Nyheter

Publicerad: ons 17.09.2014 kl.05:55
Jomalas kyrkoherde Kent Danielsson förstår inte Maxinges nej. Foto: Ulf Weman.
Jomalas kyrkoherde Kent Danielsson förstår inte Maxinges nej. Foto: Ulf Weman.

Maxinge köpcenter i Jomala säger nej till Mariehamns och Jomala församlingars begäran att ordna förhandsröstning till kyrkofullmäktige inne i köpcentret. Det här förvånar Jomalas kyrkoherde Kent Danielsson, som menar att en plats där varorna på hyllorna brukar berätta var man är i kyrkoåret, ändå stänger ute församlingarna.

- Vi tog i ett tidigt skede beslut om att inte tillåta religiös eller politisk påverkan i Maxinge eftersom det kan störa våra kunder, säger Maxinges centrumchef Björn Wennström.

-Det här är inte religiös påverkan, utan val till en institution, påpekar Kent Danielsson.

Beslutet i Maxinges styrelse var inte enhälligt.

  • Centrumchef Björn Wennström och kyrkoherde Kent Danielsson intervjuas av Ulf Weman.
Publicerad: ons 17.09.2014 kl.05:52

Igår inleddes hovrättsförhandlingar i fallet med två markägare i Saltvik, Långbergsöda, som för ett år sedan dömdes i tingsrätten för byggnadsskyddsbrott. Redan 2010 polisanmälde landskapets museibyrå de båda männen för att de tagit bort sand från 675 kvadratmeter av sin mark i Långbergsöda – mark som enligt museibyrån innehöll fornlämningar som i och med detta blev förstörda.

De två männen menade att de handlat i god tro, men tingsrätten dömde dem för byggnadsskyddsbrott till ett år och åtta månaders villkorligt fängelse och att betala 62.000 euro i skadestånd. Domen överklagades till Åbo hovrätt som i går inledde förhandlingarna som fortsätter i dag, och i morgon i Mariehamn.

Konflikten om marken i Långbergsöda har pågått i årtionden. Marken i området innehåller lämningar från Ålands äldsta historia, d.v.s. ca 5000 före Kristus. 

  • Alfons Röblom ger bakgrunden till konflikten.
Publicerad: tis 16.09.2014 kl.14:20
Marina Lampinen ska bevaka Ålandsfrågor i EU-parlamentet.

-Det är ännu inte klart hur mycket utrymme Ålandsfrågorna får i mitt nya jobb, det ska vi diskutera med början från nästa vecka. Det säger den socialdemokratiska medarbetaren Marina Lampinen som ska bevaka Ålandsfrågor i EU-parlamentet och som nu påbörjat sitt arbete.

   Hon jobbar som europaparlamentariker Miapetra Kumpula-Natris medarbetare och är 27 år och kommer från Kuopio. De åländska socialdemokraterna sade i samband med EU-valet i maj att en medarbetare skulle jobba med åländska frågor och av 100 ansökningar föll valet på Lampinen.

   -Min huvuduppgift blir att ansvara för de olika intressegrupperna och presskontakterna, men också åländska frågor finns på mitt bord, säger Marina Lampinen.

   Hon säger att Åland intresserar både henne och Kumpula-Natri, och i slutet av oktober ska de besöka Åland.

  • Så här beskriver Marina Lampinen sina arbetsuppgifter:
Publicerad: tis 16.09.2014 kl.14:15

Landskapet kan inte låna pengar till ett bolag som inte finns, och risken är uppenbar att lånet av EU kan uppfattas som ett otillåtet statsstöd. Det menar liberalerna i en budgetmotion i lagtinget i samband med landskapsregeringens förslag till andra tilläggsbudget för i år.

   Landskapsregeringen har föreslagit att de 1,5 miljoner euro som finns i ordinarie budgeten för den så kallade digitala agendan lånas ut till aktiebolaget Ålands digitala agenda. Det är tänkt att bolaget ska samordna landskapets och kommunernas IT-teknik. Men bolaget är ännu inte bildat och har följaktligen ingen styrelse som kan ta beslut om att uppta ett kapitallån från landskapet.

   Liberalerna föreslår att anslaget stryks ur budgetförslaget. Fortsatt debatt om tilläggsbudgeten blir det i morgon i lagtinget.

Publicerad: tis 16.09.2014 kl.14:11
Gun-Mari Lindholm. Foto: Ann-Christine Karlsson.

-Visst är polisen på Åland politiskt styrd genom att deras pengar upptas i landskapets budget, och numera finns också den politiskt tillsatta polisstyrelsen. Men den operativa delen - den har inte politikerna med att göra. Det säger moderata lagtingspolitikern Gun-Mari Lindholm, som var kansliminister, med ansvar för polisfrågor, en stor del av den tid som före detta polismästaren Teijo Ristola var anställd.

   Ristola har i efterhand nu berättat om flera orsaker till att han valde att sluta, bland annat att han tyckte att polisen på Åland i allt för hög grad styrs av politikerna.

   -I praktiken har polisstyrelsen velat gå in i den operativa verksamheten ganska starkt. Man har behandlat många operativa ärenden som Åland inte ens har behörighet över, och det är ganska skrämmande, säger Teijo Ristola till Ålands Radio.

  • Gun-Mari Lindholm: