Nyheter

Publicerad: mån 30.03.2015 kl.16:52

Tidigare riksdagsledamoten och språkröret för miljöpartiet i Sverige, Maria Wetterstrand, föreläser på Åland den 28 april. Wetterstrand, som numera är en fristående grön samhällsdebattör, har bjudits in av Ålands natur och miljö för att prata om resan till det hållbara samhället.

I samband med föreläsningen ordnas även en paneldebatt dit partiledarna för lagtingspartierna bjudits in. Temat för debatten är hur naturglädje kan bidra till ett bärkraftigt och hållbart Åland.

Publicerad: mån 30.03.2015 kl.16:50

Ett krogslagsmål som inträffade i maj 2013 har avhandlats i Ålands tingsrätt. Tre män var enligt åtalet inblandade i slagsmålet, men två av männen hade förlikats före rättegången inleddes. En tredje man stämde dock en av de andra då han hävdade att mannen hade knuffat omkull honom och sparkat honom i ansiktet när han stod på knä på golvet. Han yrkade på 700 euro i ersättning för sveda och värk, men enligt tingsrätten var bevisningen för dålig för att någon skulle kunna fällas. Tingsrätten skriver i domen att det är styrkt att mannen fällts till golvet och skadats, men att det inte går att bevisa vem som utfört misshandeln och på vilket sätt, och därför förkastas åtalet.

Publicerad: mån 30.03.2015 kl.16:03
Åsa Dahlman säger att Dahlmans behöver slakta 700 ton per år för att hålla verksamheten på stabil nivå. Foto: Owe Sjöblom.
Åsa Dahlman säger att Dahlmans behöver slakta 700 ton per år för att hålla verksamheten på stabil nivå. Foto: Owe Sjöblom.

- Om det blir ett mobilt slakteri som slaktar både får- och nötkött så kan vi få två slakterier som inte går så bra ekonomiskt, det säger Åsa Dahlman, vd för Dahlmans slakteri, om projektet Skärgårdslamms planer på storskalig produktion av lammprodukter.
Dahlmans slaktar idag knappa 700 ton per år och det är ungefär så mycket som behövs för att verksamheten ska hållas på en stabil nivå. Eftersom Åsa Dahlman inte har någon insikt i Skärgårdslamms planer kan hon inte uttala sig om det finns ekonomiska förutsättningar för ett mobilt slakteri på Åland, men hon spekulerar i att det kan vara svårt att få ekonomin att gå ihop för ett sådant.

  • Dahlmans har inte varit inblandade i Skärgårdslamm abs planer på ett mobilt slakteri:
Publicerad: mån 30.03.2015 kl.15:35

Det blev inget misstroende mot landskapsregeringen från liberalernas sida i frågan om sociallagstiftningen, men det kan ännu komma. Det var budskapet från partiets sida när man i lagtinget i dag lämnade in ett så kallat spörsmål. Hur tänker landskapsregeringen avhjälpa den osäkerhet som råder i kommunerna på grund av sin senfärdighet, och hur kommer det sig att man inte haft framförhållning och moderniserat socialvårdslagarna i samma takt som i riket, är frågorna från liberalernas sida. Men lantrådet sväljer inte kritiken.
   - Det här är bara politik, redan i budgeten i höstas sade vi att det är skäl att stanna upp och tänka över hur vi skall ha det. Det har länge varit ett bekymmer att vår lagstiftningen inte hänger med när det ändras i riket, säger Camilla Gunell.

  • Liberalernas Viveka Eriksson är frågande till landskapsregeringens förslag om en egen åländsk sociallagstiftning:
Publicerad: mån 30.03.2015 kl.15:01
Anhöriga är upprörda över att besökstider införts på Trobergshemmet i Mariehamn. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.
Anhöriga är upprörda över att besökstider införts på Trobergshemmet i Mariehamn. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.

Flera anhöriga är upprörda över att Trobergshemmet i Mariehamn har infört besökstider på demensavdelningen Nyhamn utan att diskutera det med de anhöriga före.
   - För det första är det ett effektiverat serviceboende där de boende betalar hyra. För det andra förstår vi inte varför personalen inte informerade oss om detta, det kändes konstigt med bara en lapp på dörren, säger Marina Sundström, som har sin mamma på avdelningen Nyhamn. Hon vill ändå betona att mamman tycker om personalen och trivs på Trobergshemmet.
Enligt Pauliina Körkkö, föreståndare på Trobergshemmet och Carola Törnqvist, omvårdnadsledare handlar det om en informationsmiss.
   - Vi borde ha informerat de anhöriga, så det var en miss från vår sida. Besökstiderna är ett önskemål från personalen, men fortsättningsvis kan de anhöriga besöka de boende om de är inne på sina rum, säger Carola Törnqvist.

  • Marina Sundström som har sin mamma på Trobergshemmet blev förvånad när besökstiderna infördes: