Nyheter

Publicerad: ons 17.09.2014 kl.11:24

Efter 18 år på posten slutar Ålands statistik- och utredningsbyrås direktör Bjarne Lindström i början av nästa år för att i stället börja ett nytt jobb i Stockholm. Han var med och startade ÅSUB.

Han ska bli seniorkonsult hos konsultföretaget SWECO Strategy i Stockholm. Bjarne Lindström ska bland annat delta i analyser och utvärderingar av den europeiska sammanhållningspolitiken. Han kommer också att bistå som sakkunnig samhällsanalytiker i olika stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt runt om i världen.

Rekryteringen av Lindströms efterträdare påbörjas i oktober.

Publicerad: ons 17.09.2014 kl.11:18

Hur skall ett bättre hemvårdsstöd utformas framöver? Landskapsregeringens arbetsgrupp som skall komma med ett förslag till ny lag om hemvårdsstödet, vill nu också ha synpunkter från alla intresserade. Man kan eposta sina idéer till socialvard@regeringen.ax före den 1 oktober. Hemvårdsstödet är det kommunala stöd vårdnadshavaren får för vård av barn under tre år i hemmet. I dag är det 390 euro per månad med tilläggsdel för syskon eller då familjen har små inkomster. Tanken är att höja hemvårdsstödet, göra det mer jämställt och flexibelt och anpassat till dagens arbetsmarknad.

Publicerad: ons 17.09.2014 kl.11:02

I tingsrätten rullades idag en härva upp mellan en svensk hustillverkare och en åländsk byggherre i samband med att muntlig förberedelse i ärendet hölls. Hustillverkaren stämmer byggherren på grund av obetalda fakturor på drygt 1,6 miljoner kronor. Ärendet gäller tre parhus i Jomala där husköparna bland annat inte kunnat flytta in vid överenskommen tid på grund av förseningar av bygget. Byggherren bestrider fordran och menar i sin tur att den svenska hustillverkaren vägrat fullfölja orderbekräftelsen och gjort sig skyldig till avtalsbrott och att det är en av orsakerna till att husbyggena försenats. Husköparna har i sin tur riktat krav mot byggherren på grund av förseningarna. Hustillverkaren menar att de inte har något att göra med de överenskommelser som byggherren och husköparna gjort sinsemellan. 

Publicerad: ons 17.09.2014 kl.10:55

Resten av dagen klart till halvklart, cirka 17 grader och svag sydlig vind. I natt halvklart cirka 10 grader och svag sydvästlig vind. Till i morgon väntas halvklart, cirka 17 grader och svag till måttlig sydlig vind.

Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Vind omkring syd 2-6 meter per sekund. Lokalt dis eller dimma.

Publicerad: ons 17.09.2014 kl.10:50

För drygt en vecka sedan åkte centerns lagtingsledamot Jörgen Pettersson fast för fortkörning. Polisens hastighetskontroll i Sviby visade att han körde 73 kilometer i timmen på en vägsträcka där högsta tillåtna hastighet är 50. Straffet blev 18 dagsböter på sammanlagt 720 euro.

   Det är Jörgen Pettersson som själv berättar om fortkörningen på sin blogg. ”Till mitt försvar hade jag inget att anföra. Jag körde för fort trots att jag inte ens hade bråttom någonstans, och jag är glad att se att övervakningen fungerar”, skriver Jörgen Petterson på sin blogg.