Nyheter

Publicerad: fre 3.07.2015 kl.12:28

Byggnadsvårdssällskapet har lämnat in ett besvär mot Smakbyns planer att bygga ett hotell i anslutning till restaurangverksamheten i Kastelholm.

I besväret som lämnats in till Ålands förvaltningsdomstol, menar sällskapet genom ordförande Daniel Andersson att detaljplanen inte i tillräckligt hög grad tar hänsyn till slottsområdets status som nationallandskap, att Sunds kommun inte har hanterat planprocessen korrekt och att planförslaget inte uppfyller lagkraven på hur en detaljplan ska utformas.

Byggnadsvårdssällskapet vill genom besväret att förvaltningsdomstolen ska återvisa ärendet till Sunds kommun för att behandla det på nytt.

 

Publicerad: fre 3.07.2015 kl.11:53

Fullmäktige i Lumparland har beslutat att inte sälja sina tre hyresfastigheter på Prästgårdsvägen och Kapellvägen. Bakgrunden är en motion om att sälja hyreshusen för att få in pengar att satsa på nya byggnadsprojekt. Men eftersom hyresfastigheterna till stor del är finansierade av landskapet skulle kommunen inte göra så mycket vinst på att sälja husen.

 

Publicerad: fre 3.07.2015 kl.11:52

Bokslutet för Lumparlands kommun blir bättre än väntat. Det ekonomiska resultatet för fjolåret blir minus 40.000 euro, vilket är betydligt bättre än det underskott på 200.000 euro som man räknat med i budgeten. Orsaken är dels ökade skatteintäkter och dels att man hade förberett sig på större utgifter för den sociala sektorn.

 

Publicerad: fre 3.07.2015 kl.11:45
Foto: NextJet
Foto: NextJet

Flygtrafik också i juli, större plan med upp till 60 sittplatser och bättre samarbete med Ålands näringsliv, Visit Åland och andra åländska intressegrupper i marknadsföringen. Det är nyheterna när landskapsregeringen nu hos EU-kommissionen ber om att få förnya trafikplikten med flyg mellan Mariehamn och Stockholm-Arlanda.

Det har varit en liten ökning av passagerarantalet under de tre och ett halvt år som det svenska flygbolaget Next Jet skött stockholmstrafiken under den nu gällande trafikplikten. Enligt landskapsregeringens upphandlare Per-Erik Cederkvist är beläggningen, med en som han säger ”otymplig marknadsföring”, cirka 50 procent. Förra året hade man totalt 15.000 passagerare under de elva månader sträckan trafikerades. Den nuvarande trafikplikten avslutas den 29 februari nästa år, och den nya inleds den 1 mars för att gälla fyra år framåt.

Publicerad: fre 3.07.2015 kl.09:21

Idag startar Ålands första shantyfestival Baltic Shanty Festival. Festivalen vars fokus är sjömansmusik är alltså den första i sitt slag på Åland och pågår hela helgen. Festivalen väntas locka ett stort antal besökare och de mest långväga musikerna kommer från USA. Idag hålls ett antal föreläsningar om shantysånger, bland annat om sången som ett uttryck för arbetargemenskapen ombord. Mycket sker under helgen också ombord på Pommern, bland annat arrangeras där dans, konsrter, barnaktiviteter och linjedop. Från Åland medverkar bland andra musikgrupperna Rolling Home, Visans Vänner, Iarnrod och Bel Canto.