Publicerad: fre 4.09.2015 kl.06:09

Flera jordbrukare har den senaste veckan anmält att de slutar med sin ekologiska odling.
- En ny programperiod börjar i år och det är därför det blivit mycket ändringar, säger lantbruksinspektör Sue Holmström på landskapsregeringen.
Enligt Holmström kommer det också till nya odlare, och många som slutar arrenderar ut sina marker till andra ekoodlare.
- Så antalet odlare och den totala arealen för ekologisk odling är ungefär som förut, säger hon.

Soile Vartiainen som är rådgivare för de ekologiska jordbrukarna håller med om att det sker en naturlig omsättning av odlare inför en ny programperiod, men hon säger samtidigt att nya regler sätter begränsningar för ekoodlarna.

- Till exempel får de som odlar ekologiskt vallfoder inte sälja det till konventionella djurgårdar längre. Sådant ställer till praktiska problem, säger hon. 

  • Rådgivare Soile Vartiainen och odlaren Isabell Kvarnfors intervjuas av Malin Lundberg.
Publicerad: tors 3.09.2015 kl.14:47
På Åland finns inget riktvärde för hur mycket buller som får höras från ett vindkraftverk. Foto: Cecilia Ekströmer.
På Åland finns inget riktvärde för hur mycket buller som får höras från ett vindkraftverk. Foto: Cecilia Ekströmer.

På Åland finns det inget riktvärde hur mycket buller som får höras från vindkraftverk. I riket antogs en förordning den första september som reglerar detta. Dagtid får det vara 45 decibel och på natten 40 decibel i anslutning till permanent bebyggelse, fritidsbostäder, vårdinrättningar och campingplatser.
- Vi tittar på omgivande regioner och utgår från samma tänk, säger Mikael Stjärnfelt, miljöskyddsinspektör vid ÅMHM som utfärdar miljötillstånd för vindkraftverk.
Stjärnfelt efterlyser riktvärden även här för att underlätta för alla parter och får medhåll av miljöminister Carina Aaltonen. Men Aaltonen säger också att det blir en sak för kommande regering att tänka på, den sittande regeringen hinner inte med detta innan valet i oktober.

  • ÅMHM:s Mikael Stjärnfeldt berättar vad som gäller för vindkraftsbuller på Åland:
Publicerad: fre 4.09.2015 kl.06:05

I riket är handeln på väg mot fria öppettider i och med att regeringen vill att detaljhandel och frisersalonger själva ska få bestämma när de vill ha öppet.
Företagare på Åland uppskattar de fria öppettider som redan finns här, det menar butiksinnehavare Eva Karlsson som driver Cityblommor i stan. Hon säger att det inte går att bestämma över företagarna, utan att den egna viljan ska sättas i främsta rummet.
Samtidigt finns det kunder som vill att butikerna ska ha längre öppettider. Gustav Blomberg som är konsument säger att han helst gör sina ärenden efter arbetstid, men att de flesta affärerna i stan redan har stängt vid den tiden.

  • Butiksägare Eva Karlsson och kunden Gustav Blomberg ser positivt på fria öppettider.
Publicerad: tors 3.09.2015 kl.14:04
Elevernas deltagarantal i religiösa tillställningar, till exempel gudstjänst, är lågt enligt Josefin Sandells undersökning. Foto: Cecilia Ekströmer. .
Elevernas deltagarantal i religiösa tillställningar, till exempel gudstjänst, är lågt enligt Josefin Sandells undersökning. Foto: Cecilia Ekströmer.

- Jag är konfirmerad och hör till kyrkan, men religion har ingen betydelse för mig. Den attityden har åländska skolelever, visar en pro gradu-avhandling från Åbo akademi som Josefin Sandell gjort.
Sandell har med hjälp av en enkätundersökning kartlagt 682 åländska högstadie- och gymnasieelevers attityder till religionsundervisning och religion i skolan. Resultaten visar att eleverna är positiva till religionsundervisningen, men negativa till religion i skolan.
- De anser inte att kristendomen eller någon annan religion ska synas i skolan utanför religionstimmarna, skriver Josefin Sandell i ett pressmeddelande.
Undersökningen visar också att de flesta elever är inskrivna i någon åländsk församling, men att de inte identifierar sig som religiösa.
Mer om det här hör ni i Åland i dag i eftermiddag.

  • Att tillhöra kyrkan har någon form av betydelse för eleverna, säger Josefin Sandell: