Nyheter

Publicerad: ons 27.05.2015 kl.17:07

Det är en arbetsseger att självstyrelsereformen nämns i regeringsprogrammet. Det tycker riksdagsledamot Mats Löfström.
I dag presenterades det nya regeringsprogrammet i riket och i en av bilagorna nämns självstyrelsereformens förnyelse samt att regeringen avlägger en proposition till riksdagen senast våren 2018.
-   Skrivningen ska framförallt ses som en politisk signal att regeringens Ålandspolitik ligger fast trots att nya partier ingår i regeringen, skriver Mats Löfström i ett pressmeddelande.
Fler kommenterar om regeringsprogrammet hör ni i Ålands radios nyhetssändningar i morgon bitti.

Publicerad: ons 27.05.2015 kl.14:41
Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth informerade näringslivet om kommande tester av Finlandskabeln.
Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth informerade näringslivet om kommande tester av Finlandskabeln.

I höst testas Finlandskabeln som nu håller på att dras under en period från den första juli till den sista november. Själva systemtesterna börjar i mitten av augusti och provdriften startar i mitten av september och varar två veckor in i november. Alla tänkbara driftssituationer ska då testas för att se att Finlandskabeln klarar trycket.
I testerna ingår bland annat såkallad ”black start” av det åländska nätet, det vill säga all el släcks ned på Sverigekabeln för att sedan startas av det åländska nätet med Finlandskabeln. Det ska enligt planerna inte ta mer än några minuter.
- Uppstår andra än dessa planerade avbrott ska strömmen snabbt komma tillbaka då Sverigekabeln finns tillgänglig, säger Kraftnät Ålands vd Jan Kahlroth.
I dag hölls ett infomöte om detta för industrin och representanter framhöll att information om de planerade avbrotten är a och o.
- Vi måste få info om detta minst två veckor på förhand så vi kan planera noggrant, säger Christer Söderström som är fabriksansvarig på Chipsen.

Publicerad: ons 27.05.2015 kl.12:44

Trots att Mariehamn i bokslutet för i fjol kunde redovisa en rekordvinst på 19 miljoner föreslås ingen sänkning av skatterna nästa år. Stadsdirektör Barbara Heinonen föreslår att inkomstskatten ska vara oförändrad 17,75 procent. Även fastighetsskatterna föreslås vara oförändrade när stadsstyrelsen i morgon behandlar nästa års budget och en ekonomiplan för åren 2017-2018.

Kommunalskatten i Mariehamn har höjts de tre senaste åren, från 16,5 procent år 2012 till 17,75 procent i år.

Publicerad: ons 27.05.2015 kl.12:03
Alandiakoncernens vd, Pensions-Alandias vd Åsa Ceder och placeringsdirektör Tony Karlström informerade om fjolårsresultatet. Foto: Malin Lundberg.
Alandiakoncernens vd, Pensions-Alandias vd Åsa Ceder och placeringsdirektör Tony Karlström informerade om fjolårsresultatet. Foto: Malin Lundberg.

Alandiakoncernens vinst för 2014 blev 2,1 miljoner euro, att jämföra med en förlust på 1,2 miljoner euro 2013. Bolagen i koncernbokslutet är Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag, Försäkrings Ab Alandia och Försäkrings Ab Liv Alandia.
Enligt vd Leif Nordlund var Alandiakoncernens fjolår ganska bra.
- Vissa av våra försäkringsgrenar har gått riktigt bra medan andra har en utmanande situation. Vår marinförsäkringsrörelse eller fartygsförsäkringsrörelse är väldigt konkurrensutsatt och där har vi haft en viss höjning av skadefrekvensen förra året. Samtidigt har vår placeringsverksamhet gått väldigt bra och livverksamheten gör också ett bra resultat, säger han.
Pensions-Alandias totalresultat, som inte räknas in i koncernresultatet, uppgick till 8,3 miljoner euro.
I går höll Försäkrings Ab Alandia bolagsstämma och en dividend på 42 euro per aktie fastslogs, vilket betyder att drygt 8 miljoner betalas ut totalt.

  • Leif Nordlund och Åsa Ceder kommenterar Alandiakoncernens och Pensions Alandias fjolår och framtida utmaningar:
Publicerad: ons 27.05.2015 kl.11:42

En person är misstänkt för betalningsmedelsbedrägeri efter att vid två tillfällen lyft pengar från en annan persons konto. Totalt tog den misstänkte ut 800 euro från den andra personens konto via en bankautomat. Den misstänkte kände till offrets bankkod och tog bankkortet från offrets bil för att kunna ta ut pengarna. Polisen har utrett ärendet och lämnat det vidare för åtalsprövning.