Nyheter

Publicerad: tors 29.09.2016 kl.16:07

I kväll uppehåll, 15 grader och frisk sydvästlig vind. I natt klart till halvklart och cirka 12 grader. I morgon klart, 14 grader och frisk västlig vind.

Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Tilltagande sydlig till sydvästlig vind först 13-17 meter per sekund, i kväll upp till 19-21 meter per sekund. I morgon bitti avtar vinden något, på förmiddagen västlig till sydvästlig vind 12-16 meter per sekund. Regnskurar och möjligen åska.

Publicerad: tors 29.09.2016 kl.15:50

Kravet på effektivisering inom Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, nästa år är 2,4 procent. Det påpekar landskapsregeringen i sitt svar på centerns lagtingsledamot Veronica Thörnroos spörsmål om vården, mot bakgrund av sparkravet på två miljoner euro nästa år. Veronica Thörnroos har motionerat om att sänka sparkravet till hälften, en miljon euro. Enligt landskapsregeringens svar, som ges i lagtinget nästa vecka, är ÅHS andel av landskapets kostnader över 40 procent, eller knappt 89 miljoner euro detta år. Målsättningen parallellt med effektiviseringen av verksamheten, med bland annat mer öppenvård, är också att öka självfinansieringen. Men ett högkostnadsskydd övervägs för att skydda dem med låga inkomster. Avgiften skall inte vara avgörande för om man söker vård, skriver landskapsregeringen.

Reporter: Ulf Weman
redaktionen@radiotv.ax

Publicerad: tors 29.09.2016 kl.15:21

I går avslutades det så kallade synodalmötet eller prästmötet för prästerna i Borgå Stift som denna gång hölls i Åbo. Ett flertal åländska präster deltog i mötet där bland annat möte med islam var en punkt på dagordningen.
- Det är en jätteviktigt att även vår evangelisk-lutherska kyrka diskuterar detta och att vi i ett mångkulturellt samhälle förstår och bejakar varandras tro, säger kaplan Gunnevi Styrström från Mariehamns församling.

För övrigt hade nästa års Luther-jubileum hade en framträdande platsen på synodalmötet. Nästa år har det gått 500 år sedan Luthers reformation tog sin början. 

Reporter: Ann-Christine Karlsson
redaktionen@radiotv.ax

  • Kaplan Gunnevi Styrström intervjuas av Ann-Christine Karlsson.
Publicerad: tors 29.09.2016 kl.14:06

Mariebad ska inte stängas på söndagar. Det anser stadens kultur- och fritidsnämnd som i går diskuterade nästa års budget. Som vi tidigare berättat finns ett förslag om kortare öppettider för att finansiera ökade hyreskostnader. Enligt ordförande Barbro Sundback är nämnden överens om att hitta andra lösningar.

-Problemet är inte att Mariebad gör ett sämre resultat utan en effekt av att hyrorna steg när fastighetsavdelningen tog över skötseln av Mariebad och Idrottsparken, säger Barbro Sundback som hoppas få en ändring på det.

I stället för att diskutera mindre öppettider vill Sundback se att verksamheterna utvecklas så att anläggningarna utnyttjas optimalt.

Reporter: Bengt Hannus
redaktionen@radiotv.ax

Publicerad: tors 29.09.2016 kl.14:05
Hannah Lundberg är verksamhetsledare för beroendeenheten. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.
Hannah Lundberg är verksamhetsledare för beroendeenheten. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.

-Om missbrukarvården styrs om till Sverige där vården är dyrare, kan det hända att man måste skärpa kriterierna för vilka som ska få vård och att färre i så fall kan komma att få den vård de behöver. Det säger socialdirektören i Mariehamn, Susanne Lehtinen, med anledning av beslutet om stängning av Pixnekliniken i Malax som åländska kommuner samarbetat med under många år.

Hannah Lundberg är verksamhetsledare för beroendeenheten i Mariehamn och hon säger att de in i det sista hoppades på en lösning för Pixnekliniken.

-En del klienter har kommit in och varit oroliga och arga på grund av att kliniken stängs, men nu måste vi börja titta på nya samarbetspartners i Sverige, säger Hannah Lundberg.

År 2015 hade de åländska kommunerna sammanlagt 470 vårddygn på Pixnekliniken.

Reporter: Eva Ringbom-Fonsell
redaktionen@radiotv.ax

  • Socialdirektör Susanne Lehtinen och verksamhetsledare Hannah Lundberg intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell.