Nyheter

Publicerad: tors 27.08.2015 kl.15:45

I kväll mulet, 19 grader och måttlig sydlig vind. I natt lätt regn, 16 grader och måttlig sydvästlig vind. I morgon halvklart, 20 grader och måttlig sydvästlig vind.

Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Sydlig till sydostlig vind i kväll 10-14 meter per sekund. I natt vrider vinden till sydväst och avtar något, i morgon förmiddag 8-12 meter per sekund. Mest god sikt men i kväll västerifrån regn.

Publicerad: tors 27.08.2015 kl.15:33

Nu blir det möjligt att få stöd för inköp av begagnade maskiner inom jordbruket. Landskapsregeringen beslöt i dag att ändra landsbygdsutvecklingsprogrammet på den här punkten, för att underlätta för de mindre jordbruksföretagen att investera och utveckla verksamheten. Dessutom är det positivt med återanvändning av miljöskäl. Kravet för att få investeringsstöd för begagnat material är att det inte utbetalats stöd till det under de senaste fem åren. I ändringen av LBU-programmet tas också den övre inkomstgränsen för att erhålla investeringsstöd bort. Den har varit på 400.000 euro för bruttoproduktion av försålda produkter. På det sättet vill landskapet också gynna en högre produktion och lönsamhet på gårdarna. Det är EU-kommissionen som slutligt skall godkänna ändringarna i det pågående LBU-programmet.

Publicerad: tors 27.08.2015 kl.15:30

I tisdags möttes restaurangen Eat och Mariehamns stad i Åbo hovrätt. Eat överklagade i början av året Ålands tingsrätts dom enligt vilken staden hade rätt att häva hyreskontraktet och att Eat omedelbart måste flytta ut från sina lokaler på Torget. I väntan på hovrättsförhandlingarna fick Eat sedan rätt av hovrätten att driva verksamheten vidare i lokalerna tills ärendet avslutas.

Hovrättens dom ges inom en månad.

Publicerad: tors 27.08.2015 kl.14:30

I dag inleddes rättegången mot en man som åtalats för grovt sexuellt utnyttjande av barn. Händelsen inträffade under 2013 och 2014, då mannen var flickans lärare. Det mesta av målet sker bakom stängda dörrar, de flesta handlingar kommer att vara hemliga i 60 år och målsägandes namn är sekretessbelagt. Under den öppna delen av dagens rättegång redogjorde målsägandes försvarare för de konsekvenser som ett barn kan drabbas av vid ett sexuellt utnyttjande. Åklagaren läste upp ett stort antal textmeddelanden, så kallade SMS, som skickats av den åtalade mannen och flickan. Dessa SMS handlade bland annat om när och hur den åtalade och flickan skulle träffas, och om vikten av att hemlighålla deras relation. Åklagaren anser att textmeddelandena har ett innehåll som inte kan anses vara normalt för en professionell relation mellan en lärare och dennes minderåriga elev. Bland dessa SMS fanns meddelanden som tydde på att den åtalade insåg att det handlade om en osund relation mellan honom och hans elev. Under resten av dagen är rättegången stängd för allmänhet och media. 

Publicerad: tors 27.08.2015 kl.14:21

Landskapet tar över kostnaderna för skyddsboendet i Tallbacken i Mariehamn. Det innebär ett nytt lagförslag som landskapsregeringen lämnat över till lagtinget. Hittills har kommunerna betalat Mariehamns stad efter vad deras invånare utnyttjat skyddsboendet. Enskilda fall har kunnat öka kostnaderna rejält för mindre kommuner, kostnaden är 298 euro per dygn och person, och samtidigt har vissa kommuner tagit ut en självrisk av den våldsdrabbade.

- Nu skall det inte kosta någonting för den drabbade och alla behandlas lika. Det är ett viktigt steg i arbetet mot våld i nära relationer, säger Vivan Nikula, chef för jämställdhetsfrågor vid landskapsregeringen.

Staden fortsätter driva Tallbacken och får kostnaderna för skyddsboendet ersatta av landskapet. Barnskyddet berörs inte, det är fortfarande en kommunal fråga och planeras tas med i Kommunernas socialtjänst, KST, när den verksamheten kör igång år 2018. Då kan också skyddsboendets organisering inlemmas i KST.