Nyheter

Publicerad: tors 23.10.2014 kl.14:32

I kväll mulet och uppehåll, 4 grader och frisk sydlig vind. I natt blir det också mulet uppehållsväder, 4 grader och frisk sydlig vind. Till i morgon väntas mulet och lätt regn, 7 grader och frisk sydlig vind.

Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Sydlig till sydostlig vind, 10-14 meter per sekund. Vinden tilltar i natt, från i morgon bitti 12-16 meter per sekund, på Ålands hav lokalt 18 meter per sekund. Lokalt möjligen snöbyar, i morgon lokalt regn.

Publicerad: tors 23.10.2014 kl.14:28

En tjänst som ekonom och en barnträdgårdslärare dras in och ytterligare 4,7 tjänster lämnas vakanta tillsvidare. Mariehamns socialnämnd fattade beslut helt i enlighet med förvaltningens förslag. Det betyder att det är personalen som får stå för inbesparingarna på cirka 300.000 euro, pengar man i vårens budgetförslag hade räknat med. Men inom ramen på 29 miljoner euro ryms också en utökad verksamhet, dels rustar staden för att ta emot flyktingar nästa år och dels öppnar ett nytt daghem i Idrottsgårdens lokaler på Neptunigatan.

Publicerad: tors 23.10.2014 kl.14:05

Tehy varslar om strejk från och med den sjätte november på ÅHS. Orsaken är att dom vill ha bättre anställningsvillkor. Tehy har inte något kollektivavtal med landskapsregeringen ännu och har inte fått till de förhandlingar som dom efterfrågat och dom anser att det här är enda vägen till att få fram förhandlingar.
- Vår förhoppning är att vi ska få till förhandlingar innan den sjätte november, så att det inte blir någon strejk, säger Sara Karlman, organisationssekreterare hos Tehy.
Trots att landskapsregeringen har inlett ett projekt med arbetsutvärdering där man tittar på hur det ska gå till att uppnå lika lön för lika arbete anser Tehy att det inte har skett i den takt som dom efterfrågat.
Om det blir strejk är det cirka 380 Tehy-anställda vid ÅHS som inte kommer att utföra sitt arbete.

Publicerad: tors 23.10.2014 kl.13:43

Nya EU-regler kräver kontroll av fiskebåtar dygnet runt. Därför inrättas nu ett nytt center för fiskerikontroll vid Västra Finlands sjöbevaknings ledningscentral i Åbo. Ansvaret är därmed gränsbevakningens. Åland har egen behörighet i de här frågorna och ansvaret för kontroll ligger på landskapet.

-Den här övervakningen gäller främst fisket ute till havs, inte det som sker på eget territorialvatten. För åländska fiskare blir det ingen större förändring jämfört med idag, säger Ålands Fiskares verksamhetsledare Fredrik Lundberg.

Publicerad: tors 23.10.2014 kl.13:17

Trots bakslaget i lagtinget går landskapsregeringen in för att bilda ett aktiebolag av Ålands digitala agenda, Åda. Lagtingets finans- och näringsutskott vill inte att man ger ett kapitallån till bolaget innan det är klarlagt att det inte strider mot EU:s statsstödsregler. Men landskapsregeringen beslöt i dag att gå vidare och ge finanschef Conny Nyholm fullmakt att underteckna ett avtal för bolagsbildning och ett aktieägaravtal. Utskottet är inte emot bolagiseringen som sådan.

Åda är ett samarbete mellan landskapsregeringen, Ålands hälso- och sjukvård, Mariehamns stad och Ålands kommunförbund. Syftet är att nå en samordning av e-tjänster, it-drift, it-utveckling och it-förvaltning inom det offentliga Åland.