Nyheter

Publicerad: fre 30.09.2016 kl.16:08

I kväll klart, cirka 13 grader och måttlig sydvästlig vind. I natt sjunker temperaturen till cirka 9 grader. I morgon soligt, 14 grader och måttlig västlig vind. Också till söndag väntas soligt, 14 grader och måttlig vind omkring nord.

Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet:

Västlig till sydvästlig vind 13-17 meter per sekund, i morgon 11-15 meter per sekund. Regnskurar och möjligen åska.

Publicerad: fre 30.09.2016 kl.15:27

Är det inte snart dags för Åland att vända sig också officiellt till Sverige som garantmakt för självstyrelsen, mot bakgrund av dagens relationer mellan Åland och Finland? Det undrade centerns Harry Jansson vid lagtingets frågestund i dag. Lantrådet Katrin Sjögren, liberal, räknade upp en mängd kontakter som tagits när det gäller relationerna mellan självstyrelsen och riket. Talmannen har nyligen fört diskussioner med presidenten, lantrådet har i veckan diskuterat med statsministern, vice lantrådet Camilla Gunell förde diskussioner med Sveriges statsminister Stefan Löfven och senare i dag skulle lantrådet träffa Sveriges generalkonsul på Åland. Harry Jansson gladde sig åt beskedet och betonade att självstyrelsen bör se över Sveriges roll och se på vad Sverige gjort tidigare. Han föreslog att kontakter tas med lagtingets vänförening i riksdagen i Stockholm.

Reporter: Ulf Weman
redaktionen@radiotv.ax

Publicerad: fre 30.09.2016 kl.15:25

Den enda realistiska lösningen för Åland är att ta över beskattningen, om man skall undgå en överkörning av självstyrelsen i samband med rikets social- och hälsovårdsreform, den så kallade Sote-reformen. Det menade Ålands framtids Axel Jonsson när hans skriftliga fråga i ärendet behandlades i lagtingets plenum i dag. Han undrar när landskapsregeringen kommer med sitt förslag. Att ett övertagande av beskattningen av förvärvsinkomster är ett rimligt förslag, tycker också lantrådet Katrin Sjögren, liberal. Så sent som i tisdags diskuterade hon frågan med statsminister Juha Sipilä i samband med det nordiska statsministermötet på Åland. Senast i december skall landskapsregeringen komma med sitt utlåtande över det 800 sidor långa lagförslaget om Sote-reformen.

Reporter: Ulf Weman
redaktionen@radiotv.ax

  • Katrin Sjögren och Axel Jonsson diskuterade beskattning i lagtinget. Reporter: Ulf Weman.
Publicerad: fre 30.09.2016 kl.14:35

Kollektivtrafiken i landskapet är dyr i dag och det finns förslag på lösningar som ger bättre trafik, som är billigare och som är miljövänligare och dessutom anpassad efter EU-bestämmelserna. Det framhöll centerns Veronica Thörnroos i lagtinget i dag, när hennes skriftliga fråga om förverkligandet av en ny kollektivtrafiklag behandlades. Veronica Thörnroos tillsatte själv som infrastrukturminister i den förra regeringen en utredning som blev klar förra året. Nu undrar hon hur långt arbetet med den nya lagen kommit.

- Vi arbetar med tre lagar, om kollektivtrafiken, godstrafiken och taxi, och skall ha dem klart så snart som möjligt, svarade nuvarande infrastrukturministern Mika Nordberg, moderat.

Någon tidtabell kunde han dock inte ge.

Reporter: Ulf Weman
redaktionen@radiotv.ax

Publicerad: fre 30.09.2016 kl.14:34

Skärgårdstrafiken och gränsbevakningens helikoptrar är temat för två budgetmotioner som Mats Löfström i dag lämnat till riksdagen inför behandlingen av nästa års budget.

Löfström vill öka anslaget för utvecklande av kollektivtrafiktjänster på skärgårdstrafiken mellan Åland och fastlandet. I dag står landskapsregeringen för kostnaderna för den trafiken på cirka 2,4 miljoner euro per år.

-Eftersom förbindelserna även främjar rikets intressen vore det motiverat att riket står för halva kostnaden, skriver Mats Löfström i budgetmotionen.

Den andra motionen har lämnats tillsammans med riksdagsledamöter från Åboland. I den föreslås att resurserna för gränsbevakningen utökas med 400.000 euro så att trafikledningen nattetid blir kvar vid Åbo flygfält vilket skulle gynna trafiken med räddningshelikopter.

Reporter: Bengt Hannus
redaktionen@radiotv.ax