Nyheter

Publicerad: fre 25.07.2014 kl.14:51
Jan Alvebäck och de övriga ägarna till Bomarsundstorpet river det i höst. Foto: Ulf Weman

Ägarna till Bomarsundstorpet har nu fått rivningstillstånd av Sunds kommun. En rivning ser nu ut att bli det definitiva slutet för en lång juridisk process efter att den sista arrendetagaren av markområdet inom Bomarsund fornminnesområde där torpet står dog år 1998.

   Enligt Sunds byggnadstekniska nämnd får rivningen inledas först efter den 7 september. Landskapsregeringen har krävt att delägarna antingen flyttar torpet eller överlåter det till landskapet, detta eftersom delägarna inte har jordförvärvsrätt och därför inte kan få rätt till förnyat arrende. Delägaren Jan Alvebäck menar att det i nuläget inte finns några alternativ till rivning.

   -Vi vill inte att någon annan kommer och bor här ifall museibyrån vill ta över torpet, säger han, och efterlyser i så fall en plan för torpets framtid.

  • Ulf Weman rapporterar:
Publicerad: fre 25.07.2014 kl.14:43

Lundqvistgruppens rederi Alfa har beställt ett nytt tankfartyg som ska byggas vid ett varv i Japan. Fartyget ska ha en dödvikt på 106.000 ton, blir 228,6 meter långt och 42 meter brett. Tankfartyget ska levereras i juli år 2016.

Publicerad: fre 25.07.2014 kl.14:24

I helgen väntas låga till måttliga halter av gräspollen och måttliga halter av gråbopollen.

Publicerad: fre 25.07.2014 kl.14:21

Redan i juni var Jim Eriksson på förslag som ny chef för De gamlas hem, men majoriteten i förbundsfullmäktige valde då att tillsätta ett utskott som skulle bereda ärendet ytterligare. Nu har utskottet kommit fram till att det bör bli Jim Eriksson som utses till ny chef. Beslutet om chefstillsättningen fattas av förbundsfullmäktige i slutet av augusti.

   Den nuvarande förbundsdirektören för De gamlas hem, Anders Göransson, lämnar sin post den sista augusti för att då bli förvaltningschef för Ålands gymnasium.

Publicerad: fre 25.07.2014 kl.12:26

Resten av dagen får vi soligt, cirka 28 grader och svaga sydliga vindar. I natt blir det klart, 19 grader och svaga växlande vindar. I morgon lördag får vi sol hela dagen, upp emot 27 grader och svaga sydliga vindar. På söndag väntas det också bli soligt, 28 grader och svaga sydliga vindar.

   Sjövädret för norra Östersjön, södra Bottenhavet, Ålands hav och Skärgårdshavet: Nordlig till västlig vind, 2-6 meter per sekund. På dagen vid kusten lokalt sjöbris. Från i kväll vind av varierande riktning 0-5 meter per sekund. God sikt.