Nyheter

Publicerad: ons 23.07.2014 kl.15:28
Byggbestämmelserna ger ett osäkert rättsläge, menar landshövding Peter Lindbäck. Foto: Ulf Weman.

En halv miljon euro i skadestånd av landskapet kräver en byggmästare som hävdar att landskapsregeringens förordning om att svenska boverkets byggbestämmelser ska gälla på Åland är olaglig. Skadeståndet bygger på förlorad arbetsinkomst på grund av att byggmästaren inte ansett sig kunna arbeta under de nya bestämmelserna.

   I ett brev till Ålandsdelegationen begär byggmästaren att man ska ålägga landskapet att betala ut skadeståndet. Ålandsdelegationen behandlade frågan i förra veckan och konstaterade att begäran ligger utanför delegationens uppgifter. Men ordföranden, landshövding Peter Lindbäck, säger i dag att rättsläget inom byggsektorn är osäkert, detta eftersom landskapet överskridit sin behörighet genom att anta de rikssvenska byggbestämmelserna.

  • Peter Lindbäck säger att rättsläget inom byggsektorn är osäkert efter att landskapet antog de rikssvenska byggbestämmelserna:
Publicerad: ons 23.07.2014 kl.14:07

De åländska konsumentpriserna var i juni i år 1,2 procent högre än i juni i fjol. Det rapporterar ÅSUB. Högre priser inom huvudgruppen "bostäder, vatten, elektricitet, gas och övriga bränslen" inverkade mest på prisuppgången, medan lägre priser inom huvudgruppen "transport" dämpade inflationen mest.

   De finländska konsumentpriserna steg med 0,9 procent det senaste året, och de svenska steg med 0,2 procent.

Publicerad: ons 23.07.2014 kl.14:03

För att minska algblomningen runt Åland måste åländska industrier inom skogs- och jordbruk och fiskodling ta ett större ansvar för att minska utsläppen av näringsämnen i havet, det menar miljöminister Carina Aaltonen.

   Att driva igenom en miljövänligare politik med hårdare regelverk som skulle gynna havsmiljön är svårt eftersom ekonomisk tillväxt och sociala frågor prioriteras högre enligt miljöministern som tycker att det fokuseras för mycket på kortsiktiga lösningar.

   -Man pratar om kvartalspolitik och kvartalsrapporter, att då tänka sig att göra stora investeringar som på sikt förbättrar vattnet och miljön har man svårt att se i sina verksamheter, säger Carina Aaltonen.

  • Carina Aaltonen säger att man hittills har följt de principer som gäller för en hållbar utveckling:
Klicka för att se större bilder
Publicerad: ons 23.07.2014 kl.13:09

Varning från landskapets trafikavdelning: Det sprids i dag ut grus på vägbanan på Sandösundsbron i Vårdö. Orsaken är att asfalten börjat ”smälta” i värmen och fått beläggningsskador. Särskilt motorcyklister varnas och hastigheten som gäller är 30 kilometer i timmen. Det är frågan om en vägsträcka på cirka 150 meter, och arbetet väntas vara klart på fredagen. Trafikanter varnas alltså för utspritt grus på Sandösundsbron i Vårdö.

Publicerad: ons 23.07.2014 kl.12:44

I morgon torsdag är det dags för Landskampstrav på travbanan i Norrböle. Tävlingen börjar klockan 16.00 och sänds även i TV både i Sverige och i riket. En av höjdpunkterna är Ålands Eliten där bland annat Qvintette och Ailanthe kommer till start. Nio lopp ska köras och det kommer 21 hästar från riket, 48 från Sverige och 22 hästar från Åland.

   Inför morgondagens tävling invigs en ny publikplats som har byggts med hjälp av pengar från PAF. Publikplatsen har servering och fler toto-kassor.

   -Det här innebär att köerna till både serveringen och totokassorna som vi haft tidigare lättar, säger Ulrika Björlin, som är sportchef på Ålandstravet.

  • Inför tävlingen kan Ulrika Björlin presentera en del nyheter för publiken: