Nyheter

Publicerad: ons 17.09.2014 kl.16:16

Nu har det bildats ett nätverk för jämlikhet kallat Ålands feministparaply. Ordförande är Mia Hanström. Paraplyet ska verka för jämställdhet mellan kvinnor och män, allas fulla mänskliga rättigheter i ett jämställt samhälle. All verksamhet ska utgå från FN:s Kvinnokonvention. Det nybildade feministparaplyet ska bland annat organisera studier, konferenser, kurser, kampanjer, aktioner, och evenemang.

Publicerad: ons 17.09.2014 kl.16:03

Redovisa de expertutlåtanden som ni fått om att det går att reparera den gamla Vårdöbron på ett säkert sätt. Den uppmaningen riktade socialdemokraternas Barbro Sundback till moderaterna, liberalerna och Ålands framtid, som alla vill ha en reparation i stället för bygge av en helt ny bro.

   Frågan var aktuell i lagtinget i dag när man fortsatte debatten om förslaget till andra tilläggsbudget för i år. Enligt Barbro Sundback visar de utredningar som landskapsregeringen låtit göra att en reparation av gamla bron inte rekommenderas. Men moderaternas Roger Jansson läste ur samma utredningar och menade att de inte utesluter en reparation.

   Barbro Sundbacks inlägg i debatten gladde vårdöbon och centerpartisten Anders Englund så till den grad att sade sig vara villig att rösta på Sundback i nästa lagtingsval. En sak som väckte munterhet i salen.

   Lagtinget tar nu paus med möten i plenum tills det nya lagtingsåret inleds i början av november.

Publicerad: ons 17.09.2014 kl.15:14
Harry Jansson. Foto: Ulf Weman.

-Vi har haft en regeringskris för att få igenom förbättringar. Det sa centerns Harry Jansson när lagtinget i dag efter omröstning godkände en privatisering av avbytarsystemet, alltså det vikariesystem för djur- och mjölkproducenterna som stöds av samhället. Från årsskiftet ska det inte längre finnas några landskapsanställda avbytare, utan lantbrukarna får anlita privata, men med stöd från landskapet.

   Enligt Harry Jansson har centern fått igenom förbättringar av det nya systemet jämfört med det ursprungliga förslaget, och näringsminister Fredrik Karlström bekräftade att man gjort förändringar efter remissvaren. Men centerns Anders Englund röstade ändå med oppositionen i frågan, och motförslaget var att stryka hela lagförslaget om avbytare.

  • Anders Eriksson:
Publicerad: ons 17.09.2014 kl.14:36
Polisstyrelsens ordförande Åke Mattsson.

-Jag är lite förvånad över Teijo Ristolas kritik om att vi sätter oss in i operativa frågor, det säger polisstyrelsens ordförande Åke Mattsson.
   Den förre polismästaren Ristola sade i går till Ålands Radio att polisstyrelsen har velat gå in i den operativa verksamheten ganska starkt. Åke Mattsson säger att det inte står någonstans i lagen att styrelsen inte har rätt till att sätta sig in i operativa frågor, däremot får de inte ta operativa beslut i styrelsen och det har de inte gjort enligt Mattsson.
   -Är det så att man stänger polisens telefonväxel och flyttar kansliet så borde man ha informerat polisstyrelsen så att vi vet vad som är på gång, men det gjordes inte, säger Åke Mattsson.

  • Åke Mattsson anser att polisstyrelsen ska gå in i den operativa verksamheten:
Publicerad: ons 17.09.2014 kl.14:01

36 kandidater ställer upp i församlingsvalet i Mariehamn där 23 ledamöter väljs till kyrkofullmäktige. Kandidaterna ställer inte upp på partilistor, men majoriteten av dem är också politiskt aktiva inom kommunen.

   Valet i den evangelisk-lutherska kyrkan hålls den 9 november och förhandsröstning pågår mellan den 27 och 31 oktober. Rösträtt har den som fyllt 16 år och är medlem i församlingen, däremot finns inga krav på att den som röstar ska vara konfirmerad.