• Lagtingsledamot Fredrik Fredlund och den kvinna som han tidigare misstänks ha misshandlat har kommit överens om en ömsesidig förlikning. Foto: Jonathan Borg.
Publicerad: torsdag, 11 maj, 2017 - 15:16, uppdaterad: torsdag, 11 maj, 2017 - 15:21

Fredlund har förlikats

Lagtingsledamot Fredrik Fredlund och den kvinna som han tidigare misstänks ha misshandlat har kommit överens om en ömsesidig förlikning.

Det framkom i tingsrätten i dag när kvinnan hade lämnat in en ansökan om att besöksförbudet för Fredlund skulle upphävas direkt. Tingsrätten dömde den 26 januari i år Fredlund till besöksförbud i ett år.

Ingen av parterna var på plats i tingsrätten, men kvinna skulle höras per telefon eftersom hon befinner sig utomlands. Tingsrätten lyckades inte få tag i kvinnan och därför fortsätter förhandlingen fredagen den 26 maj. Domare Irina Wikström ville höra kvinnan innan hon ger sitt utlåtande.

Även om parterna har förlikats så kan ärendet gå till domstol, det är upp till åklagaren att bestämma. Men den misstänkta misshandeln har ännu inte nått åklagarens bord.

Fler Nyheter

Mjölkgård får bygglov trots protest

Kristoffer Lundberg Lantbruksservice som driver en mjölkgård på landskapsägda Haga kungsgård får trots protester från en granne bygglov för att uppföra en ny ungdjursladugård på sina fastigheter Nybacka och Lillbacka i Saltvik Haga.

Polispension delar åsikter

Ge en längre övergångstid för poliserna att få en senarelagd avgångsålder. Det tycker oppositionen i lagtingets lag- och kulturutskott, som behandlat landskapsregeringens förslag att också poliserna skall ha samma avgångsålder som andra tjänstemän.

S fick stå till svars för skatteavdrag

Camilla Gunell och Harry Jansson diskuterade skatteavdrag. Ulf Weman var reporter
Är det verkligen socialdemokratisk politik att gå med på skatteavdrag, och dessutom skatteavdrag som inte gynnar de som har det allra sämst ekonomiskt? Den frågan fick socialdemokraterna stå till svars för i lagtinget i dag när landskapsregeringens förslag kom upp om 100 euro i avdrag i kommunalbeskattningen nästa år för de som tjänar under 35.000 euro per år.

Klart besked i invånarenkät

Det finns en klar majoritet i Järsö-Nåtöområdet som hellre vill höra till Mariehamn än till den nya kommunen Södra Åland. Det visar den invånarenkät som landskapsregeringen skickade ut för en månad sedan till alla boende i området som fyllt 16 år.

"Mariehamn ska vara med i kommunreform"

Stadsdirektör Barbara Heinonen intervjuas av Tomas Tornefjell
-Att lämna Mariehamn utanför en kommunsammanslagning medför risk för att på sikt vara till nackdel för tillväxten på hela Åland. Det skriver stadsdirektör Barbara Heinonen på sajten kommuntorget.fi.

"Sälj inte alkoläsk"

Minister Wille Valve intervjuas av Eva Ringbom-Fonsell
Hälso- och socialvårdsminister Wille Valve vill se ett avtal mellan butikerna i detaljhandeln att inte sälja alkoläsk i butikerna, trots att riksdagen i fredags röstade att det ska bli fritt fram att sälja starköl och alkoläsk i butikerna från årsskiftet.

Överskott i Lumparlandsbudget

Lumparlands kommunstyrelse skickar ett budgetförslag som visar ett litet överskott till fullmäktige.

Vårdöbudget godkänd

Kommunfullmäktige i Vårdö har nu godkänt kommunstyrelsens förslag till budget för nästa år.

Partikelhalten mäts i Mariehamn

Oroande höga halter av partiklar i luften vid mätningar för tre år sedan gör att landskapets miljövårdsbyrå nu gör noggrannare mätningar av partikelhalten under hela nästa år.