Nyheter

Publicerad: mån 24.11.2014 kl.16:03

Åland vill nu ha ett stopp på besök av finländska militärfartyg i åländska vatten. Men i Helsingfors menar försvarets huvudstab tvärtom att marinens besök i landskapet nu har fått ett internationellt godkännande eftersom ingen av de så kallade signatärmakterna för Ålands demilitarisering och neutralisering har reagerat negativt emot det.

   -Det är ju ett märkligt sätt att resonera. Det visar att vi inte kan släppa frågan utan måste vara på vår vakt, sa centerns Harry Jansson när lagtinget i dag debatterade policyn för Ålands demilitarisering och neutralisering.

   Från åländsk sida vill man nu ordna en diplomatisk konferens om Ålands internationella status.

  • Ulf Weman följde debatten:
Publicerad: mån 24.11.2014 kl.16:02

Under nästa år ska Färjsundsbron repareras för en kostnad till mellan 700.000 och 800.000 euro. Det är byte av vattenisoleringen och översyn av kantbalkar och broräcken som ska göras.

   -Det blir inte frågan om ett så jättestort arbete, tror landskapets broingenjör Magnus Ahlskog.

   I januari kom analyssvar som visade att Färjsundsbron inte har samma problem som Vårdöbron, det vill säga i Färjsundsbron finns ingen alkali-kiselreaktion. Enligt Magnus Ahlskog kan projekteringen av bron påbörjas i vinter.

Publicerad: mån 24.11.2014 kl.13:24

Resten av dagen får vi mulet och lätt regn, 6 grader och friska sydliga vindar. I natt blir det mulet men uppehåll, 7 grader och måttliga sydostliga vindar. I morgon väntas vi få mulet och under morgonen lätt regn men resten av dagen uppehåll, 6 grader och måttliga till svaga västliga vindar.

   Sjövädret för norra Östersjön, södra Bottenhavet, Ålands hav och Skärgårdshavet: Sydlig till sydostlig vind, 15-19 meter per sekund. I kväll och i natt avtagande sydlig till sydvästlig vind. I morgon förmiddag västlig till sydvästlig vind, 3-7 meter per sekund. Tidvis regn.

Publicerad: mån 24.11.2014 kl.13:14
Akava Ålands ordförande Sune Alén. Foto Tomas Tornefjell.

Akademikerfacket Akava har ännu inte fått någon respons från landskapsregeringen på sitt önskemål om separata förhandlingar för läkarna och lärarna. Akava vill ha inskrivet i huvudavtalet att man tillsammans med TCÅ kan ingå separata avtal för läkarna och för lärarna, precis som man har det gentemot kommunerna.
   -Vi tycker att det blir enklare och effektivare när enbart de som är direkt berörda deltar i förhandlingarna, säger Akava Ålands ordförande Sune Alén.

  • Sune Alén berättar varför Akava vill ha separata löneförhandlingar för läkarna och lärarna:
Publicerad: mån 24.11.2014 kl.12:01

Den ursprungliga tidsplanen att förbjuda passagerarfartygs utsläpp av orenat avloppsvattnet i Östersjön måste behållas. Det anser landskapsregeringen i ett utlåtande. Den internationella sjöfartsorganisationen IMO har tidigare beslutat att förbjuda utsläpp från nya fartyg från och med år 2016 och för existerande fartyg från år 2018. Ryssland, Polen och Tyskland anser sig inte ha hamnanläggningar som i tillräcklig grad kan ta emot passagerarfartygens avloppsvatten, och därför motsätter sig de tre länderna tidtabellen. Landskapsregeringen påpekar att hårda reningskrav ställs på kommunala avloppsreningsverk och enskilda hushålls avloppsrening.

”Att samtidigt släppa avloppsvatten helt fritt från de stora passagerarfartyg som trafikerar Östersjön är helt oacceptabelt,” skriver landskapsregeringen som vill att Finland för fram synpunkterna vid kommande Helcom- och IMO-möten.