Nyheter

Publicerad: ons 10.02.2016 kl.09:37

Knappt en halv miljon euro har fördelats i understöd för olika miljöprojekt i och med att miljöminister Camilla Gunell godkänt fördelningen av årets penningautomatmedel för miljöverksamhet.

Mest pengar går till Ålands Natur och Miljö som får totalt 177.000 euro för sin verksamhet och till Husö biologiska station som stöds med 97.000 euro.

Ålands Näringsliv får 55.000 euro för projektet ”Leda företag mot hållbarhet”.

Ålands fågelskyddsförening får totalt 39.000 euro och av det är 17.000 öronmärkt för fortsatt renovering av fyrvaktarhuset på Lågskär. Andra större bidrag går till Rädda Lumparn som får 25.000 euro och Nåtö biologiska station som får 19.900.

Östersjöfonden stöds med 10.000 euro, Djurskyddsföreningen med 8.500 och Energi- och miljötekniska föreningen med 5.500 euro. Biodlarföreningen får 6.000 euro av stödet för miljöverksamhet och den nybuildade föreningen Hållbart Åland 2.000 euro.  

Reporter: Bengt Hannus
redaktion@radiotv.ax

Publicerad: ons 10.02.2016 kl.07:03

En kommitté har utsetts för att ta fram ett idrottspolitiskt program för Åland. Till medlemmar utsågs Susanne Guildford, Ted Häggblom, Mathias Johansson, Hanna Segerström, Pernilla Söderlund, Stephan Toivonen och Göte Winé.

Kommitténs uppgift blir att göra en övergripande plan för arbetet med programmet. En sakkunnig arbetsgrupp ska i ett senare skede utforma detaljerna för det idrottspolitiska programmet.

Idrottsminister Tony Asumaa är ordförande för kommittén och kulturchef Jan-Ole Lönnblad är kommitténs sekreterare.

Reporter: Eva Ringbom-Fonsell
redaktion@radiotv.ax

Publicerad: ons 10.02.2016 kl.06:39

Nu har de sista markområdena på Ängholm i Karlby i Kökar överlåtits till en privatperson som innehar jordförvärvsrätt. Flera års kamp om att få jordförvärvsrätt över ett ursprungligen 4,5 hektar stort område på Ängholm antecknas nu till kännedom av landskapsregeringen. Det var två svenska medborgare som på 1980-talet fick området testamenterat till sig, men man sökte inte om rätt att få äga och besitta området. När man gjorde det för några år sedan försökte man via ett bolag, Viva Archipelago, som skulle hålla möten och konferenser på fastigheten. Men landskapsregeringen har hela tiden sagt nej, också till det sista försöket att privat få jordförvärvsrätt till två tomter på 3.900 kvadratmeter. 

Reporter: Ulf Weman
redaktion@radiotv.ax

Publicerad: ons 10.02.2016 kl.06:37

Obunden samlings Runa-Lisa Jansson och Janice Holmström vill att Saltvik ordnar ett infotillfälle inför kvotflyktingmottagningen i kommunen.
- Efter att kommunfullmäktige beslutade att ta emot kvotflyktingar har många kommuninvånare hört av sig till oss med frågor, skriver fullmäktigeledamöterna i en motion som de lämnade in vid mötet i måndags.

I motionen föreslår de att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast ordna ett informationstillfälle för kommuninvånarna. Fullmäktige beslöt enhälligt att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Reporter: Malin Lundberg
redaktion@radiotv.ax

Publicerad: ons 10.02.2016 kl.06:10

I dag mulet och regn, cirka 3 grader och måttlig sydostlig vind. Från i kväll uppehåll och sydlig vind. I morgon mulet uppehållsväder, 2 grader och måttlig västlig vind.

Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Tilltagande till sydost vridande vind, på dagen 8-12 meter per sekund. I kväll vind omkring syd 10-14 meter per sekund. I natt avtar vinden. Tidvis regn eller dis.