Publicerad: fre 9.10.2015 kl.05:53
Gustav Blomberg är projektledare för Vision Nolltolerans. Foto: Owe Sjöblom.
Gustav Blomberg är projektledare för Vision Nolltolerans. Foto: Owe Sjöblom.

- Det görs jättemycket för att förebygga missbruk bland barn och ungdomar, men ingenting bland vuxna. Det säger Gustav Blomberg som är projektledare för Folkhälsans Vision Nolltolerans som nu lägger fokus på en äldre målgrupp när man arbetar mot användandet av tobak, droger och alkohol.
- Nu vill vi rikta in oss på pensionärer och utsatta vuxna, till exempel arbetslösa personer, säger Gustav Blomberg.
Han säger att det är ganska vanligt med missbruk bland äldre, och många börjar faktiskt missbruka först när de blir pensionärer.
- Det har framkommit från myndigheter och från fältet. Vi ska öka förutsättningarna för ensamma pensionärer att träffas och få en meningsfull sysselsättning, säger Gustav Blomberg. 

  • Gustav Blomberg intervjuas av Owe Sjöblom.
Publicerad: fre 9.10.2015 kl.05:47

- För centern är det viktigt att det beslut som togs på 1980-talet om kortrutt, det vill säga Hummelvik, ska finnas kvar – för Hummelvik är kortrutt. Det sa sittande infrastrukturminister Veronica Thörnroos, centern, i den valdebatt om trafik och miljö som sändes i Ålands Radio igår. Obunden samlings representant Sune Axelsson menade att det planerade kortruttsystemet var otydligt och att Hummelviks existens inte var berättigad ifall man satsar på att leda trafiken via östra och västra Föglö, vilket han i sig ansåg vara onödigt eftersom det redan finns tre hamnar ut från fasta Åland.

- Men om man satsar på att hela skärgårdstrafiken ska koncentreras till Föglö, då ska man också ta bort Hummelvik, sa Sune Axelsson, Obunden samling.

Debatten kan ses i Ålandskanalen i kväll klockan 18 och klockan 20, och du kan även lyssna på den via vår hemsida.

  • Sune Axelsson och Veronica Thörnroos har olika syn på kortrutt. Reporter är Liv Örneryd.
Publicerad: fre 9.10.2015 kl.06:50

Koncentrationen av kväve och fosfor i innerskärgårdsområdena är alltför hög och mest extremt är det i Kaldersfjärden och Ämnäsviken. Där behöver kväveförekomsten minskas med 80 procent. Det framgår ur landskapsregeringens förvaltningsplan och åtgärdsprogram för de åländska vattnen för perioden 2016 – 2021, som presenterades igår. EU:s vattendirektiv ligger till grund för vattenåtgärdsprogrammet som innehåller ett trettiotal åtgärder, för bland annat skogsbruk, fiskodlingar, industrier, sjöfart och dricksvattenförsörjning.

- För att nå målet – ett långsiktigt bra vatten att dricka, fiska och bada i – behövs samarbete mellan såväl myndigheter och organisationer, som företag och privatpersoner, säger Susanne Vävare, som är landskapets vattenbiolog.

Publicerad: tors 8.10.2015 kl.12:59
Kansliminister Wille Valve kan inte lova mer pengar till polisen. Foto: Tomas Tornefjell

Har Åland råd med en egen polis? Det frågar Ålands polisförening i en skrivelse till Ålands landskapsregering. Polisen anser att de under de senare åren har fått allt fler arbetsuppgifter samtidigt som deras resurser har minskats. 

Kansliminister Wille Valve (M) säger i en kommentar att han inte kan inte lova mer pengar till polisen, men han tycker att det är bra att polisen påpekar problemen inför de stundande budgetförhandlingarna.

Christoffer Ahlfors, som är förtroendeman för Ålands polisförening, är bland annat bekymrad över att ett flertal nyutbildade poliser inte kan erbjudas fast anställning i dagsläget.

   -Risken är stor att de måste söka sig till andra yrken och då kan vi få mycket svårt att rekrytera nya poliser när de stora pensionsavgångarna kommer, säger Christoffer Ahlfors.