Nyheter

Publicerad: tors 24.04.2014 kl.14:20

De patienter från Åland som får psykiatrisk vård på Gamla Vasa sjukhus i Österbotten får inte den vård de har rätt till eftersom kunskaperna i svenska hos sjukhuspersonalen är dåliga. Ålands landskapsläkare har fått in många klagomål och har tidigare kontaktat sjukhuset som lovat bättring, men klagomålen fortsätter att komma in. Därför skriver landskapet än en gång till sjukhuset och begär bättring.

   -Det är oerhört viktigt att vårdpersonalen kan svenska, särskilt när det handlar om psykiatrisk vård. För att behandlingen ska bli bra måste man förstå nyanserna i språket, säger landskapsläkare Axel Hansson till Ålands Radio.

   För närvarande vårdas fem patienter från Åland på Gamla Vasa sjukhus. Det handlar om både rättspsykiatrisk vård och vård av särskilt vårdkrävande patienter.

Publicerad: tors 24.04.2014 kl.12:45

I dag och i morgon fredag är björkpollenhalten fortsatt hög till mycket hög. Låga halter av sälg- och videpollen väntas också.

Publicerad: tors 24.04.2014 kl.12:42

Resten av dagen får vi mestadels halvklart, 11 grader och svaga sydliga vindar. I natt blir det halvklart, 1-2 grader och svaga sydvästliga vindar. I morgon väntas vi få soligt, 13 grader och svaga västliga till sydvästliga vindar.

   Sjövädret för norra Östersjön, södra Bottenhavet, Ålands hav och Skärgårdshavet: Växlande vind, 2-6 meter per sekund. God sikt.

Publicerad: tors 24.04.2014 kl.11:44

Ålands musikinstitut har dragits med ekonomiska bekymmer en längre tid.

   -Det är nära att det blir nedskärningar, men än så länge är det oklart hur det blir i praktiken, säger Musikinstitutets rektor Björn Blomqvist.

   Han säger att det ända sedan han blev rektor har gått åt fel håll, varje år har det sagts att det ska bli bättre och så har det i själva verket blivit sämre, med minskat ekonomiskt utrymme.

   -Som det är i dag finns inget extra att ta av, alla pengar går till löner och fasta kostnader. Trots det har vi, bland annat tack vare lojala lärare, ett bra musikinstitut, och avgifterna är förhållandevis låga, säger Björn Blomqvist.

  • Rektor Björn Blomqvist intervjuas av Nina Eriksén.
Publicerad: tors 24.04.2014 kl.11:24

Nu ska personer inom de frivilliga räddningsorganisationerna utbildas i hur de ska agera vid plötsliga hjärtstopp. Det innebär att det ska finnas personer över hela Åland som kan rycka ut och hjälpa till innan ambulans kommer fram till den olycksdrabbade.

   Ett samverkansavtal undertecknades i dag om frivilligt stöd till den så kallade prehospitala sjukvården mellan ÅHS, Ålands sjöräddningssällskap, Ålands brand- och räddningsförbund, Röda korsets Ålandsdistrikt, Räddningsområde Ålands landskommuner och Mariehamns räddningsverk.

   -Det är framför allt i skärgården och i kommunerna längst från Mariehamn som vi hoppas att den största nyttan finns eftersom vi har lång framkörningstid dit, säger Tom Göstas, ledande ambulanssjukvårdare vid Mariehamns räddningsverk.