Bengt Hannus berättar om avslaget:
Publicerad: torsdag, 23 mars, 2017 - 11:17, uppdaterad: torsdag, 23 mars, 2017 - 17:01

Åfd avslår tillstånd för Åland Ring

Ålands förvaltningsdomstol har upphävt Åland ring Ab:s ansökan om ett miljötillstånd för en motorbana.

Enligt förvaltningsdomstolen skulle den planerade motorbanan orsaka för stor miljöpåverkan och påverka boende i närområdet negativt.

Motorbanan skulle placeras i norra delen av Eckerö Kyrkoby, med ett verksamhetsområde på ca 70 hektar. Själva motorbanan skulle bli 3.5 kilometer lång och ha en bana för dragracing. Motorsportverksamhet skulle bedrivas 200 dagar per år, huvudsakligen under perioden april till och med oktober.

Det är andra gången förvaltningsdomstolen handlägger ärendet. I december 2014 upphävde domstolen ÅMHMs miljötillstånd efter att flera personer överklagat beslutet, då var motiveringen att de utredningar om miljökonsekvenser som låg till grund för tillståndet var bristfälliga. Det slutade med att Högsta förvaltningsdomstolen, Hfd, upphävde förvaltningsdomstolens beslut.

Fler Nyheter

Svavelutsläpp från sjöfarten har minskat

De skärpta reglerna gällande svavelhalterna i marina bränslen för fartyg i Nordsjön och Östersjön har gett positiva effekter. Det skriver Sveriges radio som tagit del av mätningar som gjorts på Chalmers tekniska högskola.

Sea Diamond ska bärgas

Nu ska m/s Sea Diamond, tidigare Birka Princess, bärgas.

36-åring dömd för sexuellt utnyttjande

35 dagsböter på totalt 735 euro blev straffet för en man som dömts för sexuellt utnyttjande av en kvinna.

Eckerö förlänger hallavtal

Eckerö förlänger kommunens avtal med Eckeröhallen Ab.

Polisen utreder kryssningsvåldtäkt

En anmälan om våldtäkt kom in till polisen i söndags.

Byggstart av polishus 2019

Projektingenjör Elisabeth Rosenlöf intervjuas av Owe Sjöblom:
Både nybygget och renoveringen av det befintliga polishuset ska ske samtidigt, det har ändrat under planeringens gång. Tidigare var planen att den nya delen av polishuset skulle byggas först och sen skulle renoveringen ske.

Ambulerande tandvård ses över

Tillförordnade ÅHS-chefen Bengt Michelsson intervjuas av Tomas Tornefjell:
ÅHS ambulerande tandvård i skärgården har varit vilande under 2017.

Vill införa nytt cancertest

Krister Sund intervjuas av Hasse Persson-Bru
Ålands cancerförening vill satsa på ett nytt test för prostatacancer.

Skolstart bestäms av skolskjutsar

Mathias Eriksson och Cecilia Johansson intervjuas av Owe Sjöblom
Både norra och södra Ålands högstadiedistrikt har tidpunkten för skolstarten på mornarna anpassad efter skolskjutsarna.