Nyheter

Publicerad: tors 24.04.2014 kl.15:51

I dag fattades det formella beslutet att inleda privatiseringen av skärgårdstrafiken på Norra Linjen. Det sker i form av två separata upphandlingar.

   Upphandlingarna gäller trafik med landskapsregeringens fartyg m/s Viggen mellan Åva och Osnäs samt med m/s Alfågeln och m/s Knipan på rutten Hummelvik-Torsholma enligt turlista. Upphandlingen gäller trafik under perioden 1 februari 2015 till 31 januari 2019. Landskapsregeringen har en ensidiga option om förlängning på tolv månader.

Publicerad: tors 24.04.2014 kl.15:41

Tillgången till fritt trådlöst internet, så kallat wifi, är viktigt för turismen. Det menar Visit Ålands vd Lotta Berner Sjölund, och hon hoppas att fler turistföretagare ska satsa på att erbjuda gäster och besökare fri tillgång till wifi.

   -Det är inte tillräckligt som det är i dag, jag tror att vi ligger lite efter på det här området, säger Lotta Berner Sjölund.

   Bloggaren Mats Adamzcak har kartlagt tillgången på fritt wifi och kommit fram till att det i dag erbjuds på omkring 47 platser på Åland. Söderhagens camping i Eckerö är ett turistföretag som sedan en tid erbjuder gratis wifi till gästerna, och det är en satsning som har lönat sig.

   -Det första folk frågar när de kontaktar oss är om det finns wifi, det är något som gästerna förväntar sig idag, säger ägaren Sven Eklund.

  • Lotta Berner Sjölund tycker att det finns fritt trådlöst internet på för få platser i dag:
Publicerad: tors 24.04.2014 kl.15:32

Det är i dag 60 år sedan Åland fick en egen flagga. Från och med i morgon öppnas en utställning i landskapsarkivets utrymmen i Mariehamn. Där kan man bland annat se olika privatpersoners förslag till flaggan.

   Det var tack vare den reviderade självstyrelselagen år 1952 som Åland fick rätt att anta en egen flagga, och det uppfattades på den tiden som en triumf efter en långdragen process. Utställningen i landskapsarkivet pågår till den 8 juni, sedan flyttas den till lagtingets utrymmen.

Publicerad: tors 24.04.2014 kl.15:08

Den som vill ta över en gård behöver utbildning för det. Därför pejlar nu Ålands gymnasium intresset för en utbildning som fyller kravet för startstöd och generationsväxling. Vid den kurs som avslutades i december i fjol gick 14 studerande en sådan kurs.

   Det är en 40 veckor lång kurs med bland annat praktisk utbildning i att ta hand om djur, växter och byggnader, men också i att sköta ett lantbruksföretags ekonomi och administration.

   Hittills har sju personer anmält intresse, och om det blir tillräckligt många intresserade startar kursen för landsbygdsföretagare hösten 2015.

Publicerad: tors 24.04.2014 kl.14:20

De patienter från Åland som får psykiatrisk vård på Gamla Vasa sjukhus i Österbotten får inte den vård de har rätt till eftersom kunskaperna i svenska hos sjukhuspersonalen är dåliga. Ålands landskapsläkare har fått in många klagomål och har tidigare kontaktat sjukhuset som lovat bättring, men klagomålen fortsätter att komma in. Därför skriver landskapet än en gång till sjukhuset och begär bättring.

   -Det är oerhört viktigt att vårdpersonalen kan svenska, särskilt när det handlar om psykiatrisk vård. För att behandlingen ska bli bra måste man förstå nyanserna i språket, säger landskapsläkare Axel Hansson till Ålands Radio.

   För närvarande vårdas fem patienter från Åland på Gamla Vasa sjukhus. Det handlar om både rättspsykiatrisk vård och vård av särskilt vårdkrävande patienter.