Nyheter

Publicerad: tis 21.04.2015 kl.15:33

Från i kväll blir det halvklart, i natt cirka 4 grader och svag västlig vind. Till i morgon väntas halvklart väder, 10 grader och måttlig nordvästlig vind.

Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Vind omkring nordväst 5-9 meter per sekund. I natt tillfälligt omkring väst 3-7 meter per sekund. God sikt.

Publicerad: tis 21.04.2015 kl.15:22
Eva Eriksson är chef på ÅHS psykiatriska klinik. Foto: Albin Dahlin.
Eva Eriksson är chef på ÅHS psykiatriska klinik. Foto: Albin Dahlin.

Den psykiatriska kliniken inom ÅHS märker av ett starkt ökat behov av vård, och det är en utmaning för kliniken att räcka till. Det framgår av ÅHS verksamhetsberättelse för år 2014. Vid den psykiatriska avdelningen minskades vårdplatserna från 22 till 18 förra året och nu har man i det närmaste fullbelagt. Samtidigt ökade antalet vårddygn, särskilt i gruppen unga män mellan 18 och 29 år där antalet vårddygn mer än fördubblades. Vid den vuxenpsykiatriska mottagningen hade man förra året ett hårt tryck och det märks enligt kliniken att man inte har tillräckliga psykiaterresurser på avdelningen, trots full läkarbemanning.

- Vi har länge konstaterat att vi behöver vara fler läkare på mottagningen och vi har sökt om att få ytterligare en tjänst, säger Eva Eriksson som är klinikchef för den psykiatriska kliniken. 

  • Klinikchef Eva Eriksson intervjuas av Albin Dahlin.
Publicerad: tis 21.04.2015 kl.15:18

Ett avgörande i marknadsdomstolen över upphandlingen av den södra skärgårdslinjen kan dröja till augusti, enligt domaren Markus Mattila. För de 26 ombordanställda på södra linjen, inklusive sommartrafiken med Ejdern, är dröjsmålet inte så bra, menar sjömansunionens förtroendeman Eija Kiviö.

- Oron är stor för jobben, men då har de i alla fall jobb över sommaren, säger hon.

Nordic Jet Lines vd Oskar Berndtsson tycker ändå inte att det finns skäl till oro.

- Vi behöver anställa över 60 personer och ser hemskt gärna sådana som har stor erfarenhet av de här linjerna. Vi vill ha de bästa och mest motiverade, säger han.

Enligt Oskar Berndtsson är det bara en handfull av de 21 anställda på norra linjen som inte följer med. Eija Kiviö menar att samma regler skall följas för södra linjen, även om det där är Nordic Jet Lines estniska bolag som tar över den trafiken.

  • Förtroendeman Eija Kiviö intervjuas av Ulf Weman.
Publicerad: tis 21.04.2015 kl.15:02

Kommunstyrelsen i Jomala föreslår inför -fullmäktige att avtalet om den gemensamma områdesarkitekten och planeraren sägs upp till årsskiftet. Då går områdesarkitekt Ursula Koponen i pension och det är upp till Jomala som huvudman att anställa en eventuell efterträdare. Om avtalet sägs upp och planeraren flyttas till kommunens centralförvaltning räknar Jomala med en inbesparing på minst cirka 20.000 euro per år.

Som motiv för att avsluta samarbetet, som pågått sedan 2002, nämns bland annat att Jomala bär en större del av kostnaderna för områdesarkitektkontoret och att samarbetet innebär att hanteringen av vissa prioriterade tjänster i Jomala fördröjs eftersom alla medlemskommuners ärenden måste hanteras likvärdigt.

Områdesarkitektkontoret är ett samarbete mellan Jomala, Finström, Lemland och Lumparland.

Publicerad: tis 21.04.2015 kl.14:46

Fjolårets ekonomiska resultat för Saltvik blev ett rejält lyft. I budgeten för 2014 räknade man med ett underskott på 170.000 euro, men när kommunstyrelsen i går behandlade bokslutet visade det ett överskott på drygt 750.000 euro.

-Det beror på mer skatteintäkter än budgeterat och överlag mindre kostnader, säger nya kommundirektören Katarina Donning.

En stor del av resultatet förklaras med att Saltvik, liksom Mariehamn och Jomala, nu kan räkna med samfundsskatt från ett rederi som förlorat en skatterättslig process. Det gav Saltvik ett tillskott på 410.000 euro som tidigare bokförts som en osäker fordran. Enligt Katarina Donning innebär det dock inte nya pengar i kommunens kassa utan endast ett klargörande i bokföringen.