Nyheter

Publicerad: tis 7.07.2015 kl.15:27

Företaget SAJ Instrument i Mariehamn får bidrag av landskapsregeringen för en satsning på internationalisering. Företaget har ansökt om bidrag för att kunna delta i internationella mässor och för att kunna anlita konsulter i exportbefrämjande syfte. Landskapsregeringen har beslutat att stödja företaget med 50 procent av kostnaden för internationaliseringen, dock högst 48.000 euro. Bidraget motiveras med att företaget har förutsättningar att bedriva en fortsatt framgångsrik exportverksamhet.

Publicerad: tis 7.07.2015 kl.15:23

Att turismsäsongen drar igång senare syns både på Ålands campingplatser och i stugbyarna. Det har resulterat i att man får jobba hårdare och att det blir en mer osäker situation för stuguthyrarna. 

- De två, tre senaste åren har det varit svårare att hyra ut efter midsommar och under första veckan i juli. Istället märks att det är lättare att hyra ut i slutet av augusti, säger Brage Eklund vid Marbyfjärdens stugor.

Brage Eklund efterlyser fler aktiviteter i början av sommaren för att locka fler turister.

-Rock Off är ju väldigt bra men det kanske skulle vara något annat direkt efter midsommar som skulle få folk att komma hit tidigare, säger Brage Eklund.

Stuguthyrningen har minskat stort på Åland de senaste åren, det beror bland annat på att det skett ett generationsskifte bland stuguthyrarna och att många stugor från 70- 80-talen inte håller måttet idag.

Publicerad: tis 7.07.2015 kl.15:02

En separat avgift för hanteringen av regnvatten. Det kan komma att utredas på Åland, i höst ska nämligen regeringen se över vattenlagstiftningen.

I Vasa ska husägarna från och med nästa år betala en separat avgift för att kommunen samlar in husets regn-, dag- och smältvatten. Avgiften kommer att vara mellan 50-75 euro.

- Blir det en separat avgift som i Vasa är det i slutändan våra hyresgäster som kommer drabbas via hyreshöjningar. Det säger Ralf Enholm styrelseordförande i Algots hus.

Enligt Jouni Huhtala som är samhällsteknisk chef i Mariehamn betalar redan åländska konsumenter för regnvatten, men inte som en separat avgift utan inbakat i tariffen.

Publicerad: tis 7.07.2015 kl.12:11

Landskapsalarmcentralen har beslutat att skogsbrandvarningen upphävs.

Publicerad: tis 7.07.2015 kl.07:58

Gränsbevakningens roll som övervakare av fisket också på åländskt vatten, har nu skrivits in i överenskommelseförordningen mellan Åland och riket.

I praktiken har gränsbevakningen skött övervakningen också tidigare, men nu har det tydliggjorts i den överenskommelseförordning som reglerar gränsbevakningens roll på Åland. Övervakningen av fisket sker dygnet runt, alla årets dagar.