Nyheter

Publicerad: fre 27.11.2015 kl.12:46

Försäljningen av tomterna vid Öra strand i Hammarland går långsamt. Av de totalt 50 tomter som varit till salu sedan i somras, är enbart sju reserverade. Det rör sig om både egnahemstomter och radhustomter.
- Jag sticker inte under stol med att vi har ett stort försäljningsarbete framför oss, säger Tomas Lyyski som är mäklare på Lyyski fastigheter som sköter försäljningen åt Hammarlands kommun.
Som orsak till den tröga försäljningen pekar Tomas Lyyski delvis på årstiden och delvis på det stora antalet tomter till salu i kombination med Ålands befolkningstorlek.
- Men varje vecka hör någon intresserad av sig, säger han.

Projektets mål är att sälja samtliga tomter innan augusti 2017.
Reporter Cecilia Ekströmer
ceciliae@radiotv.ax

Publicerad: fre 27.11.2015 kl.11:40

En gemensam EU-strategi för att bekämpa radikaliseringen av unga europeer är just nu högaktuell i Bryssel, och däri ingår en revidering av vapendirektivet samt ett nytt direktiv om passageraruppgifter i samband med flygresor, vilka båda kan komma att påverka ålänningarnas vardag.

Enligt Julia Lindholm som är landskapsregeringens medarbetare i Bryssel ska det bland annat bli svårare och dyrare att få tag på reservdelar till vapen, och det kan slå hårt mot jägare och fritidsskyttar.

När det gäller direktivet om passageraruppgifter så syftar det till att kartlägga personer som kan ha en koppling till terrororganisationer, och det direktivet räknar man med att ska vara färdigt före årsskiftet.

Reporter: Liv Örneryd
liv.orneryd@radiotv.ax

Publicerad: fre 27.11.2015 kl.10:21

Ålands förvaltningsdomstol prövar inte de besvär som Fastighets ab Savoy lämnat in gällande Mariehamns byggnadsnämnds beslut om att bolaget måste ändra på bions fasad.
Byggnadsnämnden uppmanade som bekant fastighetsägaren Patrik Landell att avlägsna tilläggsisoleringen, påföra ny puts i annan färg, måla de båda entrébyggnaderna med samma färg som den övriga fasaden och flytta ut fönstren till högst 60 millimeter från fasadlivet. Enda sättet för Landell att slippa göra ändringarna var att visa ett utlåtande från en teknisk forskningscentral eller annan motsvarande oberoende teknisk sakkunniginstans som intygar konstruktionens duglighet och hållbarhet.
Nu har förvaltningsdomstolen förkastat Fastighets Ab Savoy yrkande om att nämndens beslut upphävs och ärendet återförvisas för ny behandling.

Reporter: Malin Lundberg
malin.lundberg@radiotv.ax

Publicerad: fre 27.11.2015 kl.06:48

Erik Brunströms anställningsförfarande som kommundirektör i Finström förlängs med tre år från och med att hans vikariat går ut den 1 mars 2016. Det beslöt kommunfullmäktige på ett möte i går kväll. Erik Brunström fick vikariatet i Finström när tidigare kommundirektören Niklas Oriander beviljades tjänstledighet i början av året. Oriander har sedan dess sagt upp sig från sin tjänst.

Reporter: Malin Lundberg
malin.lundberg@radiotv.ax

Publicerad: fre 27.11.2015 kl.06:16
Göte Winé och Camilla Gunell omvaldes som vice ordförande och ordförande för socialdemokraterna. Foto: Pressbild.
Göte Winé och Camilla Gunell omvaldes som vice ordförande och ordförande för socialdemokraterna. Foto: Pressbild.

Socialdemokraterna på Åland omvalde Camilla Gunell som partiordförande på sitt höstmöte i går. Göte Winé fortsätter som vice ordförande och partisekreterare blir Carina Aaltonen.
Socialdemokraternas styrelse och presidie utgörs av tre i presidiet, 10 ordinarie styrelsemedlemmar och 10 ersättare. 14 av dessa nyvaldes och nio fick förnyat förtroende. Övervägande delen av den nya styrelsen ställde upp i höstens val.

Reporter: Malin Lundberg
malin.lundberg@radiotv.ax