Nyheter

Publicerad: tis 21.04.2015 kl.19:08

Tidningen Nya Åland börjar komma ut alla dagar i veckan med start om två veckor. Under helgerna finns tidningen bara i digital form, så under resten av det här året kommer Nya Åland ut som papperstidning på vardagar och digitalt på helgerna. Från och med 2016 dras papperstidningen ned till tre dagar i veckan och resten av dagarna finns den digitalt.
I samband med detta går Nya Åland tillbaka till att ha en vd och chefredaktör som är skilda personer. Jonas Bladh som har en kombinerad tjänst för tillfället blir enbart chefredaktör och från och med i höst tillträder Patrik Ekblom som vd.

Klicka för att se större bilder
Publicerad: tis 21.04.2015 kl.16:10

Gränsen för rattfylleri sänks till 0,2 promille och för grovt rattfylleri till 0,8 promille. Det blir dessutom två olika straffskalor för rattfylleri där det bara blir en ordningsbot upp till 0,49 promille. Den här unika åländska lösningen på den politiska striden om promillegränserna godkände landskapsregeringen i dag vid ett extra plenimöte.

Infrastrukturminister Veronica Thörnroos, centern, hade lämnat över ärendet till näringsminister Fredrik Karlström, moderat, eftersom hon är emot en sänkning av promillegränsen. Hon deltog inte heller i dagens beslut. Lagförslaget om nya promillegränser lämnas nu över till lagtinget för debatt och beslut.

Publicerad: tis 21.04.2015 kl.15:33

Från i kväll blir det halvklart, i natt cirka 4 grader och svag västlig vind. Till i morgon väntas halvklart väder, 10 grader och måttlig nordvästlig vind.

Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Vind omkring nordväst 5-9 meter per sekund. I natt tillfälligt omkring väst 3-7 meter per sekund. God sikt.

Publicerad: tis 21.04.2015 kl.15:22
Eva Eriksson är chef på ÅHS psykiatriska klinik. Foto: Albin Dahlin.
Eva Eriksson är chef på ÅHS psykiatriska klinik. Foto: Albin Dahlin.

Den psykiatriska kliniken inom ÅHS märker av ett starkt ökat behov av vård, och det är en utmaning för kliniken att räcka till. Det framgår av ÅHS verksamhetsberättelse för år 2014. Vid den psykiatriska avdelningen minskades vårdplatserna från 22 till 18 förra året och nu har man i det närmaste fullbelagt. Samtidigt ökade antalet vårddygn, särskilt i gruppen unga män mellan 18 och 29 år där antalet vårddygn mer än fördubblades. Vid den vuxenpsykiatriska mottagningen hade man förra året ett hårt tryck och det märks enligt kliniken att man inte har tillräckliga psykiaterresurser på avdelningen, trots full läkarbemanning.

- Vi har länge konstaterat att vi behöver vara fler läkare på mottagningen och vi har sökt om att få ytterligare en tjänst, säger Eva Eriksson som är klinikchef för den psykiatriska kliniken. 

  • Klinikchef Eva Eriksson intervjuas av Albin Dahlin.
Publicerad: tis 21.04.2015 kl.15:18

Ett avgörande i marknadsdomstolen över upphandlingen av den södra skärgårdslinjen kan dröja till augusti, enligt domaren Markus Mattila. För de 26 ombordanställda på södra linjen, inklusive sommartrafiken med Ejdern, är dröjsmålet inte så bra, menar sjömansunionens förtroendeman Eija Kiviö.

- Oron är stor för jobben, men då har de i alla fall jobb över sommaren, säger hon.

Nordic Jet Lines vd Oskar Berndtsson tycker ändå inte att det finns skäl till oro.

- Vi behöver anställa över 60 personer och ser hemskt gärna sådana som har stor erfarenhet av de här linjerna. Vi vill ha de bästa och mest motiverade, säger han.

Enligt Oskar Berndtsson är det bara en handfull av de 21 anställda på norra linjen som inte följer med. Eija Kiviö menar att samma regler skall följas för södra linjen, även om det där är Nordic Jet Lines estniska bolag som tar över den trafiken.

  • Förtroendeman Eija Kiviö intervjuas av Ulf Weman.