Nyheter

Publicerad: fre 30.01.2015 kl.11:18

Marie Löfström och Henrietta Hellström sitter kvar som ordförande och viceordförande i Eckerös kommunfullmäktige. Men det krävdes omröstning för att fatta beslutet på mötet i går. Tre ledamöter röstade för att Niklas Häggblom skulle bli ny ordförande och Marie Löfström viceordförande, medan åtta ledamöter röstade för det sittande presidiet.

På mötet beslöt fullmäktige också att sluta annonsera i tidningarna inför kommande möten. Framöver publiceras kungörelserna bara på kommunens hemsida, anslagstavla och i Eckerös infoblad, vilket sparar kommunen 2000 euro i året.

Publicerad: fre 30.01.2015 kl.11:16

Lagtingets förslagsrätt till landshövding på Åland får inte beskäras och lagtinget skall också kunna föreslå en person som inte sökt tjänsten. Det understryker landskapsregeringen i ett utlåtande till riksdagens förvaltningsutskott som just nu grunnar på en ändring av statstjänstemannalagen. I går hördes också lantrådet Camilla Gunell i förvaltningsutskottet.
Sättet att utse landshövding på Åland har varit en tvistefråga mellan riket och Åland och den arbetsgrupp som för tio år sedan tillsattes för att reda ut saken kom veterligen aldrig i mål. Landskapsregeringen framhåller att sättet att utse landshövding på Åland är förankrat i en internationell lösning för Åland i Nationernas förbund år 1921. Landshövdingen skall åtnjuta förtroende av Ålands folk. Därmed kan landshövdingen inte utses som en vanlig statstjänsteman.

Publicerad: fre 30.01.2015 kl.11:09
I statistikern Richard Palmers siffror visar sjöfarten en vikande trend. Foto: Ulf Weman
I statistikern Richard Palmers siffror visar sjöfarten en vikande trend. Foto: Ulf Weman

Det pågår en dramatisk utveckling inom den åländska sjöfarten just nu. Fartyg säljs ut och antalet arbetsplatser inom sjöfarten minskar. Sedan millennieskiftet har antalet anställda vid åländskregistrerade bolag inom sjötransport, minskat från drygt 1.400 till knappt 960. Andelen av alla sysselsatta har gått ner på 14 år från drygt 10 procent till knappt sju procent. Det här visar färskt sjöfartsstatistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub. Sjöfartsstatistiken omspänner åren 2000 till 2014, utom när det gäller arbetsplatserna där det är två år gamla siffror. Samtidigt med den negativa trenden inom sjöfarten har har den åländskägda handelsflottan ökat sedan millennieskiftet med två fartyg till 46, och tonnaget med 16 procent till drygt 964.000 bruttoton. Men toppen nåddes år 2009, sedan kom finanskris och lågkonjunktur och nedgången har tagit vid.

  • Ulf Weman rapporterar om Åsubs nya sjöfartsstatistik:
Publicerad: fre 30.01.2015 kl.07:02
Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ), har ingen möjlighet att ändra i jordbruksstöden. Foto: Tomas Tornefjell..
Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ), har ingen möjlighet att ändra i jordbruksstöden. Foto: Tomas Tornefjell..

Det finns ingen möjlighet för landskapsregeringen att gå in och ändra i jordbruksstöden för att kompensera den kraftiga prissänkningen på mjölk som nu slår hårt mot de åländska bönderna. Åland saknar helt enkelt behörighet på det området, säger näringsminister Fredrik Karlström, moderat.

Men Karlström tror ändå att mjölkproduktion är en framtidsbransch.

  • Näringsminister Fredrik Karlström intervjuas av Malin Lundberg.
Publicerad: fre 30.01.2015 kl.06:45
Nu ifrågasätts det om Ålands framtids Axel Jonsson bör sitta kvar i Ålandskommittén eller inte. Foto: Lagtinget.
Nu ifrågasätts det om Ålands framtids Axel Jonsson bör sitta kvar i Ålandskommittén eller inte. Foto: Lagtinget.

Ska Ålands framtids Axel Jonsson sitta kvar i Ålandskommittén? Den frågan väcktes efter att Jonsson reserverade sig mot flera punkter i det delbetänkande gällande självstyrelsereformen som kommittén lämnade över till justitieministern i onsdags.
   - Du har ju sagt att du inte godkänner det här, du godkänner alltså inte det uppdrag du gick in för, sa socialdemokraten Barbro Sundback till Jonsson i en debatt i Ålands radio i går.
Centerns Harry Jansson var också kritisk till att Jonsson ska fortsätta i kommittén.
   - Många riksdagsledamöter tog illa vid sig när Axel Jonsson kritiserade dem för deras bristande närvaro. Vår process har skadats och då är det naturligt att dom som ställt till skadan tackar för sig, sa han.
Men Axel Jonsson har inga planer på att lämna Ålandskommittén.
   - Jag vill dra det här arbetet åt rätt håll. Jag vill jobba för att vi ska komma så nära det förslag vi åländska partier enades om 2010 i Gunnar Jansson-kommittén som möjligt, sa han.

  • Barbro Sundback (S) och Harry Jansson (C) ifrågasätter Axel Jonssons (ÅF) varande i Ålandskommittén.