Nyheter

Publicerad: ons 7.10.2015 kl.12:34

I eftermiddag halvklart, 8 grader och måttlig ostlig vind. Från i kväll klart och i natt -1 grad. I morgon klart, 8 grader och måttlig ostlig vind.

Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Vind omkring ost 3-8 meter per sekund. God sikt.

Publicerad: ons 7.10.2015 kl.11:45

- Om Kökartrafiken leds över Föglö utan att kortryttsutbyggnaden till västra Föglö är åtgärdad så kommer det att bli en flaskhals. Det är inte hållbart. Så kommenterar Kökars kommunstyrelseordförande Philip Hällund landskapsregeringens besked om att det inte finns pengar för att genomföra hela kortruttsutbygganden de kommande fyra åren. Enligt finansminister Roger Nordlund (C) ska ett nytt färjefäste på östra Föglö för Kökartrafiken finnas med bland investeringarna som ska göras före 2019. Resten av kortruttsutbyggnaden får däremot vänta på sitt förverkligande. Enligt Philip Hällund borde man prioritera kortruttsutbyggnaden på västra Föglö, i stället för på östra sidan.

- Annars är risken uppenbar för att man förverkligar den östra delen, sen tar pengarna slut och så får vi ingen lösning på ytterligare 10 år. Då har vi verkligen ställt till med ett problem, säger Philip Hällund.

Publicerad: ons 7.10.2015 kl.11:42

Medimar säger upp tre anställda. Orsaken är omorganiseringar och att kundmängden inte har stigit i den mån som den privata hälso- och sjukvårdsmottagningen räknat med.

- Vi fortsätter nu att jobba på att få fler kunder både från Åland, fastlandet och Sverige genom att utöka våra specialiteter, säger Medimars vd Carola Valkama.

Bolaget genomförde i somras en nyemission för att få bukt med minusresultat men de generella kostnaderna för verksamheten har stigit tillsammans med personalkostnader till följd av bland annat sjukskrivningar.
Fler uppsägningar är i nuläget inte aktuellt.

Publicerad: ons 7.10.2015 kl.11:07

”Landskapet anser att demilitariseringen och neutraliseringen ska upprätthållas och dess giltighet kontinuerligt hävdas oavsett förändringar på det säkerhetspolitiska planet, nationellt eller internationellt.” Så står det i den policy för Ålands demilitarisering och neutralisering som landskapsregeringen nu antagit som en handbok för landskapets myndigheter. Det var för två år sedan som ett förslag till policy togs fram på tjänstemannanivå av bland andra europarättschef Michaela Slotte. Lagtinget har behandlat förslaget politiskt, främst i självstyrelsepolitiska nämnden. Policyn ger också en bakgrund till Ålands status, samt en diskussion om hur den skall möta framtiden. Policyn för Ålands demilitarisering och neutralisering finns än så länge bara som bilaga till beslutet den 1 oktober. Eventuellt trycks den och översätts till andra språk, men något sådant beslut är inte taget.

Publicerad: ons 7.10.2015 kl.10:39
Erik Brunström är kommundirektör i finström. Foto: Tomas Tornefjell.
Erik Brunström är kommundirektör i finström. Foto: Tomas Tornefjell.

Värd för en utredning om utvidgat kommunsamarbete, nämndreform på kommande och planer på att göra knutpunkten Godby mer urbant. Det är mycket på gång i Finström.
- Det finns en tydlig politisk beställning från avgående politiker om att Godby ska bli en centralort för norra Åland, säger kommundirektören Erik Brunström.

Tanken är att förtäta och försköna Godby, och utveckla byn med hjälp av nya detaljplaneområden. Och Finströmsbon Kerstin Karlsson som Ålands radio talat med tycker det är bra med nya planer för området.

- Godby har alltid varit en centralort och jag tycker det är okej med flervåningshus och en utveckling av byn. Det ska gå framåt, man får inte stanna av, säger hon.

Mer om Finström inför valet hör ni i Åland i dags Valfokus klockan 17.00.

  • Erik Brunström och Kerstin Karlsson intervjuas av Totte Vesterlund.