Nyheter

Publicerad: tors 3.09.2015 kl.16:15

Resten av dagen får vi halvklart väder, runt 16 grader och måttlig sydvästlig vind. I natt fortsatt halvklart, runt 14 grader och måttlig vind från väst. I morgon till en början fortsatt halvklart men på eftermiddagen lätt regn, runt 15 grader och måttlig västlig vind som vrider till sydväst.

Sjövädret för Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Sydvästlig vind, 6-10 meter per sekund, på södra bottenhavet vind omkring sydost, 8-12 meter per sekund. I natt vrider vinden och i morgon bitti blir den västlig till sydvästlig, 3-7 meter per sekund. Lokalt regn.

Publicerad: tors 3.09.2015 kl.16:13

Det blir det finländska bolaget Foreship, specialiserat på fartygsdesign och tekniska lösningar inom skeppsbyggnad, som skall stå för den tekniska projektledningen när landskapsregeringen beställer en ny skärgårdsfärja. Det har infrastrukturminister Veronica Thörnroos, centern, beslutat. Samtidigt med beslutet uteslöts två anbudsgivare på grund av ofullständiga ansökningshandlingar. Hur många som lämnade anbud på jobbet är inte offentligt innan avtal tecknats, och det sker efter att besvärstiden gått ut om 30 dagar och under förutsättning att inga besvär lämnats in.

Publicerad: tors 3.09.2015 kl.14:47
På Åland finns inget riktvärde för hur mycket buller som får höras från ett vindkraftverk. Foto: Cecilia Ekströmer.
På Åland finns inget riktvärde för hur mycket buller som får höras från ett vindkraftverk. Foto: Cecilia Ekströmer.

På Åland finns det inget riktvärde hur mycket buller som får höras från vindkraftverk. I riket antogs en förordning den första september som reglerar detta. Dagtid får det vara 45 decibel och på natten 40 decibel i anslutning till permanent bebyggelse, fritidsbostäder, vårdinrättningar och campingplatser.
- Vi tittar på omgivande regioner och utgår från samma tänk, säger Mikael Stjärnfelt, miljöskyddsinspektör vid ÅMHM som utfärdar miljötillstånd för vindkraftverk.
Stjärnfelt efterlyser riktvärden även här för att underlätta för alla parter och får medhåll av miljöminister Carina Aaltonen. Men Aaltonen säger också att det blir en sak för kommande regering att tänka på, den sittande regeringen hinner inte med detta innan valet i oktober.

  • ÅMHM:s Mikael Stjärnfeldt berättar vad som gäller för vindkraftsbuller på Åland:
Publicerad: tors 3.09.2015 kl.14:04
Elevernas deltagarantal i religiösa tillställningar, till exempel gudstjänst, är lågt enligt Josefin Sandells undersökning. Foto: Cecilia Ekströmer. .
Elevernas deltagarantal i religiösa tillställningar, till exempel gudstjänst, är lågt enligt Josefin Sandells undersökning. Foto: Cecilia Ekströmer.

- Jag är konfirmerad och hör till kyrkan, men religion har ingen betydelse för mig. Den attityden har åländska skolelever, visar en pro gradu-avhandling från Åbo akademi som Josefin Sandell gjort.
Sandell har med hjälp av en enkätundersökning kartlagt 682 åländska högstadie- och gymnasieelevers attityder till religionsundervisning och religion i skolan. Resultaten visar att eleverna är positiva till religionsundervisningen, men negativa till religion i skolan.
- De anser inte att kristendomen eller någon annan religion ska synas i skolan utanför religionstimmarna, skriver Josefin Sandell i ett pressmeddelande.
Undersökningen visar också att de flesta elever är inskrivna i någon åländsk församling, men att de inte identifierar sig som religiösa.
Mer om det här hör ni i Åland i dag i eftermiddag.

  • Att tillhöra kyrkan har någon form av betydelse för eleverna, säger Josefin Sandell:
Publicerad: tors 3.09.2015 kl.12:05

Skjut fler kalvar och inte fler tjurar än kor! Det rekommenderar landskapsregeringen inför älgjakten som inleds den 15 oktober.
- Det har skjutits för mycket tjurar och vuxna älgar, säger jaktförvaltare Robin Juslin.
För att öka älgstammens produktivitet ändras nu riktlinjerna för beviljande av tillstånd att fälla älg under perioden 2015-2017. Genom att öka älgstammens medelålder och genom att se till att det finns lika många tjurar som kor räknar man med en mer produktiv älgstam och större kalvar.
Jaktvårdsföreningarna, som fördelar tillstånden till jaktlagen, uppmanas därför styra avskjutningen så att det inte fälls fler tjurar än kor och så att andelen kalvar i avskjutningen överstiger 50 procent.