Nyheter

Publicerad: tis 21.04.2015 kl.13:10

Champagnen som bärgades från ett vrak i Föglö skärgård 2010 kan ha varit på väg till Tyskland. Det skriver forskning.no som tagit del av franska och tyska forskares analys av champagnen.

Analysen visar att vrakchampagnen innehöll 150 gram socker per liter, vilket talar för att den var på väg till Tyskland och inte Ryssland vilket det tidigare spekulerats i. Tyskarna gillade nämligen måttligt söt champagne på 1800-talet då fartyget med champagnen sjönk, medan ryssarna ville ha sin skumpa ännu sötare, med nästan 300 gram socker per liter.

Forskarnas analys visar också att lagring på havsbotten är ypperlig för vin, eftersom temperaturen hålls på en jämn nivå och flaskorna ligger i mörker. 

Publicerad: tis 21.04.2015 kl.11:52

ÅMHM har granskat socialförvaltningen i en åländsk kommun och funnit brister i barnskyddsarbetet. Nu ger man kommunen en anmärkning.
I oktober 2013 klagade en förälder till landskapsregeringen för att kommunen misslyckats med att hantera ett barnskyddsärende gällande förälderns barn. I maj 2014 började ÅMHM handlägga ärendet och man fann flera brister. De metoder som kommunen använt har enligt ÅMHM inte förbättrat situationen för barnet. Kommunen har varken utvärderat om stödåtgärderna som satts in fungerat eller arbetat för att hitta andra metoder för att avlasta barnet. Kommunen har inte dokumenterat vad barnet tyckt om sin egen situation och inte upprättat en lagenlig klientplan, vilket gjort det svårare att planera, arrangera och följa upp lämpliga och effektiva barnskyddsåtgärder.
Kommunen måste nu göra en ny utredning av behovet av barnskydd för barnet och bedöma om en intressebevakare behövs. Om det visar sig att barnskyddsåtgärder behövs ska kommunen upprätta en klientplan för barnet. Senast den 31 juli ska arbetet vara klart och kommunen ska rapportera tillbaks till ÅMHM.

Publicerad: tis 21.04.2015 kl.11:49

Ett vattenområde på ungefär 495 kvadratmeter ska muddras i Västra hamnen i maj. Enligt hamnverkets vd Leif Ahlqvist knuffar färjornas propellrar ihop bottensediment i högar, och nu är det dags att ta bort en hög framför Pommern och en hög vid kaj 6, så att hamnen uppfyller kraven på ramningsdjup.
- Sådant underhållsarbete görs ungefär vart tionde år, säger Ahlqvist.
Inför muddringsarbetet har man analyserat bottenmaterialet och proverna visar lite förhöjda värden av arsenik och nickel. Men enligt Leif Ahlqvist och miljöskyddsinspektör Mats Westman på ÅMHM är det ingen fara.
- Vi är egentligen förvånade över att värdena var så bra som de var, men vi har väldigt rent i vår hamn. Hamnen är djup och vi har bra vattenomsättning, säger Leif Ahlqvist.
Nästa vecka tas beslut om vem som ska muddra i hamnen. Arbetet ska vara klart den sista maj och trafiken i hamnen påverkas inte. Muddermassorna kommer senare att användas som utfyllnadsmaterial på ett industriområde.

Publicerad: tis 21.04.2015 kl.10:48

Åtta personer har sökt tjänsten som förbundsdirektör för Ålands kommunförbund. Fyra av de sökande bor på Åland: Youlian Mrad, pol kand från Mariehamn som bland annat jobbat som lärare, Magnus Sandberg, pol mag och nuvarande kommundirektör för Vårdö, Etti Sharma, jur kand från Mariehamn och Carl Anton Gardberg, pol kand från Mariehamn som senast jobbat på landskapsregeringen.
De övriga sökande är Andreas Johansson från Norberg i Sverige, Hannu Wuorela från Jakobstad, Janna Jansson från Uppsala och Jonas Heikkilä från Åbo.
Nuvarande förbundsdirektören Erik Brunström slutar för att bli vikarierande kommundirektör i Finström. Beslut om hans efterträdare tas senast på kommunförbundets styrelsemöte den 8 maj.

Publicerad: tis 21.04.2015 kl.07:21

Hur skall EU skydda minoritetsspråk i Europa, hur skall jämställdheten stärkas i parlamenten och hur skall man kunna stoppa exploateringen av brunkol. Det var frågor som tre åländska politiker från Ålands framtid diskuterade när man i helgen deltog i europapartiet European Free Alliance, EFA:s, kongress i östra Tyskland. I området hotar ny brunkolsutvinning av svenska Vattenfall, som förutom miljöförstöring innebär tvångsförflyttning av hela byar. Här bor minoriteten sorberna. När det gäller minoriteterna i Europa är EFA kritiskt inställt till EU.
- Minoriteterna lämnas ensamma att försvara sina rättigheter gentemot respektive centralstat, istället för att EU ser till att minoriteterna värnas och respekteras, sa Axel Jonsson på kongressen.
De övriga som deltog från Ålands framtid var Rolf Granlund och Zacharias Kalm.