Nyheter

Publicerad: mån 26.01.2015 kl.12:10

I helgen spårades en skidbana på 4 kilometer på golfbanan i Sund Kastelholm, så nu kan man skida där så länge snön ligger kvar. Skidåkning på golfbanan är gratis, men det är bara klassiska spår man kan åka i. På facebook uppmanar spårmästaren åkarna att lämna sina hundar hemma när de ska ut och skida, och att inte åka för långt på sidan av spåren, eftersom det kan förstöra golfbanorna.

Publicerad: mån 26.01.2015 kl.11:21

Det är inte försvarbart att riva tornet på sjöfartsläroverket. Det menar landskapsregeringen som motsätter sig kravet från stadsplanenämnden att återställa det på 70-talet tillbyggda tornet till ursprungligt skick. Kravet är ett villkor för att landskapsregeringen skall få k-märka den av Lars Sonck ritade byggnaden och kunna få utökad byggnadsrätt på tomten. Skolan behöver byggas ut i framtiden, förslaget är en tillbyggnad på 485 kvadratmeter i den norra slänten. Men tornet behövs också, som har 268 kvadratmeter nyrenoverade utrymmen och som också innehåller hissens maskineri. Men en delvis rekonstruktion av det ursprungliga tornet och en framtida ombyggnad av taket för att i högre grad återställa skolans siluett och östra fasad är tänkbar, enligt landskapsregeringen.

Publicerad: mån 26.01.2015 kl.11:17

En eventuell testperiod för en sammanslagning av akuten och intensivvårdsavdelningen på ÅHS kan tidigast ske i början av hösten. Det konstaterade ÅHS styrelse på sitt senaste möte. En arbetsgrupp har bildats som ska granska konsekvenser och för- och nackdelar av en sammanslagning.

Tanken är att en sammanslagning skulle kunna frigöra resurser för att möjliggöra en dagkirurgisk verksamhet på sjukhuset.

Publicerad: mån 26.01.2015 kl.11:09
ÅHS-ordföranden Mia Hanström. Foto: Owe Sjöblom.
ÅHS-ordföranden Mia Hanström. Foto: Owe Sjöblom.

”Det balanserade styrkortet”, så hette det kvalitetshöjande projekt som Ålands hälso- och sjukvård inledde 2007. På sitt senaste möte beslutade nu styrelsen att lämna metoden, något man i praktiken redan gjort.

Sedan arbetet inleddes har flera personer på chefsposter bytts ut och kontinuiteten störts. Dessutom har flera tjänstemän direkt tagit avstånd från metoden. Från fackligt håll har kritik framförts mot att man begraver påkostade projekt efter bara några år, men styrelseordförande Mia Hanström menar att arbetet ändå varit till nytta:

   - Många delar i kvalitetsarbetet har man fortfarande med sig, säger hon.
 

  • Mia Hanström intervjuas av Liv Örneryd.
Publicerad: mån 26.01.2015 kl.10:58
Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér.
Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér.

Finlands behandling av medborgarskapsansökningar från svenskar är pinsam. Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér är mycket kritisk till att finländska myndigheter anser att en person som gått svensk grundskola eller har examen från högre utbildning i Sverige inte kan svenska, utan skall tvingas genomföra ett språkprov.

   - Vi har haft formellt nordiskt samarbete sedan 1952 och har inte kommit längre, kommenterar Elisabeth Nauclér ett svar från inrikesminister Päivi Räsänen på sitt spörsmål i riksdagen från december.

Ministern menar att kravet att alla skall genomgå språkprovet garanterar att alla behandlas lika och förkortar handläggningstiden då man inte behöver värdera betyg från olika utbildningar. Elisabeth Nauclér tycker svaret är horribelt och vill att det här rättas till i nästa regeringsprogram.