Nyheter

Publicerad: fre 29.05.2015 kl.11:51

Förbundsfullmäktige för De gamlas hem i Jomala beslöt sig i går för att säga upp arrendeavtalet med föreningen Ålands hemgård. Hammarlands representant Stefan Öström föreslog att ärendet skulle återremitteras till förbundsstyrelsen så att man kunde klargöra vad det skulle kosta att lösa in och eventuellt renovera och bygga om Hemgården, men hans förslag fick inget understöd.

Förbundsfullmäktige gav i stället förbundsstyrelsen i uppdrag att förbereda en uppsägning av arrendeavtalet med Ålands hemgård, ett beslut som Stefan Öström reserverade sig mot.

Avtalet med Ålands hemgård har diskuterats länge. Föreningen har vägrat skriva på ett nytt arrendeavtal då man hävdat att man redan äger marken boendet står på. Föreningen har också brutit mot arrendeavtalet genom att hyra ut lägenheter åt andra än åldringar.

Publicerad: fre 29.05.2015 kl.11:49

En större fritidsbåt fick motorproblem på Slemmern i Mariehamn i går på eftermiddagen. Båtföraren ringde till sjöräddningen som åkte ut med Klas E och bogserade fritidsbåten till kaj. 

Publicerad: fre 29.05.2015 kl.11:22
Ole Norrback var med när landskapet tog över radio- och tvbehörigheten. Foto: Owe Sjöblom.
Ole Norrback var med när landskapet tog över radio- och tvbehörigheten. Foto: Owe Sjöblom.

- Jag tror det skulle vara till fördel om Åland syntes mer i riksmedier, även i Yles finskspråkiga kanaler, säger förre ministern Ole Norrback.
Norrback var kommunikationsminister i början av 1990-talet och deltog i diskussionen när Åland tog över behörigheten för radio- och TV-frågor och Ålands Radio blev en egen public service-kanal. I diskussionerna fanns farhågor från finlandssvenskt håll om att informationen från Åland skulle minska och vice versa.
- Jag upplever att det blivit på det sättet och det borde ligga i Ålands intresse att samarbetet mellan Ålands Radio och Yle intensifieras så att mer från Åland syns i riket, säger Norrback.

  • Ole Norrback intervjuas av Owe Sjöblom.
Publicerad: fre 29.05.2015 kl.11:06

I morgon hålls studentdimissionen för första gången i Alandica i stället som de senaste åren i Baltichallen. Enligt rektor Marcus Koskinen-Hagman beror flytten på att det är närmare skolan och att man fått kritik för transporten från Baltichallen till skolan där de nybakade studenterna fortsättningsvis ska möta dom som vill uppvakta dem. Flytten innebär att antalet gäster begränsats eftersom det finns plats för hälften färre än i Baltichallen. Det innebär också att trafiken på Nygatan, över Ålandsvägen, stängs av när studenterna tågar från Alandica till lyceet vid 13-tiden.

Av årets studenter är 92 flickor och 56 pojkar. Dessutom tar 7 flickor och 3 pojkar dubbelexamen från yrkesgymnasiet.

Publicerad: fre 29.05.2015 kl.10:25

Landskapsåklagaren ska nu avgöra om det blir åtal för att Viking Lines ms Rosella under en avgång i februari inte hade låst bogvisir. Trafiksäkerhetsverket, Trafi, har utrett händelsen och anser att det handlar om brott mot lagen om fartygs säkerhet. Eftersom Rosella har Mariehamn som hemort förs ärendet vidare till den lokala åklagaren.

Trafi hänvisar till internationella regler om sjösäkerhet enligt vilka bogvisir måste vara stängda och låsta innan ett fartyg lämnar kajen.

Trafi har nu också inlett en extra granskning av hanteringen av bogvisir i hamnarna i Helsingfors, Åbo, Nådendal och Vasa.