Nyheter

Publicerad: ons 23.04.2014 kl.11:12

I dag debatteras landskapsregeringens EU-program för åren 2014-2020 i lagtinget. I programmet ingår bland annat det omdiskuterade stödet till jordbruket. Ålands Radio sänder debatten direkt mellan klockan 13 och 14.55 idag.

Publicerad: ons 23.04.2014 kl.10:58

Antalet invånare som är födda utanför Norden fortsätter att öka på Åland. I fjol blev de 90 fler vilket innebär att nästan 1.800 personer, eller drygt 6 procent av ålänningarna är födda utanför Norden. Statistiken över dem som är födda utanför Norden toppas av Rumänien och Lettland med omkring 250 personer från vardera landet. Därefter följer Estland, Thailand och Iran där över 100 personer som bor på Åland är födda. Drygt 19 procent, över 5.500 personer, är födda i riket och cirka 8 procent, nästan 2.300 i Sverige.

Enligt statistik från ÅSUB hade Åland den sista december i fjol 28.666 invånare och av dem var knappt 66 procent födda i landskapet. 

Publicerad: ons 23.04.2014 kl.10:55

Mariehamns stad gjorde i fjol en förlust på 870.000 euro vilket är 924.000 euro sämre än budget. Det framgår av bokslutet som behandlas av stadsstyrelsen i morgon. En orsak till det försämrade resultatet är att skatteintäkterna blev 925.000 euro lägre än budgeterat och hamnavgifter 335.000 under budget.

Formellt visar bokslutet ändå ett överskott på drygt 1,7 miljoner euro tack vare en extraordinär reavinst som uppstod vid bolagiseringen av Mariehamns energi.

Stadsdirektör Edgar Vickström skriver i sin överblick att fjolåret präglats av arbete med samhällsservicereformen men att några stora steg mot en i grunden effektiverad offentlig verksamhet inte tagits.

-Effektivering kan bara uppnås genom att drastiskt minska antalet organ som har till uppdrag att bevaka olika särintressen, och därmed öka intresset för att fatta övergripande beslut för att trygga välfärden för alla ålänningar, skriver Edgar Vickström.

Publicerad: ons 23.04.2014 kl.07:15

Fyra bilister åkte fast i polisens fartkontroller i går kväll. Två av dem körde samtidigt 109 kilometer i timmen på en 70-sträcka i Jomala. En av dem fick böter och tio dagars körförbud. Den andra kunde inte genast nås av polisen som därför uppmanar föraren att hämta straffroder och körförbud från polisen.

I Lumparsund, där hastighetsbegränsningen är 70, körde en bilist 92 kilometer i timmen och vid en blåskontroll i Hammarland ertappades också en som körde för fort. Den föraren hade inte registerutdraget med sig, använde dimljus men inte bilbälte och fick en ordningsbot på 100 euro.

Publicerad: ons 23.04.2014 kl.06:37

Det blir rederiet Ansgar som kör extra bränsleturer till skärgården under högsäsong. Landskapsregeringen har tvingats direktupphandla turerna i brådskande ordning efter att trafiksäkerhetsverket i riket plötsligt tolkat om gällande bestämmelser av transport med farligt gods, detta så att man inte längre kan ta ett begränsat antal passagerare med på de turerna.

Till den sista april har landskapsregeringen kunnat köra de extra bränsletransporterna med eget tonnage, men när de ordinarie turerna blir fler måste extra färjor sättas in. Ansgar får cirka 75.000 euro i ersättning för att köra bränsleturer från den första maj till den 28 september.