Nyheter

Publicerad: tis 2.09.2014 kl.11:46

Av de 860 personer som flyttade till Åland 2013 var 220, alltså en fjärdedel återflyttare, alltså personer som är födda på Åland. Detta framgår av ÅSUB:s detaljerade statistik över flyttningsrörelser 2013. Mest handlar det om personer som flyttat hit från Sverige, 40 procent av dem var återflyttare. Av dem som flyttade till Åland från Finland var 15 procent födda här.

Av de totalt över 700 utflyttade år 2013 var 45 procent födda på Åland. De som flyttade till Finland och utomnordiska länder var till övervägande del personer som tidigare har flyttat in till Åland. Av dem som flyttade till Sverige var däremot majoriteten födda på Åland, närmare 60 procent.

Inflyttningen var klart störst i åldern 20–29 år. I denna åldersgrupp var också andelen återflyttade ålänningar högst, 40 procent av de inflyttade. 

Publicerad: tis 2.09.2014 kl.11:15

Närmare 30 års erfarenhet inom familjedagvården är inte tillräckligt för att man ska få dispens från behörighetskraven för barnskötare. Det beskedet ger socialminister Carina Aaltonen en person som ansökt om dispens från behörighetskraven för anställda på dag- och fritidshem.

Formellt krävs av barnskötare att de har en minst treårig utbildning på gymnasialstadiet med inriktning på barn och ungdom men av särskilda skäl kan dispens beviljas. I beslutet konstateras att den sökande har lång erfarenhet och utbildning på rätt nivå men med fel inriktning. Enligt landskapsregeringen kan lång erfarenhet inte helt kompensera avsaknaden av formella studier.

Publicerad: tis 2.09.2014 kl.11:12

Jomala kommunstyrelse förordar inte ett enda skoldistrikt inom kommunen. En utredning som gjorts av skoldirektör P-O Friberg hade som förslag att årskurserna 1 och 2 skulle koncentreras till Södersunda skola, medan årskurserna 3-6 skulle förläggas till Vikingaåsen. Tanken var att detta skulle spara kring 100.000 euro, men enligt kommunstyrelsens ordförande Mika Nordberg skulle inbesparingen endast ligga på 67.000 euro.

-Kommunstyrelsens uppfattning var att det blir en onödig omstart för eleverna då de skulle tvingas byta skola i trean och att det skulle bli en för stor apparat att sätta i gång i nuläget, säger Mika Nordberg.

Frågan ska ännu behandlas av kommunfullmäktige.

Publicerad: tis 2.09.2014 kl.10:58

Resten av dagen halvklart och uppehåll, cirka 16 grader och måttlig sydvästlig vind. I kväll och i natt halvklart, cirka 12 grader och måttlig sydvästlig vind. I morgon, onsdag, blir det också halvklart, 18 grader varmt och måttlig sydvästlig vind.

Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Vind omkring sydväst 5-9 meter per sekund. Mest god sikt.

Publicerad: tis 2.09.2014 kl.10:42
Kommissarie Eva Fellman ser dagligen cyklister som inte följer trafikreglerna.
Kommissarie Eva Fellman ser dagligen cyklister som inte följer trafikreglerna.

-Många cyklister är dåliga på att följa trafikregler! Det tycker poliskommissarie Eva Fellman som menar att det kan bero på att folk inte känner till reglerna.

-Man ska komma ihåg att cykeln är ett fordon och då gäller trafikregler som för alla andra. Då ska man också stanna vid stopplikter och väjningsplikt, säger Eva Fellman.

Hon påminner också om att man måste ha reflexer och belysning på cyklarna och att det inte är tillåtet att cykla på trottoarer om man inte är under 12 år.

-Men det allra vanligaste felet folk gör är att cykla på trottoarer, säger Eva Fellman.

  • Kommissarie Eva Fellman intervjuas av Martina Eriksson.