Nyheter

Publicerad: mån 22.09.2014 kl.16:22

Finansminister Roger Nordlund, centern, är nöjd över att riksdagens grundlagsutskott ger tumme ner till förslaget att införa moms på importerade tidningar. Utskottet menar att förslaget strider mot självstyrelselagens syfte och yttrandefriheten.

- Grundlagsutskottets utlåtande gå i rätt riktning och här har vår riksdagsledamot Elisabeth Nauclér gjort ett bra jobb, säger finansminister Roger Nordlund.

Från åländskt håll har man föreslagit att ålänningar skall undantas momsen på importerade tidningar och tidskrifter, eftersom man på Åland är helt beroende av den importen. Riksregeringen vill med lagen stoppa utnyttjandet av Ålands skattegräns gentemot EU för att undvika moms på tidskrifter. Riksdagens finansutskott arbetar nu vidare med frågan, och från åländskt håll räknar man med att höras även i det utskottet.

Publicerad: mån 22.09.2014 kl.15:43

Vad vet allmänheten om värdefulla kulturhistoriska miljöer i östra Föglö? Det vill nu landskapsregeringen veta när planeringen av ett nytt färjefäste norr om Hastersboda fortsätter.

En kulturmiljö- och fornminnesinventering görs nu, och då är lokal kunskap om rösen, stenar och stenklippor med inskrifter, bostadslämningar, med mera, intressant. Det gäller två områden där ny väg planeras, beroende på om nya färjehamnen byggs innanför Algersö, eller norr om densamma. Landskapets trafikavdelning har på en karta märkt ut de områden som är aktuella.

Kortruttprojektet för trafiken mellan Kökar och Föglö går nu också vidare med en MKB, alltså en miljökonsekvensbedömning. Och det finns alltså två olika alternativ för vägdragning, ny hamn och ny farled.

Publicerad: mån 22.09.2014 kl.15:27
En bil fick nästan ett träd över sig. Foto: Peter Nylund.
En bil fick nästan ett träd över sig. Foto: Peter Nylund.

Det var nära ögat för en taxibil som nästan fick ett träd över sig i Mariehamn i eftermiddag. Trädet föll över vägen precis framför bilen som körde österut längs Storagatan strax innan kurvan till Östra utfarten. Inga större skador uppstod och brandkåren ryckte ut för att ta bort trädet medan polisen dirigerade trafiken.

Publicerad: mån 22.09.2014 kl.15:11

- Kan fiskpinnar simma? Växer potatis på träd? Frågor kring barn och matfostran diskuterades idag i Smakbyn i Kastelholm då nordiska sakkunniga möttes för att inspirera varandra. Hur barn på daghem och skolor får vara med och tillaga maten, smaka med alla sinnen och lära sig mer om råvarorna togs upp och flera nordiska projekt med liknande syften lyftes fram. Bland deltagarna fanns Livsmedelsverket från Sverige, Marthaförbundet, och Fiskesprell från Norge. Lokal arrangör var Ny nordisk mat.

  • Kari Anne Johansen, Maria Stenberg och Harriet Strandvik intervjuas av Liv Örneryd.
Publicerad: mån 22.09.2014 kl.15:10
Gun-Mari Lindholm. Foto: Nina Eriksén.
Gun-Mari Lindholm. Foto: Nina Eriksén.

Strukturella förändringar, innovationer, hållbara finanser och hållbar utveckling. Bland annat det ser Moderat samling på Ålands, MSÅ:s, gruppledare i lagtinget Gun-Mari Lindholm som viktiga frågor i nästa års lagtingsval. Lindholm betonar också vikten att genomföra samhällsreformen.

-Om vi fortsätter som i dag kommer det att kosta mycket mera, avgifterna och skatterna blir högre, säger Gun-Mari Lindholm som menar att vi måste jobba på ett smartare sätt i framtiden.

Gun-Mari Lindholm intervjuas i vår serie med lagtingsgruppernas ordförande ett år inför valet.

  • Gun-Mari Lindholm intervjuas av Nina Eriksén.