Nyheter

Publicerad: tors 24.04.2014 kl.07:04

Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark är aktiv i arbetet för att bevaka

situationen för de nationella minoriteterna i Ukraina. Hon leder en kommitté från Europarådet som nyligen kom med en rapport om Ukraina efter ett besök där i slutet av mars.

Kommittén uttrycker i rapporten djup oro över säkerheten och tillgången till rättigheter för minoritetsgrupper i Krim, särskilt Krimtatarer och personer som tillhör den ukrainsk-talande befolkningen. Sia Spiliopoulou Åkermark planerar att resa tillbaka till Ukraina för ett uppföljningsbesök på uppdrag av Europarådet.

Ålands fredsinstitut har på olika sätt länge följt utvecklingen i Ukraina. Fredsinstitutets forskare har deltagit i flera diskussioner och besök, skrivit analyser och gjort uttalanden för media i Ukraina, Ryssland och Finland.

Publicerad: tors 24.04.2014 kl.06:37

Arbetet med ett nytt skogsprogram för Åland påbörjas inte förrän nästa år. Det beskedet ger näringsminister Fredrik Karlström till skogsvårdsföreningen och de åländska skogsbolagen som efterlyser en förnyelse av skogsprogrammet för att få ett bättre utnyttjande av de åländska skogarna.

Landskapet vill avvakta resultatet av projektet med en fjärranalys av den åländska skogsmarken som tillsammans med en ny riksskogstaxering ska ligga till grund för skogsprogrammet. Just nu görs också riktlinjerna för statsstöd till skogsbruket om, och ska godkännas av EU-kommissionen. Allt detta i kombination med en hårt ansträngd lagberedning gör att det ännu tar tid innan Åland har ett uppdaterat skogsprogram.

Publicerad: tors 24.04.2014 kl.06:31

Det blev en intensiv debatt i lagtinget igår om landskapsregeringens förslag att samordna kommunernas sociala service i ett kommunalförbund. Båda oppositionspartierna, Liberalerna och Ålands framtid, är emot förslaget och vill istället att landskapet tar över de sociala frågorna. I ett så kallat spörsmål hade partierna begärt svar av landskapsregeringen om varför man vill ha ett kommunalförbund och ifall man kommer att tvinga kommunerna att gå med i det.

Kansliminister Wille Valve, moderat, avfärdade tanken om att de sociala frågorna borde tas över av landskapet.

- Detta är verksamhet som landskapsregeringen vill ha kvar på kommunal nivå med kommunal styrning, sa Wille Valve. 

  • Katrin Sjögren, Wille Valve och Anders Eriksson debatterade samordningen av social service. Reporter: Albin Dahlin.
Publicerad: tors 24.04.2014 kl.06:26

I dag klart, cirka 10 grader varmt och svag sydlig vind. Från i kväll halvklart, i natt några plusgrader och svag sydvästlig vind. I morgon klart, cirka 13 grader och svag växlande vind.

Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Växlande vind 1-5 meter per sekund. God sikt.

Publicerad: tors 24.04.2014 kl.06:19

I dag väntas fortsatt höga till mycket höga halter av björkpollen. Låga halter av sälg- och videpollen väntas också.