland.

   -Riket får inte använda beskattningen så att rättssäkerheten för ålänningar äventyras och att landskapets behörighet begränsas, skriver landskapsregeringen i sitt utlåtande till finansutskottet.

   Att slopa skattefriheten för bilar som tas in som flyttgods kan hämma inflyttningen till Åland, menar landskapsregeringen. Stora taxibilar som används för skoltransporter och specialtransporter av gamla och sjuka ska få fortsatt skattefrihet. Men här skiljer sig reglerna åt mellan riket och Åland och det finns en risk att ägare till åländska skolskjutsbilar därför nekas skattenedsättning, menar landskapsregeringen i sitt utlåtande till finansutskottet i riksdagen.

  • Ulf Weman rapporterar: