Nyheter

Publicerad: tis 30.06.2015 kl.06:32

En majoritet av de åländska kommunerna lever inte upp till barnsomsorgslagen när det gäller rätt utbildningsnivå och personalantal för barndaghemmen på Åland. Detta kan medföra en sänkt pedagogisk kvalite, det menar Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, i en undersökning, gjord mellan november och december förra året där de granskat 46 barndaghem i 15 kommuner.

Brändö var den enda kommunen som helt lever upp till lagens krav enligt undersökningen. Sottunga deltog inte eftersom det saknas barndaghem där och i Kumlinges och Sunds fall är svaren oklara.

Enligt barnomsorgslagen ska minst var tredje anställd i barnomsorgen ha högskoleutbildning. För barn under tre år ska det finnas minst en anställd per grupp om högst fyra barn och för barn som är minst tre gäller en anställd på sju barn.

 

Publicerad: tis 30.06.2015 kl.06:17
Ann Nedergård, projektledare och hållbarhetsstrateg, Ålands landskapsregering
Ann Nedergård, projektledare och hållbarhetsstrateg, Ålands landskapsregering

Landskapsregeringen har inlett ett samarbete med Blekinge tekniska högskola kring strategisk hållbar utveckling. Avtalet löper på tre år och tanken är att den forskning som drivs vid Tekniska högskolan i Blekinge ska stärka processen med att ta fram en utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland. Professor Edith Callaghan från Kanada och doktoranden Lisa Wälitalo som är verksamma vid Blekinge tekniska högskola har nyligen besökt Åland med anledning av detta samarbete.

-Samarbetet innebär bland annat att professor Edith Callaghan kommer att använda Åland som en specialregion i ett globalt forskningsprojekt kring livsmedelskedjor, säger Ann Nedergård som är projektledare och hållbarhetsstrateg vid Ålands landskapsregeringen.

 

  • Ann Nedergård, hållbarhetsstrateg, förklarar tanken med en tillväxtplan för ett hållbart Åland:
Publicerad: tis 30.06.2015 kl.06:15
Robin Juslin, jaktförvaltare på landskapet. Foto Albin Dahlin.
Robin Juslin, jaktförvaltare på landskapet. Foto Albin Dahlin.

Ejderbeståndet minskar i hela Östersjön, men på Åland är det förhållandevis stabilt. I Åbolands skärgård har det skett en dramatisk minskning av häckande ejdrar bara det senaste året. På Utö har antalet födda ejderungar minskat från 300 i fjol till 70 i år. En viktig anledning tycks vara det ökade beståndet av havsörn.

På Åland har man inte kunnat se samma minskning av Ejder, men landskapets jaktförvaltare Robin Juslin säger att man bör försöka göra något åt minskningen. En lösning kan vara att jaga mink och mårdhund i större utsträckning. Det är två djur som liksom havsörnen tar många ejdrar. Till skillnad från havsörnen som är skyddad är dock jakt på mink och mårdhund tillåten året runt.

  • Robin Juslin, landskapets jaktförvaltare:
Publicerad: mån 29.06.2015 kl.17:32

De barn som vanvårdades på stiftelsen Hemmet under åren 1953-1971 får en upprättelseceremoni av landskapsregeringen.

Programmet kommer bland annat att bestå av upprättelsetal av lantrådet Camilla Gunell och en föreläsning om att hantera minnen av Kjell-Åke Nordqvist, tillfällig direktör på Ålands fredsinstitut.

Ceremonin är öppen för allmänheten och äger rum den 18 september.

Publicerad: mån 29.06.2015 kl.17:31

Infrastrukturminister Veronica Thörnroos är positiv till att det byggs en gång- och cykeltunnel under Lemlandsvägen, men hon tillägger att frågan måste diskuteras i landskapsregeringen och av Jomalas kommunpolitiker innan man kommer till ett beslut.

Jomala kommun lämnade i förra veckan in förstudier till landskapsregeringen som visar två förslag på tunnel, antingen en GC-tunnel som skulle kosta omkring 700.000 euro eller ett motionsspår för omkring 120.000 euro.

- Min vision är att ge GC-tunneln så hög prioritet vi kan, men i så fall kommer Jomala kommun få ta större delen av finansieringen, säger Veronica Thörnroos.

Landskapsregeringen ska diskutera frågan i början av augusti.