Nyheter

Publicerad: tors 26.02.2015 kl.16:49

Det handlar om nästan 400 miljoner euro. Landskapets pensionsfond som skall trygga pensionen för de landskapsanställda. Därför är det konstigt att det nästan inte alls är någon debatt om fonden och hur den sköts, menar debattören och ekonomen Stephan Toivonen, som efterlyser bättre information om fonden. Nu avslöjar i alla fall pensionsfondens förvaltare att fonden ökar sin satsning på bostäder. År 2013 gav landskapets pensionsfonds placeringar en avkastning på 7,2 procent och fjolårets avkastning blir i samma storleksklass enligt preliminära siffror. Debattören Stephan Toivonen vill ha ett jämförelseindex när det gäller aktieplaceringarna. Ordförande i landskapets pensionsfond är finansminister Roger Nordlund. Han är nöjd med avkastningen och tycker inte att kritiken om dålig information håller riktigt.

- Alla papper om fonden är offentliga, säger han.

  • Stephan Toivonen och Roger Nordlund intervjuas av Ulf Weman.
Publicerad: tors 26.02.2015 kl.16:18
Petra Franzén-Holmberg, Inger Hagström-Johansson och Tuija Danielsson jobbar mot tobak. Foto: Tomas Tornefjell.
Petra Franzén-Holmberg, Inger Hagström-Johansson och Tuija Danielsson jobbar mot tobak. Foto: Tomas Tornefjell.

Tobakskampen är ett femårigt projekt inom ÅHS där man jobbar med tobaksavvänjning och förebyggande arbete. Projektet som startade i september 2014

finansieras av PAF-medel via landskapsregeringen och leds av sjukskötaren och den diplomerade tobaksavvänjaren Tuija Danielsson. Till sin hjälp har hon Petra Franzén Holmberg som jobbar med barn och ungdomar samt Inger Hagström-Johansson som hjälper äldre personer att sluta röka.

På lördag den 7 mars finns Tobakskampens personal på Maxinge för att berätta mer om projektet.

  • Tuija Danielsson intervjuas av Tomas Tornefjell.
Publicerad: tors 26.02.2015 kl.15:41

Bron till Fiskö i Brändö skall rivas och ersättas med en större rörtrumma. Landskapsregeringen har beslutat att ställa ut en vägplan för ombyggnaden eftersom det blir en bredare vägbank och en del av samfällighetens vattenområde tas i bruk.

- Vi har haft markägarmöte och alla verkar vara nöjda, säger trafikingenjör Björn Ekblom vid infrastrukturavdelningen.

Bron vid Fiskökroken är helt uttjänt med fästen som börjar ge med sig. Om det inte kommer in besvär mot vägplanen kan brobytet göras i år.

Publicerad: tors 26.02.2015 kl.15:40

Mariehamns stad och Ålands Bygg Ab har kommit överens om ett förlikningsavtal i en tvist om bygget av matargångar till kaj 6 i Västerhamn. Byggbolaget hade stämt staden med krav på cirka en miljon euro för merkostnader i samband med bygget. Men nu har staden medgett brister i tidtabellen för projekteringen av uppdraget samt om vilka stålmängder som behövdes. I och med det har parterna kommit överens om ett förlikningsavtal som kostar staden 525.000 euro. Infrastrukturnämnden har godkänt avtalet som vinner laga kraft om 30 dagar om inga rättelseyrkanden lämnas in.

Publicerad: tors 26.02.2015 kl.15:04

Nu har kommunfullmäktige i Geta godkänt avtalet som innebär att företagaren Tomas Sundberg köper containerkontoret som i dag rymmer kommunkansliet av kommunen. I avtalet ingår också att Sundberg ställer i ordning den gamla Ålandsbankenlokalen i Vestergeta och hyr ut den som nytt kommunkansli till Geta.