Publicerad: fre 24.04.2015 kl.14:36

Ett nytt övergångsställe och ett som tas bort, ett par flyttas lite och samtliga övergångsställen får ordentliga refuger. Det är resultatet av vinterns diskussioner mellan Mariehamns stad och landskapets infrastrukturavdelning om hur man skall förbättra trafiksäkerheten längs Österleden, eller Östra utfarten som den också kallas.

Sjökvarteret får ett permanent övergångsställe, nu har man haft tillfälligt under sjödagarna på sommaren. Övergångsstället vid Äventyrsgolfen flyttas norrut 50 meter och MSF:s södra övergångsställe tas bort. Det norra övergångsstället till MSF flyttas lite söderut, på det sättet blockeras inte infarten till Nygatan av bilar som stannar för gående. Övergångsställena vid Shell och Mariebad blir kvar på sina gamla platser.

Arbetena görs efter nyasfalteringen av Österleden i slutet av maj.

  • Vägingenjör Björn Ekblom intervjuas av Ulf Weman.
Klicka för att se större bilder
  • Sjökvarteret får ett permanent övergångsställe. Foto Ulf Weman.
  • Vägingenjör Björn Ekblom tror på ökad trafiksäkerhet med förnyade övergångsställen. Foto: Ulf Weman.
Publicerad: fre 24.04.2015 kl.11:50

Pyttipanna och mjölk för 30 cent; det bjuder Ålands producentförbund på på Torget på måndag, som en demonstration mot att en så stor del av det pris konsumenterna betalar stannar hos handlarna, istället för att komma producenterna till del. 30 cent för pyttipanna och mjölk ska motsvara det pris producenterna normalt får, och demonstrationen som är riksomfattande riktar sig specifikt till detaljhandeln.
   - Vi vill visa att det är många andra led som tar av det som konsumenten betalar, industri och handel i synnerhet, säger Henry Lindström, Ålands producentförbunds vd.
Hör mer om detta i våra senare sändningar.

  • ÅPF:s vd Henry Lindström intervjuas av Liv Örneryd.
Publicerad: fre 24.04.2015 kl.11:23

Kunskaper i minst ett främmande språk utöver engelska, ett innovativt och entreprenörsmässigt tänkande och kompetens inom informations- och kommunikationsteknologi och media. Det är målsättningen för eleverna i den åländska skolan framöver, enligt det förslag till utbildningspolitiskt program som utbildningsdelegationen nu lagt fram. Landskapsregeringen för nu förslaget till lagtinget för debatt, innan man slår fast programmet som skall gälla till år 2025. Det är det första utbildningspolitiska programmet för Åland som tagits fram. Målsättningarna är att alla ungdomar skall ha en studieplats efter grundskolan och att öka möjligheterna för vuxna som saknar utbildning att skaffa en yrkesexamen.