Nyheter

Publicerad: fre 30.09.2016 kl.14:35

Kollektivtrafiken i landskapet är dyr i dag och det finns förslag på lösningar som ger bättre trafik, som är billigare och som är miljövänligare och dessutom anpassad efter EU-bestämmelserna. Det framhöll centerns Veronica Thörnroos i lagtinget i dag, när hennes skriftliga fråga om förverkligandet av en ny kollektivtrafiklag behandlades. Veronica Thörnroos tillsatte själv som infrastrukturminister i den förra regeringen en utredning som blev klar förra året. Nu undrar hon hur långt arbetet med den nya lagen kommit.

- Vi arbetar med tre lagar, om kollektivtrafiken, godstrafiken och taxi, och skall ha dem klart så snart som möjligt, svarade nuvarande infrastrukturministern Mika Nordberg, moderat.

Någon tidtabell kunde han dock inte ge.

Reporter: Ulf Weman
redaktionen@radiotv.ax

Publicerad: fre 30.09.2016 kl.14:34

Skärgårdstrafiken och gränsbevakningens helikoptrar är temat för två budgetmotioner som Mats Löfström i dag lämnat till riksdagen inför behandlingen av nästa års budget.

Löfström vill öka anslaget för utvecklande av kollektivtrafiktjänster på skärgårdstrafiken mellan Åland och fastlandet. I dag står landskapsregeringen för kostnaderna för den trafiken på cirka 2,4 miljoner euro per år.

-Eftersom förbindelserna även främjar rikets intressen vore det motiverat att riket står för halva kostnaden, skriver Mats Löfström i budgetmotionen.

Den andra motionen har lämnats tillsammans med riksdagsledamöter från Åboland. I den föreslås att resurserna för gränsbevakningen utökas med 400.000 euro så att trafikledningen nattetid blir kvar vid Åbo flygfält vilket skulle gynna trafiken med räddningshelikopter.

Reporter: Bengt Hannus
redaktionen@radiotv.ax

Publicerad: fre 30.09.2016 kl.14:33

Tänker landskapsregeringen införa skyddsjakt på tranor? Det undrade centerns Runar Karlsson vid lagtingets frågestund i dag. Flockar på upp till 300 tranor äter upp majssådd och potatis, enligt uppgifter från jordbrukarhåll. Runar Karlsson hänvisade till Sverige, där man redan infört skyddsjakt på tranor som blir allt vanligare i vår natur. Näringsminister Camilla Gunell, socialdemokrat, erkände att frågan är ny för landskapsregeringen.

- Vi måste se på olika metoder att komma tillrätta med tranproblematiken. Det finns också ersättning att få för skördeskador, sade hon i sitt svar.

Reporter: Ulf Weman
redaktionen@radiotv.ax

Publicerad: fre 30.09.2016 kl.14:31

Standarden på de åländska gästhamnarna behöver förbättras. Det anser näringsminister Camilla Gunell. Hon har därför tagit initiativet till ett nytt regionalpolitiskt projekt som ska bidra till att standarden på de åländska gästhamnarna blir jämförbar med gästhamnarna i Sverige och Finland, med målet att locka fler turister till skärgården. Projektet ska finansieras till 75 procent av EU:s Interreg Central Baltic program. De resterande 25 procenten finansieras av Ålands landskapsregering. Projektet, som omfattar gästhamnar i Sverige, Finland och på Åland, har Ålands utvecklings Ab som huvudman.

-Pengarna kan användas till konkreta åtgärder som att bygga en ny kaj, bastu eller tvättstuga, och för Ålands del innebär projektet att de som deltar kan få allt betalt av EU och landskapsregeringen. Det säger Lennart Joelsson som är Vd för Ålands utvecklings Ab.

Reporter: Tomas Tornefjell
redaktionen@radiotv.ax

Publicerad: fre 30.09.2016 kl.12:37

Resten av dagen klart, cirka 14 grader och måttlig västlig till sydvästlig vind. I natt sjunker temperaturen till cirka 11 grader. I morgon soligt, 14 grader och måttlig västlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet: Västlig till sydvästlig vind 13-17 meter per sekund, i morgon 11-15 meter per sekund. Regnskurar och möjligen åska.