Nyheter

Publicerad: mån 2.03.2015 kl.17:39

Posten Åland inleder ett pilotprojekt med en lantbrevbärare på Enklinge och Lappo. Tanken är att de boende på öarna kan boka ett besök av sin lantbrevbärare som då kommer ut till dem för att utföra olika posttjänster.

Till en början kommer lantbrevbäraren att dela ut post, lämna ut eller avhämta brev och paket samt sälja frimärken andra postprodukter.

Posten anställer nu en ny person till Kumlingekontoret som ska ansvara för lantbrevbäraren.

Publicerad: mån 2.03.2015 kl.17:37

En 45-årig man har dömts för förskingring efter att han försökt sälja en båtmotor som han haft på prov från ett företag. Mannen lånade motorn med en tillhörande bensintank, och sedan lämnade han aldrig tillbaka grejerna inom utsatt tid. I stället lade han ut motorn och bensintanken till försäljning på internet.

Mannen har erkänt brottet och tingsrätten dömer honom till 45 dagsböter om totalt 405 euro.

Publicerad: mån 2.03.2015 kl.15:34

Ålands geografiska läge är även i dag av central betydelse ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Det konstaterar landskapsregeringen i sin redogörelse till lagtinget över självstyrelsepolitiken. Mycket har förändrats sedan lagtinget fick meddelandet om Ålands demilitarisering och neutralisering i november 2013, konstaterar landskapsregeringen. Det handlar om Rysslands aggression mot Ukraina och terrorhandlingar i våra nordiska grannländer. Men landskapsregeringen anser ändå att varken det nordiska försvarssamarbetet eller samarbetet Sverige-Finland i dagsläget påverkar Ålands demilitarisering och neutralisering.
   - Ålands utgör genom sin demilitarisering och neutralisering en stabiliserande faktor i Östersjöområdet, skriver landskapsregeringen i sitt meddelande till lagtinget.
Något resonemang om hur Åland skall försvaras vid skarpt läge förs inte i meddelandet.

  • Ulf Weman rapporterar om meddelandet om självstyrelsepolitiken:
Publicerad: mån 2.03.2015 kl.15:32
Susanne Strand är byråchef på landskapsregeringens allmänna byrå. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.
Susanne Strand är byråchef på landskapsregeringens allmänna byrå. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.

Arbetet med det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet LBU har dragits med förseningar, vilket får konsekvenser även för Leaderföreningen på Åland. Föreningar som söker om pengar för olika projekt kan få vänta ända till september på besked.
En av dem som drabbas är Kumlinge kulturcentrum som vill omvandla den förra folkskolan till en kulturell mötesplats och som vill söka pengar för en renovering.
   - Det är synd att vi bara måste gå och vänta då det finns folk som vill göra det här för kommunen, säger Airi Pettersson från Kumlinge Kulturcentrum.
Enligt Leader-Åland har man den senaste tiden fått in 2-3 nya projektförfrågningar i veckan, men risken är alltså att det blir besked först i september.
   - Hela regelverket från EU var otroligt försenat, vårt mål är att ha en Leaderstrategi senast i september, men många projekt kan även få finansiering från annat håll än Leader, säger Susanne Strand, byråchef för allmänna byrån vid landskapsregeringen.

  • Airi Pettersson från Kumlinge Kulturcentrum tycker det är förargligt att bli sittande och vänta på besked om Leaderpengar:
Publicerad: mån 2.03.2015 kl.15:10

Utredningen av vad som orsakade branden vid Frideborg i Jomala pågår fortfarande. Enligt Anders Mattsson på polisen kan det dröja flera månader ännu innan analyssvaren kommer från Centralkriminalpolisens laboratorium i Helsingfors.

- Det finns fortfarande ingen misstanke om brott, säger Anders Mattsson.