Nyheter

Publicerad: fre 29.05.2015 kl.16:03

Nu synar trafikverket i Helsingfors bogvisiren på passagerarfärjorna i alla större hamnar i landet efter händelsen med Viking Lines Rosella. Orsaken är inte några nya anmälningar, utan den debatt som uppstått efter att det blev känt att Rosella tidigare i våras körde med olåst bogvisir en sträcka från Mariehamn ut på Ålands hav, innan man ombord reparerade felet.
Men sjöfartschef Tuomas Routa menar att det inte beror att det funnits någon risk för passagerarna i fallet med Rosella, utan bara att trafikverket är skyldig att anmäla händelser som man misstänker strider mot lagen.
- I det här fallet har vi inte bedömt det som någon risk i samband med händelsen, utan bara som ett brott mot lagen, säger Tuomas Routa.

  • Tuomas Routa säger att Trafikverket är skyldig att anmäla händelser som man misstänker att strider mot lagen:
Publicerad: fre 29.05.2015 kl.15:05

Som ansvarig minister för åländska frågor i den nya riksregeringen, är centerns Anne Berner knuten till justitieministeriet. Det framgår av ministrarnas arbetsfördelning som publicerades i dag efter att regeringen Sipilä tillsatts hos president Sauli Niinistö. Anne Berner är annars kommunikationsminister i Finlands 74:e regering.
- Frågorna om självstyrelsen ligger hos justitieministeriet, och det är lättare att flytta på en minister än på sakkunniga tjänstemän, säger lagtingsledamot Gunnar Jansson, vice ordförande i Ålandskommittén som skall komma med ett lagförslag om en ny utvidgad autonomi för Åland om knappt två år.
Anne Berner blir alltså den minister som skall föredra den stora ålandsfrågan i riksregeringen, och inte sannfinländarnas justitie- och arbetsminister Jari Lindström.

Publicerad: fre 29.05.2015 kl.14:03

I samband av ombyggnadsarbetet av Pafs huvudkontor på Lövdalsvägen i Mariehamn auktionerade företaget nyligen bort kontorsinredning till den egna personalen. Spelbolaget fick in 2300 euro och pengarna donerades till De utvecklingsstördas väl och Rädda barnen. Organisationerna fick 1160 euro var.

Publicerad: fre 29.05.2015 kl.14:03

Grundavgiften för en platsandel på De gamlas hem kostar 12.200 euro från och med 2016. Det bestämde förbundsfullmäktige i går när man klubbade styrelsens förslag till beräkningsgrund för grundavgiften. Tidigare har kommunerna inte betalat något för en plats de ägt men inte använt, bara vårdavgifterna som uppgår till ungefär 60.000 euro per klient och år.
Jomalas representant Tage Eriksson föreslog att avdelningssköterskornas lönekostnader skulle ingå i grundavgiften, vilket hade lett till att den blivit 14.700 euro per platsandel. Hammarlands representant Stefan Öström understödde Erikssons förslag men representanterna för de övriga elva kommunerna röstade på styrelsens förslag vilket ledde till att det förslaget vann omröstningen med en röst.

Publicerad: fre 29.05.2015 kl.14:02

- Vårdö mår bra. 2011-2013 hade vi några ekonomiskt mer kärva år men nu ser det mycket bättre ut. Det säger kommundirektören Magnus Sandberg med anledning av att kommunfullmäktige i går godkände bokslutet för 2014 som visar ett överskott på drygt 191.000 euro.
- Det var en kraftig resultatförbättring jämfört med tidigare, dels tack vare ökade skatteinkomster och dels för att vi lyckats hålla driftsutgifterna i schack, säger Sandberg.
Han tillägger att befolkningen växer i Vårdö och fler barn föds i kommunen nu än för några år sedan. Samtidigt är trycket på äldreomsorgen stort och det kommer troligen fortsätta att öka.
- Det syns nog i kommunens utgifter i framtiden, säger han.