• Harry Jansson (C) menar att en sänkning av rösträttsåldern till 16 år riskerar lagtingets anseende. Kansliminister Nina Fellman håller inte med. Arkivfoto.
Publicerad: onsdag, 31 maj, 2017 - 16:13

Sänkt rösträttsålder hotar anseende

Riskerar en sänkning av rösträttsåldern till 16 år i kommunala val lagtingets anseende? Den risken finns, menade centerns Harry Jansson när lagtinget i dag hade lagförslaget om sänkt rösträttsålder till första behandling.

Enligt Harry Jansson finns det inte juridiskt stöd i självstyrelselagen för att kunna sänka rösträttsåldern och lagen riskerar att fällas i presidentens laggranskning. Petri Carlsson, moderat, förundrade sig i debatten över att en sådan självstyrelsens förkämpe som Harry Jansson, nu släppt frågan om självstyrelseutveckling, men fick svaret att den här frågan inte handlar om en utveckling. Centern har också andra dubier gentemot lagförslaget, ekonomiskt kostar det mer resurser till skolorna att utbilda ungdomarna i demokrati, och partiet vill inte heller släppa in partierna i skolorna. Kansliminister Nina Fellman, socialdemokrat, ser ett värde i att få fler unga att rösta.

- Om de unga väljarna skulle fått bestämma hade det inte blivit något Brexit och inte heller någon president Trump, sa hon i debatten.

Lagförslaget om 16 års rösträttsålder i kommunala val kommer upp i lagtinget till en andra och avgörande behandling nästa vecka.

Fler Nyheter

Vill förbättra nordiskt studentutbyte

En samnordisk ansökningsportal för alla nordiska universitet och högskolor.

Skördefesten blev lyckad

Liz Mattsson och Henrik Sundberg intervjuas av Tomas Tornefjell
- Årets skördefest lockade ett stort antal besökare och vi är mycket nöjda. Det säger Skördefestens verksamhetsledare Liz Mattsson.

Medieskatt införs

Landskapsregeringen fattar i dag beslut om att införa en media-avgift av skattenatur. Så skriver man i ett pressmeddelande som skickades ut nyss.

Föreslår skola för barn med autism

Mathias Eriksson berättar att SÅHD föreslår att ett resurscentrum för elever med autism och psykiska störningar byggs:
Södra Ålands högstadiedistrikts förbundsstyrelse föreslår att man bygger ett resurscentrum för elever med autism och psykiska störningar.

Janssons kritik överraskade

Landskapets förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson är överraskad över den kritik som Ålandskommitténs vice ordförande Gunnar Jansson kom med i Ålands Radio förra veckan.

Nu öppnar terapibassängen igen

I dag öppnar ÅHS terapibassäng på paramedicinska mottagningen igen.

Få trafikbrott under intensiv helg

Trots en intensiv trafikhelg med anledning av Skördefesten har trafikbrotten varit få. En förare blåste 0,8 promille när polisen gjorde en alkoholkontroll på Tjudövägen i Finström på söndagen.

Nya utrymmen behövs för specialfritids

Förbundsdirektör Veronica Snellman och skoldirektör Mathias Eriksson intervjuas av Nina Smeds:
Södra Ålands högstadiedistrikt kan tänka sig att från och med 2019 ta över specialfritidsverksamheten som Ålands omsorgsförbund i dag har hand om, men det förutsätter att man bygger nya lokaler för verksamheten.

Kompassen ordnade Skördefestutflykt

Siv Ekström med flera intervjuas av Tomas Tornefjell:
Ett 60-tal nyinflyttade ålänningar var med under lördagens busstur till skördefesten, som arrangerades av informationskontoret Kompassen. Under den...