Nyheter

Publicerad: fre 24.10.2014 kl.11:54

Antalet övernattningar på de åländska hotellen var i september drygt 15.700 vilket innebär en ökning med knappt en procent jämfört samma månad i fjol. Det visar uppgifter från Åsub. Hittills i år har hotellen haft drygt 165.300 övernattningar vilket är drygt fem procent färre än under samma period i fjol.

   Övernattningarna ökade från Finland med drygt en procent medan de minskade från Sverige med drygt tre procent. Av de övernattande var cirka 45 procent från Finland och 46 procent från Sverige.

Publicerad: fre 24.10.2014 kl.11:54

Nu har temat för 2015 års upplaga av Mariehamns litteraturdagar slagits fast: det blir Flykt. Merparten av de medverkande författarna är också klara.

   -Vi saknar endast ett par-tre stycken, berättar kultur- och biblioteksledaren Lars Midbjer.

   Inom kort ska litteraturdagarnas projektledare Katarina Gäddnäs presentera författarlistan.

Publicerad: fre 24.10.2014 kl.11:53

-Om det blir en strejk är det en mycket allvarlig sak för det åländska samhället. Det var finansminister Roger Nordlunds första kommentar efter vårdfacket Tehys strejkvarsel i går. Enligt Nordlund ska landskapsregeringen nu analysera situationen för att se hur en strejk kan undvikas. Finansministern ser det som problematiskt att inleda nya förhandlingar med Tehy.

   -Skulle vi inleda nya förhandlingar med Tehy och komma till en överenskommelse med dem så har vi ju svikit de andra facken på Åland, och då får vi en kaossituation. Det blir en ond cirkel som är svår att överskåda, säger Roger Nordlund

   När det gäller Tehys krav på jämställda löner påpekar finansministern att landskapsregeringen redan satt igång den processen, bland annat genom pengar i andra tilläggsbudgeten och i kommande budget för nästa år.

   -När en konflikt är igångsatt är den väldigt svår att avsluta, säger Roger Nordlund.

Publicerad: fre 24.10.2014 kl.11:51

Det är ännu för tidigt att säga vilka konsekvenserna blir vid en eventuell vårdstrejk. Ålands hälso- och sjukvård har inte hunnit diskutera vilka arbeten som måste kunna utföras på exempelvis sjukhuset genom så kallade skyddsarbeten, om vårdfacket Tehys utlysta strejk till den 6 november bryter ut.

   -Vi fick ju veta om strejkvarslet via media i går eftermiddag först. Men situationen är allvarlig, säger ÅHS förvaltningschef Katarina Dahlman.

   ÅHS ledning är kallad till ett möte med landskapsregeringen i eftermiddag.

Publicerad: fre 24.10.2014 kl.11:50

Riksregeringen vill slopa skattefriheten för taxibilar och för bilar som tas in i landet som flyttgods. Men trots att de här ändringarna också berör landskapets lagstiftningsbehörighet, har finansministeriet i Helsingfors inte låtit landskapsregeringen ge sitt utlåtande. Det är först nu när finansutskottet i riksdagen tittar på de föreslagna ändringarna som man begärt in ett utlåtande från Åland.

   -Riket får inte använda beskattningen så att rättssäkerheten för ålänningar äventyras och att landskapets behörighet begränsas, skriver landskapsregeringen i sitt utlåtande till finansutskottet.

   Att slopa skattefriheten för bilar som tas in som flyttgods kan hämma inflyttningen till Åland, menar landskapsregeringen. Stora taxibilar som används för skoltransporter och specialtransporter av gamla och sjuka ska få fortsatt skattefrihet. Men här skiljer sig reglerna åt mellan riket och Åland och det finns en risk att ägare till åländska skolskjutsbilar därför nekas skattenedsättning, menar landskapsregeringen i sitt utlåtande till finansutskottet i riksdagen.

  • Ulf Weman rapporterar: