Nyheter

Publicerad: tors 2.04.2015 kl.07:06

Nu vill landskapsregeringen ändra i den åländska lagen om tariffstödet till vindkraften. Det är efter behandlingen i riksdagen av rikets stödlag som det blir nödvändigt att i den åländska lagen skriva in att statliga myndigheter har rätt att utöva insyn av stödsystemet och också göra granskningar hos stödmottagarna, alltså de åländska vindkraftsproducenterna. Dessutom föreslår landskapsregeringen en ändring så att lagtinget måste ge en 12-årig beviljningsfullmakt av de totalt 18 miljoner euro som är landskapets del av stödet. Staten bidrar med 60 miljoner euro under de tolv åren som lagen gäller.

Publicerad: tors 2.04.2015 kl.07:06

Landskapets projekt om ett hållbart Åland bedöms ha ett stort behov av erfarenhetsutbyte och samverkan med andra regioner. Därför har nu kansliminister Wille Valve beslutat att landskapet säger ja till erbjudandet att gå med i Blekinge tekniska högskolas forskningsprojekt om strategiskt hållbar utveckling, tillsammans med sju svenska kommuner, en region, samt organisationen Sveriges ekokommuner. Avtalet om forskningsfinansiering kostar landskapet 75.000 svenska kronor per år under tre år, sammanlagt 225.000 kronor. Projektet inleds i år.

Publicerad: tors 2.04.2015 kl.06:49

Förvaltningsplanen och åtgärdsprogrammet är omfattande men det är oklart hur finansieringen av detsamma ska ordnas. Så skriver kommunstyrelsen i Geta i sitt utlåtande gällande landskapsregeringens förslag till vattenåtgärdsprogram.

Geta konstaterar att kommunen enligt vattenåtgärdsprogrammet blir ansvarig eller delansvarig för flera åtgärder, på sidan av de uppgifter man redan ansvarar för som till exempel tillsyn av enskilda avloppsanläggningar.

Geta tycker att man bör förtydliga vem som bär ansvaret i de olika frågorna; landskapet, kommunerna, företag eller privatpersoner. Man vill också att förslaget förtydligas gällande hur finansiering av åtgärderna ska ordnas. Geta menar också att det bör utredas att samtliga åtgärders kostnader står i proportion till de miljömässiga vinster som väntas. 

Publicerad: tors 2.04.2015 kl.06:17

I dag först mulet men från i eftermiddag halvklart, cirka 4 grader och måttlig nordlig vind. I natt sjunker temperaturen till cirka 2 grader. I morgon bitti halvklart men på dagen mulet uppehållsväder, 4 grader och måttlig nordlig vind. I morgon kväll igen lätt regn.

Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Nordlig till nordostlig vind 6-10 meter per sekund. På dagen nordlig vind 7-12 meter per sekund, i natt något avtagande. Lokalt regn men mest god sikt.

Publicerad: tors 2.04.2015 kl.06:11

I dag väntas låga halter av sälg- och alpollen. Lokalt kan också låga halter av hassel- och alpollen förekomma.