Nyheter

Publicerad: tors 5.03.2015 kl.16:19

- Kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn bör få adekvata uppgifter att jobba med, det säger nämndens ordförande Mogens Lindén.
Kultur- och fritidsnämnden har lämnat in en skrivelse till stadsstyrelsen där dom framför sina synpunkter. Idag har bildningsnämnden hand om i princip allt som rör kultur och fritid. Det som kultur- och fritidsnämnden ägnar sig mest åt är att fördela bidrag åt föreningar, organisationer och personer inom kultur och idrott.
- Vi anser att allt som har med kultur och fritid ska flyttas över till vår nämnd och att bildningsnämnden får ägna sig åt skolan som är ett gigantiskt område, säger Lindén.
Stadsstyrelsen håller på och ser över nämnd- och förvaltningsorganisationen som har varit i kraft i två år och ska bestämma hur det ska se ut under de kommande fyra åren.

  • Owe Sjöblom berättar hur nämndstrukturen i Mariehamn ser ut i dag:
Publicerad: tors 5.03.2015 kl.15:03

I morgon, fredag, blir det igen enkelriktad trafik på Norragatan mellan Ålandsvägen och Torggatan. Eftersom bygget av hotell Pommern är klart blir trafiksituationen åter normal så att trafik endast är tillåten från Ålandsvägen mot Torggatan och inte tvärtom som det tillfälligt varit under byggtiden.

Publicerad: tors 5.03.2015 kl.15:01

Erik Brunström föreslås bli vikarierande kommundirektör i Finström under Niklas Orianders tjänstledighet.
Kommunledningen i Finström har utrett två alternativ, att utöka samarbetet med Geta eller att anställa en vikarierande kommundirektör. Nu förslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige går in för det senare alternativet och utser Erik Brunström till vikarie för Oriander fram till och med den 28 februari 2016.

Publicerad: tors 5.03.2015 kl.14:11
Elandelslagets vd David Karlsson är i startgroparna med mera vindkraft efter dagens besked från riksdagen. Foto: Ulf Weman
Elandelslagets vd David Karlsson är i startgroparna med mera vindkraft efter dagens besked från riksdagen. Foto: Ulf Weman

Riksdagens ekonomiutskott gav i dag grönt ljus för statligt stöd till åländsk vindkraft. Utskottet har bara gjort små ändringar i riksregeringens lagförslag där utskottet betonar kontrollen av att stödet används på rätt sätt och att landskapet stiftar en motsvarande lag. En sådan lag ligger redan i lagtinget för behandling i avvaktan på att riksdagen som helhet godkänner vindkraftstödet till tre åländska vindkraftprojekt.
   - Härligt, är elandelslagets vd David Karlssons spontana kommentar.
Han tror inte att det skall vara några problem att ha de nya vindkraftverken igång senast till den 1 januari 2020, som ett av villkoren lyder.
I och med ekonomiutskottets klartecken i dag väntas inga problem att få riksdagen att godkänna lagen.

  • Ulf Weman berättar om dagens beslut i riksdagens ekonomiutskott:
Publicerad: tors 5.03.2015 kl.14:05
När Tehy strejkade i höstas vägrade sjuksköterskorna utföra skyddsarbete. Foto: Mikael Ahlgren.
När Tehy strejkade i höstas vägrade sjuksköterskorna utföra skyddsarbete. Foto: Mikael Ahlgren.

Kom överens om skyddsarbete vid framtida strejker. Den uppmaningen ger landskapsregeringen till arbetsmarknadens parter i kölvattnet på sjukskötarnas strejk i november. I annat fall stiftar landskapet en lag som tvingar till skyddsarbete nästa gång, är följdbudskapet, efter dagens behandling av frågan i landskapsregeringens plenum. Sjukskötarfacket Tehy:s ålandsavdelning vägrade gå med på skyddsarbete vid den senaste strejken och menade att det låg på arbetsgivarens, alltså landskapets, ansvar. I ett utlåtande i december sade Ålandsdelegationen att landskapet har behörighet att stifta en lag om skyddsarbete vid arbetskonflikter.