Nyheter

Publicerad: ons 10.02.2016 kl.07:03

En kommitté har utsetts för att ta fram ett idrottspolitiskt program för Åland. Till medlemmar utsågs Susanne Guildford, Ted Häggblom, Mathias Johansson, Hanna Segerström, Pernilla Söderlund, Stephan Toivonen och Göte Winé.

Kommitténs uppgift blir att göra en övergripande plan för arbetet med programmet. En sakkunnig arbetsgrupp ska i ett senare skede utforma detaljerna för det idrottspolitiska programmet.

Idrottsminister Tony Asumaa är ordförande för kommittén och kulturchef Jan-Ole Lönnblad är kommitténs sekreterare.

Reporter: Eva Ringbom-Fonsell
redaktion@radiotv.ax

Publicerad: ons 10.02.2016 kl.06:39

Nu har de sista markområdena på Ängholm i Karlby i Kökar överlåtits till en privatperson som innehar jordförvärvsrätt. Flera års kamp om att få jordförvärvsrätt över ett ursprungligen 4,5 hektar stort område på Ängholm antecknas nu till kännedom av landskapsregeringen. Det var två svenska medborgare som på 1980-talet fick området testamenterat till sig, men man sökte inte om rätt att få äga och besitta området. När man gjorde det för några år sedan försökte man via ett bolag, Viva Archipelago, som skulle hålla möten och konferenser på fastigheten. Men landskapsregeringen har hela tiden sagt nej, också till det sista försöket att privat få jordförvärvsrätt till två tomter på 3.900 kvadratmeter. 

Reporter: Ulf Weman
redaktion@radiotv.ax

Publicerad: ons 10.02.2016 kl.06:37

Obunden samlings Runa-Lisa Jansson och Janice Holmström vill att Saltvik ordnar ett infotillfälle inför kvotflyktingmottagningen i kommunen.
- Efter att kommunfullmäktige beslutade att ta emot kvotflyktingar har många kommuninvånare hört av sig till oss med frågor, skriver fullmäktigeledamöterna i en motion som de lämnade in vid mötet i måndags.

I motionen föreslår de att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast ordna ett informationstillfälle för kommuninvånarna. Fullmäktige beslöt enhälligt att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Reporter: Malin Lundberg
redaktion@radiotv.ax

Publicerad: ons 10.02.2016 kl.06:10

I dag mulet och regn, cirka 3 grader och måttlig sydostlig vind. Från i kväll uppehåll och sydlig vind. I morgon mulet uppehållsväder, 2 grader och måttlig västlig vind.

Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Tilltagande till sydost vridande vind, på dagen 8-12 meter per sekund. I kväll vind omkring syd 10-14 meter per sekund. I natt avtar vinden. Tidvis regn eller dis.

Publicerad: tis 9.02.2016 kl.19:05
Hållbarhetsrådet presenterades av lantrådet. Foto: Owe Sjöblom.
Hållbarhetsrådet presenterades av lantrådet. Foto: Owe Sjöblom.

Landskapsregeringen tillsatte ett hållbarhetsråd idag med medlemmar från den offentliga sektor, näringslivet och tredje sektorn. Lantrådet Katrin Sjögren är ordförande i rådet och uppgiften blir att dra upp strategier för ett mer hållbart Åland.
- Det är väldigt viktigt att alla sektorer är med eftersom hållbarhet handlar om så mycket mer än bara miljö, det handlar också om social och ekonomisk hållbarhet, säger Sjögren.
Hållbarhetsrådets uppgift är att definiera vilka problem som finns och sen komma med praktiska lösningar för att det ska bli ett hållbart Åland.
Övriga medlemmar i rådet är hållbarhetsminister Camilla Gunell, landskapets förvaltningschef Dan E Eriksson, stadsdirektör Barbara Heinonen, ÅAB:s vd Peter Wiklöf, Eriksson Capitals vice vd Rebecka Eriksson, Viking Lines vd Jan Hanses, Ålands producentförbunds ordförande Tage Eriksson, Robert Jansson verksamhetsledare på Emmaus, Petra Granholm viceordförande i Ålands natur och miljö, Danielle Lindholm Rädda barnen och högskolans rektor Edvard Johansson.

Reporter: Owe Sjöblom
redaktion@radiotv.ax

  • Nu ska det bli verkstad, inte bara snack, säger lantrådet Katrin Sjögren.