Nyheter

Publicerad: ons 1.10.2014 kl.14:48

Landskapsregeringen hotar nu att gå till Justitieombudsmannen och Europarådet om inte läkemedelsinformationen ”Pharmaca Fennica” och vårdguiden ”God medicinsk praxis” översätts till svenska. Tidigare i år sa medicinalrådet Timo Keistinen vid social- och hälsovårdsministeriet att det blir för svårt och dyrt att översätta de 4.000 sidor text som varje år uppdateras.

   Att en svensk översättning saknas innebär en risk för patientsäkerheten på Åland där många läkare inte kan finska, men kan enligt landskapsläkare Axel Hansson också ha andra negativa konsekvenser för Åland. Ett exempel är att svenska läkare som tjänstgör på Åland väljer att söka sig härifrån eftersom de tycker det är krångligt att sätta sig in i en ny nationell vårdpraxis som bara finns på finska.

Publicerad: ons 1.10.2014 kl.14:47
Bror Gammals, t v, och Birger Sandell. Foto: Eva Ringbom-Fonsell.

Finland är inte ett så bra land för de äldre, det visar en färsk undersökning som medborgarorganisationen HelpAge International gjort. Det förvånar inte pensionerade landskapsläkaren Birger Sandell.

   -Pensionerna har alltid varit låga i Finland, och i takt med urbaniseringen sjunker servicenivåerna i glesbygden, säger Sandell.

   Nu håller äldre på Åland på att organisera sig så att samhället bättre ska kunna ta tillvara på deras resurser och bättre tillgodose deras behov. I dag hölls seminariet ”Äldres behov i centrum” och arrangör var äldrerådet i Mariehamn.

   -Till exempel skulle samhället kunna bli bättre på att förena olika generationer. Ett äldreboende och ett dagis kan finnas vägg i vägg, men sällan möts de två, säger Bror Gammals, ordförande för Mariehamns äldreråd.

   Han menar att Åland generellt är ett bra ställe för pensionärer, men att många äldre har problem med ensamhet.

  • Bror Gammals:
Publicerad: ons 1.10.2014 kl.14:15

Styrelsen för Mise beslöt i går att invänta alla medlemskommuners svar på förslaget om det nya grundavtalet innan man bestämmer hur man ska gå vidare.

   -Mycket tyder på att vi får börja om från början, säger Mises styrelseordförande Rauli Lehtinen.
   Det kommunerna inte tycker om i det förslagna grundavtalet är hur styrelseplatserna ska fördelas och hur upphandlingen av tjänster från utomstående producenter ska gå till.
   -Vi hade som mål att kunna sänka avgifterna från och med 2018, men det här innebär att det nog skjuts längre fram, säger Lehtinen, som är förvånad över att kommunerna agerar som de gör.

Publicerad: ons 1.10.2014 kl.14:15

Styrelsen för Mise beslöt i går att invänta alla medlemskommuners svar på förslaget om det nya grundavtalet innan man bestämmer hur man ska gå vidare.

   -Mycket tyder på att vi får börja om från början, säger Mises styrelseordförande Rauli Lehtinen.
   Det kommunerna inte tycker om i det förslagna grundavtalet är hur styrelseplatserna ska fördelas och hur upphandlingen av tjänster från utomstående producenter ska gå till.
   -Vi hade som mål att kunna sänka avgifterna från och med 2018, men det här innebär att det nog skjuts längre fram, säger Lehtinen, som är förvånad över att kommunerna agerar som de gör.

  • Rauli Lehtinen säger att mycket tyder på att Mise får börja om från noll:
Publicerad: ons 1.10.2014 kl.13:05

Resten av dagen får vi halvklart, 12 grader och måttliga sydliga vindar. I natt blir det halvklart, 7 grader och måttliga sydliga vindar. I morgon väntas vi få mulet och på eftermiddagen en del lätt regn, 12 grader och måttliga sydliga vindar.

   Sjövädret för norra Östersjön, södra Bottenhavet, Ålands hav och Skärgårdshavet: Tilltagande sydlig vind, 4-8 meter per sekund. Från i natt sydlig till sydvästlig vind 6-10 meter per sekund. God sikt.