Nyheter

Publicerad: fre 29.08.2014 kl.14:35
Veronica Larpes-Papadopoulou är tf chef för den nya ombudsmannamyndigheten. Foto: Tomas Tornefjell.
Veronica Larpes-Papadopoulou är tf chef för den nya ombudsmannamyndigheten. Foto: Tomas Tornefjell.

På måndag inleder den nya ombudsmannamyndigheten sin verksamhet. Det innebär att patient- och klientombudsmannen, diskrimineringsombudsmannen, barnombudsmannen och konsumentrådgivningen slås ihop till en gemensam myndighet och samlas under samma tak. I höst sker vissa administrativa förändringar, men tills vidare nås de olika ombudsmännen på samma tider som tidigare.

-Alla sitter nu här i huset Itiden, men de har kvar sina tidigare telefonnummer, säger Veronica Larpes-Papadopoulou som är tillförordnad chef för den nya ombudsmannamyndigheten. 

Publicerad: fre 29.08.2014 kl.12:39

Kaféet på skärgårdsfärjan m/s Gudingen får godkänt av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet som inspekterat verksamheten i dag.

-Det såg riktigt fint ut, säger miljöskyddsinspektör Patrik Lundin som granskat utrymmen och utrustning.

Vid en inspektion i juni konstaterades brister i rengöringen av kaféets utrymmen och utrustning. I måndags ålades kaféet att omgående rengöra lokaler och utrustning vilket alltså nu gjorts. 

Publicerad: fre 29.08.2014 kl.12:18

Resten av dagen får vi övervägande soligt, 16 grader och måttliga nordliga vindar. I natt blir det halvklart, 12 grader och svaga nordliga vindar. I morgon väntas vi få soligt, 17 grader och svaga nordliga vindar.

   Sjövädret för norra Östersjön, södra Bottenhavet, Ålands hav och Skärgårdshavet: Vind omkring nord, 6-9 meter per sekund. Senare avtar vinden och blir i kväll 3-7 meter per sekund. Mest god sikt.

Publicerad: fre 29.08.2014 kl.11:46

Den 1 september träder en ny lagparagraf i kraft om sexuellt antastande. Där sägs det att den som genom beröring utsätter en person för en sexuell handling som är ägnad att kränka personens sexuella självbestämmanderätt ska dömas för sexuellt antastande till böter eller till fängelse i högst sex månader.

   Men i ett fall av sexuellt ofredande i juli i år, alltså innan den nya lagen träder ikraft, som nu lämnas till åklagaren för åtalsprövning blir brottsrubriceringen i stället ärekräkning. Två flickor följde med en man upp på ett hotellrum. Där blev den ena flickan sexuellt antastad av mannen. Våld eller hot om våld förekom inte. Nu är mannen alltså misstänkt för ärekränkning.

Publicerad: fre 29.08.2014 kl.11:45

De omfattande algblomningarna till havs är nu över för den här sommaren, det skriver Finlands miljöcentral i ett pressmeddelande. Det är främst tack vare att vattnet blivit svalare och de senaste veckornas blåst som gjort att algbältena nu inte längre syns på ytan. Längs de finländska kustområdena har dock fortfarande enstaka observationer av blågrönalger gjorts.