Nyheter

Publicerad: ons 7.10.2015 kl.11:07

”Landskapet anser att demilitariseringen och neutraliseringen ska upprätthållas och dess giltighet kontinuerligt hävdas oavsett förändringar på det säkerhetspolitiska planet, nationellt eller internationellt.” Så står det i den policy för Ålands demilitarisering och neutralisering som landskapsregeringen nu antagit som en handbok för landskapets myndigheter. Det var för två år sedan som ett förslag till policy togs fram på tjänstemannanivå av bland andra europarättschef Michaela Slotte. Lagtinget har behandlat förslaget politiskt, främst i självstyrelsepolitiska nämnden. Policyn ger också en bakgrund till Ålands status, samt en diskussion om hur den skall möta framtiden. Policyn för Ålands demilitarisering och neutralisering finns än så länge bara som bilaga till beslutet den 1 oktober. Eventuellt trycks den och översätts till andra språk, men något sådant beslut är inte taget.

Publicerad: ons 7.10.2015 kl.10:39
Erik Brunström är kommundirektör i finström. Foto: Tomas Tornefjell.
Erik Brunström är kommundirektör i finström. Foto: Tomas Tornefjell.

Värd för en utredning om utvidgat kommunsamarbete, nämndreform på kommande och planer på att göra knutpunkten Godby mer urbant. Det är mycket på gång i Finström.
- Det finns en tydlig politisk beställning från avgående politiker om att Godby ska bli en centralort för norra Åland, säger kommundirektören Erik Brunström.

Tanken är att förtäta och försköna Godby, och utveckla byn med hjälp av nya detaljplaneområden. Och Finströmsbon Kerstin Karlsson som Ålands radio talat med tycker det är bra med nya planer för området.

- Godby har alltid varit en centralort och jag tycker det är okej med flervåningshus och en utveckling av byn. Det ska gå framåt, man får inte stanna av, säger hon.

Mer om Finström inför valet hör ni i Åland i dags Valfokus klockan 17.00.

  • Erik Brunström och Kerstin Karlsson intervjuas av Totte Vesterlund.
Publicerad: ons 7.10.2015 kl.10:32

Ålands penningautomatförening, Paf, säljer ett av koncernens bolag. Det är Lottericentralen Ab som har lotterilicens i Sverige och utvecklar och säljer fysiska lotter på uppdrag av välgörenhetsorganisationer. Enligt ett pressmeddelande från Paf har en försäljning av bolaget, som ingått i koncernen sedan 1995, övervägts en tid och flera anbud kommit sedan början av sommaren. Som motivering till försäljningen nämns att Pafs verksamhet blir allt mer digitaliserad.

Lottericentralen har fem anställda, en årsomsättning på en miljon euro och har årligen levererat en vinst till Paf. Försäljningen kommer också att påverka årets resultat positivt.

Köpare är Nordic Lottery Ab men köpesumman offentliggörs inte. 

Publicerad: ons 7.10.2015 kl.06:37

Till och med i går hade 1.174 personer förhandsröstat på något av postens röstningsställen. De flesta, 995, av dem hade gett sina röster i Mariehamn. I Eckerö har 41 personer röstat, i Sund 39 och i Lumparland 17. I både Kumlinge och Brändö har 39 väljare lagt sina valsedlar, i Vårdö 24 och Kökar 20.

Statistiken gäller endast dem som förhandsröstat på posten. I vissa kommuner arrangeras förhandsröstningen på kommunkansli eller bibliotek och i Geta och Jomala finns inga ställen där man kan rösta före valdagen som är den 18 oktober.

Publicerad: ons 7.10.2015 kl.06:16

I dag halvklart, 8 grader och måttlig ostlig vind. Från i kväll klart och i natt -1 grad.

I morgon klart, 8 grader och måttlig ostlig vind.

Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Ostlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt.