Nyheter

Publicerad: tors 28.05.2015 kl.17:14

Styrelsen för Ålands Radio och TV måste vidta aktiva åtgärder för att återuppbygga förtroendet mellan sig och personalen. Det kräver lantrådet Camilla Gunell.

I dag träffade landskapsregeringen delar av styrelsen för Ålands Radio och TV som då fick denna information.

- Om styrelsen inte lyckas återskapa det raserade förtroendet kan det bli aktuellt att ändra styrelsens sammansättning. Det säger lantrådet Camilla Gunell.

Mer om det här kan ni höra i nyhetssändningarna i morgon bitti.

Publicerad: tors 28.05.2015 kl.15:46

En mindre markbrand uppstod i Norrsunda i Jomala i dag på eftermiddagen. En person som eldade i en skogsdunge tappade kontrollen över sin brasa och blev tvungen att kalla på brandkåren.
- Branden spred sig in i en vedhög och upp i några träd på ett 20 till 30 kvadratmeter stort område, säger brandinspektör Henrik Olofsson.
Det var Jomalas frivilliga brandkår som ryckte ut och släckte branden.

Publicerad: tors 28.05.2015 kl.15:01

En första insatsgrupp ska bildas på Brändö i sommar. Gruppen ska bestå av frivilliga inom sjukvården samt Brändös frivilliga brandkår. Gruppens uppgift blir att rycka ut när större olyckor inträffar i kommunen eller då annan akut hjälp behövs.
I senaste numret av Brändö info presenteras tanken med den nya gruppen, och nu ombeds intresserade anmäla sitt intresse för att medverka i gruppen till kommundirektören John Wrede, ledande ambulanssjukskötaren Tom Göstas, Brändö FBK eller Brändös sjöräddning.

Publicerad: tors 28.05.2015 kl.14:15
41 elever tog examen från Högskolan på Åland i dag. Foto: Anna Purtsi
41 elever tog examen från Högskolan på Åland i dag. Foto: Anna Purtsi

41 studerande tog examen från Högskolan på Åland i dag. Examensfesten hölls på Alandica i förmiddags och 34 studerande deltog.

Flest tog examen från utbildningsprogrammet för maskinteknik och från sjukskötarprogrammet. Dessutom tog några elever examen i elektroteknik, företagsekonomi, hospitality management, informationsteknik och sjöfart.

Publicerad: tors 28.05.2015 kl.14:06

Med ökande invandring följer fler personer som inte klarar av att börja lära sig nytt språk och ny kultur på en gång. Hur hanterar man analfabeter och korttidsutbildade, personer som inte klarar ens det egna skriftspråket?
Margareta Mölling från Sverige som har lång erfarenhet av att undervisa analfabeter, föreläste för ett tiotal lärare i dag på inbjudan av landskapsregeringen.
- På Åland är det främst behov av att kunna undervisa korttidsutbildade då det inte finns så många analfabeter här, säger integrationssamordnare Kathi Salokoski.

  • Margareta Mölling säger att man måste utgå från ett praktiskt synsätt för att nå fram och motivera elever som är analfabeter: