Nyheter

Publicerad: mån 29.08.2016 kl.14:44

ÅHS styrelse fattar beslut om sparåtgärderna på fredag och före det kommenteras inga detaljer. I ett pressmeddelande skriver ordförande Annette Holmberg-Jansson, moderat, och viceordförande Ingrid Johansson, liberal, att varje sten måste vändas för att uppnå sparkravet på två miljoner euro.

-Vi har stor förståelse för den oro som uppstår i samband med förändringsarbete då det kommer till sjukvården, den berör oss alla, skriver Annette Holmberg-Jansson och Ingrid Johansson och påpekar att inga beslut har tagits ännu.

Reporter: Bengt Hannus
redaktionen@radiotv.ax

Publicerad: mån 29.08.2016 kl.14:25

I kväll mulet och regn, cirka 14 grader och måttlig nordostlig vind. I natt mulet och lätt regn, 13 grader och måttlig nordlig vind. I morgon halvklart uppehållsväder, 16 grader och måttlig västlig vind.

Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Vind omkring ost 7-11 meter per sekund. I kväll vrider vinden till nordost och tilltar, i natt nordlig vind 10-14 meter per sekund, på Ålands hav upp till 16 meter per sekund. I morgon förmiddag nordlig till nordvästlig vind 7-11 meter per sekund. Tidvis regn, från i morgon bitti bättre sikt.

Publicerad: mån 29.08.2016 kl.14:12

Ägaren till ett nybyggt fritidshus kan bli tvungen att avstå från att använda huset under halva året på grund av att det byggts nära ett örnbo. Landskapets miljöbyrå har informerats om att ett fritidshus i Lumparland byggs precis intill boet. Varken kommunen eller markägaren har känt till boet vilket däremot örninventerarna gjort.
   Miljöbyråns chef, Inkeri Ahonen, noterar i sitt beslut att ärendet hör under allmänt åtal men att några tillsynsåtgärder inte vidtas.

-Men om det blir häckning i boet har man inte rätt att vistas i fritidshuset under häckningstiden, säger miljöjurist Helena Blomqvist.

 Häckningstiden för örnarna är mellan den 1.1 och 30.7. 

Reporter: Bengt Hannus
redaktionen@radiotv.ax

Publicerad: mån 29.08.2016 kl.14:11
Christian Dreyer är oroad över försämrad sjukvårdsberedskap i skärgården.
Christian Dreyer är oroad över försämrad sjukvårdsberedskap i skärgården.

I fredags fick skärgårdskommunerna reda på att Ålands hälso- och sjukvård planerar att spara in på hälsovårdsberedskapen i just skärgårdskommunerna. Efter klockan 16.00 på vardagar och på helgerna ska det inte finnas någon lokal beredskap.
   - Vid lite lagom brådskande ärenden måste vi ta oss in till stan och vid akuta sjukdomsfall så skulle det inte finnas någon hjälp i väntan på helikoptern om det sker utanför kontorstid, säger Kumlinges kommundirektör Christian Dreyer.
   Idag finns det hälsovårdare som har beredskap fram till midnatt alla årets dagar, vilket betyder att skärgårdsborna kan få hjälp direkt i mindre akuta ärenden och som kan ge första hjälpen i väntan på transport vid akuta fall.
   - Det här vore förödande, vi kan inte alls prata om hur trevligt det är att flytta till skärgården och sen erkänna att det inte finns hälsovård efter klockan 16.00, säger Dreyer.
På fredag har ÅHS styrelse sitt nästa möte och då ska man ta beslut om de olika sparåtgärderna och innan dess kommenterar man inte enskilda förslag.

Reporter: Owe Sjöblom
redaktionen@radiotv.ax

  • Kommundirektör Christian Dreyer intervjuas av Owe Sjöblom.
Publicerad: mån 29.08.2016 kl.11:41

Föreningen Norden har besvärat sig till Högsta förvaltningsdomstolen efter att landskapsregeringen avslog föreningens ansökan om extra verksamhetsstöd ur Paf-medel i juni 2016. Föreningen sökte pengarna för att den omvandlat en heltidstjänst till två deltidstjänster på vardera 75 procent, alltså för att finansiera en personalökning om en halv tjänst. Föreningen Norden menar att bidragstilldelningen inte följt föreningens verksamhetsutveckling vilket lett till att de gjort negativa ekonomiska resultat de senaste åren.
Landskapsregeringen skriver i sitt utlåtande till Högsta förvaltningsdomstolen att man redan 2013 uppmanade föreningen att vara återhållsam gällande anställningar med tanke på att stödnivån framöver var osäker. Landskapsregeringen skriver också att föreningen mellan år 2015 och 2016 höjt sina löner drastiskt och över gängse kollektivavtalshöjning för motsvarande tid. Man ser inget skäl att ompröva sitt beslut.
   På Föreningen Norden håller man inte med om att lönerna höjts drastiskt utan påpekar att man följer landskapets tjänstekollektivavtal.
-Det innebar den allmänna löneförhöjningen på 0,3 procent 2015 och 12 euro per månad för deltidstjänsterna i år, säger vikarierande verksamhetsledare Bror Myllykoski.

Reporter: Malin Lundberg
redaktionen@radiotv.ax