Nyheter

Publicerad: fre 6.03.2015 kl.14:01

Riksdagen i Helsingfors röstade för att den obligatoriska svenskan ska finnas kvar i skolorna i riket. Rösterna var 134 för och 48 emot det medborgarinitiativ som lämnats in där man ville ha bort den obligatoriska svenskan. Däremot vill en majoritet av riksdagen att regeringen utreder regionala försök med frivillig svenska. Det har pratats om att delar i östra Finland ska slippa läsa svenska och istället läsa ryska.

Publicerad: fre 6.03.2015 kl.13:43

President Sauli Niinistö utnämnde i dag vicehäradshövdingen Peter Lindbäck till landshövding för Åland för nästa mandatperiod som sträcker sig från den 1 april i år till den sista mars 2023. Presidenten kom överens om saken med talman Britt Lundberg när hon besökte Talludden den 13 februari.
Förutom Lindbäck hade utredaren Leif Holländer sökt tjänsten.

Publicerad: fre 6.03.2015 kl.12:37

Genusfotografen Tomas Gunnarsson utsågs idag till Årets Feminist av Feministakademin på Åland. Han är den 14:e att få utnämningen och den andra mannen efter Claes Borgström.
Tomas Gunnarsson har uppmärksammats för sitt arbete med att vända på typiska mans- och kvinnoroller i yrkeslivet genom sitt fotograferande. Under söndagen kommer han till Åland för att mottaga priset, han deltar även i SVT:s programserie ”Alla är fotografer” under våren.

Publicerad: fre 6.03.2015 kl.11:22

Kulturminister Johan Ehn, moderat, vill tillsätta en arbetsgrupp för besökscentret i Bomarsund. Arbetsgruppen ska gå igenom det material och förslag som redan finns och ta fram en plan som landskapsregeringen kan ta ställning till. Uppdraget är att utreda förutsättningarna för att förverkliga ett besökscentrum i Bomarsund.

I arbetsgruppen ska två representanter från landskapsregeringen ingå, en från Bomarsundssällskapet och en från Visit Åland. Dessutom ska två personer från Sunds kommun sitta med i gruppen.

Publicerad: fre 6.03.2015 kl.11:16

Åländsk skogsindustri slås samman. Det meddelar Ålands skogsägarförbund och Carl Rundberg ab i ett pressmeddelande. Omstruktureringen av skogsindustrin skall vara klar sommaren 2016. Det är virkesanskaffning, sågverksamhet, cellulosaflisning, hyvling, målning, impregnering och bioenergiverksamheten som slås samman i det nybildade bolaget Ålands skogsindustrier ab. Skogsägarförbundets övriga tillgångar går till ett nytt andelslag, Ålands skogsägare, och Carl Rundbergs övriga tillgångar till nya Carl Rundberg ab. Skogsägarförbundets cirka 1.000 andelsägare och Carl Rundbergs cirka 650 aktieägare får 45 procent vardera av nya Ålands skogsindustrier, och det nybildade andelslaget Ålands skogsägare resterande 10 procent. Personalen på cirka 50 personer följer med till det nya aktiebolaget. Syftet med sammanslagningen är att ta tillvara samordningsmöjligheter för att trygga träförädlingen på Åland. Ägarna skall ännu godkänna de här planerna innan de kan genomföras.