Nyheter

Publicerad: fre 28.08.2015 kl.15:36

I kväll och i natt halvklart, cirka 17 grader och måttlig västlig vind. I morgon, lördag, klart och soligt, 19 grader och måttlig västlig vind. Också söndagen väntas bjuda på solsken även om det kan förekomma lätt regn på morgonen.

Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Tilltagande västlig vind, i kväll 8-12 meter per sekund. Lokalt regn men västerifrån bättre sikt. I kväll och i natt möjligen åskskurar.

Publicerad: fre 28.08.2015 kl.15:03

Varför skall hastighetsgränsen på Skarpnåtövägen i Hammarland höjas från bashastigheten 70 till 90? Det undrar landskapets infrastrukturavdelning.

Hammarlands kommun, som ansökt om förändringen, har inte givit något motiv till det. Kommunen vill också att hastighetsgränsen längs hela Emkarbyvägen skall höjas till 90. Men där vill landskapet först ha hela sträckan ombyggd med vidhängande gång-och cykelbana, innan man gör en utredning vilka hastighetsgränser som skall gälla.

Publicerad: fre 28.08.2015 kl.14:48

En egen översättare av vårddokument från finska till svenska. Det tvingas Ålands hälso- och sjukvård ta till flera gånger i veckan på grund av att Åbo Universitetscentralsjukhus inte har tillräckligt med översättarresurser. Två tredjedelar av de åländska patienter som behöver vård utanför Åland skickas till riket. Vårdkvalitén där är i toppklass, men kunskaperna i svenska brister.

Tidigare i veckan rapporterade Yle om underbemanningen vid översättarkontoret i Åbo som resulterat i förseningar av vårddokument på upp till ett halvår.

- Det är helt oacceptabelt. Nu tvingas vi flera gånger i veckan ta till en egen översättare, men vi skickar räkningen till Åbo, säger chefläkare Jaana Lignell vid ÅHS.

Patienten Danne Sundman, som vårdats för cancer tidvis hela sommaren i Åbo, fick först nyligen sitt översatta vårddokument från besöket i mitten på juni. Han berömmer vården, men med bättre organisering skulle också servicen på svenska bli bättre, tror han. 

  • Jaana Lignell och Danne Sundman intervjuas av Ulf Weman.
Klicka för att se större bilder
  • Vården är bra, men den fungerar inte på svenska. Det är Danne Sundmans erfarenhet efter vård i Åbo. Foto: Ulf Weman.
  • Heta linjen till Åbo har chefläkare Jaana Lignell och hennes kolleger vid ÅHS när det gäller språket i vården. Foto: Ulf Weman.
Publicerad: fre 28.08.2015 kl.14:26

Uttrycken för främlingsfientlighet i den offentliga debatten på Åland har ökat det senaste året. Det kräver fortsatt utveckling, arbete och åtgärder för att främja goda etniska relationer och integration inom landskapet. Det konstaterar landskapsregeringen i sitt utlåtande till utrikesministeriet i Helsingfors över utkastet till Finlands rapport om genomförandet av den internationella konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering. Enligt en undersökning på Åland från 2013 sade sig en fjärdedel av de födda utom Norden, att de upplevt sig diskriminerade under de senaste tolv månaderna. I en motsvarande rapport tre år tidigare sade sig nästan hälften ha upplevt diskriminering.

Publicerad: fre 28.08.2015 kl.13:50
Lotta Angergård är vikarierande verksamhetsledare på Rädda Barnen. Foto: Tomas Tornefjell.
Lotta Angergård är vikarierande verksamhetsledare på Rädda Barnen. Foto: Tomas Tornefjell.

-Många barnfamiljer har det svårt ekonomiskt och antalet ansökningar om pengar från Rädda Barnens barnfond har ökat markant de senaste åren. Det säger Lotta Angergård som är vikarierande verksamhetsledare för Rädda barnen på Åland.

De ansökningar som kommer in handlar ofta om att barnen behöver utrustning till olika idrotter, en ny cykel eller sådant som man behöver för sin skolgång.

-Sådana kostnader kan vara svåra att klara, speciellt för ensamstående föräldrar med flera barn, säger Lotta Angergård.

  • Lotta Angergård intervjuas av Tomas Tornefjell.