Nyheter

Publicerad: fre 22.08.2014 kl.11:53

Landskapsregeringen är positivt inställd till utbyggnaden av Smakbyn i Kastelholm och den stora satsning på Ålands besöksnäring som projektet anses innebära. Men landskapsregeringen konstaterar samtidigt att planområdets närhet till Kastelholms slott ställer särskilt höga krav på hänsyn och anpassning vid exploatering. Det framgår av landskapsregeringens utlåtande över detaljplanen för Smakbyn.

   Landskapsregeringen påpekar bland annat att exploateringsgraden har sjunkit något för hela området i den nuvarande detaljplanen, samtidigt som exploateringen i den mest känsliga miljön närmast slottet har ökat.

   -Vi anser att det är viktigt att ny arkitektur harmoniserar med det omgivande landskapet och därmed underordnar sig Kastelholms slott, säger kansliminister Wille Valve.

Publicerad: fre 22.08.2014 kl.11:51

Tre personer har hittills sökt tjänsten som polismästare på Åland. Två av dem är från St Karins och en från Åland. Ansökningstiden går ut i eftermiddag. En av de sökande är Gard Larpes från Finby i Sund. Han är 45 år och är i dag chef för Ålands rättshjälpsbyrå. Maria Hoikkala och Mats Lagerstam är båda från St Karins och arbetar som poliser.

Tjänsten som polismästare blev ledig i somras när Teijo Ristola sade upp sig.

Publicerad: fre 22.08.2014 kl.11:18

Mats Karlström tar över taxitillståndet i Kökar och får samma lättnad från körplikten som den tidigare tillståndsinnehavaren Casper Mickwitz. Det har infrastrukturminister Veronica Thörnroos beslutat.

Undantaget innebär att innehavaren av taxitillståndet får vara ledig varannan helg. Eftersom det finns bara ett taxitillstånd i Kökar och man inte konkurrerar med annan beställningstrafik och inte heller kan samarbeta med någon annan stationsplats, så är lättanden av körplikten motiverad, anser ministern. Mats Karlström var också den enda som sökte taxitillståndet.

Publicerad: fre 22.08.2014 kl.11:18

Nu ska uppdelningen av nämnder i Mariehamn utvärderas. År 2012 minskade antalet från nio till fem samtidigt som stadens förvaltning delvis slogs ihop i nya sektorer. Motiv för det var bland annat att få lägre kostnader och ökad effektivitet i förvaltningen.

Stadsstyrelsen beslöt i går att reformen ska utvärderas för att se om målsättningarna uppnåtts och om det finns områden som kan förbättras. Tidpunkten anses lämplig nu eftersom det återstår ett och ett halvt år tills nya ledamöter ska väljas till de politiska organen.

En fråga som diskuterats är om kultur- och fritidsnämnden borde få större ansvar eller om dess ärenden ska tas över av bildningsnämnden.

Publicerad: fre 22.08.2014 kl.10:57

En kvinna i 50-årsåldern har av tingsrätten dömts för läkemedelsbrott efter att smugglat in 200 tabletter innehållande hormonpreparatet tyroxin. Hon beställde tabletterna på internet och de skickades per post till henne från Indien. Tingsrätten dömde henne att betala tio dagsböter på sammanlagt 230 euro.