Nyheter

Publicerad: ons 3.09.2014 kl.07:00

I augusti var den öppna arbetslösheten på Åland 3,9 procent, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter jämfört med samma månad i fjol. Den totala arbetslösheten, inklusive de som är i sysselsättningsåtgärder, var 4,1 procent. Det visar uppgifter från Ålands statistik- och utredningsbyrå.

Arbetslösheten för ungdomar under 25 år var i augusti 6,9 procent vilket är 0,3 procentenheter lägre än samma månad i fjol. Högst arbetslöshet i augusti hade Mariehamn med 5,2 procent. Lägst var arbetslösheten i Sottunga där det inte fanns några arbetslösa personer i augusti.

Publicerad: ons 3.09.2014 kl.06:48

En delad tredjeplats bland cirka 70 sjukhus – det hamnar Ålands hälso- och sjukvård på då de svenska AT-läkarna rankar bästa stället att tjänstgöra på. Det är Sveriges Yngre Läkares Förening som genomför en enkät varje år där sjukhusen rankas och från fjolåret har Åland nu stigit från en 24:e plats till en delad tredjeplats.

Tora Woivalin som är studierektor för AT-läkarna på ÅHS är nöjd:

- Det är viktigt för oss att AT-läkarna trivs eftersom det gör det lättare att rekrytera de som passar bäst för oss. Sjukhusets jourverksamhet och avdelningsarbete är helt beroende av att det finns underläkare.

  • Läkaren Tora Woivalin intervjuas av Liv Örneryd.
Publicerad: ons 3.09.2014 kl.06:35

Nu drar landskapsregeringens femåriga projekt ”Tobakskampen” igång. En särskild mottagning för tobaksavvänjning öppnas i hälsocentralen i Mariehamn, och man vänder sig även till skolorna i syfte att få färre ungdomar att börja röka.

Behandlingen är kostnadsfri och landskapsregeringen hoppas på så sätt hjälpa fler ålänningar till ett tobaksfritt liv.

- Inom EU räknar man med att cirka 700.000 dödsfall årligen beror på tobaksanvändning och även på Åland ser vi ett flertal varje år, säger landskapsläkare Axel Hansson.

  • Landskapsläkare Axel Hansson och sjukskötare Tuija Danielsson intervjuas av Liv Örneryd.
Publicerad: ons 3.09.2014 kl.06:31

I dag halvklart och uppehåll, cirka 16 grader och måttlig sydvästlig vind. I kväll och i natt halvklart, cirka 12 grader och måttlig sydvästlig vind. I morgon, torsdag, blir det mest klart väder, 18 grader varmt och måttlig sydvästlig vind.

Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Vind omkring sydväst 4-8 meter per sekund, i eftermiddag något avtagande. Mest god sikt.

Publicerad: ons 3.09.2014 kl.06:27

Det blev avslag i tingsrätten för den tidigare kyrkoekonomen i Jomala som krävt församlingen på retroaktiv lön, semesterersättningar och skadestånd. Bakgrunden är en tvist från 2008 då ekonomens tjänsteförhållande avslutades och församlingen vägrade betala ut vissa innestående löneförmåner samt semesterersättning. Det motiverades bland annat med att det fanns oklara transaktioner till ekonomens eget konto, att bokföringen inte gjorts klar och att underlag för löner inte kunde hittas..

Ekonomen ansåg att det var brott mot såväl tjänstekollektivavtal som förvaltningslag och krävde ersättningar på över 100.000 euro. Församlingen yrkade på att kraven ska förkastas vilket tingsrätten också gjorde och dömde ekonomen att betala församlingens rättegångskostnader på 15.000 euro.