Nyheter

Publicerad: tors 21.08.2014 kl.16:15

I juli drabbades delar av Finström av hagelskurar, och det ställde till problem för många äppelodlare som fick sina odlingar skadade. Det rör sig om ett tiotal odlare som drabbats.

   -Det rör sig om ganska omfattande skador, och enskilda odlare har drabbats hårt, säger Yngve Österlund som är ordförande i Ålands frukt- och bärodlarförening.

   För äppelodlarna på resten av Åland har årets skörd blivit i stort sett normal, och på en del håll har man fått rekordskördar.

Publicerad: tors 21.08.2014 kl.16:11

Samma lönevillkor ska gälla för alla löntagare på lika villkor, också för dem som är medlemmar i den fackliga organisation som inte är part i gällande kollektivavtal. Det beslöt landskapsregeringen i dag efter att ha gjort gjort en juridisk analys.

   Beslutet innebär i praktiken att också medlemmar i Tehys fackavdelning på Åland omfattas av de villkor som regleras i det nya tjänstekollektivavtalet för landskapsanställda. Tehy har vägrat att underteckna avtalet innan landskapet presenterar ett konkret förslag som innebär att löneskillnaderna mellan män och kvinnor börjar minska. Enligt landskapsregeringen ska arbetet med jämställda löner inledas med ett seminarium i början av oktober.

   Mer om de landskapsanställdas lönevillkor kan ni höra i våra sändningar i morgon bitti.

Publicerad: tors 21.08.2014 kl.15:01

-Samtidigt som dialekterna håller på att försvinna ökar intresset för dialekter inom olika språk. Det säger den åländska dialektforskaren Eva Sundberg som deltar i en stor nordisk dialektologkonferens som just nu pågår i Mariehamn.

  Under tre dagar möts dialektforskare från hela Norden på Alandica för att utbyta kunskaper om det senaste inom forskningen. Omkring 100 deltagare från olika länder deltar och det hålls 65 föredrag, bland annat om dialekterna på Åland.

   Enligt Eva Sundberg finns det numera i stort sett bara en dialekt på Åland.

   -För 50 år sedan var det stor skillnad mellan dialekterna i de åländska kommunerna, säger hon. 

  • Enligt Eva Sundberg finns det numera i stort sett bara en dialekt på Åland:
Publicerad: tors 21.08.2014 kl.14:03

Resten av dagen får vi mulet men uppehåll, måttliga till friska sydvästliga vindar. I natt klart till halvklart, 13 grader och måttliga sydvästliga vindar. I morgon fredag får vi först mulet och regn men sedan halvklart och uppehåll, 18 grader och måttliga sydvästliga till västliga vindar.

   Sjövädret för norra Östersjön, södra Bottenhavet, Ålands hav och Skärgårdshavet: Sydvästlig vind, 7-11 och på norra Östersjön uppemot 13 meter per sekund. På södra Bottenhavet från i natt 4-8 meter per sekund. Regnskurar, möjligen åska.

Publicerad: tors 21.08.2014 kl.13:49

Ett avsnitt av Neptunigatan i Mariehamn ska saneras och få gång- och cykelväg. Det har infrastrukturnämnden beslutat. Det handlar om avsnittet mellan Södragatan och Storagatan.

   Gatan har under de senaste åren försämrats på grund av att nya hus har byggts och att det dragits nya ledningar i marken. Dessutom är gatans underbyggnad ålderstigen och måste förstärkas.

   Saneringsarbetena och byggandet av en separat gång- och cykelväg kommer att kosta cirka 110.000 euro, det är pengar som redan finns reserverade i årets budget. Arbetena på Neptunigatan i Mariehamn startar i höst och beräknas vara klara till våren nästa år.