Nyheter

Publicerad: ons 30.07.2014 kl.13:45

Omfattande blomningar av blågrönalger förekommer fortfarande i södra Skärgårdshavet och norra delen av Östersjön. Enligt satellitbilder från Finlands miljöcentral har det funnits blågrönalger i ytvattnet också i södra Bottenhavet. I de inre delarna av Skärgårdshavet finns det fortfarande lokalt rikliga förekomster av blågrönalger. Ytansamlingarna av alger på de finska havsområdena har dock inte ökat den senaste tiden.

”En stormig början av året och en därpå följande lång varm period på sommaren skapar gynnsamma förhållanden för blomningar av blågrönalger. I år passade alla faktorer som gynnar blågrönalger ihop", berättar ledande forskare Harri Kuosa vid Finlands miljöcentral.

Publicerad: ons 30.07.2014 kl.13:25
Datainspektionens chef Susanne Björkholm. Foto: Tomas Tornefjell.
Datainspektionens chef Susanne Björkholm. Foto: Tomas Tornefjell.

-Det är viktigt att felaktiga personuppgifter inte sprids och jag rekommenderar alla att ta reda på vilka uppgifter som finns i myndigheternas register. Det säger

Susanne Björkholm som är chef för den åländska datainspektionen.

Enligt personuppgiftsslagen har alla rätt att få veta vilken information en myndighet eller ett företag har lagrat om en själv. Som enskild individ kan man också kräva att uppgifter rättas, utplånas, blockeras eller kompletteras.

-Detta gäller med undantag för information som till exempel kan skada den allmänna ordningen och säkerheten, medföra risk för din hälsa eller försvåra förebyggande eller utredning av brott, säger Susanne Björkholm. 

Publicerad: ons 30.07.2014 kl.13:12

Dykningsarbeten kommer i morgon, torsdag, att utföras i Karlby, Kökar, där trossar från en gammal fiskodling ska avlägsnas för att eleminera risken för båthaverier. Arbetet beräknas ta hela dagen och båttrafikanter uppmanas ta det försiktigt i området.

Det är Ålands Sjöräddningssällskap som utför dykningsarbetena på uppdrag av landskapsregeringen. Trossarna härstammar från en fiskodling som låg mellan Utterskär och Tistronskärsgrundet.

Publicerad: ons 30.07.2014 kl.11:53

I går förmiddag fick polisen in en anmälan om att en man hade blottat sig för en ensam kvinna på Degersand i Eckerö. Polisen fick tag på den misstänkte och avvisade honom från platsen. Blottaren fick böter för offentligt kränkande av sedligheten.

Publicerad: ons 30.07.2014 kl.11:53

I går eftermiddag stals en dammsugare från en butik i Mariehamn. Tjuven bar ut dammsugaren, lade den på en släpvagn och försvann.

   Butikspersonalen tog registernumret på bilen som visade sig vara utländsk. Genom det nordiska polissamarbetet kunde polisen identifiera en misstänkt person som nu är misstänkt för snatteri.