Nyheter

Publicerad: tis 1.12.2015 kl.11:22

Det finns en risk att den planerade fiskodlingsverksamheten vid Skrovsö i Föglöfjärden kan bidra till en försämring av vattenförekomsten. Det skriver landskapsregeringens miljöbyrå i ett utlåtande till Ålands förvaltningsdomstol med anledning av besvär som lämnats in till domstolen efter att ÅMHM gett miljötillstånd till Ålands fiskförädlings ab för att flytta fiskodlingar från Bergö i Lemland och Långnäs och Ängösund i Lumparland till Skrovsö.

Vattenbiologen Susanne Vävare skriver att vattnet i Föglöfjärden redan i dag behöver förbättras vad gäller kväve- och fosfornivåer, och den ekologiska statusen bör förbättras från måttlig till god. Före 2027 ska förbättringarna ske, enligt en tolkning av vattendirektivet som framgår av en EU-dom från i somras.
- Allmänt kan sägas att ett utökat punktutsläpp i en vattenförekomst försvårar uppnåendet av god status, skriver Susanne Vävare i utlåtandet, och tillägger att en datorsimulering som gjorts ger en indikation om att en fiskodling kan påverka vattenkvalitén så pass mycket att Föglöfjärdens status kan försämras. 

Reporter: Malin Lundberg
malin.lundberg@radiotv.ax

 

Publicerad: tis 1.12.2015 kl.11:04

I eftermiddag halvklart, 4 grader och frisk nordvästlig vind. I natt klart till halvklart, 0 grader och frisk nordvästlig vind. I morgon halvklart, 3 grader och måttlig vind omkring väst. I morgon kväll möjligen något lätt regn.

Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Tilltagande vind omkring nordväst, i eftermiddag 13-17 meter per sekund. Från i kväll långsamt avtagande till 8-13 meter per sekund. Mest god sikt.

Publicerad: tis 1.12.2015 kl.10:51

Bygg ut Svinö holme enligt alternativ ”Skärgårdsstaden”, alltså med småhus och ett fyravåningshus på östra och södra delen! Det föreslår stadsutvecklingsnämnden i Mariehamn.

Enligt en medborgarenkät som besvarades av 644 personer vill 65 procent att Svinö bevaras som rekreationsområde, 20 procent att man bygger småhus och 13 procent att man exploaterar området med flera höghus. Nämnden vill också lämna en öppning för en större exploatering på västra sidan om det i framtiden visar sig att befolkningen ökar mer än man nu räknar med.

Ärendet går vidare till stadsstyrelsen och -fullmäktige. Dessutom krävs diskussioner med landskapet som äger mest mark på Svinö.

-Om allt går enligt planerna kan vi om två år börja med en delgeneralplan för Svinö och därefter med detaljplanering, säger stadsarkitekt Sirkka Wegelius.

Reporter: Bengt Hannus
bengt.hannus@radiotv.ax

Publicerad: tis 1.12.2015 kl.08:59

Endast ett fåtal ålänningar finns med som mottagare av stipendier och understöd i Konstsamfundets höstutdelning. Folkmusikgruppen 3riksson får 1.000 euro för en folkmusikkurs i Vasa och lika mycket tilldelas Kulteatern i Hammarland för en nyskapande pjäs. De två kulturella flaggskeppen Katrina kammarmusik respektive litteraturdagarna understöds med 5.000 euro var för nästa års satsningar.

Hela 35.000 euro tilldelas tidningen Nya Åland för projektet Nyan i klassen riktad till grundskolor och gymnasieskolor på Åland. Konstsamfundet är en av delägarna i Nya Åland.

Reporter: Eva Nyberg
eva.nyberg@radiotv.ax

Publicerad: tis 1.12.2015 kl.08:11

-Om kommunen ska ha fortsatt samma eller till och med utvecklad verksamhet kan det inte uppfyllas med nuvarande inkomstskatteprocentsats om 16,75 procent. Det skriver Lemlands kommundirektör Mikael Smeds i sin översikt i förslaget till nästa års budget. Enligt honom har den stora frågan inom förvaltningen varit om inkomstskatten ska höjas 2016 eller 2017. Kommunfullmäktige har redan slagit fast skatterna för nästa år men själva budgetförslaget diskuteras i morgon kväll. Enligt Mikael Smeds är kommunens ekonomi inför nästa år försvarbar och skuldbördan acceptabel men planerade investeringar framöver gör att såväl avskrivningar som driftsekonomi kommer att belasta resultatet kraftigt. 

Reporter: Bengt Hannus
bengt.hannus@radiotv.ax