Nyheter

Publicerad: fre 22.05.2015 kl.13:58

Bildningsnämnden i Mariehamn vill att en ny tjänst som föreningskoordinator inrättas i staden och att nuvarande kultur- och biblioteksledaren Lars Midbjer erbjuds den. Nämnden går på bildningsdirektörens linje och föreslår för stadsstyrelsen att den nya tjänsten inrättas. Det skulle också innebära att en ny kultur- och biblioteksledare måste rekryteras.
De primära arbetsuppgifterna för föreningskoordinatorn blir att samarbeta med tredje sektorn, att ansvara för högtidsarrangemang och att initiera och genomföra evenemang.

Publicerad: fre 22.05.2015 kl.13:56

I höstas tog Mariehamns skolor hjälp av konsulten Malin Gustavsson i värdegrundsarbetet och hon har fokuserat på normerna kring manligt och kvinnligt. I undersökningen Hälsa i skolan som gjordes 2013 framkom det att många elever har blivit utsatta för sexuella trakasserier och sexuellt våld. Det är inte bara på Åland det ser ut så, utan siffrorna är liknande i hela landet.
- Malin Gustavssons del i vårt värdegrundsarbete har betytt mycket, hon har kommit med nya infallsvinklar och det har varit bra för oss, säger Mikael Rosbäck, rektor i Strandnäs skola, som påpekar att dom jobbat med värdegrunder under många år.
- Vi elever har fått ta fram de tre ord som ska vara värdegrund i vår skola, så alla har fått vara delaktiga, säger Emil Rönnberg, ordförande i elevrådet i Strandnäs skola.

Publicerad: fre 22.05.2015 kl.13:55

Socialnämnden i Mariehamn överskred sina befogenheter i ett beslut om mottagande av flyktingar och att ingå avtal om det med Egentliga Finlands NTM-central. Det slår Ålands förvaltningsdomstol fast med anledning av besvär som Erik Nordlund lämnat över tre beslut som gäller mottagande och integration av flyktingar i Mariehamn.
Förvaltningsdomstolen konstaterar att socialnämnden varken i rikslag, landskapslagen om integration eller stadens förvaltningsstadga delegerats rätt att fatta beslut i ärendet.
Men domstolen konstaterar samtidigt att avgörandet inte inskränker på stadens möjligheter att fatta ett nytt beslut i ärendet.
De två andra besvären som gäller stadsfullmäktigebeslut avvisas utan prövning av domstolen. Det ena gällde beslutet att godkänna programmet för integration och det andra att utarbeta ett avtal om flyktingmottagning.

Publicerad: fre 22.05.2015 kl.13:45

I kväll halvklart, 13 grader och måttlig sydlig vind. I morgon bitti mulet och regn, 9 grader och måttlig sydvästlig vind. I morgon, lördag, halvklart och uppehåll, 12 grader och måttlig västlig till sydvästlig vind. Natten till söndag kan bjuda på lite regn men söndagen väntas bli solig med svaga vindar omkring nord.

Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Sydlig till sydvästlig vind 10-14 meter per sekund. I morgon bitti västlig till sydvästlig vind 8-12 meter per sekund. I natt västerifrån regn.

Publicerad: fre 22.05.2015 kl.10:50
Jesper Karlsson ställer upp för moderat samling i lagtingsvalet i höst, och det gläder ordföranden Johan Ehn lite extra. Foto: Liv Örneryd

Unga moderaters ordförande Jesper Carlsson ställer upp i lagtingsvalet i höst. Han ingår i den första gruppen moderata kandidater som släpps i offentligheten av partiet.
- Vi är lite extra glada för att Jesper ställer upp. Partiet behöver alltid energi från nya, unga krafter, säger partiledaren Johan Ehn i ett pressmeddelande.
Stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson och företagaren Anette Holmberg-Jansson ställer upp för omval till lagtinget, medan budgetberedaren vid landskapsregeringen, Anneli Karlberg, gör ett nytt försök att komma in i lagtinget. Moderaternas lansering av sina kandidater föregås av en tävling på Facebook där man skall gissa vilka som döljer sig bakom den moderata maskeringen. Och fler kandidater kommer.
- Vi satsar på att fortsatt vara störst i lagtinget, säger Johan Ehn.